نماد سایت بیمه تایم

بیمه تکمیلی کارآفرین (خانواده و انفرادی و گروهی)

بیمه تکمیلی کارآفرین

شرکت بیمه کارآفرین از جمله شرکت‌های توانمند  در ارائه انواع رشته‌های بیمه‌ای می‌باشد، از جمله بیمه نامه‌های اشخاص  و بیمه نامه تکمیلی. شرکت بیمه کارآفرین بیمه تکمیلی را به صورت بیمه درمان گروهی و بیمه درمان خانواده در طرح‌های مختلف ارائه می‌نماید. در ادامه به بررسی کامل در مورد بیمه تکمیلی کارآفرین می‌پردازیم:

بیمه درمان خانواده کارآفرین

یکی از شرکت‌هایی که بیمه درمان خانواده ارائه می‌نماید شرکت بیمه کارآفرین می‌باشد. بیمه درمان خانواده مستقل از بیمه‌های پایه بوده و با توجه به نیاز افراد دارای طرح‌های مختلفی می‌باشد که بیمه گذاران می‌توانند به انتخاب خود از این طرح‌ها استفاده نمایند.

این بیمه نامه برای تمام اعضای خانواده می‌باشد که سن آنها کمتر از ۷۰ سال هست. پوشش نوزادان از بدو تولد به شرط اعلام به شرکت بیمه  حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز از زمان تولد بلامانع می‌باشد و بیمه گذارمی‌باید از تاریخ تولد نسبت به ارسال مشخصات نوزاد و گواهی غربالگری وی اقدام نماید. دوره انتظار بیمه درمان خانواده کارآفرین جهت پوشش زایمان و سایر هزینه های مرتبط به زایمان و بارداری ۹ ماه می‌باشد.

 

بیمه درمان گروهی کارآفرین

شرکت بیمه کارآفرین از جمله شرکت‌های برتر در ارائه بیمه تکمیلی گروهی می‌باشد که پوشش های بمیه تکمیلی را به بیمه گذاران خود ارائه می‌نماید. نوع و تعداد پوشش ها و سقف تعهدات هر بیمه تکمیلی گروهی بر اساس درخواست بیمه گذار و توافق وی با شرکت بیمه انجام می‌شود.


مطلب مرتبط: بیمه درمان گروهی زیر ۵۰ نفر چیست؟


پوشش‌های بیمه تکمیلی  کارآفرین

پوشش‌های زیر در بیمه نامه‌های تکمیلی کارآفرین در طرح های مختلف با و تعهدات مختلف ارائه می‌شود.


پیشنهاد خواندن: بهترین بیمه تکمیلی کدام است؟


دوره انتظار بیمه تکمیلی کارآفرین

در بیمه تکمیلی کارآفرین، برای استفاده از برخی از پوشش‌های بیمه تکمیلی دوره انتظار در نظر گرفته می‌شود که در زمان خرید بیمه تکمیلی در بیمه نامه درج  می‌شود. به عنوان مثال جبران هزینه‌های زایمان با مدت دوره انتظار ۹ ماهه می‌باشد. البته این نکته را در نظر داشته باشید که در برخی از بیمه‌های تکمیلی گروهی با تعداد نفرات بالا و یا داشتن سابقه بیمه تکمیلی پیوسته بدون وقفه دوره انتظار از بیمه نامه حذف می‌شود.


فرانشیز بیمه تکمیلی کارآفرین

فرانشیز، سهم بیمه شده و یا بیمه گذار از خسارت قابل پرداخت است که میزان آن در بیمه نامه تعیین شده است و تامین آن به عهده بیمه شده می‌باشد. میزان فرانشیز در بیمه نامه‌های تکمیلی می تواند ۱۰ تا ۳۰ درصد باشد.


سقف تعهدات بیمه تکمیلی کارآفرین در سال ۱۴۰۱

بیمه تکمیلی کارآفرین به دو صورت خانواده و گروهی در طرح‌های مختلف به بیمه گذاران ارائه می‌شود. با توجه به این که هر دو بیمه نامه گروهی و خانواده طرح‌های مختلفی را دارد، میزان سقف تعهدات بیمه نامه‌های درمان تکمیلی در سال ۱۴۰۱ نیز بر اساس طرح انتخابی فرد بیمه گذار و توافق وی با شرکت بیمه برای بیمه شده ها ارائه می‌شود.


استثنائات بیمه تکمیلی کارآفرین

هزینه در موارد زیر  از شمول تعهد بیمه گر خارج می‌باشد و اگر خسارتی در هر کدام از موارد در طول داشتن بیمه نامه اتفاق بیافتد شرکت بیمه خسارتی را پرداخت نمی‌کند:


شرایط بیمه درمان تکمیلی کارآفرین


بیشتر بدانید: بهترین طرح های بیمه سرطان


نحوه پرداخت خسارت و مدارک لازم بیمه تکمیلی کارآفرین

بیمه شدگان پس از وقوع خسارت حداکثر تا ۹۰ روز در صورت داشتن بیمه گر پایه (از تاریخ دریافت چک بیمه گر پایه –طبق تصویر چک دریافتی) بابت هزینه های بستری و یا تاریخ انجام هزینه های پاراکلینیکی توسط بیمه شده می‌باشد. بدیهی است بیمه گر در خصوص آندسته از صورتحساب های پزشکی که خارج از ضرب الاجل فوق به وی تحویل گردد تعهدی به عهده نخواهد داشت.

حداکثر مهلت برای بازگرداندن اصل مدارک پزشکی به بیمه شدگان سه ماه از تاریخ ترخیص بیمه شده از بیمارستان می باشد. بدیهی است پس از گذشت مهلت مذکور این شرکت از اعاده مدارک مربوطه معذور بوده و مسئولیتی از این بابت به عهده نخواهد داشت. در خصوص مدارک پزشکی مربوط به موارد غیر بستری (بیمارستانی) مدت زمان مربوطه حداکثر سه ماه از تاریخ تحویل مدارک به شرکت بیمه کارآفرین می‌باشد. بدیهی است صدور معرفی نامه جهت هر یک از بیمه شد گان بعد از گذشت ۶ ماه از تاریخ شروع بیمه نامه و صرفاً برای آن دسته از مراکز پزشکی انجام خواهد شد که در تاریخ صدور معرفی نامه از قرارداد معتبر نزد بیمه گر برخوردار باشند.

ارسال مدارک زیر علاوه بر موارد اعلام شده فوق قبل از انجام عمل مذکور جهت واحد کمک رسانی شرکت و اخذ تاییدیه پزشکی واحد مربوطه توسط بیمه شده الزامی می‌باشد:


آیا بیمه تکمیلی کارآفرین پوشش زایمان و دندانپزشکی دارد؟

بله، یکی از پوشش‌های بیمه نامه درمان تکمیلی کارآفرین پوشش زایمان می‌باشد که سقف تعهدات این پوشش بر اساس توافق بیمه گذار و شرکت بیمه تعیین می‌شود. در موارد بیمه دندانپزشکی  هم اگر این پوشش مورد درخواست بیمه گذار باشد با توجه به تعداد نفرات و حق بیمه پرداختی از سمت بیمه گذار این پوشش نیز با توجه به توافق طرفین در بیمه نامه درج شده و ارائه می‌شود.


آیا بیمه تکمیلی کارآفرین هزینه عمل بینی را می‌دهد؟

بیمه تکمیلی کارآفرین هزینه عمل‌هایی که به منظور زیبایی می‌باشند را پوشش نمی‌دهد مگر مواردی که به علت حادثه بوده و برای سلامتی فرد لازم باشد. با ارائه مدارک لازمه را تحت پوشش قرار می‌دهد.


خرید بیمه تکمیلی کارآفرین

برای خرید بیمه تکمیلی کارآفرین به صورت بیمه درمان خانواده و بیمه درمان گروهی می‌توانید درخواست خریدتان را در سامانه بیمه تایم ثبت نمایید و با دریافت مشاوره و مقایسه درباره  طرح های مختلف درمانی  بتوانید بهترین بیمه تکمیلی را انتخاب و خریداری نمایید.

خروج از نسخه موبایل