بیمه شخص ثالث معلم

 

بیمه شخص ثالث معلم

با توجه به اجباری بودن بیمه نامه ثالث همه دارندگان وسایل نقلیه باید این بیمه نامه را داشته باشند. یکی از شرکت‌های ارائه دهنده بیمه ثالث شرکت بیمه معلم می‌باشد. در این نوشته می‌خواهیم بررسی کلی درباره بیمه شخص ثالث معلم داشته باشیم.

 پوشش‌های بیمه ثالث معلم

۱- پوشش خسارت مالی

بیمه ثالث معلم خسارت‌های مالی که ممکن است در اثر حادثه خودروی بیمه شده به افراد ثالث وارد  میکند را جبران می‌کند، میزان پوشش مالی هر ساله با توجه به میزان دیه اعلامی آن سال تعیین می‌شود، حداقل میزان پوشش مالی در سال 1400به میزان 16 میلیون تومان می‌باشد. بیمه گذار می‌تواند به انتخاب خود میزان پوشش مالی بیمه نامه ثالث‌اش را انتخاب و خریداری نماید. میزان تعهدات پوشش مالی بیمه شخص ثالث معلم در سال ۱۳۹۸ بین 16 میلیون تومان تا 320 میلیون تومان  را به بیمه گذارانش ارائه می‌کند.

۲- پوشش خسارت جانی بیمه ثالث معلم

میزان پوشش خسارت جانی وارد شده به افراد ثالث در هر حادثه بر اساس دیه مصوب هر سال توسط بیمه ثالث معلم پرداخت می‌شود. این پوشش برای جبران خسارت‌هایی از قبیل فوت، نقص عضو، هزینه های پزشکی از جمله شکستگی و ازکارافتادگی را جبران می‌کند. میزان پوشش خسارت جانی افراد ثالث بر اساس دیه ماه حرام مصوب سال 1400به مبلغ 640 میلیون تومان می‌باشد.

۳- پوشش خسارت راننده مقصر

از دیگر پوشش‌های بیمه معلم، ارائه پوشش برای راننده مقصر حادثه می‌باشد. میزان این پوشش در سال1400 به میزان 320 میلیون تومان می‌باشد.

 سقف جبران خسارات بیمه شخص ثالث معلم

میزان سقف قابل جبران در بیمه‌های شخص ثالث بر اساس میزان پوشش‌هایی می‌باشد که در بیمه نامه شما درج شده است (هم پوشش مالی و هم پوشش جانی). اگر شما در طول داشتن بیمه شخص ثالث خسارتی داشته باشید پرداخت خسارت بر اساس همان پوشش‌ها انجام می‌شود.

 

تخفیف بیمه شخص ثالث شرکت معلم به چه صورت است؟

در بیمه‌های ثالث با توجه به قانون بیمه مرکزی مبنی بر یکسان سازی قیمت‌های بیمه های ثالث، تخفیفاتی که شرکت‌های بیمه می‌توانند برای بیمه نامه‌های ثالثشان ارائه کنند فقط تخفیفات عدم خسارتی است که خودروی بیمه شده دارد می‌باشد. میزان تخفیفات بیمه شخص ثالث معلم برای سال‌های عدم خسارت در طول داشتن بیمه ثالث به ترتیب زیر می‌باشد:

 • سال اول عدم خسارت 5 درصد تخفیف
 • سال دوم عدم خسارت 10 درصد تخفیف
 • سال سوم عدم خسارت 15 درصد تخفیف
 • سال چهارم عدم خسارت 20 درصد تخفیف
 • سال پنجم عدم خسارت 25 درصد تخفیف
 • سال ششم عدم خسارت 30 درصد تخفیف
 • سال هفتم عدم خسارت 35 درصد تخفیف
 • سال هشتم عدم خسارت 40 درصد تخفیف
 • سال نهم عدم خسارت 45 درصد تخفیف
 • سال دهم عدم خسارت 50 درصد تخفیف
 • سال یازدهم عدم خسارت 55 درصد تخفیف
 • سال دوازدهم عدم خسارت 60 درصد تخفیف
 • سال سیزدهم عدم خسارت 65  درصد تخفیف
 • سال چهاردهم عدم خسارت 70 درصد تخفیف

میزان تخفیفات عدم خسارت بیمه شخص ثالث با توجه به تعداد سال‌های مشخص شده توسط بیمه مرکزی  مشخص شده است

تمدید اینترنتی به چه صورت است؟

یکی از مزایای بیمه شخص ثالث معلم امکان تمدید بیمه ثالث معلم به صورت آنلاین می‌باشد. شما می‌توانید چند روز قبل از تمدید بیمه نامه، مشخصات بیمه نامه تان را به همراه مشخصات اتومبیلتان در سامانه بیمه تایم ثبت کنید. بیمه ثالث یکی از بیمه نامه‌های اجباری است که باید حتما در زمان تعیین شده تمدید شود از این رو می‌توانید از سیستم یادآوری در بیمه تایم استفاده کنید. با هر روز تاخیر در تمدید بیمه نامه مبلغی به عنوان جریمه برای شما منظور می‌شود.

برای تمدید اینترنتی بیمه ثالث باید تصویر بیمه نامه سال قبل، تصویر کارت ماشین و تصویر کارت ملی بیمه گذار باید به سامانه بیمه تایم و بخش بیمه شخص ثالث ارسال شود.

قیمت بیمه ثالث معلم در سال1400

در محاسبه قیمت بیمه ثالث معلم چند عامل مهم دخیل هستند از قبیل نوع و مدل خودرو، نوع کاربری خودرو ، تعداد سال‌های عدم خسارت و میزان پوشش مالی انتخابی بیمه گذار . با مشخص شدن همه موارد قیمت بیمه ثالث محاسبه می‌شود. هر چه تعداد سال‌های عدم خسارت شما بالاتر باشد میزان مبلغ ثالثتان کم می‌شود و هر چه میزان پوشش مالی بیمه گذار بیشتر باشد مبلغ بیمه نامه شما بالاتر خواهد بود.

نحوه دریافت خسارت

پرداخت خسارت بیمه ثالث معلم برای خسارات مالی و خسارات جانی متفاوت می‌باشد.

 ۱- پرداخت خسارت مالی در تصادف بدون کروکی

در این نوع تصادفات خسارت مالی وارده به وسیله نقلیه زیان دیده می‌بایست حداکثر تا تعهدات مالی قانونی باشد و با رعایت شرایط زیر، پرونده تشکیل و خسارت پرداخت می‌شود:

 • هر دو وسیله در لحظه تصادف دارای بیمه نامه معتبر و پیوسته شخص ثالث باشند.
 •  هر دو راننده دارای گواهینامه مجاز باشند.
 • اختلافی بین طرفین حادثه وجود نداشته باشد.

اطلاعات بیشتر را در مطلب راهنمای گرفتن خسارت در تصادف بدون کروکی مطالعه نمایید.

 ۲- پرداخت خسارت مالی بیمه معلم در تصادف با کروکی

مدارک مورد نیاز از قرار زیر است:

 • حضور راننده و خودروی زیان دیده برای رویت و تائید حادثه و ارزیابی خسارت توسط کارشناس بیمه گر.
 • اصل برگ کروکی سازشی تصادف که توسط پلیس تنظیم و به مهر و امضای وی ممهور باشد.
 • اصل و کپی گواهینامه زیان دیده حادثه.
 • اصل و کپی کارت ملی زیان دیده حادثه.
 • اصل و کپی بیمه نامه ثالث معتبرخودروی زیان دیده حادثه.
 • اصل و کپی کارت مشخصات خودروی زیان دیده حادثه.
 • اصل یک برش کوپن بیمه نامه معتبر مقصر حادثه.
 • کپی گواهینامه و کارت مشخصات و بیمه نامه خودروی مقصر حادثه.

 

۳- پرداخت خسارت مالی در تصادف با کروکی غیر سازشی

در این نوع تصادفات که زیان دیده دارای کروکی غیر سازشی ترسیم شده توسط پلیس و یا گزارش کارشناس رسمی دادگستری بوده و زیان دیده و یا طرفین تصادف، پس از مراجعه به مراجع انتظامی و قضائی و سیر مراحل قانونی با اخذ کپی برابر با اصل مدارک مورد نیاز تشکیل پرونده، به یکی از مراکز پرداخت خسارت مراجعه و نسبت به تنظیم و تکمیل فرم اعلام خسارت و تحویل مدارک به مسئول پذیرش خسارت با کروکی اقدام می کنند.

 • اصل یا کپی کروکی تصادف و یا گزارش کارشناس رسمی دادگستری که توسط مرجع قضائی برابر بااصل شده باشد.
 • کپی مدارک مقصر(گواهینامه-کارت مشخصات خودرو-کارت ملی) که توسط مرجع قضائی برابر بااصل شده باشد.
 • اصل یک برش کوپن بیمه نامه خودرو مقصر حادثه.
 • اصل و کپی مدارک زیان دیده (گواهینامه-کارت مشخصات خودرو –کارت ملی و بیمه نامه ثالث).

 

۴- تصادف رانندگی منجر به خسارت جانی

حوادث رانندگی که خساراتی مانند فوت یا جراحت پزشکی به همراه دارند، راننده مقصر می‎‌تواند برای جبران خسارات اتفاق افتاده از بیمه ثالث خود استفاده نماید. بیمه گذار بیمه نامه ثالث موظف است ظرف مدت ۵ روز کاری مدارک مورد نیاز را تحویل شرکت بیمه معلم نماید. اگر حادثه ای هم دارای خسارت مالی و خسارت جانی  باشد شرکت بیمه معلم برای پرداخت خسارت کپی برابر اصل مدارک برای تسویه خسارت مالی از مراجع قانونی می باشد.

مدارک مورد نیاز تشکیل پرونده خسارت جانی (دیه) در بیمه ثالث معلم به صورت زیر است:

 • ۱.اصل یا تصویر مصدق گزارش کارشناس راهنمائی و رانندگی یا گزارش مقامات انتظامی یا نظریه کارشناس یا هیات کارشناسی منتخب مراجع قضائی.
 • ۲.بیمه نامه شخص ثالث یا هر گونه مدارک دیگری که حاکی از بیمه وسیله نقلیه مسبب حادثه در زمان وقوع حادثه باشد.
 • ۳.تصویر گواهینامه مسئول حادثه (مقصر) مگر اینکه مشخصات کامل گواهینامه رانندگی در گزارش کارشناس راهنمائی و رانندگی یا پلیس راه درج شده، یا اینکه راننده مسئول حادثه فاقد گواهینامه رانندگی متناسب با نوع وسیله نقلیه موجد حادثه باشد.
 • ۴.مدارک شناسائی مصدوم یا متوفی (کارت ملی)
 • ۵.تصویر خلاصه پرونده بالینی مصدوم یا متوفی درصورتیکه در یکی از مراکز درمانی بستری شده باشد.
 • ۶.نظریه پزشکی قانونی.
 • ۷.تصویر مدارک شناسائی وسیله مسبب حادثه در صورت وجود.
 • ۸.ارائه مدارک مثبته دایر بر احرازسمت قانونی متقاضی از قبیل قیمومیت یا وکالت یا وصایت یا ولایت خاص حسب مورد.
 • ۹.جواز دفن یا گواهی فوت با شناسنامه باطل شده متوفی.

تبصره: پرداخت خسارت در حوادث منجر به فوت به ورثه متوفی، منوط به ارائه گواهی انحصار وراثت خواهد بود.

 شرایط خرید اقساطی بیمه ثالث معلم

برای خرید بیمه ثالث معلم می‌توانید درخواست خریدتان را در سامانه بیمه تایم ثبت کنید و با انتخاب پوشش مالی مورد نظرتان می توانید بیمه نامه‌تان را به صورت اقساطی خریداری نمایید. برای خرید اقساط باید ۳۰ درصد کل حق بیمه را به صورت نقدی و مابقی آن را به صورت اقساط با ارائه چک می توانید خریداری نمایید.

چگونه بیمه شخص ثالث معلم را آنلاین بخریم؟

هر کس در زمان خرید بیمه ثالث می خواهد هر چه زودتر قبل از سررسید تاریخ بیمه نامه اش، استعلام قیمت بیمه ثالث شرکت های مختلف بیمه را  با تعهدات مختلف مالی مقایسه کردئه و بیمه نامه اش را تمدید نماید . برای این کار کافی است وارد سایت بیمه تایم شوید و اطلاعات حودروی خود را وارد نمایید. با تکمیل اطلاعات مورد درخواست بیمه ای از قبیل تعداد سال های عدم خسارت و داشتن یا نداشتن خسارت و اطلاعات شخصی و خودوریی و انتخاب شرکت بیمه مورد نظر بیمه نامه ثالث خود را خریداری نمایید. با کمک بیمه تایم یم توانید به صورت آنلاین و بدون مراجعه حضوری این بیمه نامه را بخرید.

مشاهده بیمه ثالث معلم

با اجرای قانون جدید بیمه شخص ثالث و حذف نسخه فیزیکی بیمه نامه ثالث، اگر بیمه شخص ثالث تان را به صورت آنلاین از بیمه تایم خریداری کرده اید می توانید با مراجعه به سایت سنهاب و وارد کردن اطلاعات خودور و بیمه نامه ، مشخصات بیمه نامه تان را مشاهده نمایید.