بیمه بدنه کارآفرین

افزایش تعداد خودرو‌ها و بالا رفتن تعداد تصادفات داخل شهری و خارج از شهر نیاز به داشتن بیمه نامه‌ای که خسارات پیش آمده را جبران نماید را ضروری می‌کند، بیمه ثالث بیمه نامه‌ای است که بخشی از خسارات وارد شده را جبران می‌کند ولی تصادفاتی که مقصر حادثه خود راننده باشد نمی‌تواند از بیمه ثالث برای جبران خسارت استفاده نماید و این جاست که بیمه بدنه به کمک شما می‌آید. بیمه بدنه کارآفرین از جمله بیمه نامه‌هایی است که جبران خسارت‌های پیش آمده را به صورت کامل پرداخت می‌نماید. در این نوشته می‌توانید اطلاعات کامل درباره بیمه بدنه کارآفرین را مطالعه نمایید.


 

پوشش‌های بیمه بدنه خودرو کارآفرین چه هستند؟

پوشش های بیمه بدنه کارآفرین

 

پوشش‌های اصلی

بیمه بدنه کارآفرین در مقابل خطرات مختلف پوشش‌های زیر را ارائه می کند. پوشش‌های اصلی در واقع پوشش های پایه‌ای هستند که به بیمه گذاران خود ارائه می‌نماید به ترتیب زیر می باشد:

 • ارائه پوشش آتش سوزی صاعقه انفجار, حادثه, سرقت کلی برای خودروی بیمه شده
 • خسارت آتش سوزی  برای خسارت‌های جزئی و کلی
 • ارائه پوشش حادثه برای خسارت‌های جزئی و کلی
 • ارائه پوشش برای حوادثی از قبیل آصا که مخفف سه خسارت آتش سوزی، صاعقه و انفجار می‌باشد.
 • ارائه پوشش سرقت برای خسارات جزئی و کلی

 

پوشش‌های اضافی

علاوه بر پوشش‌های اصلی، بیمه گذار می‌تواند با انتخاب پوشش‌های اضافی یک بیمه نامه کامل خریداری نماید. پوشش‌های اضافی به ترتیب زیر می باشد:

 • پوشش شکست شیشه: اگر شیشه خودروی بیمه شده در اثر حادثه ای به غیر از مواردی که در بیمه نامه تحت پوشش می‌باشد شکسته شود با داشتن این پوشش قابل جبران می‌باشد.
 • پوشش مواد شیمیایی: اگر خسارتی به علت پاشیده شدن مواد شیمیایی، رنگ و اسید به بدنه خودروی شما وارد شود با داشتن این پوشش جبران می شود.
 • پوشش بلایای طبیعی: ممکن است خسارت‌هایی در اثر حوادثی از قبیل سیل و زلزله و طوفان به خودروی شما وارد شود که با داشتن این پوشش می‌تواند جبران خسارت نماید.
 • پوشش سرقت در جای تمام قطعات: اگر خسارتی به خودروی شما وارد شود که در نتیجه آن قطعاتی از خودرو به سرقت برود با داشتن این پوشش قابل جبران می‌باشد.
 • پوشش ایاب و ذهاب: اگر در اثر خسارات تحت پوشش بیمه بدنه خسارتی به خودروی بیمه شده وارد شود که بیمه گذار نتواند از خودروی بیمه شده استفاده نماید به ازای هر روز عدم استفاده از خودرو مبلغی به عنوان ایاب و ذهاب به وی پرداخت می شود.
 • پوشش ماده 10 برای: ارزش خودرو در بیمه بدنه مهمترین معیار پرداخت خسارت می‌باشد، اگر ارزش خودرو در زمان خسارت بیشتر از میزان بیمه شده باشد خسارت پرداختی به مبلغ ارزش بیمه شده انجام می‌شود. با داشتن این پوشش زمان خسارت شما به راحتی می‌توانید خسارتتان را از شرکت بیمه دریافت نمایید.

بیشتر بدانید: راهنمای خرید بیمه بدنه خودرو صفر


 

فرانشیز بیمه بدنه کارآفرین چقدر است؟

در هر خسارت باید بخشی از خسارت توسط بیمه گذار پرداخت شود که این مبلغ فرانشیز بیمه بدنه نامیده می‌شود. در بیمه بدنه کارآفرین میزان فرانشیز در هر خسارت متفاوت می‌باشد:

 • فرانشیز خسارات جزئی در حوادث کلی:

خسارت اول  10درصد مبلغ خسارت حداقل 500.000 ریال است.
خسارت دوم 20درصد مبلغ خسارت حداقل 1.000.000 ریال است.
خسارت سوم  30درصد مبلغ خسارت حداقل 1.500.000 ریال است.

فرانشیز بیمه بدنه کارآفرین برای رانندگانی که سابقه رانندگی آن‌ها کمتر از 3 سال می باشد 10درصد بیشتر از فرانشیزهای گفته شده می‌باشد.

 

 • فرانشیز خسارت ناشی از آتش سوزی به تنهایی 10درصد مبلغ خسارت حداقل 500.000 ریال می‌باشد.
 • میزان فرانشیز خسارت شکست شیشه به تنهایی 20درصد مبلغ خسارت
 • میزان فرانشیز خسارت مواد اسیدی و شیمیایی به تنهایی 20 درصد خسارت است.
 • میزان فرانشیز خسارت سرقت کلی و جزئی 20درصد مبلغ خسارت
 • میزان فرانشیز خسارت کلی ناشی از حوادث به جز سرقت  10 درصد مبلغ خسارت است.
 • فرانشیز خسارت ناشی از تصادفات رانندگی که راننده اتومبیل بیمه شده مقصر نباشد و مقصری شناخته شده وجود نداشته باشد 5درصد خسارت پرداختی و حداقل 250.000 ریال می‌باشد.

 

 • فرانشیز بیمه بدنه موتور سیکلت:

میزان فرانشیز در خسارت اول 10 درصد  برای حداقل خسارت 150.000 ریال
میزان فرانشیز در خسارت دوم 20 درصد  برای حداقل خسارت 300.000 ریال
میزان فرانشیز در خسارت سوم 30 درصد  برای حداقل خسارت 500.000 ریال


 

تخفیفات بیمه بدنه کارآفرین

تخفیفات بیمه بدنه کارآفرین

بیمه کارآفرین در ارائه بیمه نامه‌های بدنه چند تخفیف مختلف را ارائه می کند که بیمه گذاران در زمان خرید و یا تمدید بیمه بدنه می‌توانند از این تخفیفات استفاده نمایند:


مطلب مرتبط: با ۱۱ روش تخفیف بیمه بدنه آشنا شوید


 

۱- تخفیف عدم خسارت:

با توجه به شرایط بیمه نامه بدنه، اگر بیمه گذار این بیمه نامه در طول مدت داشتن این بیمه نامه خسارتی را از شرکت بیمه خود دریافت نکند می‌تواند از تخفیف عدم خسارت بیمه نامه بدنه استفاده نماید. البته این مورد با تخفیف عدم خسارت بیمه ثالث نباید اشتباه گرفته شود). میزان تخفیف عدم خسارت بیمه بدنه خودرو کارآفرین به ترتیب زیر می باشد:

 • یک سال عدم خسارت  25 درصد تخفیف
 • دو سال  عدم خسارت متوالی 40 درصد تخفیف
 • سه سال عدم خسارت متوالی 50 درصد تخفیف
 • چهار سال عدم خسارت متوالی 60 درصد تخفیف

 

۲- تخفیف نقدی خرید 

اگر بیمه گذار بیمه نامه بدنه کارآفرین خود را به صورت نقدی خریداری نماید می‌تواند از  تخفیف نقدی بیمه بدنه کارآفرین استفاده نماید.


مطلب مرتبط: چطور بیمه بدنه ارزان بخریم؟


۳- تخفیف های مناسبتی

شرکت بیمه کارآفرین در زمان های مختلف از سال به مناسبت اعیاد و روزهای خاص تخفیفات مختلفی را برای بیمه بدنه ارائه می‌کند. اگر زمان خرید و یا تمدید بیمه نامه بدنه شما در آن زمان مصادف با آن زمان باشد می توانید از این تخفیفات استفاده نمایید.

 

۴-تخفیف‌های گروهی

شرکت بیمه بدنه به بیمه نامه‌های بدنه‌ای که به صورت گروهی خریداری می‌شوند تخفیف گروهی ارائه می‌کند.

 


 

میزان پرداخت خسارت

خسارت بیمه بدنه کارآفرین

 • شرکت بیمه کارآفرین در زمان خسارت سرقت با توجه نوع قطعات اصلی و وسایل غیر فابریک فابریک دو نوع پوشش زیر را ارائه می‌کند:

برای سرقت قطعات اصلی و و سایل غیر فابریک تا 10درصد مبلغ بیمه شده و حداکثر تا 50.000.000 ریال در طول مدت بیمه انجام میشود.

برای سرقت قطعات اصلی و و سایل غیر فابریک تا 20درصد مبلغ بیمه شده و حداکثر تا 100.000.000 ریال در طول مدت بیمه انجام می شود.

سایر نکات:

 • سرقت لاستیک، رینگ و قالپاق فقط همراه با سایر قطعات و وسایل اتومبیل قابل بیمه شدن می باشد.
 • برای رادیو پخش اصلی (فابریک) غیر کشویی حداکثر تا ارزش فابریک آن خسارت پرداخت می‌کند.
 • اگر شرکت بیمه کارآفرین در هر کدام از خسارات از جمله قطعات و وسایل غیر فابریک خسارتی پرداخت کند این پوشش برای بیمه گذار پایان می پذیرد و بیمه گذار می تواند با پرداخت حق بیمه به شرکت بیمه کارآفرین و بازدید سلامت از اتومبیل این پوشش ها برقرار می‌شوند.
 • اگر خسارتی به لوازم صوتی نصب شده بر روی خودروی غیرفابریک وارد شود حداکثر تعهد شرکت بیمه کارآفرین 2 درصد ارزش مورد بیمه  و حداکثر 20.000.000 ریال می‌باشد.
 • اگر خسارتی به پنل شما وارد شود که قابل پرداخت از سوی شرکت کارآفرین نباشد، بیمه گذار باید پنل رادیو پخش را به شرکت بیمه کارآفرین تحویل دهد و اگر بیمه گذار این قطعه را به شرکت بیمه کارآفرین تحویل ندهد میزان ارزش آن از خسارت پرداختی کسر می‌شود.

حتما بخوانید: بهترین بیمه بدنه را کدام شرکت ارائه می‌دهد؟


پرداخت خسارت ایاب و ذهاب: شرکت بیمه کارآفرین به غیر از سرقت برای سایر خسارات هزینه ایاب و ذهاب ناشی از خطرهای بیمه شده تحت پوشش این بیمه نامه را پرداخت می‌کند. میزان هزینه ایاب و ذهاب قابل پرداخت برای هر روز 250.000 ریال برای یک روز برای مدت 30 روز در سال می‌باشد. مدت زمان لازم در خصوص عدم امکان استفاده از وسیله نقلیه توسط کارشناس بیمه کارآفرین تعیین می‌شود.

 

ارائه پوشش حذف ماده 10: اگر این پوشش را در بیمه بدنه تان داشته باشید، فقط می‌توانید در پرداخت خسارت‌های جزئی از این پوشش استفاده نماید. اگر ارزش سرمایه خودروی بیمه شده 30 درصد  افزایش ارزش سرمایه داشته باشد نمی‌تواند از این پوشش استفاده نماید.

 


نرخ بیمه بدنه کارآفرین

محاسبه بیمه بدنه کارآفرین

نرخ بیمه بدنه با وارد کردن مشخصات زیر از سوی شرکت محاسبه می شود:

 • گروه خودرو: در طبقه بندی خودرو ها بیمه نامه‌های بدنه به ترتیب زیر انجام می شود. گروه خودرو به شرح زیر می باشد: سواری، اتوکار، بارکش، موتور سیکلت، ماشین آلات کشاورزی، راه سازی و ساختمان
 • نوع خودرو: با توجه به گروه خودرویی که انتخاب کرده‌اید نوع خودرو را می‌توانید مشخص نمایید.
 • تعداد سیلندر خودرو: در محاسبه نرخ خودرو خودروها به دو گروه شش سیلندر و هشت سیلندر تقسیم  بندی می شود . خودروهایی که تعداد سیلندر بالایی دارند نرخ بالاتری هم در بیمه بدنه دارند.
 • نوع کاربری خودرو: هر خودرو با توجه به کاربری که دارد نرخ متفاوتی دارد. کاربری‌هایی که موجود می‌باشند عبارتند از : سواری، تاکسی، اداری، دولتی و …. .
پایین‌ترین نرخ بیمه بدنه خودرو برای خودروهای سواری می‌باشد
 • سال ساخت: خودروهایی که سال ساخت پایینی دارند نرخ بیمه بدنه کمتری هم دارند.
 • ارزش خودرو: مهمترین معیار در محاسبه نرخ بیمه بدنه ارزش خودرویی که هر چه خودرو گران قیمت‌تر باشد، قیمت بیمه آن ها بالاتر خواهد بود.
 • پوشش‌های اضافی مورد درخواست بیمه گذار: انتخاب پوشش های اضافی در بیمه بدنه می‌تواند در بالارفتن قیمت بیمه بدنه موثر باشد.

 

مدارک لازم برای پرداخت خسارت

در پرداخت خسارت بیمه بدنه کارآفرین مدارک لازم برای اعلام و پرداخت خسارت به ترتیب زیر می‌باشد:

 • ارائه کروکی یا گزارش مقامات انتظامی
 • ارائه اصل بیمه نامه بدنه معتبر در زمان حادثه
 • ارائه اصل بیمه نامه ثالث معتبر در زمان حادثه
 • ارائه اصل کارت مالکیت یا سند مالکیت خودرو
 • ارائه اصل گواهینامه راننده مورد بیمه ، هنگام حادثه
 • ارائه کارت ملی راننده مقصر حادثه

مدارک گفته شده فقط جهت تشکیل پرونده اولیه می‌باشد و در زمان خسارت با توجه به تشخیص کارشناس، ارائه مدارک لازم بعدی به عهده بیمه گذار یا زیان دیدگان این بیمه نامه می‌باشد.

 


پیشنهاد مطالعه: سیر تا پیاز بیمه بدنه ایران


 

سایر شرایط بیمه بدنه کارآفرین

پرداخت خسارت بیمه بدنه کارآفرین

 • در بیمه نامه بدنه کارآفرین اتومبیل باید به قیمت واقعی بیمه شود تا زمان خسارت ، خسارت کامل پرداخت شود.منظور از قیمت واقعی اتومبیل، ارزش معاملاتی آن در بازار است.
 • در خسارات اتفاق افتاده اگر تهیه قطعات یدکی و لوازم تعویضی به قیمت کمتر از بازار رسمی در دسترس باشد، قیمت کمتر ملاک محاسبه خسارت شرکت بیمه می‌باشد.
 • برای لوازم تعویضی که قبل از شروع اعتبار بیمه نامه خسارت داشته باشد خسارتی به بیمه گذار پرداخت نمی‌شود.
 • در پرداخت خسارات جزئی استهلاک قطعه از خسارت پرداختی کسر می‌شود. میزان استهلاک از سال پنجم برای هر سال 5 درصد و حداکثر تا 25 درصد می‌باشد.
 • در هر کدام از خسارات مربوط به باتری و لاستیک‌های چرخ خودروی بیمه شده  تا 50 درصد قیمت نو قابل پرداخت نمی‌باشد.
 • در خسارت سرقت کلی، خودروی بیمه شده باید شماره انتظامی از نیروهای انتظامی ذیربط داشته باشد در غیر این صورت شرکت بیمه‌گر هیچگونه تعهدی نسبت به پرداخت خسارت اتفاق افتاده نخواهد داشت.

 

شرایط خرید قسطی

بیمه گذار می‌تواند بیمه نامه بدنه خود را با پرداخت حق بیمه به صورت اقساطی خریداری نماید. در این صورت بیمه گذار 35درصد حق بیمه را به صورت نقدی پرداخت کرده و مابقی حق بیمه را به صورت 3 تا 4 چک یک ماهه به شرکت بیمه پرداخت می‌نماید. اگر شرکت بیمه کارآفرین با خرید اقساط بیمه بدنه موافقت کرده باشد وی نمی‌تواند از تخفیف پرداخت نقدی در خرید بیمه بدنه استفاده نماید.
نکته: اگر بیمه گذار در زمانی که به خسارت می خورد، قسط پرداخت نشده داشته باشد خسارت متناسب با حق بیمه پرداخت شده پرداخت می کند. و یا میزان اقساط پرداخت نشده را از خسارت پرداختی کم می‌ نماید.


مطلب مرتبط: راهنمای گرفتن خسارت بدون کروکی


 

مراکز و شعب پرداخت خسارت

بیمه گذاران بیمه بدنه کارآفرین در شهر تهران، زمان خسارت باید به مراکز و آدرس‌های زیر مراجعه نماید:

 • شعبه مرکزی واقع در میدان آرژانتین، خیابان احمدقصیر(بخارست)، کوچه هفدهم (شفق) پلاک 9 تلفن: 42563000 ، 42594
 • شعبه غرب واقع تهران-دهکده المپیک-چهارراه زیبادشت-سمت راست-جنب بانک پاسارگاد-پ29 تلفن: 44743950-44743557
 • تهران-اتوبان شهید باقری-شمال به جنوب بعد از پل همت(زین الدینی)-خیابان شهید ظفر قندی-کوچه صمدیان(220 غربی)-پلاک1 تلفن: 77363620

تمامی واحد‌های پرداخت خسارت اتومبیل شرکت بیمه کارآفرین از شنبه تا چهارشنبه از 8  تا 16 عصر و پنج شنبه‌ها تا ساعت 12 در همه شعب تهران و کلیه شهرستان‌های کل کشور در  حال ارائه خدمات بیمه‌ای هستند.


 

خرید بیمه بدنه کارآفرین

اگر می‌خواهید بیمه بدنه کارآفرین خریداری نمایید می توانید فرم بیمه بدنه در سایت بیمه تایم را با وارد کردن ارزش خودرو، مدل و سال ساخت خودرو، پوشش های اضافی مورد درخواست خود را ثبت نمایید. همچنین با استفاده از کارشناسان بخش خودرو می‌توانید بهترین بیمه بدنه را خریداری نمایید. با ثبت درخواست بیمه بدنه و تکمیل فرم پیشنهاد بیمه بدنه خودرو کارآفرین در سایت بیمه تایم و انجام امور اداری بیمه نامه شما صادر و برای بیمه گذاران ارسال می‌شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *