بیمه مسافرتی آسیا

 

یکی از خدمات بیمه‌ای که توسط شرکت بیمه آسیا ارائه می‌شود، بیمه مسافرتی می‌باشد. حوادثی که ممکن است در مسافرت‌های خارج از کشور برای فرد بیمه گذار (مسافر) اتفاق بیافتد با این بیمه نامه قابل پرداخت می‌باشد. در این نوشته می‌خواهیم به بررسی شرایط و پوشش‌های بیمه مسافرتی آسیا بپردازیم.

پوشش‌های بیمه مسافرتی آسیا

پوشش‌های بیمه مسافرتی که شرکت بیمه آسیا به مسافران خارج از کشور ارائه می‌کنند به ترتیب زیر می‌باشد:

هزینه‌های پزشکی و بستری در بیمارستان در خارج از کشور

در صورت بروز بیماری یا صدمات جسمانی بیمه گذار در خارج از کشور بیمه مسافرتی آسیا به کمک شرکت کمک رسان هزینه‌های معمول بستری در بیمارستان، جراحی، معاینات پزشکی و داروی تجویزی از سوی پزشک بیمه گذار را، تا سقف مبلغ مندرج در بیمه نامه پرداخت خواهد نمود. گروه پزشکی  شرکت کمک رسان  برای نظارت بر ارایه درمان  پزشکان معالج تماس های تلفنی لازم  را برقرار خواهد نمود.

فرانشیز : 25 یورو درهرمورد خسارت است ( به اسثننای خدمات جسمانی حاد و یا بستری شدن در بیمارستان  24 ساعت برقرار می باشد.)

جابجایی یا بازگرداندن بیمه گذار به کشور در طول سفر در اثر بروز بیماری یا حادثه

اگر حادثه و یا بیماری برای بیمه گذار در خارج از کشور اتفاق بیافتد  بیمه مسافرتی آسیا با همکاری شرکت کمک رسان نسبت به انتقال وی به یک مرکز درمانی مجهز و یا بازگرداندن وی به کشور محل اقامت اقدام خواهد نمود. با توجه به وخامت حال مسافر بیمه گذار، گروه پزشکی شرکت کمکرسان در مورد مرکز درمانی که باید بیمه گذار به آن انتقال یابد و یا لزوم بازگرداندن وی به کشورش تصمیم گیری خواهد نمود.

پرداخت هزینه های فوری دندانپزشکی

بیمه مسافرتی در صورت نیاز، هزینه های فوری دندان پزشکی را به بیمه گذار در خارج از کشور تا سقف مقرر در بیمه نامه ارائه می نماید. فرانشیز 25 یورو در هر مورد خسارت دندان پزشکی بر عهده بیمه شده می باشد. این هزینه ها برای درمان موقت و برای عفونت و کشیدن دندان می باشد.

بازگشت اعضای بالفصل خانواده (کمتر از 18 سال)همراه بیمه گذار به کشور

در صورت بستری شدن بیمه گذار به دلیل بیماری ناگهانی و یا حادثه به مدت بیشتر از 10 روز ویا فوت وی بیمه مسافرتی هزینه هربار رفت و برگشت را حداکثر هزینه بلیط عادی هواپیما یا قطار درجه یک برای یک نفر از اعضای بالفصل خانواده را پرداخت می‌نماید.

بازگرداندن جسد  (مسافر)متوفی

بازگرداندن جسد بیمه شده مشروط به آنکه علت فوت، فوت به علت بیماری‌های حاد یا حوادثی باشد که شروع آنها بعد از زمان ورود وی به محدوده جغرافیایی باشد. هزینه بازگرداندن جسد شامل هزینه های مربوط به تهیه تابوت و انتقال جسد بیمه شده به یکی از مبادی ورودی بین المللی ایران می‌باشد.

تبصره : هزینه های برگزاری مراسم تشییع و تدفین و ترحیم در تعهد بیمه گر نمیباشد .

 

سفر اضطراری یکی از اعضای بالفصل خانواده(عیادت ضروری)

اگر  بیمه گذار به علت حادثه  یا بیماری که تحت پوشش این بیماری بوده ، بیشتر از 10 روز در بیمارستان بستری شود،  بیمه مسافرتی  مخارج انتقال یکی از اعضای بالفصل خانواده وی را از کشور محل اقامت بیمه گذار، شامل هزینه رفت و برگشت (بلیط عادی هواپیما یا قطار درجه یک از مبدا ایران ) به محل بستری شدن و مخارج اقامت تا سقف 85 یورو برای هر روز، حداکثر به مدت 10 روز را پرداخت خواهد نمود. حداکثر تعهد بیمه گر بابت مجموع تعهدات این بند در بیمه مسافرتی آسیا 850 یورو می‌باشد.

بازگشت اضطراری به کشور به دلیل فوت یکی از اعضای نزدیک خانواده

هنگامی که بیمه گذار به دلیل فوت یکی از اعضای  درجه یک خانواده خود ناچار به توقف سفر شود ، چنانچه وی قادر به سفر با وسیله نقلیه شخصی خود و یا وسیله نقلیه ای که برای سفر اجاره شده است ، نباشد، بیمه مسافرتی به همراه شرکت کمکرسان هزینه بازگشت او به کشور ایران را پرداخت خواهد نمود. (این هزینه محدود به مالتفاوت ارزش بلیط فاقد اعتبار و هزینده بلیط بازگشت با  وسیله نقلیه متعارف  و یا بلیط عادی هواپیما و قطار درجه یک به مقصد ایران می باشد. البته بیمه گذار موظف است اسناد و مدارک لازم برای توقف سفر خود را به شرکت بیمه ارائه نماید.

 

ارسال دارو

درصورت نیاز پزشکی و دارویی که لزوم آن توسط گروه پزشکی  شرکت کمکرسان تایید شده باشد، شرکت کمک رسان از سوی شرکت بیمه گر داروی تجویز شده یا داروی مشابه را  تهیه و برای وی ارسال خواهد نمود.

 

ارسال پیام ها و اطالعات مراجع درمانی در مواقع اضطراری

شرکت کمک رسان در بیمه مسافرتی آسیا، مسئولیت ارسال پیام های اضطراری بیمه گذار را در ارتباط با حوادث مشمول این بیمه نامه بر عهده خواهد گرفت. به تقاضای بیمه گذار ” شرکت کمک رسان ” اطلاعات عمومی مراجع درمانی نظیر نام پزشکان، متخصصین، دندان پزشکان، یا پیراپزشکان نزدیک به محل، نشانی بیمارستان‌ها، مراکزپزشکی، داروخانه‌ها و آمبوالانس‌ها را به استثنای مراکز تشخیص- درمانی بر عهده بیمه گذار قرار خواهد داد.

 

حواله تضمینی وجوه نقد

بیمه مسافرتی وجوه مربوط به هرنوع وثیقه قانونی از جانب بیمه گذار تا سقف حداکثر 850 یورو را حواله خواهد نمود. بیمه گذار می‌بایست مبلغ مورد تقاضا را از قبل در دفاتر رسمی ” شرکت کمک رسان ” در ایران به صورت چک بانکی ، حواله و یا پول نقد به سپرده گذارد.

حواله وجه نقد

چنانچه بیمه گذار در طول مسافرت خارج از کشور به علت سرقت، مفقود شدن بار ، بیماری یا حادثه ) که می تواند از طریق مدارک مربوطه نظیر رسید ، تاییدیه ، شکواییه رسمی و … به اثبات برسد ( پول نقد خود را از دست بدهد ، ” شرکت امداد رسان ” به شرط سپرده گذاری مبلغ مورد تقاضا در قالب چک بانکی، حواله و یا پول نقد در دفرر رسمی خود در ایران نسبت بده حواله حداکثر 850 یورو اقدام خواهد نمود.

 

فقدان گذرنامه ، گواهینامه رانندگی و شناسنامه در خارج از کشور

در صورت فقدان گذرنامه ، گواهینامه رانندگی و شناسنامه بیمه گذار در خارج ازکشور،  شرکت کمک رسان هزینه های لازم برای تهیه گذرنامه، گواهینامه رانندگی، شناسنامه المثنی و یا مدارک کنسولی مشابه تا سقف 200 یورورا تقبل خواهد نمود.

پوشش ها ومزایای مربوط به بار همراه مسافر

پوشش بیمه مسافرتی آسیا

جبران خسارت فقدان بار تحویلی به هواپیما :

در صورت فقدان بار در مقصد تعیین شده در کشور ایران توسط شرکت هواپیمایی حامل، علاوه بر خسارتی که حامل ملزم به پرداخت آن است، مابه التفاوت آن را تا سقف حداکثر 200 یورو برای مجموعه بار و لوازم تحویل شده به هواپیما، به بیمه گذار پرداخت خواهد نمود. به همین منظور بیمه گذار باید فهرستی  از مشخصات و محتویات، از جمله قیمت و تاریخ خرید تخمینی هر قلم کالا و همچنین میزان خسارت پرداختی توسط شرکت حامل را به ” شرکت کمک رسان ” ارایه نماید.  حداقل زمان لازم برای مفقود دانستن دایم بارهمراه مسافر ، توسط شرکت حامل مشخص می شود  این مدت کمتر از 21 روز نمی‌‌باشد.

نکته: پول، جواهرات، کارت های اعتباری و نقدی، هر گونه سند، تلفن همراه، تبلت و لب تاپ از شمول این تعهد مستثنی می‌باشند.

جبران خسارت تاخیر در ورود بار همراه مسافر:

درصورت فقدان بار در مقصد مشخص شده به استثنای کشور ایران،  توسط شرکت هواپیمایی حامل ” شرکت کمک رسان ” علاوه بر خسارتی که شرکت حامل ملزم بده پرداخت آن است ، مابده التفاوت آن را تا سقف حداکثر 200 یورو برای مجموعه بار و لوازم تحویل شده به هواپیما، به بیمه گذار پرداخت خواهد نمود.

جبران خسارت تاخیر در ورود بار همراه مسافر:

درصورتی که بار همراه مسافر ثبت شده باشد، بیمه مسافرتی آسیا هزینه تاخیر در ورود بار همراه وی در مقصد تبیین شده پرواز( به استثنای کشور ایران )، را مشروط به آن که شرکت هواپیمایی مربوطه

وابسته  ” یاتا ” باشد پس از گذشت حداقل 6 ساعت تاخیر ، برای خرید ملزومات اساسی( ارائه فاکتور) حداکثر تا سقف 100 یورو می دهد.

یافتن و ارسال بار و ملزومات شخصی

بیمه مسافرتی در زمان سفر راهنمایی های لازم در خصوص نحوه گزارش فقدان ملزومات شخصی را به بیمه گذار ارایه نموده و برای یافتن آن همکاری خواهد نمود. در صورت پیدا شدن، شرکت حمل کننده، انتقال آن به مقصد مورد نظر بیمه گذار یا کشور محل اقامت وی بر عهده خواهد گرفت. دراین صورت،بیمه گذار مربوطه به عودت خسارت دریافتی  در زمینه فقدان بار براساس این بیمه نامده خواهد بود.

پوشش تاخیر در حرکت

درصورتی که وسیله نقلیه عمومی مورد استفاده بیمه گذار حداقل 6 ساعت تاخیر حرکت داشته باشد،”شرکت کمک رسان ” به شرط ارایه نسخه های صورت حساب های مربوطه ، هزینه هدای اضافی تبدیل شده به دلیل این تاخیر ) ازقبیل هزینه های حمل و نقل، اقامت در هتل و همچنین غذا ( تا سقف های مندرج در موارد زیر را به وی جبران خواهد نمود :

1 -درصورتی که تاخیر بی از 6 ساعت باشد، تا سقف 50 یورو .

2 -درصورتی که تاخیر بی از 12 ساعت باشد ، 50 یورو اضافه بر بند 1.

3 -درصورتی که تاخیر بی از 18 ساعت باشد ، 50 یورو اضافه بر بند 2.

4 -در صورتی که تاخیر بی از 24 ساعت باشد ، 50 یورو اضافه بر بند 3.

حداکثر سقف تعهد بابت کلیه موارد فوق 200 یورو می باشد، هرگونه تاخیر ناشی از اعتصاب کارکنان شرکت های هواپیمایی، فرودگاه های مبدا و مقصد شرکت هدای خدماتی طرف قراداد آن ها و وهمچنین تاخیرهای مربوط به پروازهای چارتر و غیرعادی از این تعهد مستثنی می باشد.

 

شرایط بیمه مسافرتی آسیا

 • پوشش ها و مزاياي اين بيمه نامه شامل تمام بيمه شدگان حداکثر تا سن 85 سال مي‌باشد.
 • اين بيمه نامه بر حسب درخواست متقاضي براي مدت يک الي 92 روز متوالی صادر مي‌گردد.
 • در صورت درخواست متقاضی، بيمه نامه براي مدت 6 ماه يا يک سال نیز صادر مي گردد.(با رعایت شرط حداکثر هر سفر 92 روز متوالی )
 • به منظور صرفه جويي در وقت و هزينه افرادي که به طور مستمر از کشور خارج مي شوند، بيمه نامه طبق ویزا به صورتmultiple صادر مي گردد. در اين صورت مسافر وقتي براي اولين بار به کشور باز مي گردد بيمه نامه منقضي نگرديده و تا زمان انقضاء ویزا مي تواند به طور مکرر مسافرت نمايد. .(با رعایت شرط حداکثر هر سفر 92 روز متوالی )
 • در زمان وقوع حادثه مي توانيد در تمامي طول شبانه روز با شرکت امدادرسان که تلفن هاي تماس آن در روي بيمه نامه درج گرديده، تماس گرفته و مشکلات خود را با آنان در ميان گذارید. براي تماس با اين شماره تلفن ها، نيازي به آشنايي با زبان خارجي نبوده و پاسخگویی به زبان فارسي مي باشد.

مطلب مرتبط: راهنمای خرید بیمه مسافرتی شینگن


کشورها  و مناطق تحت پوشش بیمه آسیا

طرح‌های بیمه مسافرتی آسیا در شرکت کمک‌رسان رایزشوتز عبارتند از:

 • تمام کشورهای دنیا
 • تمام کشورهای دنیا به‌جز آمریکا و کانادا

 

طرح‌های بیمه مسافرتی آسیا در شرکت کمک‌رسان اواسان به صورت زیر است:

 • تمام کشورهای دنیا
 • تمام کشورهای دنیا به‌جز آمریکا، کانادا، استرالیا و ژاپن
 • ترکیه، کشورهای خاورمیانه و آفریقایی
 • عراق و سوریه
 • کشورهای حوزه خلیج فارس (به‌جز حج)
 • کشورهای آسیایی به‌جز ژاپن
 • کشورهای آفریقایی

مطلب مرتبط: چطور ارزانترین بیمه مسافرتی خرید کنیم؟


پرداخت خسارت در بیمه مسافرتی آسیا

اگر در زمان سفر خارج از کشور حادثه ای برایتان اتفاق بیافتد و بیمه مسافرتی آسیا دارید، فورا با شرکت کمک رسانی که شماره آن در بیمه نامه ثبت شده تماس گرفته و حادثه را به اطلاع شرکت بیمه برسانید. شرکت کمک رسان اقدامات لازم جهت پرداخت خسارت را انجام خواهد داد.

برای دریافت خسارت از شرکت کمک رسان که طرف قرارداد با بیمه مسافرتی آسیا است چندین روش وجود دارد:

در یک روش خود شرکت کمک رسان به طور مستقیم خسارات اتفاق افتاده را پرداخت می کند .

در روش دیگر بیمه گذار هزینه ها را پرداخت می کند و با ارائه فاکتور،  هزینه های درمانی به بیمه گذار پرداخت می شود.

 

 

سقف تعهدات بیمه مسافرتی آسیا

بر اساس شرایط عمومی بیمه ایران مناطق زیر تحت پوشش بیمه مسافرتی آسیا می باشد. در سفر به هر کشور در هر منطقه جغرافیایی که قرار داشته باشد بر اساس منطقه بندی زیر و تعهدات هر منطقه  خدمات بیمه مسافرتی ارائه می‌شود.

بیمه مسافرتی آسیا

 

خرید بیمه مسافرتی آسیا

برای خرید آنلاین بیمه مسافرتی آسیا ، بیمه گذار می تواند بر اساس سن بیمه گذار، کشوری که قصد سفر به آن منطقه را دارد و مدت زمان سفر ، استعلام قیمت بیمه مسافرتی آسیا را در بیمه تایم مشاهده کرده و با ارسال تصویر پاسپورت اقدام به خرید بیمه مسافرتی آسیا نمایید.

 

بیمه مسافرتی خارج از کشور، بیمه نامه ای است که پوشش هایی را برای جبران برخی از خسارات و حوادث در خارج از کشور از جمله صدمات جسمانی، تاخیر در حرکت، گم شدن بار و … را برای مسافر فراهم می کند.

بیمه مسافرتی بیمه نامه ای اجباری نیست ولی برای سفر به برخی از مناطق از جمله کشورهای شینگن برای گرفتن ویزا اجباری است، هر مسافری بر اساس کشوری که قصد سفر به آن جا را دارد و بر اساس تعداد روزهای سفرش بیمه مسافرتی خریداری می کند.

بخاطر امنیت در سفر و بالابودن هزینه های درمانی خارج از کشور داشتن بیمه سفر می تواند همراه خوبی برای شما باشد.

برای گرفتن ویزا برای مناطق شینگن در زمان مراجعه به سفارت داشتن بیمه مسافرتی ویزای شینگن، از مدارک لازم برای گرفتن ویزا می باشد.

داشتن بیمه مسافرتی برای سفر به ترکیه لازم اجباری نیست ولی برای داشتن آرامش در سفر بهتر است که بیمه مسافرتی خریداری شود.

جهت خرید بیمه مسافرتی با بیمه تایم در ارتباط باشید

سوالات بیمه مسافرتی

بیمه مسافرتی چیست؟

بیمه مسافرتی خارج از کشور، بیمه نامه ای است که پوشش هایی را برای جبران برخی از خسارات و حوادث در خارج از کشور از جمله صدمات جسمانی، تاخیر در حرکت، گم شدن بار و … را برای مسافر فراهم می کند.

آیا داشتن بیمه مسافرتی برای سفر خارج از کشور لازم است؟

بیمه مسافرتی بیمه نامه ای اجباری نیست ولی برای سفر به برخی از مناطق از جمله کشورهای شینگن برای گرفتن ویزا اجباری است، هر مسافری بر اساس کشوری که قصد سفر به آن جا را دارد و بر اساس تعداد روزهای سفرش بیمه مسافرتی خریداری می کند.

چرا باید بیمه مسافرتی داشته باشم؟

بخاطر امنیت در سفر و بالابودن هزینه های درمانی خارج از کشور داشتن بیمه سفر می تواند همراه خوبی برای شما باشد.

 

داشتن بیمه مسافرتی برای ویزا لازم است؟

برای گرفتن ویزا برای مناطق شینگن در زمان مراجعه به سفارت داشتن بیمه مسافرتی ویزای شینگن، از مدارک لازم برای گرفتن ویزا می باشد.

 

برا ی سفر به ترکیه باید بیمه مسافرتی داشته باشم؟

داشتن بیمه مسافرتی برای سفر به ترکیه لازم اجباری نیست ولی برای داشتن آرامش در سفر بهتر است که بیمه مسافرتی خریداری شود.

 

آیا تاریخ شروع بیمه مسافرتی از تاریخ صدور آن است؟

خیر؛ تاریخ شروع بیمه‌نامه مسافرتی از تاریخ آغاز سفر خواهد بود. (بیمه شدگان بلافاصله بعد از شروع سفر به خارج از ایران، می‌توانند از مزایای بیمه مسافرتی در سراسر جهان استفاده کنند؛ یعنی از زمانی که مهر خروج از کشور در پاسپورت درج می‌گردد).