بیمه تایم

بیمه مسافرتی سامان شینگن

بیمه مسافرتی برای حوزه شنگن یکی از مدارک مهم برای دریافت ویزا و برای سفر می باشد. این که این بیمه نامه با چه شرایط و از چه شرکت هایی خریداری کنیم که بهترین پوشش را داشته باشیم و مورد تایید سفارت باشد. بیمه...

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان را بهتر بشناسید

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان یکی از مهم تریم بیمه نامه های شاخه بیمه مسئولیت می باشد. حوادث و اتفاقات در محیط کار و در حین انجام کار برای کارکنان و کارگران هر نوع فعالیتی ممکن است موجب آسیب و صدمات...

بیمه مسئولیت اتباع خارجی

بر اساس قانون، اتباع خارجی نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند. برای اشتغال باید ذرنامه ورود با حق کار مشخص و پروانه کار داشته باشند. اما در سال های اخیر اتباع خارجی بدون داشتن مدارک گفته شده به ص.رت گسترده...

محاسبه آنلاین بیمه عمر

بیمه عمر یکی از انواع بیمه نامه هایی می باشد که در خرید آن حتما باید همه جوانب این بیمه نامه بررسی شده و سپس اقدام به خرید این بیمه نامه نمایید. با توجه به ماهیت سزمایه گذاری این بیمه نامه بررسی روند این بیمه...

بیمه زلزله

زلزله یکی از خطرات تحت پوشش در بیمه آتش سوزی می‌باشد که به صورت پوشش زلزله در بیمه نامه آتش سوزی اضافه می‌شود. با توجه به این که زلزله یکی از خطرات و بلایای طبیعی می‌باشد که به وفور در کشور ما اتفاق می‌افتد...

اوووووپس!

شما به هیچ ماژول نشده است. عجله کنید و ایجاد اولین ماژول خود را.