نماد سایت بیمه تایم

وام بیمه عمر چیست؟ شرایط تمام شرکت ها را بدانید!

وام بیمه عمر

بیمه نامه عمر یکی از قرارداد های بلند مدت است که معمولا در مدت زمان بین ۵ تا ۳۰ سال بین شرکت بیمه و فرد بیمه گذار منعقد می‌شود. بیمه عمر دارای انواع مختلفی می‌باشد از قبیل بیمه عمر و سرمایه گذاری، بیمه عمر مانده بدهکار و بیمه عمر زمانی. در بین انواع بیمه‌نامه های گفته شده بیمه‌های عمر و سرمایه گذاری دارای اندوخته بیمه‌ای می‌باشند و از این رو امکان دریافت وام فقط برای بیمه نامه‌های عمر و سرمایه گذاری امکان پذیر می‌باشد.

بیمه نامه‌های عمر و سرمایه گذاری علاوه بر پوشش‌های بیمه دارای سرمایه گذاری  بلند مدت با سود تضمینی و سود مشارکتی می‌باشد که اندوخته بیمه ای شما را شکل می‌دهد و بیمه گذار می‌تواند در طول مدت داشتن بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری بر اساس میزان اندوخته بیمه نامه‌اش وام بگیرد یا بیمه نامه عمرش را بازخرید کند و یا این که نهایتا بر اساس جدولی که ضمیمه بیمه نامه است اندوخته خود را به صورت مستمری یا یکجا دریافت نماید. در این نوشته می‌خواهیم به بررسی وام بیمه عمر شرکت‌های مختلف بپردازیم.


 

شرایط دریافت وام بیمه عمر به طور کلی چه صورت است؟

دریافت وام از محل اندوخته بیمه عمر یکی از مهمترین مزایای بیمه عمر است که فرد بیمه شده می‌تواند در طول مدت داشتن بیمه نامه از آن استفاده نماید. دریافت وام دارای شرایط خاصی می‌باشد که با داشتن این شرایط بیمه گذار می‌تواند از وام بیمه عمر خود استفاده نماید. شرایط کلی دریافت وام از بیمه عمر را می‌توان بر اساس چند مورد زیر بیان کرد:


مطلب مرتبط: شرایط بیمه عمر چه هستند؟


 

شرایط وام بیمه عمر شرکت های مختلف بیمه

یکی از مزایای بیمه عمر دریافت وام از محل اندوخته بیمه نامه‌های عمر است، دارندگان بیمه عمر از هر شرکت بیمه‌ای می‌توانند با توجه به شرایط درج شده در بیمه نامه شان از محل اندوخته بیمه نامه شان وام بگیرند.  شرایط دریافت وام در شرکت‌های مختلف بیمه متفاوت می‌باشد که در ادامه به بررسی جدول مقایسه شرایط دریافت وام شرکت‌های مختلف می‌پردازیم.

 

۱- وام بیمه عمر پاسارگاد

اطلاعات کامل را می‌توانید در مطلب وام بیمه عمر پاسارگاد و بررسی بیمه عمر پاسارگاد مطالعه نمایید.

 

۲- وام بیمه عمر ایران

شرایط دریافت وام بیمه ایران توضیحات
مقدار وام پرداختی حداکثر ۹۰ درصد ارزش بازخرید اندوخته
مدت انتظار دریافت وام پایان سال دوم بیمه نامه
میزان اندوخته بیمه نامه بدون محدودیت
میزان سود وام ۴ درصد بیشتر از سود تضمینی متعلق به اندوخته
تعداد اقساط بازپرداخت وام حداکثر ۳۶ قسط یا ۳ سال

با بیمه عمر ایران و  بیمه مان ایران آشنا شوید


 

۳- وام بیمه عمر کارآفرین

شرایط دریافت وام بیمه کارآفرین توضیحات
مقدار وام پرداختی حداکثر ۹۰ درصد ارزش بازخرید اندوخته
مدت انتظار دریافت وام پایان سال دوم بیمه نامه
میزان اندوخته بیمه نامه بدون محدودیت
میزان سود وام ۴ درصد بیشتر از سود تضمینی متعلق به اندوخته
تعداد اقساط بازپرداخت وام ۱۲ ماهه و ۲۴ ماهه

با بیمه عمر کارآفرین و بیمه اندوخته دار کارآفرین آشنا شوید


 

۴- وام بیمه عمر سامان

شرایط دریافت وام بیمه سامان توضیحات
مقدار وام پرداختی حداکثر ۹۰ درصد ارزش بازخرید اندوخته
مدت انتظار دریافت وام پایان سال دوم بیمه نامه
میزان اندوخته بیمه نامه بدون محدودیت
میزان سود وام ۴ درصد بیشتر از سود تضمینی متعلق به اندوخته
تعداد اقساط بازپرداخت وام ۱۲ ماهه و ۲۴ ماهه با توجه به مبلغ وام

بیمه عمر سامان چه شرایطی دارد؟


 

۵- وام بیمه عمر ملت

شرایط دریافت وام بیمه ملت توضیحات
مقدار وام پرداختی حداکثر ۹۰ درصد ارزش بازخرید اندوخته
مدت انتظار دریافت وام پایان سال دوم بیمه نامه
میزان اندوخته بیمه نامه بدون محدودیت
میزان سود وام ۴ درصد بیشتر از سود تضمینی متعلق به اندوخته
تعداد اقساط بازپرداخت وام ۱۲ ماهه و ۲۴ ماهه

راهنمای خرید بیمه عمر ملت


 

۶- وام بیمه عمر نوین

شرایط دریافت وام بیمه نوین توضیحات
مقدار وام پرداختی حداکثر ۹۰ درصد ارزش بازخرید اندوخته
مدت انتظار دریافت وام پایان سال دوم بیمه نامه
میزان اندوخته بیمه نامه بدون محدودیت
میزان سود وام ۴ درصد بیشتر از سود تضمینی متعلق به اندوخته
تعداد اقساط بازپرداخت وام ۱۲ تا ۲۴ ماه

بیمه عمر نوین چیست؟


 

۷- وام بیمه عمر ما

شرایط دریافت وام بیمه ما توضیحات
مقدار وام پرداختی حداکثر ۹۰ درصد ارزش بازخرید اندوخته
مدت انتظار دریافت وام پایان سال دوم بیمه نامه
میزان اندوخته بیمه نامه بدون محدودیت
میزان سود وام ۴ درصد بیشتر از سود تضمینی متعلق به اندوخته
تعداد اقساط بازپرداخت وام ۱۲ تا ۲۴ ماه

 

۸- وام بیمه عمر دانا

شرایط دریافت وام بیمه دانا توضیحات
مقدار وام پرداختی حداکثر ۹۰ درصد ارزش بازخرید اندوخته
مدت انتظار دریافت وام پایان سال دوم بیمه نامه عمر ایران
میزان اندوخته بیمه نامه بدون محدودیت
میزان سود وام ۴ درصد بیشتر از سود تضمینی متعلق به اندوخته
تعداد اقساط بازپرداخت وام ۱۲ تا ۲۴ ماه

با انواع بیمه عمر دانا آشنا شوید


 

۹- بیمه عمر معلم

شرایط دریافت وام بیمه معلم توضیحات
مقدار وام پرداختی حداکثر ۹۰ درصد ارزش بازخرید اندوخته
مدت انتظار دریافت وام پایان سال دوم بیمه نامه
میزان اندوخته بیمه نامه بدون محدودیت
میزان سود وام ۴ درصد بیشتر از سود تضمینی متعلق به اندوخته
تعداد اقساط بازپرداخت وام ۱۲ تا ۲۴ ماه

مزایا و معایب بیمه عمر معلم


 

۱۰- وام بیمه عمر سینا

شرایط دریافت وام بیمه سینا توضیحات
مقدار وام پرداختی حداکثر ۹۰ درصد ارزش بازخرید اندوخته
مدت انتظار دریافت وام پایان سال دوم بیمه نامه
میزان اندوخته بیمه نامه بدون محدودیت
میزان سود وام ۴ درصد بیشتر از سود تضمینی متعلق به اندوخته
تعداد اقساط بازپرداخت وام ۱۲ تا ۳۶ ماه

بیمه عمر سینا چیست؟


 

۱۱- وام بیمه عمر البرز

شرایط دریافت وام بیمه البرز توضیحات
مقدار وام پرداختی حداکثر ۹۰ درصد ارزش بازخرید اندوخته
مدت انتظار دریافت وام پایان سال دوم بیمه نامه
میزان اندوخته بیمه نامه بدون محدودیت
میزان سود وام ۴ درصد بیشتر از سود تضمینی متعلق به اندوخته
تعداد اقساط بازپرداخت وام ۱۲ تا ۳۶ ماه

بمه عمر البرز و طرح چترا


 

۱۲- وام بیمه عمر آرمان

شرایط دریافت وام بیمه آرمان توضیحات
مقدار وام پرداختی حداکثر ۹۰ درصد ارزش بازخرید اندوخته
مدت انتظار دریافت وام پایان سال دوم بیمه نامه
میزان اندوخته بیمه نامه بدون محدودیت
میزان سود وام ۴ درصد بیشتر از سود تضمینی متعلق به اندوخته
تعداد اقساط بازپرداخت وام ۱۲ تا ۲۴ ماه

با طرح های بیمه عمر آرمان آشنا شوید


 

۱۳- وام بیمه عمر کوثر

شرایط دریافت وام بیمه کوثر توضیحات
مقدار وام پرداختی حداقل پنج میلیون ریال و حداکثر تا ۹۰% مبلغ اندوخته بیمه‌نامه
مدت انتظار دریافت وام پایان سال دوم بیمه نامه
میزان اندوخته بیمه نامه بدون محدودیت
میزان سود وام ۴ درصد بیشتر از سود تضمینی متعلق به اندوخته
تعداد اقساط بازپرداخت وام ۱۲ تا ۲۴ ماه

بیمه عمر کوثر چگونه است؟


 

۱۴- وام بیمه عمر رازی

شرایط دریافت وام بیمه رازی توضیحات
مقدار وام پرداختی حداکثر ۹۰ درصد ارزش بازخرید اندوخته
مدت انتظار دریافت وام پایان سال دوم بیمه نامه
میزان اندوخته بیمه نامه بدون محدودیت
میزان سود وام ۴ درصد بیشتر از سود تضمینی متعلق به اندوخته
تعداد اقساط بازپرداخت وام ۲۴ ماهه و ۳۶ ماهه با توجه به مبلغ وام

بیمه عمر رازی و شرایط آن


 

۱۵- وام بیمه عمر سرمد

شرایط دریافت وام بیمه سرمد توضیحات
مقدار وام پرداختی حداکثر ۹۰ درصد ارزش بازخرید اندوخته
مدت انتظار دریافت وام پایان سال دوم بیمه نامه
میزان اندوخته بیمه نامه بدون محدودیت
میزان سود وام ۴ درصد بیشتر از سود تضمینی متعلق به اندوخته
تعداد اقساط بازپرداخت وام ۱۲ تا ۲۴ ماه

مزایا و معایب بیمه عمر سرمد چیست؟


 

۱۶- وام بیمه عمر دی

شرایط دریافت وام بیمه دی توضیحات
مقدار وام پرداختی حداکثر ۹۰ درصد ارزش بازخرید اندوخته
مدت انتظار دریافت وام پایان سال دوم بیمه نامه
میزان اندوخته بیمه نامه بدون محدودیت
میزان سود وام ۴ درصد بیشتر از سود تضمینی متعلق به اندوخته
تعداد اقساط بازپرداخت وام ۱۲ تا ۲۴ ماه

بیمه عمر دی چیست؟

 

 

برای خرید بیمه عمر می توانید درخواست خرید بیمه عمر را در سامانه بیمه تایم ثبت کنید، به کمک کارشناسان بیمه عمر بیمه تایم می‌توانید مقایسه بیمه عمر شرکت‌های بیمه‌ای را انجام داده و بهترین بیمه عمر را خریداری نمایید. دریافت جدول بیمه عمر شرکت‌های مختلف بیمه و بررسی پوشش های بیمه ای آن‌ها همه از طریق کارشناسان بیمه عمر بیمه تایم امکان پذیر می‌باشد.

خروج از نسخه موبایل