بیمه ثالث آسیا:بررسی شرایط، قیمت و پوشش ها

با اجباری شدن بیمه ثالث، تمامی وسایل نقلیه باید بیمه نامه ثالث داشته باشند. شرکت بیمه آسیا از جمله شرکت هایی می‌باشد که در شاخه بیمه ثالث فعال بوده و از جمله رشته‌های بیمه ای است که در بیمه آسیا در سال‌های گذشته بیشترین تعداد بیمه نامه را داشته است. در ادامه می‌خواهیم به بررسی شرایط و پوشش های بیمه شخص ثالث آسیا داشته باشیم.

پوشش‌های بیمه ثالث آسیا

بیمه نامه ثالث آسیا دارای دو پوشش جانی و مالی می‌باشد که پوشش‌های زیر را به بیمه گذار ارائه می‌نماید:

پوشش مالی بیمه شخص ثالث آسیا

این پوشش، خسارت‌های مالی که از طرف خودروی بیمه شده به شخص ثالث وارد شود را جبران می‌نماید. میزان پوشش مالی بیمه ثالث آسیا بر اساس مبلغ درج شده در بیمه نامه خسارت اتفاق افتاده را جبران می‌نماید.

پوشش جانی بیمه شخص ثالث آسیا

اگر خسارت جانی از جمله فوت، نقص عضو و یا هزینه پزشکی به علت تصادف اتفاق بیافتد و مقصر حادثه باشید، از طریق بیمه ثالث آسیا می توانید خسارات اتفاق افتاده را جبران نمایید. میزان پوشش جانی بیمه ثالث بر اساس دیه ماه عادی و ماه حرام هر سال که در بیمه نامه درج می شود قابل پرداخت است.


بیمه شخص ثالث ایران بزرگترین شرکت بیمه ثالث


محاسبه بیمه شخص ثالث آسیا

وقتی استعلام بیمه آسیا شخص ثالث را از سایت بیمه تایم می‌گیرید قیمت بیمه نامه ثالث  آسیا با توجه به چند عامل مختلف محاسبه می شود. البته قیمت پایه بیمه ثالث هرساله توسط بیمه مرکزی اعلام می‌شود ولی قیمت نهایی بیمه شخص ثالث برای هرماشین با توجه به چند عامل مختلف بستگی دارد:

 • سقف پوشش مالی مورد درخواست در بیمه ثالث
 • تخفیف‌های عدم خسارت خودرو
 • نوع کاربری خودرو مثلا شخصی یا باری بودن
 • تعداد سیلندرها و ظرفیت ماشین
 • سال ساخت و کیلومتر کارکرد
 • مدت قرارداد بیمه نامه
 • تعداد خسارت‌های مالی، جانی و راننده
 • میزان جریمه دیرکرد

قیمت بیمه شخص ثالث آسیا

قیمت بیمه شخص ثالث آسیا هم بر اساس قیمت پایه اعلام شده توسط بیمه مرکزی محاسبه می شود. استعلام قیمت بیمه شخص ثالث آسیا با توجه به مواردی کهدر محاسبه قیمت بیمه ثالث آسیا تاثیر گذارند مثل نوع وسیله نقلیه و تعداد سیلندرهای آن انجام می شود.علاوه بر این، موارد دیگری از قبیل سابقه بیمه، کاربری وسیله نقلیه و تخفیف های بیمه شخص ثالث هم در زمان محاسبه بیمه شخص ثالث آسیا لحاظ می شود.

مدارک لازم برای صدور بیمه شخص ثالث آسیا

1-بررسی اصل سوابق بیمه نامه قبلی از طریق سنهاب بیمه مرکزی

2- تصویر سند وسیله نقلیه

3- تصویرکارت شهربانی وسیله نقلیه

4- تصویر کارت ملی دارنده وسیله نقلیه

5- تکمیل فرم پرسشنامه ( فرم پیشنهاد ) و تائید و امضاء آن توسط متقاضی و یا نماینده قانونی آن

فرایند صدور بیمه نامه شخص ثالث

1- تکمیل فرم پرسشنامه توسط بیمه گذار،  مالک،  نماینده قانونی

2- تحویل فرم پرسشنامه تکمیل شده به همراه سوابق و کارت شناسایی وسیله نقلیه و شماره ملی دارنده وسیله نقلیه به بخش صدور

3- انجام استعلام مبنی بر کنترل سوابق صدور و خسارت توسط کارشناس صدور

4- ثبت اطلاعات در سیستم و صدور بیمه نامه طبق درخواست بیمه گذار

5- پرداخت حق بیمه از سوی بیمه گذار

6- دریافت بیمه نامه صادره مهر و امضاء شده


تخفیفات بیمه شخص ثالث آسیا

با توجه به اجرایی شدن یکسان سازی قیمت در بیمه های ثالث توسط بیمه مرکزی، فقط تخفیفات عدم خسارت قابل ارائه در بیمه ثالث می‌باشد. میزان تخفیفات عدم خسارت در بیمه ثالث آسیا به ترتیب زیر می‌باشد:

 • سال اول عدم خسارت 5 درصد
 • سال دوم عدم خسارت 10 درصد
 • سال سوم عدم خسارت 15 درصد
 • سال چهارم عدم خسارت 20 درصد
 • سال پنجم عدم خسارت 25 درصد
 • سال ششم عدم خسارت 30 درصد
 • سال هفتم عدم خسارت 35 درصد
 • سال هشتم عدم خسارت 40 درصد
 • سال نهم عدم خسارت 45 درصد
 • سال دهم عدم خسارت 50 درصد
 • سال یازدهم عدم خسارت 55 درصد
 • سال دوازدهم عدم خسارت 60 درصد
 • سال سیزدهم عدم خسارت 65 درصد
 • سال چهاردهم عدم خسارت 70 درصد

استعلام اصالت بیمه شخص ثالث آسیا

برای استعلام اصالت بیمه شخص ثالث، بعد از صدور بیمه نامه از طریق شماره بیمه نامه و یا از طریق اطلاعات خودرو می توانید از طریق سایت بیمه مرکزی و قسمت سنهاب استعلام بیمه شخص ثالث صادر شده را دریافت نمایید. در استعلام گرفته شده تعداد خسارت و سایر اطلاعات مربوط به سابقه بیمه نامه شما قابل رویت می باشد.

شرایط بیمه ثالث آسیا

اگر مصدوم حادثه تصادف کرده باشد چون خسارت جرحی است، نباید صحنه حادثه تغییر پیدا کند و حضور پلیس در صحنه لازم می‌باشد.

در صورت داشتن مصدوم مجروح در حادثه، می توانید از صحنه عکس گرفته و مجروح را به مراکز پزشکی منتقل کرده و مراتب را به مقامات انتظامی اعلام نمایید.

در همه خسارات مبالغی که از سوی شما جهت کسب رضایت مصدوم پرداخت گردد از شرکت بیمه قابل استرداد نمی باشد.

پرداخت خسارت بر اساس سقف پوشش های درج شده در بیمه نامه از طرف شرکت بیمه قابل جبران می باشد.


نحوه دریافت خسارت از بیمه آسیا

اگر خسارتی در بیمه ثالث اتفاق بیافتد بر اساس نوع خسارت که مالی بوده و یا جانی باید مدارک به شرکت بیمه ارائه شده و روند پرداخت خسارت از این طریق قابل پیگیری می باشد. روند پرداخت خسارت در بیمه آسیا بر اساس هر نوع خسارت به ترتیب زیر می باشد:


درتصادف صحنه بهم ریخته این نکات را رعایت کنید


پوشش های بیمه ثالث اسیا مدارک لازم جهت پرداخت خسارت بیمه ثالث آسیا

مدارک لازم جهت اعلام و دریافت خسارت مالی شخص ثالث  ( بدون گزارش مقامات انتظامی) :

1-  اصل و تصویر بیمه نامه معتبر و متوالی مقصر و زیاندیده

2- اصل و تصویر گواهینامه رانندگی معتبر مقصر و زیاندیده

3- اصل و تصویر کارت شناسایی و شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مقصر و زیاندیده

4- اصل و تصویر کارت ملی مقصر و زیاندیده

5- حضور رانندگان مقصر و زیاندیده

6- مراجعه وسایل نقلیه مقصر و زیاندیده

7- اصل فاکتور رسمی لوازم ؛ داغی قطعات تعویضی با نظر کارشناس ارزیاب و رویت سلامت وسیله نقلیه زیاندیده حسب مورد

 

مدارک لازم جهت اعلام و دریافت خسارت مالی شخص ثالث( با گزارش سازش مقامات انتظامی ):

1- اصل گزارش مقامات انتظامی ( کروکی )

2- اصل و تصویر بیمه نامه زیاندیده و تصویر بیمه نامه مقصر حادثه

3- اصل برگ اعلام خسارت ( کوپن بیمه نامه )

4- اصل و تصویر گواهینامه زیاندیده و تصویر گواهینامه مقصر حادثه

5- اصل و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه زیاندیده و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مقصر

6- اصل و تصویر کارت ملی زیاندیده و تصویر کارت ملی مقصر

7- حضور مقصر حادثه به همراه وسیله نقلیه حسب مورد

8-ارائه فاکتور رسمی لوازم/ داغی قطعات

 

مدارک لازم جهت اعلام و دریافت خسارت مالی شخص ثالث  ( با گزارش غیر سازش مقامات انتظامی) :

1- اصل یا تصویر برابر اصل شده گزارش مقامات انتظامی ( کروکی غیر سازش )

2- اصل و تصویر  بیمه نامه زیاندیده و تصویر بیمه نامه مقصر حادثه

3- اصل برگ اعلام خسارت ( کوپن بیمه نامه )

4- اصل و تصویر گواهینامه زیاندیده یا تصویر گواهینامه مقصر حادثه

5- اصل و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه زیاندیده و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مقصر

6-  اصل و تصویر کارت ملی زیاندیده و تصویر کارت ملی مقصر

7- اوراق بازجویی مقصر و زیاندیده

8- گزارش مقامات انتظامی در مراحل مختلف

9- نظریه کارشناس رسمی دادگستری

10- رای صادره و یا صورتجلسه سازش

11- حضور مقصر حادثه به همراه وسیله نقلیه حسب مورد

12- ارائه فاکتور رسمی لوازم / داغی قطعات

 

 

مدارک لازم جهت اعلام و دریافت خسارت بدنی شخص ثالث :

1- اصل و تصویر بیمه نامه مقصر حادثه

2- اصل و تصویر گواهینامه رانندگی مقصر حادثه

3- اصل و تصویر کارت شناسایی و شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه

4- اصل و تصویر کارت ملی راننده مقصر

5- تصویر برابر اصل شده گزارشات مقامات انتظامی اعم از اولیه و نهایی

6- تصویر برابر اصل شده گزارش کاردان فنی تصادفات یا کارشناسان رسمی دادگستری

7- تصویر برابر اصل شده اوراق بازجویی ( قبولی تقصیر طرفین حادثه )

8- تصویر برابر اصل شده گزارش پزشکی قانونی ( جهت مصدومین )

9- تصویر برابر اصل شده مدارک فوت شامل ( جهت متوفین )

1-9 معاینه جسد

2-9 جواز دفن و خلاصه رونوشت وفات

3-9 انحصار وراثت نامحدود

4-9 قیم نامه ( در صورت وجود صغیر در ورثه )

5-9 تصویر تمام صفحات شناسنامه باطل شده متوفی

6-9 تصویر شنااسنامه اولیاء دم  ( بازماندگان )

10- رای بدوی و تجدید نظر دادگاه ( در صورت اعتراض هر یک از طرفین )

 

فرایند دریافت خسارت مالی شخص ثالث

1- مراجعه زیاندیده ( راننده / مالک / بیمه گذار / نماینده قانونی ) به بخش پذیرش جهت اعلام خسارت و تشکیل پرونده

2- مراجعه به بخش ارزیابی خسارت به همراه پرونده مربوطه جهت برآورد خسارت

3- مراجعه به بخش پذیرش با توجه به شرایط پرونده و انجام اقدامات ذیل :

1-3 مراجعه به بخش صدور چک و دریافت خسارت

2-3 اقدام جهت انجام تعمیرات و رفع نواقص احتمالی پرونده

4- دریافت پرونده از بایگانی و مراجعه به بخش کارشناسی خسارت جهت رویت سلامت وسیله نقلیه و ارائه فاکتور و داغی لوازم در صورت نیاز

5- مراجعه به بخش صدور چک و دریافت خسارت


فرایند دریافت خسارت بدنی شخص ثالث

1- مراجعه اعلام کننده خسارت اعم از مالک / بیمه گذار / راننده مقصر / زیاندیده یا نماینده قانونی ایشان جهت تشکیل پرونده

2- مراجعه یکی از طرفین حادثه / نماینده قانونی ایشان به منظور دریافت نامه رسمی  از واحد خسارت به مراجع انتظامی و قضایی جهت اخذ مدارک مندرج در بندهای پنجم لغایت هشتم

3-  در صورت فوت ارائه تمامی مدارک مندرج در بند نهم الزامی است

4- ارائه رای دادگاه بدوی و تجدید نظر

5- بررسی و کنترل مدارک ارائه شده و مطابقت آن با شرایط و ضوابط جاری

6- در صورت عدم وجود منع قانونی دریافت خسارت توسط مصدوم و بازماندگان متوفی

نکته : بیمه گذاران محترم در صورت وقوع هر یک از خسارت های فوق ، مراتب را حداکثر ظرف 5  روز پس از حادثه به شرکت بیمه اعلام فرمائید.

بیمه شخص ثالث آسیا اقساطی

سایت بیمه تایم همچنین امکانی فراهم کرده تا کاربران بتوانند از خیلی از شرکت‌های بیمه یک بیمه ثالث قسطی بخرند. برای خرید بیمه شخص ثالث اقساطی باید 50 درصد حق بیمه را نقد پ‍رداخت کنید و چهار چک سه ماهه تا شش ماهه هم برای تسویه بقیه مبلغ نیاز است. البته خرید بیمه ثالث اقساطی با هماهنگ کامل با واحد صدور بیمه ثالث بیمه تایم انجام بگیرد.

خرید آنلاین بیمه ثالث آسیا از بیمه تایم

برای خرید بیمه ثالث آسیا، می توانید مشخصات خودروی خود را در سامانه بیمه تایم ثبت نمایید، و با اپلود کردن مدارک و پرداخت حق بیمه ، بیمه نامه تان صادر شده و براتون ارسال میشه.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *