بیمه تایم

بیمه پول (بیمه وجوه در صندوق و بیمه وجوه در راه )

بیمه پول
۵
(۱)

بیمه پول شامل چه مواردی می‌شود؟

وجوه و مسکوکات در صندوق  شامل کلیه اسکناس‌ها و مسکوکات رایج ایرانی و خارجی، جواهر، طلا، نقره، انواع اوراق بهادار و  اوراق مشارکت، چک مسافرتی، چک پول، سفته، تمبر، ربات و  غیره که به بیمه‌گزار تعلق دارد یا به عنوان امانت یا سپرده و یا به هر عنوان دیگر در اختیار وی قرار دارد.

پوشش‌های بیمه پول

با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات زیر در این بیمه نامه تحت پوشش قرار می‌گیرد:

 • سرقت توسط سارق یا سارقین اعم از اینکه مسلح یا غیرمسلح باشند
 • آتش‌سوزی، صاعقه و انفجار
 • سیل و زلزله
 • تصادف اتومبیل حامل وجوه
 • سوانح مربوط به هواپیمای حامل وجوه به هر ترتیب از جمله هواپیما ربایی
 • شورش، بلوا، اغتشاش و اعتصاب
 • تصادم قایق موتوری، لنج و کشتی و غرق شدن آنها

 

مخاطبین بیمه پول چه کسانی می‌باشد؟

بانک‌ها، موسسات و شرکت‌ها ، کلیه بازرگانان، تجار، تولید کنندگان و تمامی افرادی که  نوعی کالای ارزشمند را در سطح کشور جابجا می کنند به این بیمه نامه نیاز دارند.

این بیمه نامه موجودی نقدی اعم از وجه نقد و اوراق بهادار و مسکوکات را در تمام مدت شبانه‌روز در مقابل خطرات و حوادث ناشی از دزدی مسلحانه یا غیرمسلحانه (با شکستن حرز) تصرف، قهر و تهدید، آتش‌سوزی، انفجار، سیل، زلزله، شورش اعتصاب و اغتشاش در محدوده جغرافیایی کشور تحت پوشش قرار می دهد.
نرخ حق‌بیمه وجوه در صندوق یا بیمه نامه پول با توجه به میزان وجوه و ارزش اوراق بهادار و مسکوکات، نوع صندوق و محل استقرار آن از نظر منطقه جغرافیایی و نحوه حفاظت از صندوق (تعداد نگهبانان و محافظین ساختمان) تعیین می‌گردد .

انواع بیمه پول

بیمه پول در صندوق

در این بیمه نامه، بیمه‌گذار می‌تواند با توجه به شرایط و موارد مورد نیاز خود، تمام وجوه نقد، اوراق بهادار و مسکوکات خود را در تمام ساعات شبانه‌روز، طبق شرایط مندرج در بیمه‌نامه و در محدوده جغرافیایی کشور در مقابل خطرات و حوادث بیمه ‌نمایند.

بیمه پول در راه

در این نوع بیمه نامه، بیمه‌گذار می‌تواند، تمام وجوه نقد و اوراق بهادار خود را هنگام انتقال به بانک‌ها، دفاتر، واحدهای تابعه و یا دیگر مقاصد، طبق شرایط مندرج در بیمه‌نامه، در داخل و بین شهرها، در محدوده جغرافیایی کشور در مقابل خطرات و حوادث بیمه ‌نمایند.

 

شرایط عمومی بیمه‌نامه بیمه پول (بیمه وجوه در صندوق)

بیمه گذار : بیمه گذار این بیمه نامه شخص حقوقی یا حقیقی است که در بیمه نامه درج شده و بمیه نامه را خریداری کرده و متعهد به پرداخت حق بیمه می باشد.

بیمه گر: شرکت بیمه گر، شرگکت بیمه ای است که با توجه به درخواست بیمه گذار و به ازای دریافت حق بیمه متعهد به جبران خسارت های احتمالی طبق شرایط مندرج در بیمه نامه می باشد.

ذینفع بیمه پول: ذینفع این بیمه شخصی است که به درخواست بیمه گذار نام وی در بیمه نامه درج شده باشد که در صورت خسارت تمام و یا بخشی از خسارت به وی پرداخت می شود.

حق بیمه: حق بیمه مبلغی است که در بیمه نامه درج شده و بیمه گذار موظف است این مبلغ در زمان صدور بیمه نامه مشخص می شود و فرد بیمه شده  موظف است که این مبلغ را به شرکت بیمه پرداخت نماید.

شرایط اعتبار ‌بیمه‌نامه: اعتبار ‌بیمه‌نامه منوط‌به پرداخت حق‌بیمه مقرر، به‌ترتیبی است که در شرایط خصوصی ‌بیمه‌نامه مشخص شده است.

محل موضوع بیمه:  قسمت داخلی هر ساختمان که نشانی و مشخصات آن در شرایط خصوصی و فرم پیشنهاد ‌بیمه‌نامه درج شده است و برای نگهداری یا تبادل وجوه در صندوق در اختیار بیمه‌گذار قرار دارد.

وجوه  بیمه شده: شامل پول (اسکناس‌ها و مسکوکات رایج داخلی و خارجی)، انواع شمش و سکه (طلا و نقره)، انواع چک‌های بانکی تضمین‌شده، انواع اوراق بهادار (اوراق مشارکت، اوراق قرضه دولتی، اوراق سهام، گواهی سپرده و …)، ‌تمبر، سفته‌ها و برات‌های تمبر‌شده و تحریر‌شده و چک‌های واگذاری مشتریان می‌شود.

وجوه در صندوق این وجوه شامل تمامی وجوهی که در محل موضوع بیمه در گاوصندوق‌(ها)یی که در شرایط خصوصی و فرم پیشنهاد ‌بیمه‌نامه تعیین‌شده نگهداری می‌شوند و یا وجوه روی پیشخوان بیمه‌گذار که توسط مشتری به تحویل‌دار مربوطه تحویل شده است. وجوه موجود در دستگاه‌های خودپرداز(ATM)  داخل بانک‌ها نیز جزء مصادیق وجوه در صندوق محسوب می‌شوند.

وجوه در راه: تمامی وجوهی که در مدت زمان حمل توسط وسایل نقلیه معین و در مسیرهای اعلام شده در شرایط خصوصی و فرم پیشنهاد حمل می‌شوند.

فرانشیز:  بخشی از هر خسارت که به عهده بیمه‌گذار است و میزان آن در شرایط خصوصی بیمه‌نامه تعیین می‌‌شود.

مدت بیمه نامه پول: مدت این بیمه نامه یکسال شمسی است و تاریخ شروع و انقضای این بمیه نامه در شرایط خصوصی درج می شود.

مدت زمان حمل وجوه: فاصله زمانی که به ‌محض دریافت وجوه توسط حامل شروع می‌شود و به‌محض تحویل در مقصد به صندوقدار و یا هر شخص دیگری که در شرایط خصوصی و فرم پیشنهاد تعیین‌شده و در بیمه نامه درج شده، پایان می‌یابد.

سرقت با شکست حرز در بیمه پول

پوشش های بیمه پول

 • شکست گاوصندوق
 • باز کردن درب گاوصندوق به وسیله کلیدهای تقلبی و سایر ابزارهایی که به طور عادی برای باز کردن قفل استفاده نمی‌شوند
 • باز کردن درب گاوصندوق با تهدید کارکنان فرد بیمه‌گذار
 • دزدیدن و خارج کردن گاوصندوق از محل استقرار آن

 

استثنائات بیمه پول

خسارت‌های ناشی از حوادث و خطرات زیر تحت پوشش این ‌بیمه‌نامه نیست؛‌ مگر آنکه در ‌بیمه‌نامه یا الحاقیه‌ آن به‌نحو دیگری توافق شده باشد:

 • اعتصاب، شورش، اغتشاش و بلوا
 • جنگ (اعم از اینکه اعلام شده یا نشده باشد)، عملیات خصمانه و انقلاب
 • زلزله، سیل، طوفان و طغیان رودخانه‌ها
 • حمل وجوه در خارج از قلمرو جغرافیایی کشور
 • وجوه موجود در دستگاه‌های خود پرداز (ATM )خارج از محل موضوع بیمه.

هر نوع خسارت ناشی از موارد ذیل از شمول تعهدات بیمه پول خارج می باشد:

 • خسارت‌های مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تشعشات اتمی و رادیواکتیو
 • عدم‌صداقت و امانت بیمه‌گذار، ذی‌نفع، کارکنان وی و همچنین تبانی بیمه‌گذار، کارکنان و یا اختلاس
 • اشتباهات دفتری، حسابداری و کامپیوتری (اعم از عمدی یا سهوی)
 • خسارت‌های وارده به دفاتر حسابداری، اسناد و صورت‌‌حساب‌های مالی
 • مصادره، توقیف و تخریب بنا به دستور مقامات دولتی و شهرداری
 • هر نوع اهمال و سهل انگاری در رعایت اصول و توصیه های ایمنی
 • عدم‌النفع
 • نگهداری وجوه در محل‌هایی غیر از آنچه در شرایط خصوصی و فرم پیشنهاد تعیین شده است
 • به‌جاماندن کلید(ها) و یا برگه‌های حاوی شماره رمز گاوصندوق(ها) در محل قرار‌گرفتن گاوصندوق(ها)
 • بدون نگهبان و حفاظ گذاشتن وجوه در راه در وسیله حمل
 • حمل وجوه با روش‌ها و وسایل نقلیه‌ای غیر از موارد مندرج در شرایط خصوصی و فرم پیشنهاد
 • سرقت وجوه از روی پیشخوان قبل از تحویل آن به تحویل‌دار و یا بعد از تحویل به مشتری
 • هک‌کردن یا سرقت اینترنتی
 • محتویات صندوق امانات
 • خسارت وارده به محل موضوع بیمه

قیمت بیمه پول

میزان حق بیمه در بیمه نامه های پول به ترتیب زیر محاسبه می شود:

میزان حق بیمه در بیمه نامه های وجوه در صندوق به صورت سالانه محاسبه شده و حداکثر میزان موجودی در صندوق در مدت اعتبار بیمه نامه منظور می شود. اما در بیمه نامه های وجوه در زاه میزان حق بیمه بر اساس هر مرحله حمل و یا تعداد حمل هایی که در طول مدت اعتبار بیمه نامه و بنابه اعلام بیمه گذار صورت می گیرد محاسبه خواهد شد.

 • حق بیمه موجودی در صندوق (یک سال) = (نرخ اخذ شده از مدیریت) × (حداکثر موجودی در صندوق)
 • حق بیمه وجوه انتقالی = (نرخ اخذ شده از مدیریت) × (میزان موجودی در هر حمل) × (تعداد حمل)

تبصره:  چنانچه تعداد حمل بیش از یک بار باشد، می بایستی تعداد دفعات حمل در طول مدت اعتبار قرارداد بیمه را محاسبه و در فرمول قرار داد.

 

مراحل صدور بیمه پول

صدور بیمه پول

برای صدور این بیمه نامه باید مدارک زیر اماده شده و تحویل شرکت بیمه داده شود و با انجام امر اداری سایر مراحل صدور انجام بیمه نامه انجام می شود:

مدارک مورد نیاز صدور بیمه نامه پول

 • فرم پیشنهاد بیمه پول در صندوق
 • حکم بازدید اولیه کارشناس
 • فیش نقدی
 • بیمه‌نامه وجوه و مسکوکات در صندوق

مراحل صدور بیمه نامه پول

 1. ابتدا مشتری “فرم پیشنهاد بیمه پول در صندوق” را تکمیل می‌کند.
 2. رئیس اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری “حکم بازدید اولیه کارشناس” را طی نامه صادر می‌کند.
 3. کارشناس بازدید از محل بازدیدی بعمل آورده و “گزارش بازرسی اولیه” را تهیه می‌کند.
 4. اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری گزارش بازرسی را به همراه نامه‌ای به اداره کل مدیریت بیمه‌نامه‌های باربری ارسال می‌کند
 5. اداره کل مدیریت بیمه‌نامه‌های باربری نرخ و شرایط را تعیین و در قالب نامه‌ای به اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری ارسال می‌کند.
 6. اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری براساس نرخ و شرایط اعلام شده، حق‌بیمه را محاسبه و به همراه پیش‌نویس بیمه‌نامه به مشتری اعلام می‌کند.
 7. در صورتی‌که مشتری نرخ و شرایط اعلام شده را بپذیرد، یا مبلغ حق‌بیمه را در حساب شرکت بیمه واریز کرده و “فیش واریزی” را به اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری تحویل می‌دهد و یا چک مبلغ حق‌بیمه را به اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری تحویل می‌دهد.
 8. بیمه‌گذار می‌تواند حق‌بیمه را بصورت قسطی پرداخت نماید. در اینصورت ۲۰- ۳۰ درصد حق‌بیمه بصورت نقد دریافت می‌شود. بیمه‌گزار در این حالت می‌تواند به تعداد قسط‌ها چک تحویل دهد.
 9. اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری پس از دریافت فیش واریزی یا چک مبلغ حق‌بیمه، “گواهی دریافت حق‌بیمه” را به مشتری تحویل می‌دهد. گواهی دریافت حق‌بیمه در چهار نسخه زیر صادر می‌شود:
 10. نسخه اول مخصوص مشتری می‌باشد
 11. نسخه دوم برای اداره کل حسابداری و آمار
 12. نسخه سوم و چهارم برای اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری می‌باشد. در صورتی‌که توسط نمایندگی صادر شده باشد، یک نسخه از آن برای نمایندگی ارسال می‌شود.
 13. مشتری گواهی دریافت حق‌بیمه را نزد اداره کل حسابداری و آمار برده و این اداره برگ اول آنرا مهر و امضا کرده و نسخه مربوط به خود را برمی‌دارد.
 14. اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری “بیمه‌نامه وجوه و مسکوکات در صندوق” را در ۷ نسخه زیر صادر می‌کند:
 15. برگه اول، دوم و سوم آن به عنوان رسید نزد بیمه‌گزار می‌ماند.
 16. یک نسخه از آن به همراه رسید مبلغ پرداختی و یا چک دریافت شده به اداره کل حسابداری و آمار ارسال می‌گردد.
 17. نسخه پنجم آن برای مدیریت باربری ارسال می‌گردد.
 18. نسخه ششم آن در اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری بایگانی می‌شود.
 19. نسخه آخر آن برای نمایندگی (در صورتی که مستقیم با نمایندگی باشد) ارسال می‌شود. (در صورتی‌که بیمه‌گزار دولتی باشد، این نسخه نزد اداره صدور می‌ماند).
 20. در پایان ماه، اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری اطلاعات را در برنامه اطلاعاتی شرکت بیمه ثبت می‌کند.

 

مراحل پرداخت خسارت در بیمه نامه پول

منظور از خسارت، زیان مادی است که به علت وقوع حادثه ممکن است به بیمه‌گزار وارد شود و به خاطر این زیان است .

 • مدارک مورد نیاز پرداخت خسارت بیمه نامه پول
 1. نامه‌ بیمه‌گزار مبنی بر اعلام وقوع حادثه
 2. حکم کارشناس
 3. کپی قرارداد بیمه
 4. فرم صورت محاسبه خسارت بیمه باربری
 5. حواله خسارت بیمه باربری
 6. رسید دریافت چک
 7. عکس‌های تهیه شده از حادثه
 • شرح فرآیند:
 1. بیمه‌گذار نامه‌ای مبنی بر اعلام وقوع حادثه به اداره خسارت بیمه‌نامه‌های باربری ارسال می‌کند.
  در این نامه، اطلاعات زیر می‌بایست درج شده باشد:

  • شماره بیمه‌نامه
  • نوع خسارت
  • محل وقوع خسارت
 2. اداره خسارت بیمه‌نامه‌های باربری اطلاعات نامه را در “دفتر اندیکاتور” ثبت می‌نماید.
 3. بازخوانی پرونده صدور: اداره خسارت بیمه‌نامه باربری، یک کپی از بیمه‌نامه را از اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری دریافت می‌کند.
 4. رئیس اداره خسارت بیمه‌نامه‌های باربری، “حکم کارشناس” جهت بازدید از خسارت را طی نامه‌ای صادر می‌کند.
 5. با توجه به نوع خسارت و مهارت مورد نیاز جهت بررسی کردن آن، کارشناس یا از اداره اعزام می‌شود و یا از کارشناسان بین‌المللی یا سایر شرکت‌ها استفاده می‌شود.
  جهت اعزام کارشناس خارج از اداره، طی نامه‌ای به آن مرکز یا شرکت درخواست داده می‌شود.

  • در صورتی‌که کارشناس به درون شهر اعزام شود، “دستور ماموریت” صادر می‌شود.
  • در غیراین‌صورت، “فرم ماموریت” صادر می‌شود.
 6. کارشناس بازدید، از محل بازدیدی بعمل آورده و خسارت وارده را برآورد می‌کند.
 7. در صورتی‌که خسارت وارد شده به هر دلیلی قابل ارزیابی نباشد، کارشناس “صورتجلسه مقدماتی” را جهت بررسی‌های بعدی تکمیل می‌کند. بازدید نهائی به اعزام کارشناس منتصب از سوی مدیریت خسارت بیمه‌نامه‌های باربری موکول می‌شود. در غیر این‌صورت، “صورتجلسه کارشناسی” را تکمیل می‌نماید.
  صورتجلسه کارشناسی در سه نسخه می‌باشد که یک نسخه از آن به بیمه‌گزار و دو نسخه دیگر به کارشناس پرونده تحویل داده می‌شود.
 8. کارشناس بازدید صورتجلسه و عکس‌های گرفته شده را به اداره خسارت بیمه‌نامه‌های باربری تحویل می‌دهد.
 9. اداره خسارت بیمه‌نامه‌های باربری نامه‌ای‌ مبنی بر تکمیل مدارک مورد نیاز جهت رسیدگی به پرونده خسارت به بیمه‌گزار ارسال می‌کند.

 

مدارک مورد نیاز جهت تکمیل پرونده خسارت بیمه پول

 1. بارنامه حمل (ممهور به مهر بانک)
 2. قرارداد اجاره کشتی (اگر کشتی دربست اجاره شده باشد)
 3. فاکتور خرید (ممهور به مهر بانک)
 4. صورت بسته‌بندی (ممهور به مهر بانک)
 5. گواهی مبدا (ممهور به مهر بانک)
 6. پروانه سبز گمرکی یا فتوکپی کامل و خوانا از پشت و روی آن
 7. اعلامیه فروش ارز
 8. قبوض انبار گمرک
 9. بارنامه حمل داخلی
 10. قبوض باسکول درب خروح گمرک
 11. صورت‌مجلس گمرکی (یا بندری)
 12. رونوشت بارنامه سی .ام .آر که خسارت طی آن به تایید راننده رسیده باشد
 13. اصل گواهی کسر تخلیه صادره از طرف موسسه حمل و نقل که در آن قبول مسئولیت شده باشد و یا رونوشت رویت شده اظهارنامه رسمی دادگستری بر علیه موسسه حمل‌ و ‌نقل که در آن قطع مرور زمان از بارنامه و ادعای خسارت شده باشد
 14. ترخیصیه تفکیکی
 15. گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه
 16. گزارش بازدید لویدز
 17. برگ جانشینی مهر و امضا شده
 1. پس از تکمیل مدارک، اداره خسارت بیمه‌نامه‌های باربری “فرم صورت محاسبه خسارت بیمه باربری” را تکمیل می‌کند.
 2. در حین تکمیل فرم صورت محاسبه خسارت بیمه باربری، اداره خسارت بیمه‌نامه‌های باربری در قالب نامه‌ای از اداره صدور استعلام پرداخت حق‌بیمه را می‌نماید. در صورتی‌که بیمه‌گزار حق‌بیمه را طبق توافقات به عمل آمده، پرداخت نکرده باشد، بیمه‌نامه از اعتبار ساقط است و خسارتی پرداخت نخواهد شد.
 3. پس از تکمیل فرم صورت محاسبه بیمه باربری، درصورتی‌که میزان خسارت از سقف تعهدات اداره بیشتر باشد، پرونده خسارت به مدیریت خسارت بیمه‌نامه‌های باربری (ستاد) فرستاده می‌شود. ستاد پرونده را بررسی کرده و پس از تائید، پرونده خسارت را به همراه نامه‌ای به اداره خسارت ارسال می‌نماید.
 4. براساس فرم صورت محاسبه خسارت بیمه باربری، اداره خسارت بیمه‌نامه‌های باربری “حواله خسارت بیمه باربری” را صادر کرده و اطلاعات آنرا در “دفتر اندیکاتور” ثبت می‌نماید.
  حواله خسارت بیمه باربری در ۵ نسخه زیر توزیع می‌شود:

  •  یک نسخه در اختیار بیمه‌گذار قرار می‌گیرد.
  •  یک نسخه به اداره کل حسابداری و آمار ارسال می‌گردد.
  •  سه نسخه به بایگانی اداره خسارت بیمه‌نامه‌های باربری ارسال می‌گردد.
 5. براساس فرم صورت محاسبه خسارت بیمه باربری، اداره خسارت بیمه‌نامه‌های باربری “حواله خسارت بیمه باربری” را صادر کرده و اطلاعات آنرا در “دفتر اندیکاتور” ثبت می‌نماید.
  این رسید در چهار نسخه زیر تهیه می‌شود:

  •  نسخه اول برای بیمه‌گذار
  •  نسخه دوم برای اداره کل حسابداری و آمار
  •  نسخه سوم و چهارم برای بایگانی در اداره خسارت بیمه‌نامه‌های باربری
 6. بیمه‌گذار رسید دریافت چک را در شرکت یا سازمان خود ممهور به مهر و امضای مجاز می‌نماید.
 7. بیمه‌گذار یک نسخه از حواله خسارت را به همراه رسید دریافت چک به اداره کل حسابداری و آمار جهت دریافت چک تحویل می‌دهد.
 8. پس از صدور چک، بیمه‌گذار چک به مبلغ خسارت را از اداره کل حسابداری و آمار دریافت می‌کند.
 9. در پایان ماه، اداره خسارت بیمه‌نامه‌های باربری اطلاعات را در برنامه اطلاعاتی شرکت بیمه ثبت می‌کند.

خرید بیمه پول

برای خرید این بیمه نامه می توانید با تماس با واحد صدور به شماره تماس ۰۲۱۸۸۲۴۳۸۲۸ تماس بگیرید. چراکه این بیمه نامه با شرایط خاص صادر می شود.

 

 

امتیاز شما به این مطلب چند است؟

میانگین امتیاز ۵ / ۵. تعداد رای ۱

خیلی متاسفیم که این مطلب رضایت شما رو جلب نکرد!

لطفا با نظر خودتون مارو در ارتقا این مطلب یاری کنید

چه موردی رو میتونیم در این مطلب بهبود بدیم؟

تیم تولید محتوای بیمه تایم

اضافه کردن نظر