نماد سایت بیمه تایم

بیمه مسئولیت کارآفرین

بیمه مسئولیت کارآفرین

بر اساس قانون هر فردی که منجربه ایجاد خسارت جانی و مالی برای افراد دیگر شود، مسئول جبران آن خسارت می‌باشد. از این رو بیمه نامه‌های مسئولیت می‌تواند کمک بزرگی در جبران خسارت های پیش آمده برای همه اشخاص باشد. بیمه کارآفرین از جمله شرکت‌هایی می‌باشد که بیمه مسئولیت را به صورت حرفه ای و جامع به بیمه گذاران خود ارائه کرده و توانسته رضایت بسیاری از بیمه گذاران مسئولیت را در زمان خسارت به دست آورد. انواع بیمه مسئولیت در بیمه کارآفرین در چند گروه زیر دسته بندی می‌شود: بیمه مسئولیت کارفرما درقبال کارکنان، بیمه مسئولیت حرفه ای، بیمه مسئولیت عمومی و بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل.

انواع بیمه مسئولیت کارآفرین

شرکت بیمه کارآفرین، انواع بیمه‌های مسئولیت را در شاخه‌های مختلف به بیمه گذاران خود ارائه می‌کند و هر فردی بر اساس نوع فعالیت خود می‌تواند یکی از انواع بیمه نامه‌های مسئولیت کارآفرین را خریداری نمایید. انواع بیمه مسئولیت کارآفرین به ترتیب زیر می‌باشد:

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان (خدماتی، بازرگانی، صنعتی)

در بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان، مسئولیت فرد کارفرما در برابر حوادثی که به علت قصور کارفرما اتفاق بیافتد و کارفرما مسئول خسارت پیش آمده باشد با این بیمه نامه قابل جبران می‌باشد. خسارات بدنی قابل جبران در این بیمه نامه شامل پرداخت هزینه‌های پزشکی و غرامت نقص عضو و فوت کارکنان می‌باشد.

این بیمه نامه دارای کلوزها و پوشش‌های مختلف می‌باشد که می‌توانید با پرداخت حق بیمه اضافی بیمه نامه کاملی را تهیه نمایید.

بیمه مسئولیت ناشی از عملیات ساختمانی کارآفرین

این بیمه نامه مسئولیت بیمه گذار نسبت به خسارت‌های جانی و مالی که ممکن است در محدوده اجرایی پروژه برای کارگران و اشخاص ثالث اتفاق بیافتد را تحت پوشش قرار می‌دهد.

بیمه مسئولیت مدیران مجموعه‎های ورزشی کارآفرین

این بیمه نامه خسارت‌های بدنی که ممکن است به استفاده کنندگان از مجموعه‌های ورزشی به علت خطا، قصور، غفلت و اشتباه مدیران اتفاق بیافتد را تا سقف تعیین شده در بیمه نامه را تحت پوشش قرار می‌دهد.

بیمه مسئولیت پزشکان کارآفرین

این بیمه نامه قصور و غفلت پزشکان را که منجربه فوت، نقص عضو و یا هزینه پزشکی و دیه برای فرد بیمار در طول مدت درمان را تحت پوشش قرار می دهد. سرمایه تحت پوشش این بیمه نامه می تواند تا سقف سرمایه فوت ماه حرام در بیمه نامه باشد.

بیمه مسئولیت پیرا پزشکان کارآفرین

پیرا پزشکان می توانند با داشتن این بیمه نامه، هزینه های فوت و نقص عضو و یا هزینه پزشکی که در زمان درمان برای بیمارانشان اتفاق افتاده باشد را با داشتن این بیمه نامه تحت پوشش دارند.

بیمه مسئولیت دارندگان جرثقیل کارآفرین

این بیمه نامه، مسئولیت بیمه گذار برای خسارت های مالی و جانی که ممکن است به علت قصور و یا غفلت وی به اشخاص ثالث و محموله های در حال حمل وارد شود را تحت پوشش قرار می دهد.

بیمه مسئولیت پیمانکاران کارآفرین

بیمه مسئولیت پیمانکاران صدمات بدنی که به اشخاص ثالث و یا خسارات مالی که به اموال سایر افراد ثالث که هیچ گونه ارتباط کاری با کار مورد بیمه ندارند ، وارد می شود را تحت پوشش قرار می‌دهد.

بیمه مسئولیت پارکینگ کارآفرین

با داشتن این بیمه نامه خسارت‌های جانی و مالی که به استفاده کنندگان از محوطه پارکینگ وارد شود تحت پوشش قرار می‌گیرد.

بیمه مدیران رستوران کارآفرین

موضوع  این بیمه نامه برای پوشش خسارات جانی وارد شده به استفاده کنندگان از رستوران یا اقامتگاه ساحلی مشروط بر آنکه منجر به مسئولیت بیمه گذار گردد.

بیمه مسئولیت فنی بیمارستان ها و درمانگاه و کلینیک

بیمه گذاران این بیمه نامه معمولا مسئول فنی بیمارستان، کلینیک، درمانگاه هستند که مسئولیت این افراد را در قبال بیماران و افراد مراجعه کننده به این مراکز را تا سقف مشخص شده در بیمه نامه را تحت پوشش قرار می‌دهد.

بیمه مسئولیت وکلای کارآفرین

اگر به علت اشتباه و قصور بیمه گذار خسارت مالی به موکلین وارد شود با این بیمه نامه قابل جبران می‌باشد . همچنین ممکن است که بیمه گذاربیمه نامه (وکیل)  در طول داشتن بیمه نامه فوت نماید شرکت بیمه نسبت به پرداخت مبلغ حق الزحمه دریافتی بیمه گذار از موکل را به وی پرداخت می‌نماید.

 

بیمه مسئولیت مدیر ساختمان کارآفرین

اگر به علت قصور و یا اشتباه مدیر ساختمان که بیمه گذار این بیمه نامه است، خسارت مالی و یا جانی به ساکنین ، مالکین ، مستاجرین و اشخاص ثالث مجتمع اداری، تجاری و یا مسکونی  وارد شود  و حتی خسارت هایی که به علت سقوط اشیا در محوطه اطراف ساختمان، حوادث آسانسور، حوادث ناشی از بکارگیری نظافتچی در مشاعات، حوادث ناشی از آتش سوزی مشاعات، ترکیدگی لوله، نشت لوله های آب در مشاعات و ریزش چاه فاضلاب و پارکینگ خسارتی وارد آید بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار (مدیر ساختمان) و در صورت لزوم طبق رای مراجع قضایی نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید.


مطلب مرتبط:‌ عوامل موثر در تعیین قیمت بیمه مسئولیت ساختمانی


سایر انواع بیمه نامه های مسئولیت بیمه کارآفرینپوشش‌های بیمه مسئولیت کارآفرین

پوشش‌های این بیمه نامه به ترتیب زیر می‌باشد و بر اساس میزان دیه ماه حرام و ماه عادی، بیمه گذار می‌تواند پوشش‌های بیمه  نامه را انتخاب و خریداری نماید:


مطلب مرتبط: بیمه مسئولیت پزشکان


کلوزهای بیمه مسئولیت کارآفرین

کلوز ها پوشش های اضافی بیمه نامه می‌باشد که بیمه گذار برای داشتن بیمه نامه کامل می‌تواند با پرداخت حق بیمه  اضافی اقدام به خرید هریک از کلوزهای بیمه نامه باشد. کلوز هایی که در بیمه نامه‌های مسئولیت کارآفرین ارائه می‌شود به ترتیب زیر می‌باشد:


شرایط کلی بیمه مسئولیت کارآفرین

اشخاص ثالث در بیمه نامه مسئولیت، کلیه اشخاصی که به هیچ وجه دخالتی در کار موضوع بیمه نداشته باشند .


پرداخت خسارت در بیمه مسئولیت کارآفرین

در بیمه نامه های مسئولیت، بیمه گذار موظف است در زمان خسارت هرگونه خسارت اتفاق افتاده را به صورت کتبی حداکثر ظرف مدت ۵ روز کاری به اطلاع شرکت بیمه برساند، همچنین بیمه گذار مکلف است وقوع هرگونه حادثه موضوع این بیمه نامه و همچنین کیفیات مطالبه ویادعوی نام ونشانی مطالبه کننده ویااقامه کننده دعوی وعنوانی که به موجب آن مطالبه خسارت ویا اقامه دعوی شده است را به همراه مشخصات زیاندیده، نام و نشانی شهود احتمالی، مبلغ مورد ادعا و هرگونه اطلاعات، مشخصات و نکات دیگر مربوط به موضوع را که بر‌ آن وقوف داردو نیز هر نوع اسناد و مدارکی را که در این باره دراختیار دارد به بیمه گرتسلیم وبیمه گررا در تحقیقات ورسیدگی ودفاع کمک نماید.
بیمه گذار حتما باید جهت بازدید از محل حادثه و انجام امور کارشناسی همکاری لازم را با شرکت بیمه گر به عمل آورد.

در زمان اعلام حادثه بیمه گذار  موظف است اطلاعات ذیل را نیز به شرکت بیمه کارافرین اعلام نمایید:

شماره بیمه نامه ، زمان و مکان حادثه ، مشخصات زیاندیده یا زیاندیدگان و شرح مختصری در خصوص نحوه بروز حادثه و علت اولیه وقوع آن


مدارک لازم جهت تشکیل پرونده خسارت در بیمه های مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

مدارک مورد نیاز در صورت جراحت ( هزینه پزشکی ) و نقص عضو:


مدارک تکمیلی لازم در صورت فوت:


نحوه محاسبه مبلغ خسارت بیمه مسئولیت کارآفرین

خسارات مسئولیت که با تاخیر به بیمه گر اعلام می شود به روش ذیل محاسبه و پرداخت می‌شوند :

روش محاسبه :

باتوجه به اعلام خسارت با تاخیر توسط بیمه گذار درصدی از خسارت خالص (بعد از کسر کسورات و فرانشیز و غیره) بشرح جدول ذیل بر عهده بیمه گذار می‌باشد :

تاخیر از یک تا ۱۵ روز تاخیر از ۱۶ تا ۳۱ روز تاخیر از ۳۱ تا ۹۰ روز تاخیر از ۹۰ تا ۱۸۰ روز
۵ درصد ۱۰ درصد ۱۵ درصد ۲۰ درصد

توضیحات ضروری :

تاخیر در اعلام خسارت تاثیری در افزایش مبلغ خسارت نداشته باشد .

تاخیر اعلام خسارت می بایست از طرف بیمه گذار و یا زیان دیده باشد .

پرونده خسارت می بایست از نظر مدارک و مستندات تکمیل باشد.


خرید بیمه مسئولیت کارآفرین

برای خرید هریک از انواع بیمه نامه‌های مسئولیت کارآفرین می‌توانید درخواست خریدتان را در سامانه بیمه تایم ثبت نمایید و با استفاده از مشاوران بیمه تایم بتوانید بهترین بیمه مسئولیت را با مقایسه پوشش‌ها و قیمت بیمه شرکت‌های مختلف بیمه خریداری نمایید.

 

خروج از نسخه موبایل