بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاری

بیمه ماشین آلات

بیمه ماشین آلات

بیمه ماشین آلات چیست؟

بیمه ماشین آلات، تمامي خسارت‌هاي وارده به بدنه ماشين آلات و تجهيزات پيمانكاري که به هرعلت ازجمله خطرات طبيعي و ساير خطرات به جز موارد استثناء شده، درحین کار يا توقف ماشين آلات، ترانزيت در راه، در زمان احداث یا بهره برداری به ماشین آلات وارد شود را جبران می‌نماید. بیمه بدنه بیل مکانیکی، بیمه لیفتراک و .. همه از انواع بیمه ماشین آلات می‌باشند.

ارزش ماشین آلات در این بیمه نامه نقش بسیار تعیین کننده‌ای را دارند، ارزش ماشین آلات شامل ارزش جایگزینی نوی مورد بیمه مشابه با احتساب حقوق و عوارض گمرکی، هزینه حمل و هزینه نصب، درصورت وجود،‌ مي‌باشد. محدوده پوشش بیمه‌ای ماشين آلات صرفا در محل اجراي پروژه ها يا سايت محل فعاليت آن‌ها مي‌باشد. مدت بیمه حداکثر یکسال می‌باشد که می‌تواند بنا به درخواست بیمه‌گذار تمدید گردد.


بیمه ماشین آلات برای چه کسانی است؟

مخاطبین این بیمه نامه شامل:

 • مالكان يا اجاره كنندگان ماشین آلات و تجهیزات مورد استفاده در دوره احداث یا نصب پروژه ها و همچنين در دوره بهره برداري از آن‌ها
 • شرکت‌های تولید کننده، فروشنده و یا لیزینگ انواع ماشین آلات

چه ماشین آلاتی موضوع این بیمه نامه است؟

این بیمه نامه برای تجهیزات و ماشین آلات پیمانکاران (معمولاً متحرک و سنگین) از قبیل لودر، بولدوزر، گریدر، جرثقیل، سنگ‌شکن، کارخانه تولید بتن، لیفتراک و مانند آن که ابزار کار پیمانکاران جهت اجرای کار پروژه ها می‌باشد را تحت پوشش قرار می‌دهد. پوشش‌های بیمه ماشین آلات پیمانکاری:

 • صاعقه،  انفجار، آتش‌سوزی
 • زلزله، زلزله دریایی، آتشفشان
 • رانش زمین، نشست زمین، لغزش زمین، ریزش کوه یا صخره
 • تگرگ، یخ‌زدگی، یخ شناور
 • سیل، آب گرفتگی، امواج دریا یا آب
 • طوفان، گردباد، تندباد
 • غفلت، سهل انگاری، خطای غیرعمد
 • دزدی
 • باران، برف، بهمن
 • خسارت‌های ناشی از کاربرد آب یا سایر اقدامات جهت اطفای حریق
 • سقوط، تصادم، واژگونی
 • خرابکاری غیر گروهی
 • سایر حوادث به جز آنچه به شکل صریح در بیمه نامه مستثنی شده است.

سقف پوشش بیمه ماشین آلات

میزان و نوع خسارت پیش آمده در این بیمه نامه در برآورد خسارت مهم می باشد، چراکه ممکن است خسارت جزئی و یا خسارت کلی برای مورد بیمه اتفاق بیافتد که بیمه گذار می‌تواند در طول مدت داشتن بیمه نامه تا سقف ارزش مورد بیمه که در بیمه نامه درج شده از این بیمه نامه در جبران خسارات استفاده نماید.


شرایط بیمه ماشین آلات

با توجه به شرایط درج شده در این بیمه نامه، مبلغ بیمه شده نباید کمتر از هزینه جایگزینی اقلام بیمه شده با اقلام جدید از همان نوع و با همان ظرفیت باشد، بدین معنی که هزینه­‌های جایگزینی شامل کرایه، حقوق و عوارض گمرکی متعلقه (اگر وجود داشته باشد) و هزینه‌­های نصب می­باشد.

اگر مبلغ بیمه شده کمتر از ارزش واقعی آن باشد، خسارت به تناسب مبلغ بیمه شده به مبلغ واقعی پرداخت خواهد شد. درصورتی که اقلام خسارت دیده بیش از یک مورد باشد، این شرط نسبت به هریک از آن­ها به طور جداگانه اعمال می­شود (ماده 10 قانون بیمه).

شرایط پرداخت خسارت

درصورت وقوع حوادثی که تحت پوشش این بیمه نامه می باشد، خسارت ها به ترتیب زیر جبران می­شود :

الف) درصورتی که آسیب وارده به یکی از اقلام مورد بیمه قابل تعمیر باشد، بیمه­ گر هزینه­ های ضروری انجام شده به منظور بازگرداندن اقلام آسیب­ دیده به حالت اولیه بعلاوه هزینه­ های پیاده کردن و نصب مجدد آن با احتساب کرایه از محل تاسیسات تا تعمیرگاه و برعکس و حقوق و عوارض گمرکی متعلقه را درصورتی که چنین هزینه­ هایی در مبلغ بیمه شده منظور شده باشد جبران خواهد کرد.

 • هرگاه تعمیرات در کارگاه متعلق به بیمه­ گذار انجام بگیرد، شرکت بیمه­ گر ارزش لوازم و دستمزد تعمیر باضافه درصد معقولی برای هزینه ­های بالاسری به بیمه ­گذار پرداخت خواهد نمود. هیچ هزینه­ای بابت استهلاک قطعات تعویض شده کسر نمی­شود ولی ارزش بازیافتی درمحاسبه منظورمی­گردد.

ب) درصورتی که یکی از اقلام مورد بیمه دچار خسارت کلی شود، شرکت بیمه­ گر ارزش واقعی قبل از حادثه آن را مشتمل برهزینه­ های عادی حمل، هزینه نصب و حقوق و عوارض گمرکی متعلقه (اگر وجود داشته باشد) مشروط براین که چنین هزینه­ هایی در مبلغ بیمه شده منظور شده باشد جبران خواهد کرد.

 • در محاسبه ارزش واقعی، هزینه استهلاک مناسب از ارزش جایگزینی مورد خسارت دیده کسر خواهد شد. در ضمن ارزش بازیافتی بایستی در نظر گرفته شود. هرگونه هزینه­ های اضافی برای اضافه کاری، کاردرشب ،کار در تعطیلات رسمی و حمل و نقل سریع ، تنها درصورتی مشمول بیمه خواهد بود که توسط الحاقیه مورد توافق شرکت بیمه و بیمه گذار قرار گرفته باشد .

ج) هزینه هرگونه تغییرات، اضافات، بهسازی یا تعمیرات ادواری تحت پوشش این بیمه ­نامه نمی­باشد. هرگونه هزینه­ تعمیرات موقت درصورتی مورد قبول بیمه­ گر خواهد بود که جزء هزینه­ های تعمیرات نهایی بوده و از کل هزینه­ های تعمیر تجاوز نکند.

 • بیمه­ گر تنها زمانی هزینه­ها را پرداخت خواهد کرد که صورت حساب­ها و اسناد و مدارک دریافتی حاکی از انجام تعمیرات دستگاه­ها و یا تعویض آنها و برگرداندن آنها به صورت اولیه بوده و مورد قبول بیمه­گر قرار گرفته باشد.

د) براساس فرم پیشنهاد کتبی بیمه‌گذار مذکور در جدول مشخصات و نیز به استناد پاسخهای مندرج در پرسشنامه تکمیل شده از طرف بیمه‌گذار و سایر اظهارات کتبی او که به منظور درج در بیمه‌نامه صورت می‌گیرد، درصورتی که بیمه‌گذار حق بیمه را در زمان مقرر پرداخت کرده باشد، به موجب این بیمه‌نامه و با رعایت استثنائات، مقررات و شرایط مندرج در آن و یا در الحاقی‌های مربوط ، بیمه‌گر با بیمه­ گذار توافق می‌نماید :

 • هرگاه در طول مدت بیمه مندرج در جدول مشخصات و یا هر مدت پس از آن که بیمه­ گذار بابت آن حق­ بیمه بپردازد و بیمه­ گر حق ­بیمه را برای تمدید بیمه ­نامه بپذیرد، تمام یا قسمتی از اقلام بیمه شده که در محل معینی در منطقه جغرافیایی مندرج درجدول مشخصات به هرعلتی بجز آنچه صریحا”مستثنی شده به طورناگهانی و پیش­بینی نشده دچار خسارت فیزیکی گردد، به طوری که مستلزم تعمیر و یا تعویض باشد، بیمه­گر به انتخاب خود با پرداخت نقدی، تعمیر یا تعویض، خسارت را حداکثر تا میزانی که در یک سال مدت قرارداد برای هریک از اقلام در جدول مشخصات پیش­بینی شده و در مجموع تا مبلغ مندرج در جدول مذکور جبران نماید .

این بیمه­ نامه اقلام بیمه شده را اعم از این که به کار گرفته شده یا نشده و اقلامی که برای بازدید یا تعمیر یا تمیز نمودن پیاده و مجددا” سوار شده یا در جریان چنین عملیاتی قرار گرفته فقط پس از جریان راه­اندازی موفقیت­آمیز شامل می­گردد.


استثنائات بیمه ماشین آلات پیمانکاری

در این بیمه نامه اگر خسارتی در موارد زیر اتفاق بیافتد شرکت بیمه تعهدی نخواهد داشت :

 1. فرانشیز درج شده در هر حادثه به عهده بیمه­ گذار است. اگر به علت وقوع حادثه­ای بیش از یک مورد از موارد بیمه شده دچار اتلاف یا آسیب­ دیدگی شود فقط بالاترین رقم فرانشیز به عهده بیمه­گذار می­باشد
 2. اتلاف یا آسیب­ دیدگی که به علت از کار افتادن وسایل برقی یا مکانیکی، عیب و نقص، شکست، اختلال، انجماد ضد یخ یا مایعات دیگر، نقص روغن­کاری یا کمبود روغن یا ضدیخ اتفاق بیافتد در چنین شرایطی اگر در از کارافتادگی یا اختلال حادثه­ای رخ دهد که منجر به خسارت مشهود گردد، چنین خسارتی قابل جبران خواهد بود
 3.  آسیب‌ها و تلفاتی که به قطعات قابل تعویض و ملحقات آنها مانند سرمته­ها، مته­ها،کاردک­ ها یا سایر وسایل برنده، تیغه ­های اره، رنگ­ها، قالبها، الگوها، صفحاتی که برای ساییدن یا خردکردن به کار می­روند، پانل‌های جداکننده و غربالها، طنابها، تسمه­ ها، زنجیرها، دستگاه­های بالا برنده و تسمه­ های نقاله، باتری‌ها، لاستیک­ها ، سیم ­ها و کابل­های اتصال دهنده، لوله ­های قابل انعطاف، وسایل به هم بستن یا بسته­ بندی کردن که به طور مرتب مصرف و جایگزین می­شوند
 4. آسیب هایی که در اثر انفجار دیگ یا مخزنی که از داخل تحت فشار بخار یا مایع قرار دارد یا هر موتور درون سوز
 5. آسیب وارد به وسایل نقلیه­ای که برای استفاده در جاده­ های عمومی طراحی و مجاز به تردد می­باشند مگر آن که این وسایل منحصرا” در کارگاه­های ساختمانی مورد استفاده قرار گیرند
 6. اتلاف یا آسیب های وارد شده به شناورها یا وسایل نقلیه آبی
 7. اتلاف یا آسیب ناشی از غوطه ­ور شدن بطور کامل یا جزئی در آبهای جزر و مددار
 8. اتلاف یا آسیب هایی در جریان حمل و نقل ، مگر آن که به موجب الحاقی توافق دیگری شده باشد
 9. اتلاف یا آسیبی که نتیجه مستقیم کار مستمر و ناشی از آن باشد (مانند فرسودگی عادی، خوردگی،زنگ­زدگی، خرابی ناشی از عدم استفاده و یا معلول شرایط عادی جوی)
 10. اتلاف یا آسیب وارد به هریک از اقلام بیمه شده در جریان هرگونه آزمایش یا استفاده از آن به منظوری غیر از آنچه برای آن طراحی شده است
 11. اتلاف یا آسیب وارد به تجهیزات و یا ماشین­ آلاتی که در زیر زمین کار می­کنند مگر آن که به موجب الحاقی توافق دیگری به عمل آمده باشد
 12. اتلاف یا آسیبی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم، به علت یا در نتیجه و یا تشدید شده به وسیله جنگ ، هجوم ،عمل دشمن خارجی ،عملیات خصمانه ( خواه جنگ اعلام شده یا نشده باشد)، جنگ داخلی ،یاغیگری، بلوا ، انقلاب یا قیام، شورش، اعتصاب کارگران یا تعطیل کارخانه از طرف کارفرما در مقابله با اعتصاب کارگران، جنبش­های دسته جمعی، در دست گرفتن قدرت بوسیله قوای نظامی یا از طریق غیر قانونی یا از طرف اشخاصی با سوء نیت که به نام یا با ارتباط با هرگونه تشکیلات سیاسی انجام گیرد ، توطئه ، توقیف ،ضبط و مصادره، تخریب یا زیان وارد به اموال، بنا به دستور دولت عملی یا قانونی (DE JURE OR DE FACTO) یا هر مقام صلاحیتدار عمومی
 13. اتلاف یا آسیبی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به علت یا در نتیجه و یا تشدید شده به وسیله واکنش‌های هسته­ای، تشعشعات اتمی یا آلودگی­های رادیو اکتیو به وجود آمده باشد
 14. اتلاف یا آسیبی که به علت عیوب و نواقصی که در زمان شروع بیمه­نامه وجود داشته و بیمه­ گذار یا نمایندگان او از آن مطلع بوده­اند ، اعم از این که بیمه ­گر از آنها آگاهی داشته یا نداشته ، به وجود آمده باشد
 15.  اتلاف یا آسیبی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از سهل ­انگاری عمدی بیمه­گذار یا نمایندگان وی باشد .
 16. اتلاف یا آسیبی که سازنده یا تهیه کننده به موجب قانون یا قرارداد مسئول جبران آن باشد
 17. خسارت­های تبعی و مسئولیت از هرنوع و هر قبیل
 18. اتلاف یا آسیبی که در هنگام صورت برداری از موجودی یا در زمان سرویس عادی کشف شود

به این نکته توجه داشته باشید که در جریان طرح یا تعقیب دعوای قضایی یا هرگونه دادرسی دیگر، شرکت بیمه­گر به استناد استثنائات بند  هایی که اعلام دارد که اتلاف، ویرانی و آسیب­دیدگی، مشمول این بیمه نیست، اثبات این که چنین مواردی مشمول بیمه می­باشد به عهده بیمه­ گذار است.


خرید بیمه ماشین آلات از بیمه تایم

برای خرید بیمه ماشین آلات  از بیمه تایم می‌توانید در خواست خرید تان را در سامانه بیمه تایم ثبت نمایید. کارشناسان بخش مسئولیت و مهندسی با شما تماس گرفته و اطلاعات لازم در زمینه خرید و مقایسه قیمت و شرایط این بیمه نامه در چند شرکت مختلف را به شما ارائه می کنند و شما به راحتی می توانید این بیمه نامه را از طریق بیمه تایم تهیه نمایید.

برای خرید بیمه ماشین آلات بیمه گذار حتما باید فرم پیشنهاد این بیمه نامه را تکمیل کرده و به شرکت بیمه ارسال نماید. ارزش ماشین الات در این بیمه نامه حتما باید درج شود، صدور بیمه ماشین آلات از جمله بیمه نامه هایی است که نیاز به بازدید قبل از صدور دارد و کارشناس شرکت بیمه قبل از صدور از مورد بیمه بازدید کرده و بعد از ریسک سنجی قیمت نهایی بیمه نامه اعلام می شود و با پرداخت حق بیمه بیمه نامه صادر و برای بیمه گذار ارسال می شود.

حق بیمه ماشین آلات چقدر است؟

میزان حق بیمه ماشین آلات بر اساس چند گزینه مهم محاسبه می‌شود:

 • طبقه بندی نوع ماشین آلات
 • ریسک سنجی و نظر کارشناسی که قبل از صدور توسط کارشناس بیمه بر اساس ریسک
 • سنجی مورد بیمه و محل فعالیت مورد بیمه ارائه می‌شود
 • ارزش ماشین آلات بیمه شده

شرایط خرید بیمه ماشین آلات

برای خرید بیمه ماشین آلات باید مدارک زیر به شرکت بیمه ارائه شود:

 • پرسشنامه تكميل شده به همراه مهر و امضاء بيمه گذار
 • ليست و ارزش ماشين آلات به همراه مشخصات از قبیل نوع مدل، سازنده، سال ساخت، ظرفیت، شماره سریال، تعداد و ارزش تفكيكي و جایگزینی هر ماشین
 • نظر کارشناس شرکت بیمه در زمان بازدید از مورد بیمه اعلام می‌شود

فرآیند صدور بیمه نامه:

پس از تكميل مدارك اوليه‌ای که در بالا گفته شد، نرخ و شرايط مورد نظر بيمه‌گر به بيمه گذار اعلام و در صورت توافق در خصوص نرخ و شرايط اعلام شده و نيز پس از بازديد از ماشين آلات و تائيد صحت و سلامت دستگاه‌ها، صدور بيمه نامه انجام می‌شود.

نکته:

بازديد کارشناس از ماشين آلات و تائيد صحت و سلامت دستگاه ها توسط كارشناس فني شرکت بیمه جهت صدور بيمه نامه ضروري است.

مدارک لازم برای خرید بیمه ماشین آلات

برای صدور بیمه ماشین آلات، بیمه گذار باید فرم پیشنهاد را مهر و امضا نماید و لیست ماشین آلات به همراه مشخصات و ارزش تفکیکی و سایر اطلاعات مورد نیاز را تحویل شرکت بیمه دهد.

بعد از تکمیل مدارک اولیه، شرایط مورد نظر ‌شرکت بیمه به ‌بیمه‌گذار اعلام و در صورت توافق در خصوص نرخ و شرایط اعلام شده و نیز پس از بازدید از ماشین آلات و تائید صحت و سلامت دستگاه‌ها امکان صدور بیمه‌نامه در هر یک از واحدهای صدور سراسر کشور وجود دارد.

سایر توضیحات: بازدید از ماشین آلات و تائید صحت و سلامت دستگاه‌ها توسط کارشناس فنی ‌بیمه‌گر جهت صدور بیمه‌نامه ضروری است.

پرداخت خسارت بیمه ماشین آلات

‌بیمه‌گذار در حین وقوع خسارت و یا پس از وقوع آن باید ضمن انجام کلیه اقدامات لازم جهت جلوگیری از بیشتر شدن خسارت، مراتب را در مدت تعیین شده در بیمه‌نامه بصورت مکتوب به ‌بیمه‌گر اطلاع دهد.

مدارک لازم جهت اعلام و دریافت خسارت:

 1. تکمیل فرم اعلام خسارت
 2. صورت جلسه حادثه
 3. برگه اظهارات اپراتور دستگاه
 4. کپی برابر با اصل گواهینامه اپراتور دستگاه
 5. کپی برابر با اصل مدارک مالکیت دستگاه
 6. فاکتورهای هزینه‌های تعمیرات

سایر مدارک بسته به نوع خسارت از ‌بیمه‌گذار درخواست می‌گردد.

فرآیند دریافت خسارت:

بعد از آنکه ‌بیمه‌گذار به صورت مکتوب خسارت را اعلام نمود و پرونده تشکیل شد، بررسی‌های فنی بر روی خسارت اعلام شده انجام و در نهایت چک خسارتی با ارائه معرفی‌نامه و کارت شناسایی قابل پرداخت به ‌بیمه‌گذار می‌باشد.

شرکت های بیمه طرف قرارداد

2 دیدگاه برای “بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاری

  • مدیر سایت گفته:

   جناب سعید بزرگوار محاسبه استهلاک سیستمی بوده و با وارد کردن اطلاعات خودروی بیمه شده قابل محاسبه در سیستم بیمه می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *