بیمه عمر رازی

خرید بهترین بیمه عمر

 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

داشتن سرمایه گذاری و پوشش های کامل بیمه ای مهمترین ویژگی بیمه عمر رازی است که از زمان شروع بیمه نامه برای فرد بیمه شده برقرار می‌شود. پرداخت سود تضمینی و سود حاصل از مشارکت برخی از مزایای مالی این بیمه نامه است که شرکت بیمه رارزی به بیمه گذاران بیمه نامه عمر پرداخت می‌نماید. بیمه گذاران بیمه رازی می‌توانند از ابتدای قرارداد از همه پوشش‌های بیمه ای و سرمایه گذاری خود استفاده نمایند. در این نوشته به بررسی بیمه عمر رازی می‌پردازیم تا مزایا و پوشش‌ها و تعهدات این بیمه نامه را بررسی کنیم.

 


 

طرح‌های بیمه عمر رازی

طرح های بیمه عمر رازی

شرکت بیمه رازی در رشته بیمه نامه های عمر طرح های مختلفی را ارائه می کند که هر طرح شرایط و پوشش های مختلفی را داشته که بیمه گذاران با توجه به نیاز های بیمه ای خود هر کدام از طرح های پیشنهادی را خریداری می کنند. انواع طرح های مختلف عبارتند از:

۱- بیمه زندگی آینده ساز رازی

این طرح یکی از کامل‌ترین انواع بیمه زندگی و سرمایه گذاری است که شرکت بیمه رازی ارائه می‌کند. این بیمه نامه ترکیبی از پوشش‌های بیمه‌ای و سرمایه گذاری است. پوشش‌های این طرح به قرار زیر است:

 • اگر بیمه شده به هر علت فوت نماید، سرمایه فوت بیمه شده به صورت یکجا و یا به صورت مستمری به ذینفعان بیمه نامه ارائه می‌شود.
 • ممکن است بیمه شده در اثر حادثه فوت نماید که در این صورت تا 4 برابر سرمایه فوت به هر علت به همراه اندوخته بیمه نامه به ذینفعان بیمه نامه پرداخت می ‌شود.
 • در صورت نقص عضو و ازکارافتادگی دائم کلی و یا جزئی بیمه شده در اثر حادثه سرمایه ازکارافتادگی به وی پرداخت می‌شود.
 • بیمه شده می‌تواند برای جبران هزینه های پزشکی که در اثر حادثه اتفاق افتاده باشد تا 10 درصد سرمایه فوت به هر علت استفاده کند.
 • پوشش امراض بیمه عمر رازی برای 5 دسته بیماری  از قبیل ( انواع سرطان، سکته قلبی و سکته مغزی، جراحی باز قلب و پیوند اعضای اصلی بیمه ) از دیگر پوشش های این بیمه نامه است که بیمه شده تا 30 میلیون تومان می تواند از این پوشش استفاده نمایید.
 • اگر بیمه گذار این بیمه نامه در طول مدت داشتن بیمه نامه فوت نماید بیمه شده می تواند از پرداخت مستمری تا 10 سال استفاده نماید.
 • معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت ازکارافتادگی کامل و دائم به هر علت از دیگر پوشش های بیمه عمر است .
 • بیمه شده می تواند اگر اندوخته بیمه نامه به حد نصاب مشخص برسد در جبران هزینه های بستری می تواند از پوشش بستری در بیمارستان استفاده نماید.
 • اگر فرد بیمه گذار بیمه نامه به هر علت فوت نماید ، بیمه نامه از پرداخت حق بیمه معاف می شود و پوشش‌ها و سرمایه گذاری برای فرد بیمه شده با پرداخت حق بیمه از سوی شرکت بیمه رازی انجام می‌شود.
 • اگر بیمه شده ازکارافتاده دائم شود، می‌تواند از پوشش پرداخت مستمری 1 تا 3 برابر حق بیمه استفاده نماید.

بیشتر بدانید: با شرایط بیمه عمر پارسیان آشنا شوید


 

۳- طرح طلوع رازی

از دیگر طرح های بیمه عمر رازی طرح طلوع رازی است که هر فرد با توجه به شرایط خاص خود می‌تواند این طرح را به عنوان طرح بیمه ای انتخاب کرده و از مزایای و پوشش های این بیمه نامه استفاده نماید. پوشش‌های بیمه جامع طرح طلوع رازی به صورت زیر است:

 • در این بیمه نامه اگر فرد بیمه شده به هر علت فوت نماید سرمایه فوت بیمه نامه به ذینفعان این بیمه نامه به صورت یکجا و یا به صورت مستمری پرداخت می شود. در کنار سرمایه فوت فرد می تواند از اندوخته بیمه نامه نیز استفاده نماید.
 • اگر فرد بیمه شده به علت حادثه فوت نماید ، سرمایه فوت ناشی از سرمایه حداکثر تا 4 برابر سرمایه فوت به هر علت به ذینفعان بیمه نامه پرداخت می‌شود.
 • پوشش امراض طرح طلوع رازی برای 5 دسته بیماری از قبیل انواع سرطان، سکته قلبی، سکته مغزی، جراحی باز قلب و پیوند اعضای اصلی بدن ارائه می شود که فرد بیمه شده تا سن 60 سالگی می‌تواند از این پوشش‌ها استفاده نمایید . سقف این پوشش در بیمه عمر رازی حداکثر 30 درصد سرمایه فوت به هر علت می‌باشد.
 • جبران هزینه های پزشکی بیمه شده در اثر حوادث مختلف تا 10 درصد سرمایه فوت به هر علت قابل جبران می‌باشد.
 • در بیمه عمر رازی اگر بیمه شده در اثر حادثه ازکارافتاده کامل شود از پرداخت حق بیمه معاف می‌شود.

 

۳- بیمه تامین آینده فرزندان طرح امید

این طرح از جمله طرح های بیمه‌ای است که پدرو مادرها می‌توانند برای فرزندانشان تهیه نمایند و از مزایا و پوشش های این بیمه نامه استفاده نمایند. پوشش‌های این طرح را در ادامه ببینید:

 • امکان استفاده از پوشش سرمایه فوت به هر علت بیمه شده به صورت یکجا و یا به صورت مستمری
 • پرداخت اندوخته بیمه نامه به همراه سرمایه فوت به ذینفعان بیمه نامه
 • در صورت فوت در اثر حادثه بیمه شده حداکثر تا 4 برابر سرمایه فوت به هر علت به همراه اندوخته بیمه  نامه به ذینفعان پرداخت می‌شود.
 • اگر بیمه شده به هر کدام از بیماری‌هایی از جمله سکته قلبی، سکته مغزی، انواع سرطان، جراحی باز قلب و پیوند اعضای اصلی بدن مبتلا شود می تواند تا سن 60 سالگی تا 30 درصد سرمایه فوت استفاده نماید.
 • اگر بیمه گذار به هر علت ازکارافتاده شود می‌تواند از سرمایه ازکارافتادگی بیمه نامه عمر خود استفاده نماید.
 • اگر فرد بیمه شده در اثر حادثه  نیاز به استفاده از هزینه پزشکی برای فرد بیمه شده داشته باشد می تواند از این پوشش استفاده نماید.

پیشنهاد خواندن: بیمه عمر پاسارگاد محبوب‌ترین شرکت بیمه عمر


۴- بیمه زندگی طرح مشترک رازی

در این بیمه نامه با پرداخت یک حق بیمه دو نفر به صورت مشترک می توانند از مزایای سرمایه گذاری و بیمه ای این بیمه نامه استفاده نمایند. البته در این بیمه نامه یک بیمه شده اصلی و یک بیمه شده فرعی تعریف می‌شود. پوشش‌ها:

 • اگر بیمه شده اصلی در طول داشتن این بیمه نامه فوت کند اندوخته بیمه نامه به همراه سرمایه فوت به ذینفعان بیمه نامه پرداخت می‌شود. در صورت فوت بیمه شده فرعی نیز سرمایه فوت به ذینفعان بیمه نامه پرداخت می‌شود.
 • پوشش امراض از دیگر پوشش های این بیمه نامه است که هر کدام از بیمه شدگان می توانند در صورت ابتلا به هر کدام از بیماری‌هایی از قبیل سکته قلبی، سکته مغزی، انواع سرطان، پیوند اعضای اصلی بدن، جراحی باز قلب تا 60 سالگی تا 30 درصد سرمایه فوت به هر علت به هر کدام از بیمه شدگان پرداخت می شود.
 • اگر هر کدام از بیمه شدگان در اثر حادثه فوت نماید تا 4 برابر سرمایه فوت به هر علت به ذینفعان بیمه نامه پرداخت می‌شود.
 • اگر بیمه شده اصلی در طول مدت داشتن بیمه عمر رازی ازکارافتاده شود، بیمه نامه معاف از پرداخت حق بیمه می شود.
 • چنانچه در طول مدت زمانی که هر کدام از بیمه شدگان تحت پوشش بیمه نامه عمر هستند و در اثر حادثه دچار نقص عضو و ازکارافتادگی دائم یا جزئی پیش بیاید سرمایه نقص عضو به بیمه شدگان پرداخت می‌شود.
 • ممکن است که هر کدام از بیمه شدگان در اثر حادثه نیاز به استفاده از هزینه پزشکی داشته باشند می‌تواند حداکثر تا 10 درصد مبلغ سرمایه فوت به هر علت برای جبران هزینه های پزشکی استفاده نمایند.
 • در این بیمه نامه اگر در زمان پایان مدت بیمه نامه بیمه شده‌ها در قید حیات باشند کل اندوخته به وی پرداخت می‌شود.

 

۵- بیمه بازنشستگی رازی

بیمه بازنشستگی رازی

یکی از طرح‌های بیمه عمر رازی ارائه بیمه بازنشستگی است که این طرح می‌تواند آرامش خاطری برای بیمه گذاران باشد. این طرح دارای پوشش‌های خاص است که فرد بیمه شده می‌تواند با توجه به شرایط بیمه عمر رازی از آن استفاده نماید:

 • اگر بیمه شده به هر علت فوت نماید سرمایه فوت به هر علت به ذینفعان این بیمه نامه پرداخت می‌شود میزان سرمایه فوت بر اساس حق بیمه پرداختی وی محاسبه می‌شود.
 • در صورت فوت حادثی بیمه شده تا 4 برابر سرمایه فوت به هر علت به همراه اندوخته بیمه نامه به ذینفعان بیمه نامه پرداخت می‌شود.
 • اگر بیمه شده در زمان پایان مدت بیمه نامه در قد حیات باشد می تواند اندوخته بیمه نامه را به صورت مستمری دریافت نماید.
 • امکان استفاده از پوشش هزینه های پزشکی بیمه شده برای حوادثی که برای بیمه شده ممکن است پیش بیاید.
 • امکان ارائه پوشش ازکارفتادگی برای مواردی که در اثر حادثه نقص عضو شده‌اند.
 • اگر فرد بیمه شده دچار ازکارافتادگی و یا نقص عضو شود می‌تواند از پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه و پوشش نقص عضو استفاده نماید.

 

پوشش‌های کلی بیمه نامه عمر رازی

پوشش فوت به هر علت

اگر فرد بیمه شده به هر علت فوت کند با توجه به حق بیمه پرداختی و سرمایه فوتی که انتخاب کرده دارای سرمایه فوت هب هر علت می باشد که در صورت فوت وی به ذینفعان بیمه نامه پرداخت می شود.

 1. پوشش فوت در اثر حادثه: اگر فرد بیمه شده در اثر حادثه فوت نماید می تواند حداکثر تا 4 باربر سرمایه فوت عادی به ذینفعان بیمه نامه پرداخت می شود.
 2. پوشش نقص عضو و از کارافتادگی: اگر فرد بیمه گذار در اثر حادثه دچار نقص عضو و یا ازکارافتادگی شود می تواند تا سقف 200 میلیون تومان و  و برابر با سرمایه فوت به عنوان نقص عضو به بیمه گذار پرداخت می شود.
 3. پوشش هزینه‌های پزشکی: اگر فرد بیمه شده در مدت زمانی که بیمه عمر رازی دارد در اثر حادثه نیاز به بستری در بیمارستان داشته باشد وی امی تواند  از خدمات پزشکی خود استفاده نماید می تواند تا 20 درصد از سرمایه فوت  را به عنوان هزینه پزشکی و درمانی را پرداخت نماید.
 4. پوشش امراض خاص: از مهمترین پوشش های بیمه نامه عمر رازی ، پوشش امراض این بیمه نامه است که اگر بیمه گذار به هر کدام از بیماری های تحت پوشش این بیمه نامه از قبیل ( انواع سرطان، سکته قلبی ، سکته مغزی، پیوند اعضای اصلی بدن، پیوند اعضای اصلی بدن ) مبتلا شود می تواند  تا 30 درصد سرمایه فوت از این پوشش استفاده نماید.
 5. پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه: از جمله پوشش‌هایی که برخی از شرکت های بیمه از جمله شرکت بیمه رازی در بیمه های عمر ارائه می کنند پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه می باشد. با توجه به این پوشش اگر بیمه گذار در اثر حادثه دچار ازکار افتادگی شود از طریق این پوشش از پرداخت حق بیمه  معاف می شود و شرکت بیمه رازی تا پایان مدت بیمه نامه حق بیمه را پرداخت می‌کند.

مطلب مرتبط: بیمه عمر مان چه ویژگی‌هایی دارد؟


 

مزایای بیمه عمر رازی چیست؟

پوشش های بیمه عمر رازی

در کنار همه پوشش‌های بیمه‌ای ، مزایای دیگری نیز این بیمه نامه دارد که فرد بیمه شده می‌تواند در طول داشتن این بیمه نامه از آن‌ها استفاده نماید:

 • بیمه نامه عمر رازی معاف از مالیات می باشد و سرمایه این بیمه نامه به هر مقدار باشد معاف از مالیات است.
 • بیمه گذار می‌تواند حق بیمه انتخاب خود را به صورت سالانه ، شش ماهه، سه ماهه، دوماهه و یا ماهانه پرداخت نماید.
 • میزان سرمایه بیمه عمر به انتخاب بیمه شده انجام می‌شود و وی می تواند با توجه به شرایط بیمه عمر رازی میزان سرمایه فوت بیمه نامه خود را انتخاب نماید.
 • فرد بیمه شده می‌تواند برای انجام سرمایه گذاری مناسب افزایش در حق بیمه را در نظر داشته باشد و هر سال درصدی بیشتر از حق بیمه را پرداخت نماید.
 • بیمه گذارانی که حق بیمه های خود را به صورت اقساط پرداخت می‌کنند و زودتر از سررسید بیمه نامه شان اقدام به پرداخت حق بیمه عمر می‌پردازند می‌توانند از سود تشویقی بیمه عمر رازی استفاده نمایند.
 • اگر بیمه گذار برای مدتی حق بیمه شان را پرداخت نکنند، حق بیمه وی از محل اندوخته بیمه نامه عمر پرداخت شده و با بازپرداخت حی بیمه اندوخته وی به صورت مرتب تشکیل می‌شود.
 • بیمه گذار می‌تواند با گذشت 2 سال از شروع بیمه نامه 90 درصد از اندوخته را بدون نیاز به ضامن وام بگیرد.
 • از دیگر مزایای بیمه عمر رازی امکان برداشت اندوخته بیمه نامه به صورت یکجا و یا به صورت مستمری در پایان مدت بیمه نامه است که فرد بیمه  شده می تواند یکی از این دو را انتخاب کند.
 • به همه حق بیمه های پرداخت سود روز شمار در بیمه عمر رازی سود روزشمار پرداخت می شود که فرد می تواند بدین صورت سرمایه گذاری ارزشمندی داشته باشد.

حتما بخوانید: بهترین بیمه عمر برای کدام شرکت است؟


 

جدول بیمه عمر رازی چیست؟

بیمه عمر رازی

در جدول بیمه عمر رازی چند گزینه قابل بررسی می باشد و بر اساس چند مورد جدول بیمه عمر رازی محاسبه می‌شود:

 • سن بیمه گذار و  سن بیمه شده: مهم ترین گزینه در جدول بیمه عمر رازی است سن فرد بیمه  شده و بیمه گذار می باشد چرا که با توجه به شرایط بیمه نامه عمر رازی مجموع سن بیمه گذار و بیمه نامه نباید بیشتر از 70 سال شود . تا سن 40 سالگی همه می توانند بیمه نامه 30 ساله بخرند.
 • مدت زمان بیمه نامه عمر رازی: طولانی‌ترین مدت که هر فرد می تواند بیمه نامه رازی داشته باشد 30 سال می باشد. هر چه مدت زمان بیمه نامه طولانی تر باشد سود دهی بیمه نامه بیشتر شده و اندوخته نهایی بیمه نامه ارزنده تر می‌شود.
 • میزان حق بیمه پرداختی: حق بیمه ، میزان مبلغی است که هر ساله بیمه گذار در اقساط مشخص بابت بیمه عمر رازی اش پرداخت نماید. حق بیمه های پرداختی معیار سرمایه گذاری و اندوخته سازی بیمه نامه می باشد.
 • روش پرداخت حق بیمه: در جدول بیمه عمر بیمه گذار می‌تواند نحوه پرداخت حق بیمه عمر را به صورت سالانه، ماهانه، شش ماهه را بررسی نمایید. حتی بیمه گذار می‌تواند با پرداخت حق بیمه های با تعدیل و افزایشی سرمایه گذاری ارزنده ای را داشته باشد.

 

بیشترین روش سود دهی مربوط به بیمه نامه‌هایی است که با حق بیمه افزایشی و به صورت سالانه پرداخت شوند

 

 • اندوخته اولیه: در بیمه عمر رازی بیمه گذار می تواند مبلغی را به عنوان اندوخته انتخاب کرده در ابتدای قرارداد مبلغی را به عنوان اندوخته واریز کرده و با این روش بتواند سرمایه گذاری بیمه نامه‌اش را افزایش دهد. مبلغ اندوخته اختیاری بوده و بیمه گذار می تواند به صورت اختیاری  هر مبلغی را به اندوخته خود واریز نماید.

 

روش‌های پرداخت اقساط بیمه عمر رازی

پرداخت حق بیمه عمر رازی

 

در بیمه عمر رازی، بیمه گذار می‌تواند از 3 طریق اقدام به پرداخت اقساط حق بیمه نماید. بیمه گذار با توجه به انتخاب خود می تواند از هر کدام از روش‌هایی که برایش راحت تر است اقدام به پرداخت اقساط بیمه عمر رازی نماید.

 • نحوه پرداخت اینترنتی اقساط بیمه عمر رازی:

راحت ترین روش در پرداخت حق بیمه ، پرداخت اینترنتی این بیمه  نامه است و بیمه گذار می‌تواند از طریق وب سایت رازی اقدام به پرداخت حق بیمه نماید. بیمه گذار می تواند از طریق خدمات الکترونیک و انتخاب گزینه پرداخت اقساط بیمه عمر رازی  اقساط بیمه عمر خود را پرداخت نماید.

بیمه گذارانی که دفترچه با شماره حساب واریزی 4867348755 دارند با وارد کردن کردن کد شناسه یا کد رهگیری، مبلغ پرداختی یا همان حق بیمه پرداختی، شماره تلفن همراه و تاریخ واریز، به درگاه پرداخت وصل می‌شود و حق بیمه خود را واریز می‌کند.

بیمه گذارانی که دفترچه با شماره حساب واریزی 2151280753 دارند نیز از طریق روش پرداختی اینترنتی و با وارد کردن کد شناسه یا کد رهگیری، مبلغ پرداختی یا همان حق بیمه پرداختی، شماره تلفن همراه و تاریخ واریز، به درگاه پرداخت وصل می‌شود و حق بیمه خود را پرداخت نمایند.


مطلب مرتبط: تاخیر در پرداخت حق بیمه چه عواقبی دارد؟


 • پرداخت اقساط از طریق عابر بانک

بیمه گذار می تواند با مراجعه به عابر بانک و از طریق انتقال وجه از  طریق کارت به کارت اقدام به پرداخت حق بیمه نماید.  این نکته را در نظر داشته باشید که پرداخت حق بیمه از طریق عابر بانک ملت امکان پذیر است. هر بیمه گذار با توجه به شماره حسابی که در دفترچه اقساط وی ثبت شده باشد باید شماره کارت خاصی را انتخاب نمایند.
بیمه‌گذارانی که در دفترچه آن‌ها شماره‌حساب 4867348755 ثبت شده است باید اقساط خود را به شماره کارت 6104337957639493 واریز کنند.

آن دسته از بیمه‌گذارانی که در دفترچه آن‌ها شماره‌حساب 2151280753 ثبت شده است باید حق بیمه خود را به شماره کارت 6104337912864293 واریز کنند.

 • پرداخت اقساط از طریق موبایل و سامانه USSD

از دیگر راه های پرداخت حق بیمه عمر رازی ، استفاده از کد USSD  تلفن همراه است. بیمه گذاران می‌توانند با  استفاده از کد #522*741* پرداخت اقساط بیمه عمر رازی را انجام دهند . البته این کد فعلا در دسترس شبکه همراه نبوده و امکان پرداخت از این طریق فعلا امکان پذیر نمی‌باشد.


 

بررسی سود

با توجه به شرایط عمومی بیمه نامه های عمر، نرخ سود تضمینی که از سوی بیمه مرکزی برای همه بیمه‌نامه‌های عمر رازی پرداخت می‌شود برای 2 سال اول 16 درصد، برای 2 سال دوم 13 درصد، و برای سال های بعد آن 10 درصد می باشد. میزان سود تضمینی بیمه عمر از سال پنجم تا پایان قرارداد ثابت می باشد.


مطلب مرتبط: بالاترین نرخ سود بیمه‌ عمر متعلق به کدام شرکت است؟


شرکت بیمه رازی با توجه به مبالغ اندوخته بیمه نامه های عمر که شکل  تشکیل شده سرمایه گذاری‌هایی را در زمینه های مختلف انجام می دهد و بیمه گذاران خود را در این سود شریک می کند. سود مشارکت بیمه عمر رازی هر ساله با توجه به سود سرمایه گذاری های شکل گرفته محاسبه شده و به اندوخته بیمه گذاران پرداخت می شود. میزان این سود متغیر بوده و شرکت رازی در هر سال سود های مختلفی را به بیمه گذاران خود پرداخت می‌کند.

 

استعلام و خرید بیمه عمر رازی

شما می توانید برای خرید و مقایسه بیمه عمر رازی ، مشخصات بیمه شده از جمله سن و میزان حق بیمه پرداختی و میزان پوشش های درخواستی را در سایت بیمه  تایم ثبت کرده و به کمک کارشناسان بخش عمر  بیمه تایم مشاوره لازم درباره خرید بیمه عمر رازی را دریافت نمایید.

 

2 دیدگاه برای “بیمه عمر رازی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *