بیمه مسافرتی کارآفرین

بیمه مسافرتی کارآفرین یکی از برترین انواع بیمه نامه های مسافرتی است که بیمه گذاران می توانند در زمان سفر خارج از کشور از پوشش ها و خدمات این بیمه نامه استفاده نمایند. در این نوشته می‌خواهیم به صورت اجمالی به بررسی انواع خدمات شرکت بیمه کارآفرین در زمینه بیمه مسافرتی بپردازیم.

پوشش‌های بیمه مسافرتی کارآفرین

پوشش های بیمه مسافرتی کارافرین

هزینه‌‌هاي پزشکی و بستري در بیمارستان در خارج از کشور

درصورت بروز بیماری یا صدمات جسمانی بیمه شده در خارج از کشور محل اقامت وی، شرکت کمک رسان ایران SOS هزینه های معمول ، متداول ، لازم و معقول بستری در بیمارستان، جراحی ، معاینات پزشکی و داروی تجویزی از سوی پزشک بیمه شده را تاسقف مندرج در طرح بیمه نامه تقبل خواهد نمود. گروه پزشکی شرکت کمک رسان ایران  SOS  برای نظارت بر ارائه درمان شایسته به بیمه شده با مراکز درمانی و پزشکان معالج تماسهای تلفنی لازم را برقرار خواهد نمود .فرانشیز بیمه مسافرتی کارآفرین: سهم بیمه شده از هر خسارت در کلیه موارد پوششی 25 یورو می باشد). به استثناء موارد صدمات جسمانی حاد و یا بستری شدن در بیمارستان بیش از 24 ساعت)

جابجایی یا بازگرداندن بیمه شده به کشور محل اقامت در طول سفر بر اثر بروز بیماري یا حادثه

در صورت بروز حادثه یا بیماری ناگهانی بیمه شده، شرکت کمک رسان ایران SOS نسبت به انتقال وی به یک مرکز درمانی مجهز و یا بازگرداندن وی به کشور محل اقامتش اقدام خواهد نمود. باتوجه به موقعیت یا وخامت حال بیمه شده ، گروه پزشکی شرکت کمک رسان ایران  SOS در مورد مرکز درمانی ای که باید بیمه شده به آن انتقال یابد و یا لزوم بازگرداندن وی به کشورش تصمیم گیری خواهد نمود. سپس گروه پزشکی شرکت کمک رسان ایران SOS  طی تماسهای تلفنی لازم با مراکز درمانی و پزشکان معالج بیمه شده در مورد انتقال یا بازگرداندن وی با مناسبترین وسیله تصمیم گیری می نماید. در مورد حوادث جزئی و یا بیماریهایی که بصورت سرپایی مداوا می شوندو به اعتقاد گروه پزشکی شرکت کمک رسان ایران SOS  بازگشت به کشورش مورد نیاز نباشد، انتقال وی به مکانی که کمکهای پزشکی کافی در دسترس باشد، به وسیله آمبولانس یا سایر وسایل نقلیه انجام خواهد گردید.

پرداخت هزینه‌هاي فوري دندانپزشکی

(شرکت کمک رسان ایران SOS) در صورت نیاز، هزینه های فوری دندانپزشکی را به بیمه شده در خارج از کشور محل اقامت وی تا سقف تعهدات مندرج در طرح مربوطه پرداخت می نماید. این هزینه ها به معالجه دندان درد، درمان عفونت، و کشیدن دندان محدود می‌گردد. فرانشیز: سهم بیمه شده از هر خسارت در کلیه موارد پوششی معادل 25 یورو می باشد.

بازگشت اعضاي بلافصل خانواده همراه بیمه شده به کشور محل اقامت

به محض بستری شدن بیمه شده به دلیل بیماری ناگهانی و یا حادثه به مدت بیش از 10 روز و یا فوت وی (شرکت کمک رسان ایرانSOS )  هزینه بازگشت یک نفر از اعضای بلافصل خانواده همراه بیمه شده به کشور محل اقامت را در صورت عدم توانایی به سفر با وسیله نقلیه شخصی خود یا وسیله نقلیه ای که در ابتدای سفر مورد استفاده قرار گرفته بود، تقبل خواهد نمود.

بازگردندان جسد متوفی

در صورت فوت بیمه شده (شرکت کمک رسان ایران SOS) تمهیدات لازم برای بازگرداندن جسد وی را اتخاذ نموده و هزینه های مربوط به انتقال جسد بیمه شده به کشور محل اقامت را تقبل می نماید. تبصره: پرداخت هزینه های مربوط به خاکسپاری یا مراسم ترحیم از این پوشش مستثنی می باشد.

سفر اضطراري یکی از اعضاي بلافصل خانواده بیمه شده

درصورتیکه بیمه شده به علت حوادث یا بیماری مشمول این بیمه نامه ، بیشتر از 10 روز در بیمارستان بستری شود، شرکت کمک رسان ایران SOS  مخارج انتقال یکی از اعضای بلافصل خانواده وی را از محل کشور محل اقامت بیمه شده، از جمله هزینه رفت و برگشت به محل بستری شدن و مخارج اقامت تا سقف 85 یورو برای هر روز ، حداکثر به مدت 10 روز و تا مبلغ 850 یورو پرداخت خواهد نمود.

بازگشت اضطراري به کشور به دلیل فوت یکی از اعضاي نزدیک خانواده

هنگامی که بیمه شده به دلیل فوت یکی از اعضای نزدیک خانواده بستگان درجه یک خود ناچار به توقف سفر شود، چنانچه وی قادر به سفر با وسیله نقلیه شخصی خود و یا وسیله نقلیه ای که برای سفر اجاره شده است نباشد، شرکت کمک رسان ایران  SOS هزینه سفر او را به کشور محل اقامتش را پرداخت خواهد نمود.  بیمه شده می بایست دلایل، اسناد یا گواهی هایی که موجب توقف سفر وی شده است )گواهی فوت( را به شرکت کمک رسان ایران SOS ارائه نماید.

تحویل دارو

شرکت کمک رسان  SOS  هزینه های ارسال اضطراری دارو در صورت فقدان آن در محل اقامت بیمه شده در خارج از کشور را ، در صورتیکه توسط پزشک معالج وی ، حتی پیش از سفر تجویز شده باشد ، پرداخت خواهد نمود (هزینه دارو در این پوشش استثناء می باشد).

فقدان گذرنامه ، گواهینامه رانندگی و شناسنامه بیمه شده در خارج از کشور

شرکت کمک رسان ایران SOS  هزینه های لازم برای تهیه گذرنامه، گواهی نامه رانندگی، شناسنامه المثنی و یا مدارک کنسولی مشابه تا سقف 200 یورو را تقبل خواهد نمود.

جبران خسارت فقدان بار تحویلی به هواپیما

در صورت فقدان بار توسط شرکت هواپیمایی حامل  شرکت کمک رسان ایران SOS  علاوه بر خسارتی که حامل ملزم به پرداخت آن است , مابه التفاوت آن را تا سقف حداکثر 200 یورو برای مجموعه بار و لوازم تحویل شده به هواپیما به بیمه گذار پرداخت خواهد نمود , به همین منظور بیمه گذار فهرستی از مشخصات و محتویات , از جمله قیمت و تاریخ خرید تخمینی هر قلم کالا و همچنین میزان خسارت پرداختی توسط شرکت حامل را به  شرکت کمک رسان ایران SOSارائه نماید. پرداخت خسارت به روش توصیه شده به وسیله سازمانهای بین المللی بار محاسبه خواهد شد . حداقل زمان لازم برای مفقود دانستن دائم بار همراه مسافر ، توسط شرکت حامل تعیین می شود و از 21 روز کمتر نمی باشد . پول ، جواهرات ، کارتهای اعتباری و نقدی و هرگونه سند از شمول این تعهد مستثنی می باشند.

جبران خسارت تاخیر در ورود بار همراه مسافر

در صورتی که بار همراه مسافر ثبت شده باشد شرکت کمک رسان ایران SOS هزینه تاخیر در ورود بار همراه وی را مشروط به آن که شرکت هواپیمایی مربوطه وابسته به یاتا باشد پس از گذشت حداقل 6 ساعت تاخیر، برای خرید ملزومات اساسی و حداکثر تا سقف 100 یورو پوشش می‌دهد. در کلیه موارد ، اسناد موید وقوع حادثه که به تائید شرکت هواپیمایی مربوطه رسیده باشد، می بایست منضم به درخواست خسارت بیمه شده باشد.

یافتن و ارسال بار و ملزومات شخصی

شرکت کمک رسان ایران  SOS راهنمایی های لازم در خصوص نحوه گزارش سرقت یا فقدان بار و ملزومات شخصی را به بیمه شده ارائه نموده و برای یافتن آن همکاری خواهد نمود. در صورت یافته شدن ملزومات مذکور، شرکت حمل کننده ، انتقال آن را به مقصد مورد نظر بیمه شده یا کشور محل اقامت وی بر عهده خواهد گرفت. در این صورت، بیمه شده متعهد به عودت خسارت دریافتی در زمینه فقدان بار براساس این بیمه نامه خواهد بود.

پوشش تاخیر در حرکت

درصورتیکه وسیله نقلیه عمومی مورد استفاده بیمه شده حداقل 6 ساعت تاخیر داشته باشد ، شرکت کمک رسان ایران  SOS  به شرط ارائه نسخ اصلی صورتحساب‌های مربوطه، هزینه‌های اضافی تقبل شده به دلیل این تاخیر ( از قبیل هزینه های حمل و نقل ، اقامت در هتل و همچنین غذا)  تا سقف های مندرج در موارد زیر را به وی جبران خواهد نمود:

1- درصورتیکه تاخیر بیش از 6 ساعت باشد ، تا سقف 45 یورو

2- در صورتیکه تاخیر بیش از 12 ساعت باشد ، تا سقف 90 یورو

3-در صورتیکه تاخیر بیش از 18 ساعت باشد ، تا سقف 135 یورو

4-در صورتیکه تاخیر بیش از 24 ساعت باشد ، تا سقف 180 یورو

حداکثر سقف تعهد بابت کلیه موارد فوق حداکثر 180 یورو می باشد، هرگونه تاخیر ناشی از اعتصاب کارکنان شرکت های هواپیمایی، فرودگاهی مبداء و مقصد و یا شرکتهای خدماتی طرف قرارداد آنها و همچنین تاخیرهای مربوط به پروازهای چارتر و غیرعادی از این تعهد مستثنی می‌باشند.


استثنائات بیمه مسافرتی کارآفرین

هزینه‌ها و خسارت‌های ناشی از موارد زیر مشمول تعهدات بیمه گر نمی‌باشند:

1 – مواردی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در نتیجه سوءنیت بیمه شده، مشارکت وی در اقدامات جنایی و یا ناشی از اعمال متقلبانه و یا بی توجهی و بی احتیاطی وی حاصل شده باشد.

2 – بلایای طبیعی مانند سیل، زلزله، رانش زمین، آتشفشان، طوفانهای موسمی، غیرطبیعی، سقوط اجسام از فضا، شهاب ثاقب و به طور کلی هرگونه پدیده خارقالعاده جوی، هوایی، زمینی و یا وابسته به وقایع زمین شناسی.

3 – وقایع ناشی از تروریسم، نافرمانی یا آشوب‌های گروهی.

4 – وقایع و یا اقدامات نیروهای مسلح یا امنیتی در زمان صلح.

5 – جنگ، با اعلام قبلی و یا بدون اعلام قبلی و هرگونه درگیری یا مداخله بینالمللی با استفاده از زور و خشونت.

6 – موارد ناشی از آثار مستقیم و غیرمستقیم رادیو اکتیویته و یا آلودگی به تشعشعات هرگونه مواد پرتوزای سوختهای هستهای و یا مواد پرتو زای سمی منفجره و یا هرگونه مواد خطرناک تأسیسات و تجهیزات هستهای.

7 – خودکشی، صدمات عمدی وارد به خود، مباشرت، مشارکت یا معاونت در عمل مجرمانه.

8-شرکت در مسابقه اسبدوانی، دوچرخهسواری و هر نوع مسابقه یا نمایش با وسایل نقلیه موتوری و شرکت در مسابقات ورزشی نظیر کوهنوردی )صعود حرفه ای(، هوانوردی و هرگونه پرواز، غارنوردی، غواصی، ورزشهای زمستانی و تابستانی یا تمرین به منظور شرکت در مسابقات رسمی و یا نمایش و یا هرگونه ورزش تفریحی که بطور معمول و معقول خطرناک تلقی می‌شود.

9- اشخاص مقیم دائم و یا دانشجویان خارج از ایران.

10-حوادث ناشی از خطرات شغلی بیمهشده که طبق قانون به عنوان حوادث شغلی و یا کار قلمداد می‌شوند.

11-  خدماتی که رأسا به وسیله بیمهشده و یا نماینده قانونی وی بدون اطلاع و موافقت قبلی شرکت کمک رسانی (به استثنای موارد ضروری) انجام پذیرد. در موارد ضروری بیمه شده باید اسناد و نسخه اصلی صورت حساب ها را به شرکت کمک رسانی ارائه نماید.

12- آثار جزئی و یا کلی ناشی از مصرف مواد مخدر، مشروبات الکلی و داروهای روان گردان به استثنای داروهایی که با تجویز پزشک ذی صلاح مصرف شده باشد.

13-عوارض ناشی از بیماری‌های روانی و جنون.

14- موارد ناشی از امتناع و یا تأخیر بیمه شده و یا اشخاص مسئول وی در انتقال به مراکز درمانی پیشنهاد شده به وسیله شرکت کمکرسان و مورد

توافق تیم پزشکی آن.

15-درمان‌های توانبخشی.

16- پروتزها، وسائل کمک ارتوپدی و یا ارتودنسی و همچنین عینک.

17- موارد ناشی از بارداری و زایمان و عوارض ناشی از آن و یا سقط جنین اختیاری.

18- موارد ناشی از باری که به خوبی بستهبندی و یا شناسایی نشده و همچنین بار شکننده و یا مواد فاسد شدنی.

19-خسارتها و هزینه های مرتبط با درمانهایی که ناشی از اقدمات پیشگیرانه و یا واکسیناسیون انجام می‌پذیرد.

20-درمان آب گرم، فیزیوتراپی، آفتاب درمانی و یا درمان به منظور زیبائی.

21-هزینه‌های مرتبط با اعمال جراحی و یا درمانهایی که از نظر پزشک معالج و پزشک تیم پزشکی شرکت کمک رسانی، بیمهشده میتواند آنها را تا زمان مراجعت به کشور محل اقامت به تعویق بیاندازند.

22- بیماریهای شیوع یافته در جهان، اعلام شده بر طبق سازمان بهداشت جهانی.

23- شرکت کمکرسان در صورتیکه به دلیل قوای قهریه نتواند هر یک از خدماتی را که به طور اخص در این بیمه نامه در نظر گرفته شده و به مرحله عمل در آورد، از مسئولیت مبرا می‌باشد.


کشورهای تحت پوشش بیمه مسافرتی کارآفرین

شرکت بیمه کارآفرین در ارائه خدمات بیمه مسافرتی بر اساس طبقه بندی زیر پوشش‌های بیمه مسافرتی را ارائه می‌نماید.

  • طرح شینگن: شامل کشورهای عضو شینگن می‌باشد.
  • طرح شینگن طلایی: شامل کشورهای عضو شینگن می‌باشد و تفاوت آن با طرح شینگن در تعهدات تحت پوشش می‌باشد.
  • سراسر جهان
  • سراسر جهان به جز امریکا –کانادا –ژاپن
  • خاورمیانه، آفریقا و ترکیه
  • کشورهای GCC: شامل کشورهای بحرین –کویت –عمان-عربستان صعودی(به جز مکه و مدینه) –قطر –امارات متحده عربی
  • کشورهای آفریقایی–حوزه خلیج فارس–ترکیه–جنوب شرق آسیا–هندوستان–چین–گرجستان–جمهوری آذربایجان و ارمنستان

مطلب مرتبط: چطور ارزانترین بیمه مسافرتی خرید کنیم؟


سقف تعهدات و مناطق تحت پوشش بیمه مسافرتی کارآفرین

بر اساس شرایط عمومی بیمه ایران مناطق زیر تحت پوشش بیمه مسافرتی کارآفرین می باشد. در سفر به هر کشور در هر منطقه جغرافیایی که قرار داشته باشد بر اساس منطقه بندی زیر و تعهدات هر منطقه  خدمات بیمه مسافرتی ارائه می‌شود.

سقف تعهدات بیمه مسافرتی کارافرین


شرکت کمک رسان طرف قرارداد بیمه کارآفرین

کلیه خدمات موضوع این بیمه نامه در خارج از کشور مطابق با شرایط اعلام شده در ذیل، توسط شبکه بین المللی International Assistance Group و کارگزار ایرانی آن (شرکت کمک رسان ایران – SOS ) ساماندهی و ارائه می‌گردد.


پرداخت خسارت بیمه مسافرتی کارآفرین

درصورت نیاز به خدمات، با مرکز زیر تماس حاصل نموده، نام و نام خانوادگی، شماره بیمه نامه و شماره گذرنامه خود، تلفن و نشانی محل اقامت هتل، … و شرح مختصری از مشکل پیش آمده را اعلام نمائید.

شرکت کمک رسان ایران  SOS:  تهران- خیابان گاندی شمالی – خیابان پانزدهم – پلاک 24 -کدپستی 1517893547 .

– شماره تماس: 24 – 20 86 64 88 21 98 + و شماره دورنگار: 02 85 64 88 21 98 +

– آدرس ایمیل: travel@iranassistance.com

در صورتی که بیمه شده به هر دلیل موفق به دریافت خدمات در خارج از کشور نگردید. پس از اعلام و تشکیل پرونده در خارج از کشور به شرکت کمک رسان ایران SOS  ، پس از برگشت به ایران امکان پیگیریهای بعدی موضوع با ارائه مدارک مثبته کد رهگیری دریافت شده از شرکت کمک رسان ایران  SOS  در ایران میسر می باشد. در غیر اینصورت هیچگونه مسئولیتی در قبال عدم پرداخت هزینه ها در ایران به عهده شرکت کمک رسان ایران  SOS  و شرکت بیمه کارآفرین نمی باشد.

خدمات امداد رسانی تنها به هنگام سفر بیمه شده در خارج از کشور و در محل اقامت وی ارائه خواهد شد مشروط بر اینکه مدت هر سفر از 92 روز متوالی بیشتر نباشد.

– هرگونه اعلام خسارت باید حداکثر 168 ساعت  7 روز به شرکت کمک رسان ایرانSOS  اطلاع داده شود.

– هزینه‌های مربوط به بیماری موجود، عود شونده، مزمن، ادامه دار یا بیماریهایی که بیمه شده قبلاً به آنها مبتلا و تحت درمان بوده است، قابل پرداخت نمی باشد.

– حوادث ناشی از ریسکهای شغلی بیمه شده تحت پوشش نمی‌باشد.

– دربیمه نامه مسافرتی طرح الماس امکان تسویه خسارت با مرکز درمانی توسط بیمه گر فراهم میباشد ، چنانچه پرداخت خسارت در خارج ازکشور میسر نباشد ،محاسبه و پرداخت خسارت مطابق با آخرین مصوبه سندیکای بیمه گران ایران بر اساس نرخ تسعیر ارز در زمان صدور بیمه نامه میباشد.

– در بیمه نامه مسافرتی طرح اقتصادی می بایست در خارج از کشور توسط بیمه شده تسویه گردد و پرداخت خسارت در ایران مطابق با آخرین مصوبه سندیکای بیمه گران ایران ، بر اساس نرخ تسعیر ارز در زمان صدور بیمه نامه می‌باشد.


قیمت بیمه مسافرتی کارآفرین

هزینه بیمه مسافرتی کارآفرین بر اساس سن فرد بیمه شده، منطقه مورد نظر برای سفر و مدت سفر و سقف تعهدات مورد درخواست بیمه گذار محاسبه و اعلام می‌شود.


خرید آنلاین بیمه مسافرتی کارآفرین

برای خرید آنلاین بیمه مسافرتی می‌توانید درخواست خریدتان را در سامانه بیمه تایم ثبت نمایید و بیمه مسافرتی مورد نظرتان را خریداری نمایید.

کمکرسان بیمه مسافرتی کارآفرین شرکت کمکرسان ایران می باشد.

بله بیمه مسافرتی کارآفرین دارای پوشش کرونا می باشد.

پوشش‌های بیمه مسافرتی کارآفرین به صورت کامل در مطلب بیمه مسافرتی کارآفرین در بلاگ بیمه تایم آورده شده است.