نماد سایت بیمه تایم

بیمه تکمیلی سینا

بیمه تکمیلی سینا

بیمه‌های تکمیلی در کنار بیمه‌های پایه از قبیل تامین اجتماعی و خدمات درمانی و … همواره نقش بسیار پر رنگی در جبران هزینه‌های سنگین درمانی را دارند، شرکت های مختلفی بیمه تکمیلی را در طرح های مختلف ارائه می نمایند که یکی از این شرکت‌ها بیمه سینا می‌باشد که بیمه درمان تکمیلی را به صورت بیمه تکمیلی گروهی ارائه می‌نماید. در این نوشته به بررسی بیمه تکمیلی سینا می‌پردازیم و پوشش‌ها و مزایا و سایر شرایط داشتن این بیمه نامه را بررسی می‌نماییم.

پوشش‌های بیمه تکمیلی سینا

خسارت‌هایی که توسط بیمه تکمیلی سینا قابل جبران می‌باشد به ترتیب زیر است  که البته برخی از پوشش‌ها به درخواست فرد بیمه گذار می‌تواند به بیمه نامه تکمیلی اضافه و یا کم گردد. با توجه به این که بیمه تکمیلی سینا به صورت بیمه تکمیلی گروهی ارائه می‌شود تعداد پوشش ها با توجه به توافق طرفین در حین انجام قرارداد در بیمه نامه درج می‌گردد.

 

 


نکات مهم بیمه تکمیلی عمل لیزیک


شرایط بیمه تکمیلی سینا


بهترین بیمه تکمیلی کدام است؟


مدارک لازم برای خرید بیمه تکمیلی درمان سینا

با توجه به گروهی بودن بیمه تکمیلی سینا در خرید این بیمه نامه اطلاعات شرکت مورد نظر از قبیل تعداد و مشخصات کارکنان از شرکت و سازمان به عنوان کارفرما و بیمه گذار بیمه نامه دریافت می‌شود. مدارک لازم کارکنان شامل کپی شناسنامه،کپی کارت ملی، کپی صفحه اول دفترچه بیمه پایه و فرم پیشنهاد بیمه است.

نکته: در خرید بیمه تکمیلی سینا افراد تحت تکفل بیمه‌شده در بیمه درمان شامل همسر، فرزندان، پدر و مادر و سایر افراد تحت سرپرستی است.

 

 

شرایط پرداخت خسارت بیمه تکمیلی سینا

دارندگان بیمه تکمیلی سینا می‌توانند در صورت نیاز به تمامی مراکز درمانی مجاز سراسر کشور مراجعه نمایند. شرایط پرداخت خسارت در مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه تکمیلی سینا و یا مراکزی که غیر طرف قرارداد با بیمه سینا هستند به شرح زیر می‌باشد:

پرداخت خسارت در صورت مراجعه به مراکز درمانی طرف قراردادبا بیمه تکمیلی سینا

در مواردی‌که بیمه‌شده با معرفی‌نامه به مراکز درمانی طرف قرارداد مراجعه کند، بیمه‌ سینا هزینه‌های درمان را بر اساس صورت‌حساب مرکز درمانی تا سقف تعهدات درج شده در بیمه نامه پرداخت می‌کند.

مدارک مورد نیاز جهت صدور معرفینامه عبارتند از : ارائه کارت ملی،  ارائه دفترچه بیمه، دستور پزشک معالج


بهترین بیمه تکمیلی زایمان


روش صدور معرفی نامه آنلاین بیمه تکمیلی سینا

در بخش منو خدمات الکترونیک سایت بیمه سینا،  صدور معرفینامه درمـان، صـدور معرفینامـه درمـان پاراکلینیکی، کاربر محترم با توجه به نوع قرارداد مرکز با شرکت و نوع توافق در خصوص استفاده از خـدمات این سامانه اقدام به انتخاب یکی از موارد فوق نموده و با استفاده از نام کـاربری و کلمـ ه عبـوری کـه دریافـت نموده است، وارد سامانه شده و معرفی نامه خود را دریافت نمایید.

نکته: در صورت عدم رعایت مفاد قرارداد فی مابین و توافق صورت گرفته در خصوص نوع مجـاز بـه صدور معرفینامه (بیمارستانی یا پاراکلینیکی) در صورتیکه به اشتباه توسط مرکز طرف قـرارداد معرفینامـه ای صادر گردد بیمه گر تعهدی در قبال جبران خسارت آن مورد نخواهد داشت.

پرداخت خسارت درصورت مراجعه به مراکز درمانی غیرطرف قرارداد: در صورتی‌که بیمه‌شده به مراکز غیر طرف قرارداد مراجعه نماید هزینه‌ها بر اساس بالاترین سقف تعرفه مندرج در قرارداد، محاسبه و پرداخت خواهد شد. د راین صورت بیمه شده باید هزینه های درمانی خود را پرداخت کرده و سپس مدارک از قبیل دستور پزشک، فیش های پرداختی که مهر و امضای مرکز و پزشک مربوطه هستند را به شرکت بیمه سینا تحویل دهد.

نکته:  بیمه‌شده در بیمه تکمیلی درمان سینا حداکثر ظرف ۵ روز از زمان بستری شدن در بیمارستان فرصت دارد تا مراتب را به شرکت بیمه سینا به عنوان شرکت بیمه گر اطلاع دهد.

سقف تعهدات بیمه تکمیلی سینا سال ۹۹

با توجه به این که بیمه تکمیلی سینا به صورت گروهی ارائه می شود ، میزان و سقف تعهدات بر اساس توافق شرکت بیمه سینا و بیمه گذار ارائه می شود و این تعهدات در گروه های مختلف متفاوت می باشد.

 

استثنائات بیمه درمان تکمیلی سینا

در بیمه نامه های تکمیلی مواردی وجود دارد که جز استثنائات بیمه نامه بوده و شرکت بیمه گر خسارتی را برای موارد پیش آمده را جبران نمی کند مگر در مواردی که آن پوشش به توافق طرفین به بیمه نامه اضافه گردد.

 

فرانشیز بیمه تکمیلی سینا

بیمه نامه تکمیلی سینا برای استفاده از برخی از پوشش‌ها دارای فرانشیز می‌باشد که باید بیمه شده در زمان استفاده از آن پوشش باید میزان فرانشیز که در واقع سهم بیمه شده از میزان خسارت است که باید خودش این مقدار از خسارت را پرداخت نماید. البته با توجه به این که بیمه تکمیلی سینا به صورت گروهی ارائه می‌شود ممکن است در برخی از قرارداد های درمان بر اساس توافق طرفین با پرداخت حق بیمه بیشتر  فرانشیز کمتری را در بیمه نامه خود داشته باشند.

دوره انتظار بیمه تکمیلی سینا

دوره انتظار در بیمه نامه های تکمیلی به مدت زمانی گفته می شود که در آن زمان شرکت بیمه گر تعهدی نسبت به خسارت های اتفاق افتاده ندارد ، برخی از پوشش های بیمه تکمیلی سینا دارای دوره انتظار هستند از جمله بستری و جراحی و زایمان که مدت زمان دوره انتظار هر کدام بر اساس توافق طرفین مشخص می شود. به عنوان مثال دوره انتظار جهت استفاده از پوشش زایمان برای گروه‌های زیر۲۵۰ نفر، ۹ ماه و از۲۵۰ نفر الی ۱۰۰۰ نفر، ۶ ماه و برای گروه‌های بالای ۱۰۰۰ نفر فاقد دوره انتظار است.

خرید بیمه تکمیلی سینا

برای خرید بیمه تکمیلی سینا می‌توانید درخواست خرید تان را در سامانه بیمه تایم با ذکر نام شرکت و سازمان و تعداد افراد مورد درخواست ثبت نمایید. بیمه تایم این امکان را برای شما فراهم می‌کند که شما در خرید بیمه تکمیلی، در کنار داشتن پوشش‌های مورد نیاز شما حق بیمه مناسبی نیز پرداخت نمایید و مقایسه قیمت و پوشش‌ها در بین شرکت‌های بیمه‌ای را انجام بدهید. کارشناسان بیمه تایم بهترین طرح بیمه تکمیلی را برای شما فراهم می‌نمایند و علاوه بر همراهی در خرید همراهی در پرداخت خسارت بیمه تکمیلی از دیگر مزایای خری بیمه تکمیلی گروهی از ییمه تایم می‌باشد.

 

خروج از نسخه موبایل