بیمه تایم

بیمه مسئولیت آسیا

بیمه مسئولیت اسیا
۰
(۰)

در بیمه نامه مسئولیت، شرکت بیمه بر اساس حق بیمه دریافتی از فرد بیمه گذار، خسارت‌هایی که بر اثر غفلت، خطا، اشتباه و تقصیر بیمه گذار به سایر افراد وارد شود را تحت پوشش قرار می‌دهد. یکی از رشته‌های فعال در شرکت بیمه آسیا بیمه مسئولیت می‌باشد که می‌خواهیم نگاهی کلی به این بیمه نامه و انواع بیمه مسئولیت این شرکت بیمه ای بپردازیم.

انواع بیمه مسئولیت آسیا

انواع بیمه‌های مسئولیت در شرکت بیمه آسیا به ۴ گروه تقسیم بندی می‌شود:

۱-مسئولیت مدنی کارفرما آسیا

۲-مسئولیت مدنی حرفه ای آسیا

۳-مسئولیت مدنی عمومی آسیا

۴-مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا آسیا


مطلب مرتبط: بیمه مسئولیت پزشکان


بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان آسیا

این بیمه نامه خسارت‌های ناشی از قصور و غفلت کارفرما در قبال کارکنان را تحت پوشش قرار می‌دهد. هر فرد کارفرما بر اساس نوع فعالیت شغلی خود یکی از انواع بیمه مسئولیت کارفرما را خریداری می‌نماید.  انواع بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان آسیا به ترتیب زیر می‌باشد:

 • بیمه نامه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی در ارتباط با خسارات مالی وارد بر اشخاص ثالث (بیمه نامه مکمل) آسیا
 • بیمه نامه مسئولیت مدنی سازندگان ابنیه در مقابل کارکنان ساختمانی آسیا
 • بیمه نامه مسئولیت مدنی مجریان پروژه های عمرانی در مقابل کارکنان آسیا
 • بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرمایان واحدهای صنعتی ، تولیدی و خدماتی در مقابل کارکنان آسیا

بیمه مسئولیت عمومی آسیا

انواع بیمه مسئولیت اسیا

موضوع بیمه مسئولیت عمومی  بر اساس خسارت‌های جانی و مالی وارد شده به اشخاص ثالث می‌باشد که در اثر فعالیت روزمره فرد و یا ترک فعل افراد اتفاق بیافتد و مقصر این حادثه بیمه گذار شناخته شود می‌باشد.

 • بیمه نامه مسئولیت مدنی مالکان پارکینگ ،تعمیرگاه،کارواش،نمایشگاه و وسایل نقلیه موتوری در قبال مراجعین واشخاص ثالث آسیا
 • بیمه نامه مسئولیت مدنی مراجعین به مساجد و اماکن آسیا
 • بیمه نامه مسئولیت مدنی جامع هیئت مدیره /مدیر و مالکین ساختمان در قبال خسارات جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث و مراجعین در مشاعات
 • بیمه نامه مسئولیت مدنی پیست کارتینگ آسیا
 • بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران مراکز آموزش غواصی آسیا
 • بیمه نامه مسئولیت مدنی بیمه گزار در قبال مراجعه کنندگان به اماکن آسیا
 • بیمه نامه مسئولیت نصابان کیت گازسوز خودرو آسیا
 • بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران مراکز توانبخشی آسیا
 • بیمه نامه مسئولیت مدنی دکل های مخابراتی آسیا
 • بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران آسایشگاه سالمندان آسیا
 • بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران مراکز ترک اعتیاد آسیا
 • بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران خوابگاه آسیا
 • بیمه نامه مسئولیت مدنی قایق های تفریحی و جت اسکی در قبال استفاده کنندگان آسیا
 • بیمه نامه مسئولیت مدنی مراجعین به رستوران و تالار پذیرائی آسیا
 • بیمه نامه مسئولیت مدنی هیأت مدیره مراکز تجاری و یا مجتمع مسکونی در قبال اشخاص ثالث آسیا
 • بیمه نامه مسئولیت مدنی مراکز نمایش آسیا
 • بیمه نامه مسئولیت مدنی شرکتهای نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی در قبال اشخاص ثالث آسیا
 • بیمه نامه مسئولیت مدنی مالکین و بهره برداران از اماکن مسکونی ناشی از سرایت آتش سوزی، انفجار و ترکیدگی لوله آب در قبال اشخاص ثالث آسیا
 • بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان جرثقیل و لیفتراک در مقابل خسارات جانی وارد به اشخاص ثالث آسیا
 • بیمه نامه مسئولیت مدنی جامع هیئت مدیره /مدیر و مالکین ساختمان در قبال خسارات جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث و مراجعین در مشاعات آسیا

مطلب مرتبط:‌ عوامل موثر در تعیین قیمت بیمه مسئولیت ساختمانی


بیمه مسئولیت تولید کنندگان کالای آسیا

این بیمه نامه برای مسئولیت تولیدکنندگان در قبال خسارت‌های جانی و یا مالی وارده به مصرف کنندگان کالاهای تولیدی و همچنین اشخاص ثالث که ناشی از کیفیت نامطلوب کالای تولیدی و عرضه شده توسط وی باشد صادر می‌شود.

 • انواع بیمه مسئولیت تولیدکنندگان کالای آسیا
 • بیمه مسئولیت محصول ( کپسول اطفاء حریق )
 • بیمه مسئولیت محصول ( لوله و اتصالات )
 • بیمه مسئولیت محصول ( ایزوگام )

بیمه مسئولیت حرفه ای آسیا

موضوع این بیمه نامه عبارت است از مسئولیتی که برای صاحبان حرف مختلف به موجب قانون در برابر کسانی که در رابطه با حرفه یا شغل آنها دچار خسارت می شوند به وجود می آید.

 • بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان
 • بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای دامپزشکان
 • بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای مهندسین ناظر /مجری و بازرسین گاز
 • بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای راننده امدادگر و اپراتور مرکز اورژانس
 • بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای آرایشگران درمقابل مشتریان
 • بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای مهندسین ناظر ، طراح و محاسب در قبال مالکان، کارگران ساختمانی و اشخاص ثالث
 • بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای سردفتران اسناد رسمی
 • بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای مسئولین فنی بیمارستان‌ها، کلینیک ها و درمانگاه ها در مقابل خسارت جانی وارد به اشخاص ثالث
 • بیمارستان ها، کلینیک ها و درمانگاه ها در مقابل خسارت جانی وارد به اشخاص ثالث
 • بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای پیراپزشکان

پوشش‌های بیمه مسئولیت آسیا

پوشش بیمه مسئولیت اسیا

 • غرامت فوت و صدمات جسمانی برای هر نفر ئر هر حادثه در ماه های عادی
 • غرامت فوت برای هر نفر در هر حادثه در ماه های حرام
 • هزینه های پزشکی ناشی از حوادث موضوع این بیمه نامه برای هر نفر در هر حادثه
 • هزینه های پزشکی طی مدت بیمه نامه
 • پوشش بیمه ای مطالبات سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی برای هر نفر در هر حادثه و در طول مدت بیمه نامه
 • پوشش مازاد بر یک دیه برای هر نفر د رهر حادثه تا سقف مشخص شده در هر حادثه و در طول مدت بیمه نامه
 • پوشش بیمه ای افزایش ارزش ریالی دیه برای هر نفر در هر حادثه تا سقف مشخص شده در بیمه نامه و در طول مدت بیمه نامه

کلوزهای بیمه مسئولیت آسیا

کلوزها در واقع پوشش‌های اضافی علاوه بر پوشش‌های اصلی بیمه نامه می‌باشد که بیمه گذار به انتخاب خود و با پرداخت حق بیمه اضافی آن‌ها را خریداری می‌نماید.


استثنائات بیمه مسئولیت آسیا

کلیه امراضی که شخص در اثر فعالیت عادی و مرور زمان به آن دچار شده باشد مگر مواردی که بر اساس رای مراجعه ذیصلاح بیمه گذار مسئول شناخته شده باشد.

 • خسارت های ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری
 • خسارت های مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات رادیو اکتیو
 • حوادث ناشی از جنگ، اعتصاب، شورش، اغتشاش، بلوا و تعطیلی کاری
 • حوادثی که ناشی از درگیری و نزاع باشد
 • حوادث ناشی مصرف مسکرات، مواد مخدر یا روان گردان توسط کارکنان
 • محکومیت به جزای نقدی به نفع دولت و مجازا ت های قابل خرید
 • غرامت و خسارت های وارد شده به کارکنان زیر ۱۵ سال
 • غرامت و خسارت های وارد شده به کارکنان اتباع خارجی  فاقد مجوز کار از مراجع ذیصلاح
 • خسارت های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از انفجار هسته ای
 • کلیه حوادثی که طبق نظر مراجع ذیصلاح بیمه گذار مسئول آن شناخته نشود.

فرم بیمه مسئولیت آسیا

برای خرید بیمه مسئولیت آسیا، بیمه گذار می‌تواند بر اساس بیمه مسئولیتی که می‌خواهد خریداری نماید فرم پیشنهاد مربوط به آن بیمه نامه را تکمیل می‌نماید. بر اساس فرم پیشنهاد تکمیل شده توسط بیمه گذار و پوشش ها و کلوزهای مورد درخواست وی قیمت بیمه مسئولیت آسیا محاسبه و اعلام می‌شود.


خرید بیمه مسئولیت آسیا

برای خرید بیمه مسئولیت آسیا می‌توانید درخواست خریدتان را در سامانه بیمه تایم ثبت نموده و به کمک مشاوران بیمه تایم بهترین بیمه مسئولیت را با مقایسه قیمت و پوشش‌های بیمه ای خریداری نمایید. همچنان می‌توانید در صورت خرید بیمه مسئولیت از بیمه تایم در زمان خسارت نیز پیگیری خسارت شما از طریق بیمه تایم انجام گرفته و ما شما را تا پرداخت خسارت در همه انواع بیمه نامه همراهی می‌نماید.

 

امتیاز شما به این مطلب چند است؟

میانگین امتیاز ۰ / ۵. تعداد رای ۰

خیلی متاسفیم که این مطلب رضایت شما رو جلب نکرد!

لطفا با نظر خودتون مارو در ارتقا این مطلب یاری کنید

چه موردی رو میتونیم در این مطلب بهبود بدیم؟

تیم تولید محتوای بیمه تایم

اضافه کردن نظر