نماد سایت بیمه تایم

بیمه هواپیما

بیمه هواپیما

این بیمه نامه جهت بیمه کردن انواع هواپیماهای مسافربری و باری، هلیکوپتر و انواع هواپیماهای سبک و فوق سبک مورد استفاده قرار می‌گیرد. تمامی تولید کنندگان و مالکان و بهره برداران و یا  در اختیار دارندگان انواع هواپیماهای سبک و فوق سنگین و انواع هلی کوپترها به این بیمه نامه نیاز دارند و می توانند از پوشش های این بیمه نامه استفاده نمایند. در این نوشته می خواهیم به بررسی کلی این بیمه نامه شرایط و پوشش های این بیمه نامه بپردازیم.

انواع کاربری هواپیما

هواپیما ها با توجه به این که در چه زمینه ای فعالیت دارند به ترتیب زیر دسته بندی می‌شوند:


انواع بیمه هواپیما

بیمه هواپیما در دو نوع بیمه بدنه و بیمه مسئولیت توسط برخی از شرکت‌های بیمه ارائه می‌شود.

پوشش های بیمه بدنه هواپیما

بیمه بدنه هواپیما  خسارت‌هایی ا زقبیل آتش سوزی، سرقت، طوفان و خسارت های زمینی به غیر از تصادفات مواقع پرواز را  تحت پوشش قرار می‌دهد. در واقع می‌توان گفت که این بیمه نامه به صورت تمام خطر و در چند دسته زیر ارائه می‌شود:

 الف) بیمه‌ تمام‌ خطر در زمانی که‌ هواپیما در حرکت‌ نیست

این بیمه نامه تمامی خساراتی که هواپیما در فرودگاه قرار گرفته و جابجایی ندارد را تحت پوشش قرار می‌دهد.

ب) بیمه‌ تمام‌ خطر به جز مواقعی که‌ هواپیما در پرواز است ‌

تمام خسارت‌‌هایی که در روی زمین‌ حتی خسارت‌‌های زمان‌ جابجایی هواپیما (Taxiing) تحت‌ پوشش‌ این‌ نوع‌ بیمه‌ قرار می‌گیرد.

ج) بیمه‌ تمام‌ خطر، بر روی زمین‌ و در زمان‌ پرواز

تمام خسارت های ناشی از حرکت‌، توقف‌ و یا جابجایی هواپیما بر روی زمین‌ و در زمان‌ پرواز، تحت‌ پوشش‌ این‌ نوع‌ بیمه‌ قرار می‌گیرد.


همچنین می تونید مطالعه کنید: انواع بیمه مسئولیت 


انواع بیمه مسئولیت در بیمه هواپیما

این بیمه نامه پوشش صدمات بدنی ناشی از حادثه وارد به مسافرین را دربر می‌گیرد.

این بیمه نامه خسارت مالی وارده به بار همراه مسافران را دربر می‌گیرد.

بیمه مذکور پوشش خسارت به اشخاص ثالث ناشی از برخورد هواپیما و یا سقوط اشخاص یا اشیا را دربر می‌گیرد.

بیمه مسئولیت قانونی کالای حمل شده توسط هواپیما

این بیمه پوشش خسارت وارد به کالاکه با صدور بارنامه توسط هواپیما حمل می‌گردد را دربر می‌گیرد.

بیمه مسئولیت ناشی از جنگ

این بیمه نامه پوشش خسارات مالی و جانی ناشی از جنگ و عملیات جنگی به اشخاص ثالث را دربر می‌گیرد.

بیمه مسئولیت خدمات زمینی

این بیمه پوشش‌های زیز را دربر می‌گیرد :

مدارک لازم جهت خرید بیمه هواپیما

 1. تکمیل فرم پیشنهاد بیمه‌هواپیما و هلیکوپتر
 2. تمیل فرم پیشنهاد بیمه هواپیماهای سبک و فوق سبک
 3. نامه اعلام نرخ به مشتری
 4. نامه تائیدیه نرخ و شرایط بیمه نامه به اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگان
 5. گزارش بازدید
 6. ارائه فیش واریزی و چک جهت پرداخت حق بیمه

استثنائات بیمه هواپیما

موارد استثنا شده در بیمه بدنه هواپیما با توجه به نوع هواپیما و پوشش‌های هر بیمه نامه متفاوت می‌باشد، اما موارد کلی هستند که از استثنائات بیمه هواپیما می‌باشند به شرح زیر می‌باشد:


بیمه تکمیلی گروهی برای تعداد زیر ۵۰ نفر


فرآیند صدور بیمه هواپیما

 1. بیمه گذار برحسب نوع مورد بیمه فرم پیشنهاد بیمه هواپیما‌ یا هلیکوپتر یا  فرم پیشنهاد بیمه هواپیماهای سبک و فوق سبک را مبنی بر صدور بیمه نامه‌های هوایی‌را با توجه به پوشش های مورد درخواست خود تکمیل می‌کند.
 2. اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی نرخ تعیین شده را در قالب نامه‌ای به مشتری ابلاغ می‌نماید.
 3. در صورت تائید شرایط و قیمت بیمه نامه، بیمه گذار تایدیه کتبی مبنی بر صدور بیمه نامه را به شرکت بیمه اعلام می‌ماید.
 4. پس از بازدید کارشناس فنی از مورد بیمه، اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی، اطلاعات مندرج در گزارش بازدید را بررسی کرده و براساس آن حق‌بیمهرا محاسبه می‌نماید
 5. اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی طی نامه‌ای حق‌بیمهرا به بیمه گذار اعلام کرده و درخواست پرداخت آنرا می‌نماید.
 6. اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی، پس از دریافت فیش واریزی یا چک مبلغ حق‌بیمه، گواهی دریافت حق‌بیمه را به بیمه گذار ارائه می‌نماید.

 

 

 

 

 

 

خروج از نسخه موبایل