بیمه بدنه ملت

 

شرکت بیمه ملت از سال 1382 در صنعت بیمه در حال ارائه انواع خدمات بیمه ای می‌باشد که تا سال 1397 توانست به صورت کلی 3.1 درصد از سهم بازار بیمه را به خود اختصاص دهد. بیمه ملت، 1038 نماینده در کل کشور داشته و هم اکنون در سطح توانگری 1 قرار دارد. بیمه بدنه ملت یکی از رشته‌های بیمه‌ای این شرکت است که خدمات بیمه بدنه را به بیمه گذاران خود ارائه می‌نماید. در این نوشته  می‌خواهیم به بررسی جزئیات بیمه بدنه اتومبیل ملت می‌پردازیم.

 


مطلب مرتبط: بررسی رتبه و سطح توانگری شرکت‌های بیمه


 

پوشش‌های بیمه بدنه ملت

بیمه بدنه ملت دارای دو نوع پوشش اصلی و پوشش‌های اضافی است که فرد بیمه گذار به انتخاب خود می‌تواند هر کدام از پوشش‌های مورد درخواست خود را خریداری نماید:

۱- پوشش‌های اصلی بیمه بدنه خودرو ملت

 • آتش‌سوزی، صاعقه و انفجار: در این پوشش خسارت‌هایی که در اثر آتش سوزی، صاعقه و انفجار به خودروی بیمه شده و یا لوازم یدکی اصلی خودروی بیمه شده وارد شود را جبران می‌نماید.
 • حادثه: اگر خسارتی ناشی از برخورد جسم ثابت و یا متحرک به خودروی بیمه شده وارد شود و این باعث سقوط و یا واژگونی اتومبیل شود و یا حتی اگر خسارتی برای خودروی بیمه شده وارد شود که مقصر آن خود شما باشید نیز می‌توانید از بیمه بدنه‌تان برای جبران خسارت استفاده نمایید.
 • سرقت کلی خودرو: در این پوشش اگر خودروی بیمه شده دزدیده شود و یا در اثر دزدیده شدن وسیله نقلیه به وسایل خودرو خسارتی وارد شود  قابل جبران می‌باشد.

مطلب مرتبط: راهکارهای جلوگیری از سرقت خودرو


پوشش‌های بیمه بدنه ملت

۲- پوشش‌های اضافی بیمه بدنه اتومبیل ملت

 

پوشش‌های اصلی بیمه بدنه ملت بر روی بیمه نامه خودروی شما ارائه می‌شود و شما می‌توانید پوشش‌های اضافی را با خرید هر کدام از موارد زیر به بیمه نامه بدنه ملت خود اضافه کنید تا بیمه نامه کاملی را داشته باشید. پوشش‌های اضافی بیمه بدنه اتومبیل ملت به ترتیب زیر می‌باشد:

 

 • پوشش سرقت در جای قطعات و لوازم اتومبیل:

در صورت سرقت قطعات و لوازم اتومبیل که لیست آن‌ها در بیمه نامه درج شده است، با توجه به شرایط شرکت بیمه ملت بر اساس ارزش لوازم و قطعات و یا بر اساس قیمت آن‌ها در روز حادثه (هر کدام کمتر باشد) خسارت را پرداخت می‌کند.

نکته 1: اگر خسارت سرقت قطعات و لوازم اتومبیل به همراه سرقت کلی اتومبیل باشد، پرداخت خسارت کلی به بیمه گذار انجام می‌شود.
نکته 2: در خسارت های ناشی از سرقت قطعات و لوازم درج شده در بیمه نامه، خسارت برای هر قطعه در طول مدت داشتن بیمه نامه فقط یک بار قابل پرداخت می باشد. مگر این که با توافق شرکت بیمه ملت و با پرداخت مجدد حق بیمه این پوشش مجدد روی بیمه نامه جاری می‌گردد.

 

 • پوشش غرامت عدم استفاده از وسیله نقلیه در ایام تعمیرات:

اگر حادثه ای برای خودرو اتفاق بیافتد که به علت آسیب وارده، خودرو در تعمیرگاه متوقف بوده و امکان استفاده از اتومبیل بیمه شده برای چند روز وجود نداشته باشد، شرکت بیمه ملت حداکثر تا 30 روز غرامت را به بیمه گذار پرداخت می‌کند. غرامتی که به صورت روزانه قابل پرداخت می باشد  به صورت روزانه به میزان یک هزارم مبلغ بیمه شده و حداکثر تا سقف 3 هزار تومان می‌باشد، البته این مبلغ به شرط این که جمع کل غرامت بابت روزهای عدم امکان استفاده از اتومبیل حداکثر تا  20% مبلغ خسارت برآورد شده تجاوز نکند.
بر اساس شرایط بیمه بدنه مدت زمان توقف مفید در تعمیرگاه مدت زمانی است که از شروع عملیات تعمیر و بازسازی تا پایان و تکمیل تعمیر صرف می‌شود. البته طول مدت روزهای لازم برای تعمیرات توسط کارشناس شرکت بیمه تعیین می‌شود و خسارت بر اساس تعداد روزهای مشخص شده توسط کارشناس پرداخت می‌شود.


بیشتر بدانید: راهنمای تخفیف بیمه بدنه: ۱۱ راه مهم


 

 • پوشش شکست شیشه به تنهایی و یا به علت‌هایی به غیر از حوادث مورد تعهد بیمه ملت:

اگر شکست شیشه در اثر حوادثی غیر از حوادثی که مورد تعهد شرکت بیمه می باشد اتفاق بیافتد خسارت شکسته شدن شیشه به بیمه گذار پرداخت می‌شود. هزینه نصب شیشه پس از کسر فرانشیز و با محاسبه خسارت به ارزش روز وسیله نقلیه پرداخت می‌شود.  اگر بیمه گذار ارزش وسیله نقلیه را به قیمت کمتر از ارزش روز آن بیمه کرده باشد خسارت بر اساس ارزش بیمه شده پرداخت می‌شود.

 

 • پوشش افزایش ارزش وسیله نقلیه بیمه شده به علت نوسان قیمت:

با داشتن این پوشش اگر در طول مدت داشتن بیمه بدنه ملت افزایشی در قیمت وسیله نقلیه اتفاق بیافتد ، می‌تواند تا  25 درصد افزایش ارزش روز وسیله بیمه شده در تاریخ شروع بیمه نامه را تحت پوشش قرار دهد.


مطلب مرتبط: حواستان به الحاقیه بیمه بدنه باشد


 • پوشش بلایای طبیعی از جمله سیل، زلزله و آتشفشان:

اگر خسارتی در اثر یکی از حوادث طبیعی از جمله سیل، زلزله و آتشفشان و طوفان و … به وسیله نقلیه بیمه شده وارد شود با داشتن این پوشش قابل جبران می باشد.  به عنوان مثال اگر شاخه درختی در اثر طوفان شکسته و روی اتومبیل شما بیافتد خسارت ناشی از شکسته شدن شاخه درخت با داشتن بیمه بدنه‌ای که پوششش بلایا دارد قابل جبران می‌باشد.

پوشش بلایای طبیعی سیل، زلزله و آتشفشان بیمه بدنه ملت

 • پوشش پاشیده شدن اسید، رنگ، مواد شیمیایی:

ممکن است در اثر پاشیده شدن اسید، رنگ و مواد شیمیایی و … خسارتی به خودروی شما وارد شود که با داشتن این پوشش قابل جبران می‌باشد.


مطلب مرتبط:  بیمه بدنه ایران: سیر تا پیاز خرید


 

خسارت‌هایی که در بیمه بدنه ملت تحت پوشش نیستند:

 • خسارت‌های ناشی از جنگ، شورش، اعتصاب و یا تهاجم
 • خسارت‌های مستقیم و یا غیر مستقیم که ناشی از انفجارهای هسته ای باشد
 • خسارت‌هایی که عمدا توسط بیمه گذار به خودروی بیمه شده وارد شده باشد.
 • خسارت‌هایی که ناشی از حوادث رانندگی باشد که راننده فاقد گواهینامه باشد
 • خسارت‌های ناشی از تعقیب مقامات انتظامی که به خودرو وارد شود
 • خسارت‌هایی که به علت حمل بار بیش از حد مجاز اتفاق افتاده باشد.
 • خسارت‌های ناشی از بکسل کردن وسیله نقلیه دیگر اتفاق بیافتد مگر در مواقعی که اصول و مقررات ایمنی را رعایت کرده باشد.

 

فرانشیز بیمه بدنه اتومبیل ملت

فرانشیز آن بخشی از خسارت است که در زمان خسارت باید آن میزان خسارت را بیمه گذار پرداخت نماید. میزان فرانشیز بیمه بدنه در پوشش‌های مختلف متفاوت است و بیمه گذار در هر خسارت باید فرانشیز مربوط به آن خسارت را پرداخت نماید. میزان فرانشیز خسارت های مختلف به ترتیب جدول زیر قابل پرداخت می‌باشد. پیشنهاد میکنیم مطلب راهنمای حذف فرانشیز بیمه بدنه را مطالعه نمایید.

 

جدول فرانشیز بیمه بدنه ملت

 


پرداخت خسارت بیمه بدنه ملت

نحوه پرداخت خسارت بیمه بدنه ملت

اگر فردی که بیمه بدنه ملت دارد و در طول مدت داشتن بیمه خسارتی داشته باشد که تحت پوشش باشد، موظف است که حداکثر در مدت 5 روز کاری حادثه را به یکی از مراکز خسارت شرکت بیمه ملت اعلام نموده و با مراجعه به شرکت بیمه ملت و تکمیل فرم اعلام خسارت شرکت بیمه را از خسارت اتفاق افتاده مطلع کند.

شرکت بیمه ملت موظف است که حداکثر 15 روز بعد از تکمیل مدارک و بررسی های انجام شده خسارت را به بیمه گذار پرداخت کند. البته برای خسارت سرقت این مدت 60 روز است که از تاریخ اعلام خسارت به شرکت بیمه  ملت این مدت شروع شده و با سپری شدن این مدت و پیدا نشدن اتومبیل بیمه شده خسارت وارده بر اساس شرایط بیمه نامه به وی پرداخت می شود.


مطلب مرتبط: راهنمای دریافت افت خسارت خودرو


مقدار خسارت بر اساس نظر کارشناس شرکت بیمه محاسبه می شود. با توجه به شرایط بیمه بدنه خودرو ملت در خسارت کلی، زمانی خودرو به کلی از بین رفته تلقی می‌شود که حداقل   60 روز بعد از سرقت پیدا نشود و یا اگر حادثه دیگری برای خودروی بیمه شده اتفاق بیافتد که مجموع هزینه‌های تعمیر و تعویض قسمت‌های خسارت دیده با حساب هزینه های نجات وسیله بیمه شده از 75 درصد قیمت آن در روز حادثه بیشتر باشد.

در این شرایط خسارت کلی در نظر گرفته می‌شود. البته در زمان پرداخت خسارت کلی سند مالکیت وسیله نقلیه بیمه شده باید به شرکت بیمه ملت منتقل شود. اگر تا یک سال پس از برداشت خسارت وسیله نقلیه سرقت شده و انتقال مالکیت آن به شرکت بیمه ملت وسیله بیمه شده پیدا شود، شرکت بیمه ملت با توجه به آیین نامه بازیافت خسارت، وسیله نقلیه را فروخته و سهم بیمه گذار از مبلغ بازیافتی را با توجه به درصدی از خسارت پرداختی که کسر شده به وی پرداخت می شود.


مدارک لازم برای پرداخت خسارت بیمه بدنه ملت

مدارک لازم جهت دریافت خسارت

با اعلام خسارت از سوی بیمه گذار به شرکت بیمه ملت، کارشناس خسارت شرکت بیمه ملت پس از پیگیری پرونده با مرکز خسارت شرکت بیمه ملت،  مسئولیت پیگیری پرونده را در اسرع وقت انجام داده و خسارت را با توجه به شرایط بیمه نامه پرداخت می‌کند.

مدارک لازم جهت  تکمیل پرونده و پرداخت خسارت با توجه به نوع بیمه نامه و نوع خسارت (جانی و مالی) متفاوت می‌باشد. مدارکی که در هر دو نوع خسارت مورد نیاز است به شرح زیر می‌باشد:

 • اصل و کپی بیمه بدنه
 • اصل و کپی بیمه شخص ثالث
 • ارائه گواهینامه رانندگی راننده (بیمه گذار بیمه بدنه )
 • کارت شناسایی راننده (بیمه گذار بیمه بدنه)
 • کروکی پلیس

 

راهنمای خرید بیمه بدنه اتومبیل ملت

برای خرید اولین بیمه بدنه و یا انتقال تخفیف های بیمه بدنه از شرکت دیگر به شرکت بیمه بدنه ملت حتما نیاز به بازدید از خودرو وسیله نقلیه از سوی شرکت بیمه وجود دارد.  با انجام بازدید توسط کارشناس شرکت بیمه از خودروی بیمه شده ارزش خودروی مورد بیمه و نقاط آسیب دیده خودرو را ثبت و با پرداخت حق بیمه ، بیمه نامه شما صادر می‌شود.


مطلب مرتبط: بهترین بیمه بدنه کدام است؟


اگر می‌خواهید برای  اولین بار برای وسیله نقلیه‌تان بیمه بدنه تهیه کنید و یا بیمه بدنه قبلی که دارید را به شرکت بیمه ملت منتقل کنید می‌توانید فرم بیمه بدنه در سایت بیمه تایم را تکمیل و ارسال نمایید. کارشناسان بخش اتومبیل بیمه تایم با شما تماس گرفته و مشاوره کامل درباره انتخاب بهترین بیمه بدنه به شما ارائه می‌نمایند. با دریافت مشاوره درباره پوشش‌های بیمه بدنه شرکت های مختلف و نحوه پرداخت خسارت می‌توانید به راحتی انتخابتان را انجام دهید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *