بیمه شخص ثالث نوین

 

یمه نامه شخص ثالث از مهمترین شاخه‌های بیمه‌ای در صنعت بیمه کشور می باشد. در شرکت بیمه نوین نیز پرتعداد ترین بیمه نامه صادره در سال‌های گذشته را بیمه ثالث به خود اختصاص داده است. در این نوشته می‌خواهیم نگاه کلی به بیمه شخص ثالث در شرکت بیمه نوین داشته باشیم.

 

سهم بازار و نرخ رشد بیمه شخص ثالث نوین

بر اساس آخرین آمار بیمه مرکزی تعداد بیمه نامه های شخص ثالثی که توسط شرکت بیمه نوین در سال های 96 و 97 صادر شده بر اساس جدول زیر میباشد. بر اساس اطلاعات جدول زیر تعداد بیمه نامه های شخص ثالث صادر شده در شرکت بیمه نوین در سال 97 نسبت به سال 96 به میزان 6.01 درصد بیشتر بوده است. همچنین سهم بازار شرکت بیمه نوین در سال 97 به میزان  0.81 از کل بیمه نامه های صادره کل صنعت بیمه بوده است.

فروش بیمه ثالث نوین

پوشش‌های بیمه شخص ثالث نوین

بیمه شخص ثالث نوین دو نوع پوشش مالی و جانی به بیمه گذاران خود ارائه می‌کند.

پوشش های بیمه ثالث نوین

پوشش مالی بیمه شخص ثالث نوین

این پوشش خسارت‌های مالی که ممکن است به وسایل نقلیه افراد دیگر وارد شود را پوشش می‌دهد. میزان پوشش مالی بر اساس 2.5 درصد دیه ماه حرام هر سال محاسبه می‌شود. البته شرکت بیمه نوین نیز مانند سایر شرکت‌های بیمه پوشش مالی را در بازه های مختلف ارائه می‌کند  وبیمه گذار هر سال می‌تواند بر اساس درخواست خود می‌تواند پوشش مالی مورد نظر خود را انتخاب و خریداری نماید.

پوشش جانی بیمه شخص ثالث نوین

میزان پوشش جانی بر اساس دیه ماه عادی و ماه حرام هر سال محاسبه و در بیمه نامه درج می‌شود. زیان‌هایی که به سبب حوادث مشمول بیمه مانند شکستگی، نقص و ازکارافتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی همچنین خسارت بدني: هـر نـوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه بـه بدن موقت یا دائم، دیه فوت و هزینه معالجه.

پوشش راننده مقصر بیمه شخص ثالث نوین

این بیمه نامه پوششی را نیز برای راننده مقصر حادثه ارائه می‌کند که اگر راننده در اثر حادثه فوت نماید و یا هزینه پزشکی و دیه داشته باشد با این بیمه نامه تحت پوشش می‌باشد.


بیمه شخص ثالث ایران بزرگترین شرکت بیمه ثالث


تخفیف بیمه شخص ثالث بیمه نوین

میزان تخفیفات بیمه ثالث نوین بر اساس تخفیفات عدم خسارت هر ساله محاسبه شده و در بیمه نامه درج می‌شود،

یک‌سال عدم خسارت5 درصد
دوسال عدم خسارت10 درصد
سه سال عدم خسارت15 درصد
چهارسال عدم خسارت20 درصد
پنج سال عدم خسارت25 درصد
شش سال عدم خسارت30 درصد
هفت سال عدم خسارت35 درصد
هشت سال عدم خسارت40 درصد
نه سال عدم خسارت45 درصد
ده سال عدم خسارت50 درصد
یازده سال عدم خسارت55 درصد
دوازده سال عدم خسارت60 درصد
سیزده سال عدم خسارت65 درصد
چهارده سال عدم خسارت70 درصد

استثناهای بیمه شخص ثالث نوین

موارد زیر از استثنائات این بیمه نامه بوده و اگر خسارتی به دلایل زیر برای خودرو اتفاق بیافتد خسارتی پرداخت نمی‌شود.

 • خسارت‌هایی که به صورت عمدی توسط بیمه‌گذار ایجادشده باشد.
 • خسارت‌های ناشی از جنگ، آشوب، بلوا و اغتشاشات.
 • خسارت‌هایی که در اثر مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر یا روان‌گران به وجود آمده باشد.
 • خسارت‌هایی در اثر حمل بار غیرمجاز و یا بیشتر از ظرفیت به وجود آمده باشد.
 • خسارت‌هایی که به خاطر فرار از تعقیب پلیس و دیگر مقامات قضایی رخ داده باشد مگر آنکه خودرو به تصرف شخص دیگری در آمده باشد.
 • خسارت‌هایی که در آن بیمه‌گذار گواهینامه نداشته و یا گواهینامه وی فاقد اعتبار بوده و یا مناسب وسیله نقلیه مورد استفاده نباشد.

درتصادف صحنه بهم ریخته این نکات را رعایت کنید


استعلام آنلاین بیمه شخص ثالث نوین

برای دریافت بیمه شخص ثالث بیمه نوین می توانید مشخصات خودروی مورد نظر را در سامانه بیمه تایم ثبت نموده و استعلام مبالغ حق بیمه ثالث را مشاهده نمایید. حتی می توانید سطح تعهدات مالی بیمه نامه را نیز تغییر داده و قیمت بیمه ثالث را با مالی های مختلف مشاهده کرده و بیمه نامه تان را با هر پوشش مالی که مد نظرتان است خریداری نمایید.


پرداخت خسارت بیمه ثالث نوین

قیمت بیمه شخص ثالث نوین

در محاسبه قیمت بیمه ثالث چند عامل مهم زیر تاثیر گذار می‌باشد :

 • تخیفیفات عدم خسارت: تخفیفات عدم خسارت هر سال در صورت عدم استفاده بیمه گذار از بیمه نامه سال قبل می‌تواند این تخفیفات با توجه به میزان سال‌های عدم خسارت بیمه نامه قابل استفاده می‌باشد. تخفیفات بیشتر منجربه کاهش حق بیمه می‌شود.
 • سطح پوشش مالی: هر فرد بیمه گذار می تواند پوشش مالی های متفاوتی را خریداری نماید. برای پوشش‌های مالی بالاتر از سطح پایه مالی مبلغی جزئی به عنوان حق بیمه می‌توانید پرداخت کنید.
 • جریمه دیرکرد بیمه ثالث: اگر بیمه گذار در زمان سررسید بیمه نامه ثالث خود را تمدید نکند مبلغی به عنوان جریمه دیر کرد روزانه به حق بیمه اضافه می‌شود که باعث افزایش قیمت بیمه ثالث می‌شود.
 • مدت زمان بیمه نامه: بیمه نامه های ثالث معمولا به صورت یکساله صادر می‌شوند ولی بیمه گذاران این بیمه نامه می‌توانند بیمه ثالشان را به صورت کوتاه مدت خریداری نمایند. بالتبع بیمه نامه‌های کوتاه مدت قیمت کمتری نسبت به بیمه نامه یکساله دارند.
 •  سابقه عدم خسارت : اگر بیمه گذاری در سابقه بیمه ای خود از شرکت بیمه خسارتی را دریافت نکرده باشد دارای تخفیفات بیشتری بوده و حق بیمه کمتری را پرداخت خواهد نمود.

دریافت خسارت از بیمه ثالث

مراحل دریافت خسارت مالی از بیمه شخص ثالث:

اگر در تصادف دو وسیله نقلیه خسارت مالی اتفاق بیافتد، می توانند با تکمیل پرونده خسارت و ارائه مدارک به شرکت بیمه خسارت خود را از شرکت بیمه دریافت نمایند. در صورت عدم توافق دو طرف در میزان خسارت حتما گزارش پلیس جهت پیگیری و پرداخت خسارت لازم می‌باشد.

پرداخت خسارت جانی از بیمه ثالث نوین

اگر خسارتی دارید که منجربه جرح و یا فوت گردیده داشته باشید میتوانید با ارائه مدارک زیر خسارت را از شرکت بیمه دریافت نمایید.

مدارک لازم برای دریافت خسارت جانی:

 • تهیه و ارایه فرم اعلام خسارت جانی
 • ارایه کپی برابر اصل کروکی
 • ارایه گزارش پلیس و مقامات قضایی
 • ارایه اصل گواهینامه راننده مقصر حادثه
 • ارایه کارت ماشین یا سند خودرو
 • ارایه اصل کارت ملی راننده مقصر
 • ارایه بیمه شخص ثالث
 • ارایه اصل گزارش پزشکی قانونی
 • ارایه مدارک و پرونده پزشکی و قبض‌های پرداختی
 • ارایه کارنامه تاکسیرانی، کارت سلامت راننده و دفترچه کار برای رانندگان وسایل نقلیه عمومی

خرید آنلاین بیمه ثالث نوین

برای خرید آنلاین بیمه شخص ثالث نوین می‌توانید مشخصات خودروی مورد بیمه از قبیل مانند نوع وسیله نقلیه یا کاربری آن، نوع برند، مدل خودرو و سال ساخت را در سامانه بیمه تایم وارد کنید. همچنین باید اطلاعات بیمه‌ای خودرو از قبیل درصد تخفیف ثالث، درصد تخفیف حوادث راننده را وارد کنید و همچنین مشخص کنید که از بیمه‌نامه قبلی خود خسارت گرفته‌اید یا خیر. با وارد کردن این اطلاعات می‌توانید مقایسه قیمت بیمه ثالث شرکت‌های مختلف از قبیل بیمه ثالث نوین را دریافت نمایید. با تایید اطلاعات و ثبت سفارش و پرداخت حق بیمه ، بیمه نامه شما صادر و برای شما به هر آدرسی که مد نظرتان باشد ارسال می‌شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *