بیمه تایم
مقایسه بیمه تکمیلی دی و سامان

مقایسه جامع بیمه تکمیلی دی و سامان ۱۴۰۳

۰
(۰)

بیمه سامان و بیمه دی، دو شرکت برتر در خرید بیمه تکمیلی می‌باشند که خدمات بیمه تکمیلی انفرادی و خانواده و گروهی رو به بیمه گذاران خود ارائه می‌نمایند. در خرید بیمه های تکمیلی انفرادی، مقایسه پوشش‌های بیمه ای در این انتخاب ممکن است تاثیر گذار باشد، این که کدام شرکت بیمه و کدام طرح بیمه‌ای را انتخاب کنیم موضوعی است که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.

مقایسه پوشش های بیمه تکمیلی دی و سامان

با توجه به شرایط بیمه تکمیلی تقریبا همه پوشش های بیمه تکمیلی دی و سامان یکسان می باشند ، اما در طرح های مختلف تعهدات و شرایط پوشش ها ممکن است متفاوت باشد. پوشش های مشترک بین بیمه دی و سامان به ترتیب زیر می باشد:

 • هزینه‌های بستری بیمارستانی جراحی( عمومی و تخصصی)، انواع سنگ شکن، شیمی درمانی، رادیوتراپی، آنژیوگرافی قلب (عمومی و تخصصی) و گامانایف در بیمارستان و مراکز جراحی محدود و DAY CARE
 • عمل‌های جراحی مهم شامل جراحی‌های تخصصی مربوط به سرطان، قلب، مغز و اعصاب مرکزی و نخاع (به استثنای دیسک ستون فقرات)، گامانایف، پیوند کلیه، پیوند کبد، پیوند ریه و پیوند مغز استخوان
 • پاراکلینیکی گروه اول شامل: سونوگرافی ،ماموگرافی، انواع اسکن، انواع سیتی اسکن، انواع آندوسکپی، ام آرای،اکوکاردیوگرافی، استرس اکو، دانسیتومتری
 • پاراکلینیکی گروه دوم شامل: تست ورزش، تست آلرژی، تست تنفسی (اسپیرومتری–PFT)، نوار عضله(EMG)، نوار عصب(NCV)، نوار مغز(EEG)، نوار مثانه (سیستومتری یا سیستوگرام)، شنوایی سنجی، بینایی سنجی، هولترمانیتورینگ قلب و آنژیوگرافی
 • پاراکلینیکی گروه سوم  (جبران هزینه جراحی های مجاز سرپایی): شامل شکستگی و دررفتگی، گچگیری، ختنه، بخیه، کرایوتراپی، اکسیزیونلیپوم، تخلیه کیست، لیزردرمانی و بیوبسی
 • جراحی‌های مجاز سرپایی
 • خدمات آزمایشگاهی شامل آزمایش‌های تشخیص پزشکی، پاتولوژی ، آسیب‌شناسی و ژنتیک پزشکی، انواع رادیوگرافی، نوار قلب، فیزیوتراپی
 • جبران هزینه‌های آمبولانس شهری و بین شهری
 • جبران هزینه‌های زایمان، اعم از طبیعی و سزارین
 • نازایی و ناباروری شامل جراحی مرتبط IUI ، ZIFT ، GIFT، میکرواینجکشن و  IVF شیمی درمانی
 • جبران هزینه رفع عیوب انکساری چشم تا سقف تعیین شده
 • ویزیت و دارو ( براساس فهرست داروهای مجاز کشور صرفا مازاد بر سهم بیمه‌گر پایه) و خدمات اورژانس در موارد غیر بستری
 • دندانپزشکی
 • پوشش عینک

مقایسه دوره انتظار بیمه تکمیلی دی و سامان

دوره انتظار در هر دو شرکت بیمه تقریبا برابر می باشد، و در این دوره پوشش های بیمه ای که شامل دوره انتظار می شوند قابل استفاده نمی باشند.

دوره انتظار بیمه تکمیلی دی: در همه طرح های بیمه تکمیلی دی برای پوشش هزینه های بیمارستانی و جراحی و سونوگرافی ۳ ماه دوره انتظار و برای زایمان ۹ ماه دوره انتظار وجود دارد. برای درمان بیماری کرونا هم ۱ ماه دوره انتظار وجود دارد.

 • دوره انتظار بیمه تکمیلی سامان:  در بیمه تکمیلی سامان هم در همه طرح های بیمه سامان ۳ ماه دووره انتطار برای جراحی و بستری و ۹ ماه دروه انتظار  برای زایمان منظور می شود.

مقایسه پوشش های پاراکلینیکی بیمه تکمیلی سامان و بیمه دی

پوشش پاراکلینیکی بیمه تکمیلی دی

پوشش هابیمه شخص واحد ۳ ستاره دی یا هزینه‌های ضروری (تومان)بیمه شخص واحد ۴ ستاره دی یا هزینه‌های پُرتکرار (تومان)بیمه شخص واحد ۵ ستاره دی یا جامع (تومان
پاراکلینیکی گروه اول۱.۰۰۰.۰۰۰۲.۰۰۰.۰۰۰
پاراکلینیکی گروه دوم۱.۵۰۰.۰۰۰۳.۰۰۰.۰۰۰

 

 

پوشش پاراکلینیکی بیمه تکمیلی  سامان

سقف تعهدات در طرح عقیق (تومان)سقف تعهدات در طرح سرو (تومان)سقف تعهدات در طرح سپیدار (تومان)سقف تعهدات در طرح افرا (تومان)
پاراکلینیکی گروه اول۲.۰۰۰.۰۰۰۳.۰۰۰.۰۰۰۵.۰۰۰.۰۰۰۱۰.۰۰۰.۰۰۰
پاراکلینیکی گروه دوم۱.۰۰۰.۰۰۰۳.۰۰۰.۰۰۰۵.۰۰۰.۰۰۰۱۰.۰۰۰.۰۰۰

 

مقایسه پوشش جراحی و بستری بیمه تکمیلی دی و سامان

پوشش  بیمارستانی بیمه تکمیلی سامان

سقف تعهدات در طرح عقیق (تومان)سقف تعهدات در طرح سرو (تومان)سقف تعهدات در طرح سپیدار (تومان)سقف تعهدات در طرح افرا (تومان)
بیمارستانی۳۷.۵۰۰.۰۰۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰

 

پوشش بیمارستانی بیمه تکمیلی دی

پوشش هابیمه شخص واحد ۳ ستاره دی یا هزینه‌های ضروری (تومان)بیمه شخص واحد ۴ ستاره دی یا هزینه‌های پُرتکرار (تومان)بیمه شخص واحد ۵ ستاره دی یا جامع (تومان
بیمارستانی۲۰.۰۰۰.۰۰۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰

 

مقایسه پوشش زایمان و نازایی بیمه تکمیلی دی و سامان

پوشش زایمان  و نازایی بیمه تکمیلی سامان

سقف تعهدات در طرح عقیق (تومان)سقف تعهدات در طرح سرو (تومان)سقف تعهدات در طرح سپیدار (تومان)سقف تعهدات در طرح افرا (تومان)
زایمان۵.۰۰۰.۰۰۰۷.۰۰۰.۰۰۰۸.۰۰۰.۰۰۰۱۰.۰۰۰.۰۰۰
نازایی۵.۰۰۰.۰۰۰۵.۰۰۰.۰۰۰۶.۰۰۰.۰۰۰۸.۰۰۰.۰۰۰

 

پوشش زایمان و نازایی در بیمه تکمیلی دی

پوشش هابیمه شخص واحد ۳ ستاره دی یا هزینه‌های ضروری (تومان)بیمه شخص واحد ۴ ستاره دی یا هزینه‌های پُرتکرار (تومان)بیمه شخص واحد ۵ ستاره دی یا جامع (تومان
زایمان۴.۰۰۰.۰۰۰۵.۰۰۰.۰۰۰
نازایی۴.۰۰۰.۰۰۰۵.۰۰۰.۰۰۰

 

مقایسه پوشش دندانپزشکی بیمه تکمیلی دی و سامان

پوشش دندانپزشکی بیمه تکمیلی سامان

 

پوششسقف تعهدات در طرح عقیق (تومان)سقف تعهدات در طرح سرو (تومان)سقف تعهدات در طرح سپیدار (تومان)سقف تعهدات در طرح افرا (تومان)
دندانپزشکی۱.۰۰۰.۰۰۰۱.۵۰۰.۰۰۰۲.۰۰۰.۰۰۰۳.۰۰۰.۰۰۰

 

پوشش دندانپزشکی بیمه تکمیلی دی

پوشش هابیمه شخص واحد ۳ ستاره دی یا هزینه‌های ضروری (تومان)بیمه شخص واحد ۴ ستاره دی یا هزینه‌های پُرتکرار (تومان)بیمه شخص واحد ۵ ستاره دی یا جامع (تومان
دندانپزشکی۱.۰۰۰.۰۰۰

 

مقایسه پوشش ویزیت و دارو در بیمه تکمیلی دی و سامان

پوشش ویزیت و دارو بیمه تکمیلی سامان

پوششسقف تعهدات در طرح عقیق (تومان)سقف تعهدات در طرح سرو (تومان)سقف تعهدات در طرح سپیدار (تومان)سقف تعهدات در طرح افرا (تومان)
ویزیت و دارو۱.۰۰۰.۰۰۰۱.۵۰۰.۰۰۰۲.۰۰۰.۰۰۰۳.۰۰۰.۰۰۰

 

پوشش ویزیت و دارو بیمه تکمیلی دی

پوشش هابیمه شخص واحد ۳ ستاره دی یا هزینه‌های ضروری (تومان)بیمه شخص واحد ۴ ستاره دی یا هزینه‌های پُرتکرار (تومان)بیمه شخص واحد ۵ ستاره دی یا جامع (تومان
ویزیت و دارو۱.۰۰۰.۰۰۰۱.۵۰۰.۰۰۰

 

پوشش ویزیت و دارو بیمه تکمیلی سامان

پوششسقف تعهدات در طرح عقیق (تومان)سقف تعهدات در طرح سرو (تومان)سقف تعهدات در طرح سپیدار (تومان)سقف تعهدات در طرح افرا (تومان)
ویزیت و دارو۱.۰۰۰.۰۰۰۱.۵۰۰.۰۰۰۲.۰۰۰.۰۰۰۳.۰۰۰.۰۰۰

 

 

مقایسه دریافت آنلاین معرفی‌ نامه بیمه تکمیلی سامان و دی

بیمه سامان و بیمه دی با مراکز درمانی مختلفی در سراسر کشور در ارتباط هستند، اگر بیمه گذار به مراکز طرف قرارداد با هر کدام از شرکت های بیمه مراجعه نماید با ارائه کارت ملی می تواند تا سقف درج شده در بیمه نامه با پرداخت فرانشیز می تواند استفاده نماید.

خرید آنلاین بیمه تکمیلی دی و سامان از بیمه تایم

با توجه به شرایط و پوشش های دو بیمه نامه تکمیلی دی و سامان، می توانید بهترین بیمه نامه را با توجه به شرایط و خواسته های مورد نظرتان انتخاب و خریداری نمایید.  مقایسه تعهدات و پوشش های بیمه ای به راحتی از طریق جداول فوق امکان پذیر می باشد.

 

امتیاز شما به این مطلب چند است؟

میانگین امتیاز ۰ / ۵. تعداد رای ۰

خیلی متاسفیم که این مطلب رضایت شما رو جلب نکرد!

لطفا با نظر خودتون مارو در ارتقا این مطلب یاری کنید

چه موردی رو میتونیم در این مطلب بهبود بدیم؟

تیم تولید محتوای بیمه تایم

اضافه کردن نظر