محاسبه قیمت و خرید اینترنتی بیمه درمان تکمیلی ملت

 

بیمه درمان تکمیلی ملت به شکل بیمه درمان تکمیلی انفرادی ملت، بیمه درمان تکمیلی خانواده ملت، بیمه درمان تکمیلی گروهی ملت ارائه می شود. در بازه‌های زمانی مختلف ممکن است که بیمه ملت  طرح های مختلف بیمه درمان را ارائه نماید. در این مقاله با توجه به نیازهای بیمه درمان تکمیلی بیشتر خانواده‌ها، طرح بیمه درمان تکمیلی خانواده ملت بررسی می‌شود.

اگر علاقه‌مند هستید تا بر خلاف بیمه تکمیلی انفرادی تمام اعضا خانواده خود را بیمه تکمیلی کنید همراه ما باشید.

 

 

 

تا چه سنی می‌توان بیمه درمان تکمیلی ملت خانواده را خرید؟

کلیه افراد تحت تکفل بیمه گذار بیمه درمان تکمیلی ملت  تحت پوشش این بیمه نامه هستند و می‌توانند از پوشش های این بیمه نامه استفاده نمایند. همه افراد بیمه شده این بیمه نامه تا 64 سالگی می‌توانند تحت پوشش قرار بگیرند و همه بیمه گذاران این بیمه نامه می‌تواند هر فردی با داشتن سن 18 سال تمام باشد.

بررسی پوشش های بیمه تکمیلی درمان خانواده ملت

بررسی پوشش های بیمه تکمیلی درمان خانواده ملت

 • جبران هزینه‌های بیمارستانی و اعمال جراحی به شرط بسترى در بیمارستان (day care)
 • جبران هزینه اعمال جراحی های مهم برای 8 عمل جراحی مهم
 • جبران هزینه‌های پاراکلینیکی
 • جبران هزینه‌های جراحی های مجاز سرپایی
 • جبران هزینه‎‌های انتقال بیمار داخل شهر و بیرون شهر
 • پرداخت هزینه‌های آزمایش بر اساس سقف تعهدات مشخص شده در بیمه نامه برای آزمایشات تشخیصی و پزشکی
 • جبران هزینه‌های درمانی زایمان
 • جبران هزینه‌های ویزیت و دارو برای داروهای مجاز کشور مازاد بر سهم بیمه گر اول
 • جبران هزینه‌های درمانی دندانپزشکی غیر از هزینه‌های زیبایی و ارتودنسی

 

مزایای بیمه تکمیلی ملت برای خانواده‌ها

از جمله مزایای بیمه درمان خانواده ملت می‌توان به:

 • انجام چکاپ و معاینات پزشکی اولیه و بررسی وضعیت سلامتی به صورت رایگان از سوی شرکت بیمه ملت
 • ارائه معرفی نامه برای استفاده از مراکز درمانی طرف قرارداد
 • داشتن طرح های مختلف درمانی متناسب با نیازهای بیمه ای و توانایی مالی خانواده
 • پرداخت هزینه‌های مختلف درمانی از جمله هزینه‌های بستری بیمارستانی، پرداخت هزینه‌های عمل های جراحی خاص و حتی هزینه‌های زایمان
 • پرداخت هزینه‌های تشخیصى، پاراکلینیکى و هزینه‌هاى جراحی‌‌هاى سرپایى از سوی بیمه ملت
 • امکان استفاده از خدمات پزشــکان و کمک گرفتن از مشـاوره پزشـکى

 

شرایط بیمه درمان تکمیلی خانواده ملت

برای این که بیمه شدگان بتوانند از پوشش‌های بیمه درمان تکمیلی خانواده استفاده نمایند لازم است که موارد زیر را در انجام امور درمانی خود رعایت نمایند:

 • انجام معاینات پزشکی برای بیمه شدگان زیر نظر پزشک معتمد شرکت بیمه انجام شود
 • برای بیشتر خدمات درمانی ارائه شده دوره انتظار در نظر گرفته می شود. دوره انتظار برای کلیه تعهدات بیمارستانی و غیر بیمارستانی و هزینه‌های سرپایی و پاراکلیکی 3 ماه می باشد
 • جبران هزینه‌های زایمان در صورتیکه تمدید سال دوم شرکت بیمه باشد، بدون انتظار می باشد
 • اگر طرح درمان شما VIP  باشد برای استفاده از خدمات پزشکی داشتن بیمه گر اول الزامی نیست. در سایر طرح های بیمه درمان تکمیلی خانواده داشتن بیمه گر اولیه لازم می باشد
 • در همه طرح‌های درمانی به غیر از طرح هایVIP  شرکت‌های بیمه تنها هزینه‌های بیمارستانی و جراحی و سایر هزینه‌های تحت پوشش را در صورت استفاده از بیمه پایه پرداخت می‌کند
 • هر بیمه شده اگر هر نوع بیمه نامه‌ای از شرکت بیمه ملت به غیر از بیمه شخص ثالث داشته باشد، در پرداخت حق بیمه می‌توانند از تخفیف بیمه ملت در خرید بیمه درمان تکمیلی استفاده نمایند.

بیمه تکمیلی گروهی ملت

شرکت بیمه ملت، بیمه درمان گروهی را در طرح‌های مختلف با توجه به تعداد افراد بیمه شده، نوع تعهدات مورد درخواست سازمان و یا شرکت و همچنین سقف تعهدات مورد درخواست بیمه گذار و توافق وی با شرکت بیمه ملت ارائه می‌شود. همچنین فرانشیز و دوره انتظار بیمه نامه‌های گروهی تکمیلی نیز بر اساس توافق طرفین در بیمه نامه‌های گروهی مختلف با هم تفاوت دارد.


شرایط تخفیف بیمه درمان تکمیلی خانواده ملت

با داشتن هر کدام از شرایط زیر تا 30 درصد تخفیف به حق بیمه های بیمه نامه های درمان تکمیلی ملت ارائه می‌شود.

 •  با داشتن بیمه گر اول می‌توانید از تخفیف بیمه درمان تکمیلی ملت استفاده کنید.
 • در صورت پرداخت نقدی حق بیمه درمان تکمیلی تخفیف خاصی را ارائه می‌کند.
 • در صورت نداشتن خسارت در طول مدت سال اول عضویت در بیمه نامه های درمان تکمیلی ملت
 • داشتن بیمه نامه‌های دیگر در شرکت بیمه ملت مثلبیمه عمر ملت

شرایط خرید بیمه تکمیلی ملت

شرایط خرید بیمه تکمیلی ملت

داشتن سه شرط زیر برای خرید بیمه تکمیلی خانواده ملت جزو شرایط می‌باشد:

 • داشتن بیمه گر اول همه اعضای خانواده
 • داشتن شرایط سنی تعیین شده برای بیمه گذار و بیمه شده‌ها
 • تحت تکفل بودن بیمه شده‌های دیگر

 

مراحل و نکات مهم دریافت خسارت

نحوه پرداخت خسارت در بیمه نامه‌های درمان تکمیلی خانواده ملت به دو شکل زیر انجام می‌شود

 • پرداخت خسارت بیمه درمان تکمیلی ملت به صورت مستقیم: اگر فرد بیمه شده برای انجام عملیات درمانی خود مستقیما به مراکز درمانی مراجعه کرده باشد ، پس از انجام معالجات و پرداخت هزینه، می‌تواند برای دریافت هزینه‌های درمانی خود، مدارک کامل را به شرکت بیمه ارائه نماید. ارزیاب خسارت پس از بررسی دقیق مدارک درمانی و انجام محاسبات لازمه با منظور کردن سقف تعهدات بیمه نامه و میزان فرانشیز  درج شده در بیمه نامه و بررسی تعرفه های  نظام پزشکی، مبلغ خسارت را تعیین و در صورت استفاده از بیمه گر اول از جمله بیمه تامین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی و … سهم بیمه گر اول به جای فرانشیز از سهم بیمه شده (بیمه گذار) کسر شده و مانده آن به وی (بیمه شده) پرداخت می‌شود.
 • پرداخت خسارت‌ها به صورت غیر مستقیم: همه بیمه شده‌های بیمه نامه های درمان با دریافت معرفینامه از شرکت بیمه ملت می‌توانند برای انجام عملیات پزشکی به مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه درمان تکمیلی ملت مراجعه نمایند. هر معرفی نامه برای استفاده از خدمات بیمه نامه های درمانی با توجه به سقف تعهدات هر پوشش در بیمه نامه و با توجه به فرانشیز آن بیمه نامه برای فرد بیمه شده صادر می‌شود.

نکته: اگر هزینه درمانی بالاتر از میزان تعهدات بیمه درمان تکمیلی ملت باشد بیمه شده یا بیمه گذار باید ما به التفاوت آن را به شرکت بیمه پرداخت نماید.

 

مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت بیمه درمان تکمیلی ملت

باید به این نکته توجه داشته باشید که در همه خسارت های تحت پوشش باید همه موارد حتما از سوی بیمه شده و بیمه گذار رعایت شده و مدارک با ملاحظه شرایط گفته شده زیر  به شرکت بیمه ارائه شود:

 • درج مشخصات کامل بیمه شده بر روی همه اسناد پزشکی قابل پرداخت
 • مشخصات مرکز درمانی با مهر و امضای معتبر آن مرکز درمانی
 • درج تاریخ رسمی بر روی اسناد پزشکی و همه صورتحساب های مالی
 • مهر و امضای پزشک یا پزشکان معالج و مشاور روی تجویزات پزشکی
 • درج مبلغ هزینه‌ها به تفکیک همه موارد پرداخت شده

همه اسناد باید بدون قلم خوردگی و یا مخدوش شدگی باشد.

 

مدارک لازم برای دریافت خسارت بیمارستان‌های خصوصی

 • اصل صورتحساب بیمارستان با مهر و امضای واحد حسابداری (مالی) و گواهی مبلغ پرداختی بیمه گزار یا بیمه شده
 • اصل کلیه مدارک بیمارستانی مانند شرح عمل جراحی، گواهی بیهوشی، گواهی ویزیت‌ها، نسخه های داروئی، آزمایشگاهی و…
 • اصل دستور پزشک معالج مبنی بر علت بستری شدن یا جراحی بیمه شده در بیمارستان

اگر بیمه شده به یکی از بیمارستان‌های طرف قرارداد بیمه ملت یا بیمه گر پایه تامین اجتماعی و خدمات درمانی و … مراجعه نماید کپی برابر اصل مدارک بالا قابل قبول می‌باشد.

مدارک لازم برای پرداخت خسارت بیمارستان‌های دولتی

 • اصل صورتحساب بیمارستان با تائید و مهر حسابداری و گواهی مبلغ پرداختی توسط بیمه شده
 • کپی خلاصه پرونده با شرح عمل

نکته 1: اگر بیمه شده به یکی از بیمارستان های خصوصی غیر طرف قرارداد با بیمه تکمیلی ملت مراجعه کند و بخواهد از سهمیه سازمان های بیمه گر اول از جمله تامین اجتماعی و خدمات درمانی و … استفاده نماید. برای این موضوع ابتدا مدارک بیمارستانی که در نزد بیمه شده است باید به سازمان های فوق ارسال نماید و در مرحله بعد فرد بیمه شده باید کپی برابر اصل مدارک به انضمام کپی چک صادر شده را به شرکت بیمه ملت ارسال نماید در صورت ارسال اصل مدارک به این شرکت و صدور چک خسارت، باز پس گرفتن مدارک جهت ارائه به سازمانهای بیمه گر امکانپذیر نمی باشد.

نکته 2: برای انجام عمل های جراحی خاص مانند عمل اصلاح انحراف بینی، قبل از درمان حتماً باید با گرافی جهت اخذ تائید از پزشک معتمد شرکت به مدیریت بیمه‌های اشخاص مراجعه کند.

 

مدارک لازم برای پرداخت خسارت خدمات تشخیصی

برای انجام خدمات تشخیصی از جمله سونوگرافی، MRI، ماموگرافی، انواع اسکن، تست ورزش، نوار عضله، آندوسکوپی و …مدارک زیر باید به شرکت بیمه ارائه شود:

 • اصل فاکتور معتبر یا صورتحساب ممهور به مهر مرکز درمانی (کپی برابراصل یا المثنی غیر قابل پرداخت می باشد).
 • دستور پزشک معالج
 • اصل یا کپی گزارش (جواب) سونوگرافی، MRI، آندوسکوپی و …
 • مدارک لازم برای پرداخت خسارت در جراحی‌های مجاز سرپائی، لیزر تراپی و شکستگی‌ها و ..
 • اصل گواهی پزشک مبنی بر نوع صدمه، محل آن، نوع درمان با ذکر نامه بیمه شده و تاریخ مراجعه
 • اصل فاکتور و یا صورتحساب هزینه‌های پرداختی توسط بیمه شده
 • گرافی موارد مربوط به شکستگی‌ها

 

مدارک لازم برای پرداخت خسارت هزینه‌های ویزیت، دارو، آزمایشگاه، عینک طبی

 • اصل نسخه تجویز شده از طرف پزشک عمومی یا متخصص یا فوق تخصص با ذکر نام بیمه شده و تاریخ مراجعه و مهر و امضای پزشک معالج
 • ریز مبالغ هزینه‌های داروئی نسخه شده توسط پزشکان و مهر داروخانه
 • داروهای گیاهی تهیه شده به شکل دارو و دارای پروانه ساخت و بهره برداری وزارت بهداشت و درمان
 • دستور پزشک، اصل یا کپی جواب آزمایش، اصل صورتحساب آزمایشگاه
 • اصل نسخه پزشک متخصص چشم، فاکتور معتبر خرید عینک (هزینه عینک با تجویز اپتومتریست غیر قابل پرداخت است)
 • در کلیه موارد بیمه گزار موظف است فرم اعلام خسارت را تکمیل و به مهر شرکت بیمه گزار مهر نموده به پیوست مدارک پزشکی بیمه شدگان به مدیریت بیمه های اشخاص یا واحدهای پرداخت خسارت و یا مراکز SOS ارسال نمایند.

 

مدارك مورد نیاز جهت صدور معرفینامه برای استفاده از خدمات بیمه درمان ملت

 • ارائه  گواهى پزشک معالج با قید نام و نام خانوادگى بیمار، تاریخ  بسترى ،نوع بیمارى و اقدام تشخیصى پزشک معالج
 • ارائه  صفحه اول دفترچه بیمه گر پایه (دفترچه درمان تامین اجتماعی، خدمات درمانی و …)

 

مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه تکمیلی ملت

شما می توانید برای مشاهده لیست کلیه مراکز درمانی از قبیل بیمارستان، درمانگاه، کلینیک، پزشکان و دندانپزشکان و مطب و آزمایشگاه و … به سایت بیمه ملت مراجعه نمایید و لیست کامل مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه ملت را در سراسر کشور مشاهده نمایید. همچنین از این لینک می‌توانید مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه ملت را نیز مشاهده کنید.

 

مدارک لازم خرید بیمه درمان تکمیلی  خانواده ملت

برای خرید بیمه درمان تکمیلی خانواده ملت، تکمیل فرم پیشنهاد  بیمه درمان برای بیمه شده اصلی و افراد تحت تکفل لازم می باشد. در فرم پیشنهاد بیمه درمان سوالات مربوط به سلامت همه افراد باید با صداقت کامل پاسخ داده شود.

 • ارائه تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه همه افراد
 • پرداخت حق بیمه درمان تکمیلی

 

راهنمای خرید آنلاین بیمه درمان تکمیلی

برای خرید بیمه درمان تکمیلی به صورت انفرادی و یا به صورت گروهی و خانواده می‌توانید درخواست خرید خود را از طریق لینک زیر به بیمه تایم ارسال نمایید. کارشناسان بیمه تایم با شما تماس گرفته و طرح های مختلف بیمه درمان تکمیلی را از شرکت های اراده دهنده خدمات بیمه درمان تکمیلی را دریافت نمایید تا به راحتی بتوانید بهترین بیمه درمان تکمیلی را خریداری نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *