بیمه مسئولیت سینا

مشاوره و خرید انواع بیمه مسئولیت

رشته‌های بیمه مسئولیت یکی از انواع بیمه نامه‌هایی می‌باشد که شرکت بیمه سینا برای بیمه گذاران خود ارائه می‌نمایند. داشتن بیمه مسئولیت تقریبا برای تمامی مشاغل و فعالیت‌ها پوشش‌های مناسب بیمه ای را ارائه می‌نماید. می‌خواهیم در این نوشته نگاه کلی به انواع بیمه مسئولیت شرکت بیمه سینا و شرایط و پوشش های این بیمه نامه بپردازیم.


انواع بیمه مسئولیت سینا

انواع بیمه مسئولیت سینا

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان سینا

این بیمه نامه برای کلیه کارفرمایان می‌باشد که این بیمه نامه جبران خسارات وارده به کارکنان و کارگران (تمامی کارکنان شاغل در محدوده کارگاه) که ناشی از حوادث حین کار باشد و منجر به صدمات جسمانی و جانی شود، مسئول هستند. این بیمه‌ مسئولیت مدنی بیمه‌گذار را در مقابل کارکنان، تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد.

بیمه مسئولیت اجرای عملیات ساختمانی در قبال اشخاص ثالث سینا

ممکن است در طول انجام عملیات ساختمانی، خسارت مالی و صدمات جسمانی به اشخاص ثالث وارد شود که ناشی از عملیات تخریب، گودبرداری، پی‌کنی، نصب اسکلت فلزی و سایر کارهای عمرانی باشد، با داشتن این بیمه نامه مسئولیت بیمه گذار و کلیه عوامل اجرایی به طور مشترک در قبال اشخاص ثالث، تحت پوشش قرار می‌گیرد.

بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان سینا

بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان برای جبران خسارت بدنی وارد شده به بیماران که ناشی از مسئولیت پزشک به علت اشتباه، غفلت یا قصور وی در انجام خدمات حرفه‌ای به وقوع پیوسته باشد.

 

بیمه مسئولیت حرفه‌ای پیراپزشکان سینا

این بیمه نامه برای پرستاران، ‌بهیاران، تکنسین‌های بیهوشی و اتاق عمل، تکنسین‌های رادیولوژی، سی‌تی‌اسکن وM.R.I و نیز کارشناسان و تکنسین‌های آزمایشگاه، نوارنگاری وC.S.R ، این بیمه به منظور جبران خسارات ناشی از مسئولیت پیراپزشکان ارائه می‌شود.

بیمه مسئولیت جامع شهرداری سینا

مدیران، معاونین و کارکنان سازمان شهرداری در هنگام عملیات شهری، عمرانی و ‌زیر بنایی امورات شهری که تحت نظارت شهرداری انجام می شودرا به منظور جبران کلیه خسارات جانی و مالی ناشی از خطرات احتمالی ، را تحت پوشش قرار می دهد.

 

بیمه مسئولیت مدنی ناشی از آتش سوزی سینا

در حوادث آتش سوزی ممکن است ، گسترش‌ دامنه‌ آتش‌سوزی‌ و انفجار در مجاورت‌ محل‌ وقوع‌ حادثه‌، سبب‌ ورود خسارات‌ مالی‌ و جانی‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ می‌گردد که غرامت‌ وارده‌ به اشخاص ثالث در چارچوب‌ بیمه‌های‌ آتش‌سوزی‌ قابل‌ پرداخت‌ نیست؛‌ ولیکن‌ ‌بیمه‌‌ مسئولیت مدنی ناشی از آتش‌سوزی، کلیه‌ زیان‌‌های‌ ناشی‌ از خطراتی‌ همچون‌ آتش‌سوزی‌، انفجار، ترکیدگی‌ لوله‌های‌ آب‌ و ضایعات‌ آب‌ وارد به‌ اشخاص‌ ثالث‌ را جبران‌ خواهد نمود.

بیمه مسئولیت مدنی نگهداری آسانسور سینا

با وجود اینکه که‌ تعمیر و نگهداری‌ دوره‌‌ای‌ آسانسورها از ط‌رف‌ مالکین‌ ساختمان های تجاری و مسکونی انجام‌ می‌ شود و لیکن‌ بروز حوادث‌ ناشی‌ از سهل‌‌انگاری‌ در نگهداری‌ آنها سبب ورود صدمات‌ جانی‌ به‌ استفاده‌کنندگان‌ از آسانسور می‌‌گردد. این بیمه غرامت‌ فوت‌ و نقص‌عضو سرنشینان‌ آسانسور را در صورت‌ وقوع‌ حوادث‌ جبران‌ می‌نماید.

بیمه مسئولیت تابلوهای تبلیغاتی سینا

این بیمه به منظور جبران کلیه خسارات مالی و جانی ناشی از خطرات احتمالی نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی در قبال اشخاص ثالث ارائه می‌شود.

بیمه مسئولیت مدیران مجموعه‌های ورزشی سینا

ممکن است در‌ اماکن‌ ورزشی‌ همچون‌ استخرها، سالن‌های‌ ورزشی‌ و بدنسازی‌ ضمن‌ رعایت‌ اصول‌ ایمنی‌ و حفاظتی‌، گاهی‌ با حوادثی‌ که‌ منجر به‌ نقص‌ عضو و فوت‌ و هزینه‌‌های‌ پزشکی‌ مراجعین‌ مواجه‌ شوند که مسئول آن صاحب باشگاه و مجموعه ورزشی باشد.

بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی سینا

مسئولیت افرادی که در مراکز آموزشی مشغول به کار یا تحصیل هستند، بر عهده مدیران این مراکز می‌باشد. از این رو در صورتی که برای هر یک از افراد مذکور در زمان حضور در مرکز آموزشی اتفاقی رخ‌ دهد، خسارات آن بر عهده مدیران مراکز می‌باشد. بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی به منظور پوشش خسارت‌های جانی احتمالی برای افراد در مراکز آموزشی ارائه می‌شود.

بیمه مسئولیت مدیران اردوهای سینا

مسئولیت افرادی که در اردو هستند، بر عهده مدیر اردو است. از این رو در صورتی که برای یکی از افراد در اردو اتفاقی رخ‌ دهد، خسارات آن بر عهده مدیران اردو می‌باشد. بیمه‌ مسئولیت مدیران اردوها به منظور پوشش خسارت‌های جانی احتمالی برای افراد در اردوها ارائه می‌شود.

بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین سینا

این بیمه‌ در جهت برقراری تأمین حرفه‌ای مهندسین طراح، محاسب و ناظر ساختمان که در عضویت سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها، دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی و شماره امضاء شهرسازی از شهرداری می‌باشند، در برابر مالکین ساختمان‌ها، اشخاص ثالث (شامل همسایگان، عابرین و …) و کارکنان اجرایی پروژه ساختمانی،(جانی و مالی) عرضه و ارائه شده است.

بیمه مسئولیت حرفه ای نمایندگان بیمه سینا

این بیمه به منظور جبران خسارت‌های مالی احتمالی ناشی از مسئولیت نمایندگان بیمه صادر می‌شود.

بیمه مسئولیت مدیران در قبال استفاده کنندگان از پارکینگ سینا

در صورتی که خسارتی برای افراد استفاده‌کننده از پارکینگ‌های عمومی و خصوصی خودرو به‌وجود آید،‌ ممکن است مسئولیت خسارت بر عهده صاحبان پارکینگ باشد. این بیمه‌نامه کلیه خسارت‌های رخ‌داده در پارکینگ‌های عمومی و خصوصی را جبران می‌نماید.

بیمه مسئولیت مدنی تورهای سیاحتی و زیارتی سینا

در صورتی که برای یکی از مسافران تور اتفاقی رخ‌ دهد، خسارات آن بر عهده صاحبان آژانس مسافرتی می‌باشد. بیمه مسئولیت آژانس‌های مسافرتی (ویژه تورهای سیاحتی- زیارتی) به منظور پوشش خسارت‌های جانی احتمالی برای مسافران تورهای سیاحتی و زیارتی ارائه می‌شود.

بیمه مسئولیت مسئولین فنی بیمارستان ، درمانگاه و کلینیک سینا

مدیر فنی بیمارستان، درمانگاه و کلینیک مسئول مشکلات احتمالی است که در طول مراجعه بیمار به مرجع درمانی برای وی رخ می‌دهد. از این رو بیمه‌ مسئولیت مدنی مدیر فنی بیمارستان، درمانگاه، کلینیک به منظور پوشش خسارات جانی احتمالی ناشی از مسئولیت این مدیران طراحی و قابل ارائه می باشد.

بیمه مسئولیت مدنی مدیران و ناجیان استخر سینا

مدیران و ناجیان استخرها مسئول حفظ زندگی افرادی هستند که از استخر استفاده می‌کنند.این بیمه به منظور پوشش خسارات جانی ناشی از خطرات رخ داده در استخرها ارائه می‌شود.

بیمه مسئولیت حرفه ای شهربازی سینا

مدیر شهربازی مسئولیت مشکلات احتمالی که در حین استفاده از دستگاه‌ها برای استفاده‌کنندگان رخ می‌دهد را بر عهده دارد. این بیمه به منظور جبران خسارات ناشی از خطرات استفاده از دستگاه‌های شهربازی صادر می‌شود.

بیمه مسئولیت حرفه ای هتل داری سینا

براساس این بیمه‌ خسارات جانی و مالی مسافرین در اثر حوادث در طول مدت اقامت در هتل یا مسافرخانه بیمه می‌گردد. در ضمن چنانچه واحد اقامتی دارای امکاناتی نظیر استخر، مجموعه ورزشی، پارکینگ وغیره باشد خسارات مالی و جانی وارد به استفاده کنندگان جبران خواهد شد.

بیمه مسئولیت مدیران و مربیان مهدکودک سینا

مدیران مهدکودک‌ها در قبال مشکلات احتمالی کودکان در مهدکودک مسئولیت دارند. برای پوشش خسارات جانی ناشی از خطرات احتمالی در مهدکودک‌ها، بیمه‌نامه مسئولیت مدنی مدیران مهدکودک‌ها ارائه می‌شود.

بیمه مسئولیت مدنی مدیران رستوران‌ها سینا

مدیران رستوران‌ها و استراحت‌گاه‌های ساحلی در قبال خطرات احتمالی افراد استفاده‌کننده از فضا و تجهیزات آنها مسئولیت دارند. برای پوشش خسارات جانی ناشی از خطرات احتمالی در این مکان‌ها، بیمه مسئولیت مدنی مدیران رستوران‌ها و استراحت‌گاه‌های ساحلی ارائه می‌شود.

بیمه مسئولیت نگهبانان مسلح بانک ها سینا

بیمه مسئولیت نگهبانان مسلح بانک‌ها، کلیه خسارات جانی و مالی ناشی از خطرات نگهبانان مسلح بانک‌ها را تحت پوشش قرار می‌دهد.

بیمه مسئولیت حرفه ای تعمیر کاران سینا

مسئولیت کلیه خسارت‌های وارده بر خودروها در طول مدتی که در تعمیرگاه‌ها هستند بر عهده صاحبان تعمیرگاه‌ها می‌باشد. این بیمه به منظور پوشش کلیه خسارات احتمالی ناشی از خطرات موجود در تعمیرگاه‌های مجاز صادر می‌شود.

بیمه مسئولیت تولید کنندگان کالا سینا

موضوع این بیمه، جبران خسارات جانی و مالی وارد به مصرف‌کنندگان کالا و اشخاص ثالث از خطرات ناشی از استفاده کالا می‌باشد که در نتیجه عدم ایمنی و وجود عیب و نقص در کالای تولید و عرضه شده به‌وقوع پیوسته باشد.

بیمه مسئولیت تعمیرگاه‌های مجاز خودرو سینا

این بیمه نامه به منظور پوشش خطرات ناشی از مسئولیت تعمیرگاه‌های مجاز خودرو ارائه می‌شود.


مطلب مرتبط: بیمه مسئولیت پزشکان


پوشش‌های بیمه مسئولیت سینا

پوشش‌های این بیمه نامه برای مواردی از قبیل فوت، نقص عضو و هزینه پزشکی می باشد که بر اساس دیه ماه حرام و ماه عادی هر سال محاسبه و پرداخت می‌شود. تعداد دیات و میزان سقف پوشش های هزینه‌های پزشکی و نقص عضو بر اساس درخواست فرد بیمه گذار در زمان خرید بیمه نامه انتخاب و خریداری می‌شود.


کلوزهای بیمه مسئولیت سینا

کلوزهای بیمه مسئولیت، امکان خرید پوشش‌های اضافی برای بیمه گذار را فراهم می‌کند که وی برای داشتن پوشش‌های بیشتر و بیمه نامه کامل‌تر کلوزهای اضافی را به بیمه نامه اضافه می‌نماید.


مطلب مرتبط:‌ عوامل موثر در تعیین قیمت بیمه مسئولیت ساختمانی


فرآیند پرداخت  خسارت بیمه مسئولیت سینا

در صورت خسارت بیمه گذار موظف می باشد که خسارت را ظرف مدت 5 روز کاری به اطلاع شرکت بیمه برساند. سپس حتما بیمه گذار باید سایر مدارک لازم برای ثبت خسارت و شروع روند پرداخت خسارت را انجام دهند.


مطلب مرتبط:‌ عوامل موثر در تعیین قیمت بیمه مسئولیت ساختمانی


پرداخت خسارت بیمه سینا

مدارک لازم جهت پرداخت خسارت بیمه مسئولیت سینا

مدارک لازم برای دریافت خسارت در هر رشته بیمه ای متفاوت می باشد و مدارک لازم جهت دریافت خسارت در هر رشته بیمه مسئولیت به ترتیب زیر باید تحویل شرکت بیمه شود:

 

مدارک پرداخت خسارت بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان، پیراپزشکان، مسئول فنی بیمارستانها

 • ارائه مدارک بالینی و شناسنایی بیمار
 • نظریه سازمان نظام پزشکی و یا نظریه سازمان پزشکی قانونی

 

مدارک پرداخت خسارت بیمه مسئولیت در برابر کارکنان سینا

 • مدارک شناسایی و اشتغال به کار مصدوم
 • در صورت فوت: نظریه کارشناس وزارت کار و امور اجتماعی، گواهی فوت، جواز دفن، گواهی انحصار
 • وراثت و گزارش مقامات انتظامی:
 • در صورت نقص عضو و جرح: مدارک بالینی مصدوم

 

مدارک پرداخت خسارت بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی سینا

 • ادعای خسارت برعلیه بیمه گذار توسط زیاندیده
 • در صورت طرح دعوی از سوی زیاندیده در مراجع قضایی: ارائه مدارک مربوطه

 

مدارک پرداخت خسارت بیمه مسئولیت تولیدکنندگان کالا سینا

 • بیمه مسئولیت تولیدکنندگان کالا
 • ارائه مدارک مربوط به اثبات مسئولیت بیمه گذار

 

مدارک پرداخت بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخل

 • ارائه گزارش نیروی انتظامی
 • تهیه گزارش کارشناس خسارت واحد اجرایی
 • ارائه نسخه بارنامه مخصوص گیرنده کالا و راننده
 • گواهینامه راننده
 • تعدادی عکس از محموله خسارت دیده ترجیحا در محل وقوع حادثه
 • فاکتور محموله و صورت حساب راننده
 • در صورت وجود مقصر حادثه عدم رضایت علیه نامبرده

نحوه دریافت خسارت بیمه های مسئولیت سینا

الف) پرداخت خسارت مسئولیت متصدیان حمل و نقل سینا

بیمه گذار به محض وقوع حادثه در اسرع وقت حدالامکان از طریق دورنگار و یا تلفن حادثه بوقوع پیوسته را با ذکر شماره قرارداد بیمه، شماره بارنامه، شماره انتظامی خودرو، نوع محموله، محل دقیق حادثه و شماره تلفن همراه راننده به بیمه گر اطلاع دهد و تا انجام بازدید کارشناس بیمه تغییری در وضعیت خسارت ندهد.

مدارک ذیل جهت تکمیل پرونده خسارت محمولات داخلی الزامی است.

1-2 اصل یا تصویر برابر اصل کروکی پلیس راه و گزارش مقامات انتظامی

2-2 اصل بارنامه نسخه مربوط به راننده، حواله بارگیری، اصل فاکتور محموله و قبض باسکول مبدا و مقصد، اصل رسید سیلو مبدا و مقصد (محمولاتی مانند گندم، جو و ذرت و…

3-2 تصویر گواهینامه و کارت ماشین

4-2 تصاویر بیمه نامه، لیست بارنامه (پرینت از برنامه نرم افزاری حمل و نقل نصب شده توسط این شرکت)، الحاقیه مربوط به لیست بارنامه، قبض رسید وصول حق بیمه.

5-2 در صورت داشتن مقصر حادثه علاوه بر مدارک فوق موارد ذیل باید در خواست گردد:

1-5-2 تصویر بیمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه

2-5-2 تصویر گواهینامه و کارت ماشین مقصر حادثه

3-5-2 آدرس و مشخصات دقیق مقصر حادثه

4-5-2 اصل گزارش عوامل آتش نشانی در خسارات وارده به محموله ناشی ازآتش سوزی و انفجار.

5-5-2 در صورت نجات محموله و جلوگیری از بسط و توسعه خسارت ، درخواست اصل فاکتور مربوطه.

در صورتی که مورد خسارت مربوط به محمولات وارداتی و صادراتی باشد علاوه بر مدارک مندج در بند “2” اخذ مدارک ذیل نیز ضروری است:

1-3 فاکتور یا صورت حساب محموله COMMERCIAL INVOICE

2-3 صورت لیست بندی کالا PACKING LIST

3-3 بارنامه دریایی BILL OF LANDING

4-3 اسناد و هزینه های مربوط به ثبت سفارش در بانک مربوطه

5-3 کپی برابر اصل شده برگ سبز گمرکی (بیمه های وارداتی)

6-3 کپی برابر اصل شده برگ خروج گمرکی (بیمه های صادراتی)

7-3 کپی برابر اصل شده برگ اعلامیه فروش ارز

8-3 کپی برابر اصل شده گواهی مبدا

پرداخت خسارت بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان سینا

بیمه گذار وفق بند “و” از ماده سوموظایف بیمه گذار در صورت وقوع حادثه مشمول بیمه بلافاصله بوسیله دورنگار و یا تلفن و متعاقبا حداکثر ظرف مدت 5 روز بوسیله نامه مراتب را به همراه نام مصدوم، تاریخ و محل حادثه، شماره بیمه نامه به بیمه گر یا نماینده آن اعلام نماید و بیمه گر نیز در اسرع وقت از محل حادثه بازدید و نتیجه دریافت و یا عدم دریافت خسارت را کتبا به بیمه گذار اعلام خواهد نمود.

مدارک ذیل جهت تکمیل پرونده خسارت (هزینه های پزشکی، نقص عضو و فوت) الزامی است:

1-2- پرداخت هزینه های پزشکی

الف) گزارش اولین مرجع درمانی در زمان حادثه

ب) گزارش بیمارستان در زمان پذیرش مصدوم

ج) خلاصه پرونده مصدوم در زمان ترخیص وی

د)گواهی پزشک معالج مبنی بر نوع صدمات وارده و معالجات انجام شده

ه) اصل کلیه مدارک و هزینه های پزشکی و بیمارستان مصدوم

و) تصویر شناسنامه مصدوم

2-2- اخذ مدارک ذیل جهت پرداخت خسارت نقص عضو به مصدوم بدون رای دادگاه الزامی است:

الف) گزارش اولین مرجع درمانی در زمان حادثه

ب) گزارش بیمارستان در زمان پذیرش مصدوم

ج)خلاصه پرونده مصدوم در زمان ترخیص وی

تبصره: کلیه موارد فوق الذکر می بایست ممهور به مهر بیمارستان یا مراکز درمانی که مصدوم در آن بستری بوده و حتی الامکان راسا توسط واحد رسیدگی به پرونده ازمراکز درمانی مربوطه اخذ گردد.

د) برگ شرح عمل بیمار و رادیوگرافی های انجام شده

ه)معاینه مصدوم توسط پزشک معتمد بیمه گر یا کمیسسون پزشکی

و) تعیین میزان نقص عضو مصدوم توسط کمیسیون پزشکی

ز) دریافت گارش بازرس اداره کار (در صورت نیاز)

ح)تصویر شناسنامه مصدوم

3-2-اخذ مدرک ذیل جهت پرداخت خسارت به مصدوم در صورتیکه دادگاه مبادرت به صدور رای نموده باشد:

الف) اصل یا کپی برابر اصل رای دادگاه

ب) اصل یا کپی برابر اصل گزارش بازرس اداره کار یا کارشناس رسمی دادگستری یا هیئت کارشناسی

ج) اصل یا کپی برابر اصل نظریه پزشکی قانونی

د) اصل یا کپی برابر اصل گزارشات دادگاه (شامل برگه های بازجویی،‌ گزارش نیروی انتظامی و …)

ه) تصویر شناسنامه مصدوم

4-2- اخذ مدارک ذیل جهت پرداخت دیه فوت به وارث قانونی الامی می باشد:

الف) اصل یا کپی برابر اصل رای دادگاه

ب) اصل یا کپی برابر اصل گزارش بازرس اداره کل یا کارشناس رسمی دادگستری یا هیئت کارشناسی

ج) اصل یا کپی برابر اصل نظریه پزشکی قانونی

د) اصل یا کپی برابر اصل گزارشات دادگاه

ه)اصل یا کپی برابر اصل برگ انحصار وراثت

و) اصل یا کپی برابر اصل برگ قیم نامه یا برگ ولایت قهری (در صورت نیاز)

ز) کپی از تمام صفحات شناسنامه متوفی و وراثت

5-2- مدارک مورد نیاز ذیل جهت پرداخت خسارات مالی الزامی می باشد:

الف) اصل یا کپی برابر اصل نظریه کارشناس خسارت یا کارشناس رسمی دادگستری

ب) اصل یا کپی برابر اصل رای دادگاه در صورتیکه شکایتی مطرح شده است به همراه گزارشات دادگاه

مدارک پرداخت خسارت بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان سینا

–      بیمه گذار وفق بند 4 از ماده هفتم وظایف و تعهدات بیمه گذار به محض اطلاع از هر گونه ادعای خسارت در خصوص مسئولیت های موضوع بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان مراتب را کتبا به بیمه گر اعلام نموده و پس از آن نیز در حدود امکانات با بیمه گر همکاری نماید.

5-2 مدارک جهت تکمیل پرونده خسارت پزشکان الزامی است:

1) اصل یا کپی برابر اصل رای دادگاه

2) اصل یا کپی برابر اصل گزارش کمیسیون نظام پزشکی یا پزشکی قانونی

3) اصل یا کپی برابر اصل گزارشات دادگاه (برگه های بازجویی)

4) مدارک بالینی بیمار


خرید بیمه مسئولیت سینا

برای خرید بیمه مسئولیت از شرکت بیمه سینا می‌توانید درخواست خرید تان را در سامانه بیمه تایم ثبت نمایید و به کمک مشاوران بیمه تایم با مقایسه پوشش شرکت های مختلف می‌توانید بهترین بیمه مسئولیت را خریداری نمایید. در خرید بیمه مسئولیت بیمه گذار باید فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت را بر اساس مشخصات محل بیمه و نوع بیمه  نامه و میزان پوشش های مورد درخواست بیمه گذار می‌‎توانید این بیمه  نامه را خریداری نمایید.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *