بیمه تایم
اصطلاحات بیمه عمر

اصطلاحات بیمه عمر

۰
(۰)

در بیمه نامه عمر، اصطلاحات مختلفی در بیمه نامه درج می شود که هر فرد بیمه شده و بیمه گذار با اطلاع از معنای هر کدام می تواند بیمه نامه آگاهانه ای را خریداری کند.

بیمه گر:

هر شرکت بیمه ای که مجوز صدور بیمه نامه از بیمه مرکزی را دریافت کرده و در ازای پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار پرداخت منافع تعیین شده به ذینفعان بیمه نامه را در صورت تحقق موضوع بیمه به عهده دارد.

بیمه شده :

شخص حقیقی است که فوت یا حیات او شرط بیمه نامه است  و مشخصات وی در بیمه نامه درج گردیده است.

بیمه گذار:

شخص حقیقی یا حقوقی است که فرم پیشنهاد را تکمیل می نماید پرداخت حق بیمه و یا اقساط آن را تعهد می نماید. البته بیمه شده و بمیه گذار ممکن است شخص واحدی باشند و یا دو نفر متفاوت که در این صورت رضایت کتبی بیمه شده ضروری است.

ذینفع بیمه نامه :

شخص یا اشخاصی هستند که نام آن ها به عنوان ذینفعان در بیمه نامه نوشته شده و مزایای ناشی از فوت یا حیات متعلق به آن هاست.

سال بیمه ای:

برابر با یک سال شمسی است که ابتدا و انتهای آن در بیمه نامه مشخص می شود و هر سال به همین ترتیب تا پایان اعتبار بیمه نامه ادامه خواهد یافت.

منافع بیمه نامه :

مبلغی که بیمه گر در صورت فوت بیمه شده در مدت بیمه یا در مدت حیات بیمه شده در پایان مدت بیمه به ذینفع پرداخت می کند.

مدت بیمه :

مدتی است که فوت یا زنده ماندن بیمه شده طی آن شرط پرداخت منافع بیمه نامه است.

حق بیمه:

مبلغی است که بیمه گذار باید طبق شرایط خصوصی بیمه نامه به بیمه گر بپردازد و یکی از شروط ایفای تعهدات بیمه گر است.

هزینه های بیمه نامه عمر:

عبارت است از هزینه اداری، هزینه بیمه گری، کارمزد تقسیط و خطر فوت و پوشش های تکمیلی درخواست شده از جانب بیمه گذار که طبق آیین نامه ۶۸ محاسبه و از کل حق بیمه پرداختی کسر می شود.

اندوخته صندوق:

عبارت است از حساب سرمایه گذاری بیمه گذار نزد بیمه گر که پس از کسر هزینه های بیمه ای از اقساط دریافت شده حق بیمه، تشکیل شده و سود قطعی حاصل از سرمایه گذاری نیز به طور سالیانه به آن اضافه می شود. اندوخته صندوق در صورت حیات بیمه شده متعلق به ذینفعان در صورت حیا بیمه نامه می باشد.

ارزش بازخریدی:

درصدی از اندوخته صندوق است که در صورت درخواست بیمه گذار قبل از سررسید بیمه نامه بیمه گر با رعایت شرایط بیمه نامه متعهد به پرداخت آن بیمه بیمه شده یا ذینفع می باشد.

جدول بیمه نامه

جدولی است که بیانگر مبالغ و موعد تعهدات بیمه گذار و بیمه گر در طول مدت بیمه نامه است و جز لاینفک بیمه نامه می باشد. تحقق تعهدات پیش بینی شده بیمه گر منوط به پرداخت کامل و به موقع حق بیمه های مقرر توسط بیمه گذار در سررسیدهای مندرج در جدول مذکور می باشد.

موضوع بیمه نامه

عبارت از تعهدات بیمه گر مبنی بر پرداخت منافع بیمه عمر در صورت فوت بیمه شده در طول مدت بیمه نامه و یا حیات وی در پایان مدت بیمه نامه در ازای انجام تعهدات بیمه گذار است.

سرمایه فوت : مبلغی است که بیمه گر متعهد می شوددر صورت فوت بیمه شده به ذینفع / ذینفعان مالی پرداخت نماید.

بازخرید: عبارت است از انصراف بیمه گذار از ادامه بیمه نامه قبل از تاریخ انقضای آن.

تعلیق بیمه نامه : وضعیت و مدت زمانی است که طی آن شرکت بیمه گر هیچ گونه تعهدی نسبت به جبران خسارت های احتمالی پوشش های بیمه ای ندارد.

فسخ بیمه نامه : عبارت است از انصراف بیمه گر از ادامه بیمه نامه قبل از تاریخ انقضای آن.

استثنائات بیمه

هر یک از بیمه نامه‌هایی که صادر می‌شود با توجه به میزان ریسک برای بیمه‌گر استثنائاتی خواهد داشت. در حقیقیت در مفاهیم تخصصی بیمه، بخشی از وقایع که از تعهد بیمه‌گر خارج هستند و تحت پوشش قرار نمی‌گیرند که به آن استثنائات بیمه گفته می‌شود.

پوشش تکمیلی: عبارت است از پوشش بیمه ای مازاد بر پوشش فوت که بیمه گذار می تواند با موافقت بیمه گر آن را انتخاب  و با پرداخت حق بیمه متعلقه ، طبق شرایط اختصاصی پوشش بیمه ای از مزایای آن بهره مند شود.

انصراف از بیمه نامه

در صورت انصراف بیمه گذار از ادامه بیمه نامه، بیمه گذار می تواند حداکثر تا ۳۰ روز پس از تاریخ شروع اعتبار بیمه نامه مراتب را به اطلاع بیمه گر برساند و بیمه گر موظف به اعاده حق بیمه ی دریافتی با کسر هزینه های پزشکی می باشد.

فرم پیشنهاد بیمه

فرم پیشنهاد بیمه، در واقع همان فرم تقاضای بیمه است که به صورت چاپی در اختیار بیمه‌گذار قرار می‌گیرد. بیمه‌گذار، هنگام درخواست بیمه‌نامه باید فرم پیشنهاد را پر کند و به نماینده بیمه یا بیمه‌گر تحویل دهد. همچنین، نیاز است که در انتهای اطلاعات وارد شده امضای بیمه‌گذار منعقد شود.

 

 

امتیاز شما به این مطلب چند است؟

میانگین امتیاز ۰ / ۵. تعداد رای ۰

خیلی متاسفیم که این مطلب رضایت شما رو جلب نکرد!

لطفا با نظر خودتون مارو در ارتقا این مطلب یاری کنید

چه موردی رو میتونیم در این مطلب بهبود بدیم؟

تیم تولید محتوای بیمه تایم

اضافه کردن نظر