نماد سایت بیمه تایم

طرح سپاس بیمه عمر ایران

طرح سپاس بیمه عمر ایران

شرکت بیمه ایران در چند سال گذشته طرح‌های جدید بیمه عمر را به بیمه گذاران خود ارائه کرده، از جمله بیمه عمر مان ایران و طرح سپاس بیمه عمر ایران. طرح سپاس از سال ۱۳۹۸ ارائه شده که پوشش‌ها و تعهدات متفاوتی را ارائه می‌کند. در این  نوشته به بررسی طرح سپاس بیمه عمر ایران از لحاظ پوششی و  میزان تعهدات این بیمه نامه  می‌پردازیم:


تعهدات طرح سپاس بیمه عمر ایران


مطلب مرتبط: با انواع بیمه عمر و سرمایه‌گذاری آشنا شوید


شرایط ارائه پوشش تکمیلی بیمه زندگی سپاس بیمه عمر ایران

پوشش‌های بیمه تکمیلی طرح سپاس بیمه عمر ایران

ارائه پوشش بیمه‌های تکمیلی از جمله مهمترین تفاوت طرح سپاس با سایر انواع بیمه عمر ایران می‌باشد. در واقع می توان گفت که طرح سپاس تکمیل کننده پوشش های بیمه عمر مان ایران می باشد. البته پوشش‌های تکمیلی را برخی از شرکت های بیمه از جمله بیمه عمر پاسارگاد و بیمه عمر سامان در بیمه های عمر خود ارائه می دهند. پوشش های تکمیلی طرح سپاس بیمه عمر ایران به ترتیب زیر می‌باشد:

 

 


پوشش بیماری‌های خاص طرح سپاس بیمه عمر ایران


پوشش سرطان بیمه عمر ایران طرح سپاس


پوشش فوت بیمه عمر ایران طرح سپاس

بیمه نامه طرح سپاس بیمه ایران نیز دارای پوشش فوت عادی می‌باشد. بر اساس این پوشش اگر بیمه شده به هر علت فوت نماید میزان سرمایه فوت درج شده در بیمه نامه به ذینفعان وی پرداخت می‌شود، میزان پوشش این سرمایه حداقل به میزان ۴۰ میلیون تومان و حداکثر تا ۵۰۰ میلیون تومان ارائه می‌شود.


پوشش سرمایه فوت در اثر حادثه طرح سپاس بیمه عمر ایران


خرید طرح سپاس بیمه عمر ایران

اگر می‌خواهید بیمه عمر خریداری نمایید می توانید در سامانه بیمه تایم درخواست خرید بیمه عمر را ثبت نمایید و با استفاده از مشاوره تخصصی کارشناسان بیمه عمر بیمه تایم، بیمه  عمرتان را از هر شرکت بیمه‌ای که مد نظرتان هست خریداری نمایید.

خروج از نسخه موبایل