نماد سایت بیمه تایم

بیمه آتش سوزی دانا

بیمه آتش سوزی دانا

بیمه نامه آتش سوزی یکی از انواع بیمه نامه‌های اموال می‌باشد که توسط شرکت بیمه دانا ارائه می‌شود. شرکت بیمه دانا با ارائه طرح‌های مختلف بیمه‌ای پوشش‌های بیمه آتش‌سوزی را برای ساختمان‌ها با کاربری های مختلف ارائه می‌نماید. در این نوشته می‌خواهیم به بررسی شرایط و پوشش‌های این بیمه نامه می‌پردازیم.

 

انواع بیمه آتش سوزی دانا

بر اساس دسته بندی شرکت بیمه دانا، بیمه نامه آتش سوزی به ترتیب زیر دسته بندی می‌شود:

انواع بیمه های تحت پوشش بیمه آتش سوزی دانا عبارت است از:

بیمه آتش سوزی واحد های مسکونی

این بیمه نامه پوشش هایی را برای خطرهایی از قبیل آتش سوزی ، انفجار و صاعقه و پوشش های اضافی  را برای ساختمان و اثاث منزل ارائه می نماید.

بیمه آتش سوزی مراکز صنعتی

شامل تمامی کارخانجات صنایع غذایی، آشامیدنی، دخانیات، نساجی، پوشاک، چرم، چوب، کاغذ، مقوا، چاپ و صحافی، شیمیایی، محصولات کانی غیرفلزی، فلزات اساسی و صنایع متفرقه می‌شود.

ساختمان تأسیسات ماشین‌آلات مواد اولیه موجود و محتویات هر یک از مراکز یاد شده را می‌توان در مقابل خطرهای آتش‌سوزی، انفجار، صاعقه و همچنین کلیه خطرهای اضافی ذکر شده به قیمت روز بیمه نمود.

 

بیمه آتش سوزی مراکز غیر صنعتی

این بیمه نامه پوشش هایی را  باری واحد های تجاری، ادرای، مجموعه های رفاهی، آموزشی و خدماتی و مواردی از این قبیل را تحت پوشش قرار می دهد. پوشش های بیمه نامه آتش سوزی برای ساختمان و تاسیسات، ارزش دکوراسیون و اثاثه اداری و موجودی محل مورد می باشد.

 

بیمه آتش سوزی انبار

در بیمه نامه های اتش سوزی انبار کالا به محلی گفته می شودکه یا چند نوع کالای بازرگانی، محصولات صنعتی، مواد اولیه و یا فرآورده های دامی وکشاورزی در آنجا نگهداری  گردد. البته انبار ه بر اساس ماهیت مواد داخل انبار به صورت انبار اختصاصی، انبار گمرگی و انبارهای عمومی تقسیم بندی می شود.

 

این بیمه معمولا برای موجودی انبارها و با توجه به نوسانات موجودی انبارهای مناسب می باشد. بر اساس شرایط این بیمه نامه بیمه گذار موظف است در دوره های مورد نظر را به صورت منظم به شرکت بیمه اعلام نماید. درصورت وقوع خسارت احتمالی، حداکثر تعهد بیمه گربراساس ارزش موجودی اولیه مندرج در بیمه نامه ویا آخرین اظهارنامه خواهدبود.

در شرایطی از بیمه نامه فرست لاس استفاده می شود که بیمه گذار مطمئن است هر اندازه خسارت شدید باشد امکان از بین رفتن تمامی مورد بیمه وجود ندارد یا اینکه اموال بیمه شده درسطح جغرافیائی بسیار وسیع و پراکنده است و بر اثر حادثه فقط بخشی از آن دچار خسارت می شود و همچنین می شود آن را به چندین ریسک مستقل تقسیم کرد و برای مورد بیمه از نظر سرمایه ، خطر های بیمه شده و سایر عوامل سرمایه فرست لاس محاسبه کرد در مواردی که محاسبه سرمایه کل مورد بیمه امکان پذیر نبود و مرتب در حال تغییر است (مثل انبارهای عمومی) از بیمه نامه فرست لاس استفاده می شود اصولاَ در برخی از رشته ها تمام اموال در معرض خطر نیستند نظیر سرقت در اینگونه موارد به جای اینکه مورد بیمه به ارزش کل بیمه شود آن را به حداکثر مبلغی که مبین حداکثر خسارت وارده بر اثر تحقق خطر بیمه شده است بیمه می کند.

در زمینه بیمه نامه های فرست لاس به ۳ نکته به شرح ذیل باید توجه شود:


راهنمای خرید بهترین بیمه آتش سوزی


طرح‌های بیمه آتش سوزی دانا

شرکت بیمه دانا طرح‌های مختلفی را برای انواع بیمه نامه ارائه می‌کند، که برخی از بیمه نامه‌های آتش سوزی دانا به ترتیب زیر می‌باشد:

۱-طرح جامع آسایش خانه وخانواده بیمه دانا 

این طرح برای منازل مسکونی بوده و ساختمان، تاسیسات و اثایه منزل ررا در مقابل خطراتی از قبیل آتش سوزی، انفجار، صاعقه، سیل، سرقت محافظت می نماید. البته پوشش مسئولیت مدنی بیمه گذار برای اشخاص ثالث برای همسایگان که به علت خطرات آتش سوزی و انفجار، غرامت فوت، نقص عضو و جبران هزینه اجاره و اسکان موقت بیمه گذار و افرادخانواده وی تحت پوشش قرار دهد.

۱-ساختمان وتاسیسات  درمقابل خطرهای آتش سوزی ،انفجار ،صاعقه و سیل تا سقف ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۲- لوازم و اثاثیه منزل مسکونی درمقابل خطرهای آتش سوزی ،انفجار ،صاعقه و سیل تا سقف ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۳- لوازم و اثاثیه منزل در مقابل خطر سرقت با شکست حرز (طبق فهرست مندرج در پشت برگ پیشنهاد) تا سقف ۱۰.۰۰۰.۰۰۰. ریال

۴- مسئولیت مدنی(مالی): خسارت مالی وارده به اموال اشخاص ثالث(همسایگان همجوار) درنتیجه وقوع آتش سوزی و انفجار تا سقف ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۵-فوت و نقص عضو اشخاص مجاز به اقامت در محل بیمه در اثر وقوع خطرات آتش سوزی ،انفجار ،صاعقه و سیل برای یک نفر تا سقف ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۶- هزینه پزشکی اشخاص مجاز به اقامت در محل بیمه در اثر وقوع خطرات آتش سوزی ،انفجار ،صاعقه و سیل تا سقف ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۷-هزینه اجاره و اسکان موقت برای مدت ۱۸۰ روز تا سقف ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

 

حق بیمه سالانه بر اساس سرمایه پایه:

 

 

طرح جامع واحد های صنفی بیمه دانا

این طرح بیمه‌ای برای ارائه به واحدهای صنفی بوده که علاوه بر خطرات اصلی، خطرات سیل، زلزله، سرقت با شکست حرز، مسئولیت مدنی (مالی) بیمه‌گذار در قبال همسایگان همجوار ناشی از خطرات آتش سوزی و انفجار، فوت، نقص عضو و هزینه پزشکی، وقفه در فعالیت و هزینه پاکسازی و جمع آوری ضایعات تحت پوشش قرار می‌گیرد.

نکته: حق بیمه خطرات اضافی، مطابق موارد مندرج در پیشنهاد بوده و حق بیمه خطرات اصلی نیز با توجه به نوع فعالیت و بر اساس نرخ تعرفه محاسبه می‌شود.

 

سرمایه پایه در بیمه های  آتش سوزی

 

پوشش‌های بیمه آتش سوزی دانا

بیمه نامه آتش سوزی دانا، دو نوع پوشش اصلی و اضافی را ارائه می‌نماید.

پوشش‌های اصلی بیمه آتش سوزی دانا

خطرات اصلی تحت پوشش بیمه‌نامه آتش سوزی عبارتند از:

خطرات اضافی بیمه آتش سوزی دانا

علاوه بر پوشش های اصلی، خطرات دیگری هستند که بیمه گذار می‌تواند با پرداخت حق بیمه اضافی این موارد را تحت پوشش پوشش قرار می‌دهد. خطرات اضافی بیمه آتش سوزی  دانا به ترتیب زیر می‌باشد:

  1. پرداخت ارزش ریالی ‌‌‌اشیا مسروقه‌‌.
  2. پرداخت ارزش ریالی ‌‌‌اشیا خراب شده غیرقابل تعمیر.
  3. پرداخت مبلغ کاسته شده از ارزش اشیا خراب شده قابل تعمیر.
  4. موارد زیر نیز دزدی با شرط شکستن حرز محسوب می‌شود :
  5. ورود دزد به محل مورد بیمه با تهدید و عنف‌‌.
  6. ورود به محل مورد بیمه از روی دیوارها، پشت بام و حصارها.

این پوشش برای بیمه‌های آتش سوزی مراکز صنعتی می‌باشد که برای جبران خسارت ‌‌وارد شده به ظروف تحت فشار صنعتی مورد بیمه را که ناشی از ترکیدن و تلاشی این ظروف بر اثر حادثه باشد با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه را تحت پوشش قرار می‌دهد.

هزینه پاکسازی برای جمع آوری ضایعات ناشی از خطرات مورد بیمه بر اساس درخواست بیمه گذار و حداکثر تا ۲۰ درصد مجموع سرمایع می‌باشد.

مسئولیت مدنی (مالی) بیمه‌گذار در مقابل اشخاص ثالث ناشی از خطرات حریق و انفجار جهت واحدهای مسکونی، اداری و تجاری به میزان ۳۰% سرمایه بیمه‌نامه تحت پوشش قرار‌ می‌گیرد.


چرا باید ساختمان و منازل مسکونی را بیمه زلزله کنیم؟


استثنائات بیمه آتش سوزی دانا

خسارت های زیر از استثنائات بیمه نامه آتش سوزی بوده و خسارت‌های زیر توسط شرکت بیمه دانا جبران نمی‌شود:

خسارت‌های وارده به مسکوکات، پول اوراق بهادار، اسناد، فلزات قیمتی به هر شکل، جواهرات و مروارید، سنگهای قیمتی سوار نشده، هرگونه اسناد و نسخ خطی و همچنین هزینه بازسازی نقشه، جمع آوری اطلاعات و یا تنظیم دفاتر بازرگانی.

نرخ‌های بیمه آتش سوزی دانا

در بیمه نامه های آتش سوزی دانا، با توجه به نوع کاربری هایی که هر محل بیمه دارد نوع سازه و خطرات بیمه ای مورد نظر نرخ های بیمه نامه آتش سوزی متفاوتی دارد.

مدارک مورد نیاز برای دریافت خسارت بیمه آتش سوزی دانا

 

مراحل  لازم جهت پرداخت خسارت بیمه نامه آتش سوزی

بیمه گذاران بیمه نامه های آتش سوزی جهت دریافت خسارت باید مدارک زیر را به شرکت بیمه ارائه نمایند:

 

ارائه مدارک لازم جهت تکمیل پرونده خسارت بیمه نامه اتش سوزی

 

وظایف بیمه گذار در زمان وقوع خسارت:

مدارک لازم جهت تکمیل پرونده خسارت بیمه آتش سوزی

حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از زمان اطلاع وقوع حادثه بایستی علت و چگونگی حادثه،فهرست اشیا نجات داده شده، محل جدید آنها و مبلغ تقریبی خسارت را ارائه نماید.

تهیه و ارائه مدارک مورد نیاز با توجه به نظر شرکت بیمه

ضمن همه گونه همکاری با شرکت بیمه جهت تعیین حدود اختیارات خود، حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز بعد از اطلاع از وقوع حادثه فهرست اموال موجود در روز حادثه ، اموال از بین رفته و آسیب دیده و در صورت درخواست بیمه گر، ارزش قبل از خسارت آنها را به شرکت بیمه ارائه نماید.

 

خرید بیمه آتش سوزی دانا

برای خرید بیمه نامه آتش سوزی دانا می‌توانید با تکمیل فرم آتش سوزی در سامانه بیمه تایم و ثبت اطلاعات محل مورد بیمه از جمله متراژ، نوع سازه، محل بیمه نامه و … بیمه نامه آتش سوزی را به کمک کارشناسان بیمه تایم انتخاب و خریداری نمایید.

 

خروج از نسخه موبایل