خرید آنلاین بیمه حوادث انفرادی

بیمه حوادث انفرادی یکی از انواع بیمه حوادث می باشد که هر فرد به صورت جداگانه و انفرادی می تواند این بیمه نامه را انتخاب و خریداری نماید. بیمه حوادث انفرادی فرد بیمه شده را در برابر انواع حوادث تحت پوشش تا سقف درج شده در بیمه نامه تحت پوشش قرار می‌دهد.

این نکته را در نظر بگیرید که بیمه حوادث انفرادی محدودیت زمانی و مکانی نداشته و همه حوادثی که ممکن است در 24 ساعت شبانه روز در هر جای ممکن اتفاق بیافتد را تحت پوشش قرار می دهد. همچنین حق بیمه در این بیمه نامه براساس شغل افراد و در پنج گروه شغلی از کم خطرترین تا خطرناکترین شغل تعیین می‌گردد.

بیمه حوادث انفرادی چیست؟

بیمه حوادث انفرادی یکی از انواع بیمه اشخاص می‌باشد که برای جبران حوادث در زمان حادثه ارائه می‌شود. پوشش‌های این بیمه نامه برای دو بخش خسارات کلی و جزئی به اشخاص پرداخت می‌شود. خسارات کلی شامل فوت، نقص عضو و ازکارافتادگی کامل است که در آن مبلغ غرامت با توجه به حق بیمه، میزان خسارت، نوع فوت و… به افراد تعیین شده در بیمه‌نامه یا خود فرد پرداخت می‌شود.

سایر حوادث تحت پوشش در بیمه حوادث انفرادی

 • غرق شدن ، مسمومیت ، تأثیر گاز، بخار یا مواد خورنده ‌مانند اسید
 • ابتلا به بیماری هایی از قبیل هاری ، کزاز و سیاه زخم ، گزیدگی
 • دفاع مشروع بیمه شده
 • اقدام به نجات اشخاص و اموال از خطر و حادثه ، سوانح رانندگی، برق‌گرفتگی، سوختگی، سقوط از ارتفاع و حمله حیوانات

پوشش‌های بیمه حوادث انفرادی

پوشش‌های بیمه حوادث به تریب زیر می‌باشد:

غرامت فوت

درصورتی‌که حادثه‌ای که تحت پوشش بیمه حوادث انفرادی باشد، منجر به فوت بیمه‌گذار شود؛ بیمه‌گر موظف است سرمایه فوت را به ذینفعان بیمه‌گذار بپردازد.

سرمایه فوت و نقص عضو

هنگام عقد قرارداد بیمه‌نامه، بیمه‌گذار مبلغ سرمایه فوت را تعیین می‌کند. معمولاً مبلغ سرمایه فوت دارای یک میزان حداکثر است و این مقدار حداکثر به توانایی شرکت بیمه در پرداخت سرمایه فوت بستگی دارد. مبلغ سرمایه فوت یکی از عوامل تأثیرگذار در حق بیمه حوادث انفرادی است.

غرامت نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم (کلی یا جزئی)

یکی دیگر از غرامت‌های اصلی بیمه حوادث انفرادی نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم (کلی یا جزئی) است. درصورتی‌که به علت بروز یکی از حوادث تحت پوشش بیمه‌نامه، بیمه‌گذار دچار قطع، تغییر شکل یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن شود، شرکت بیمه گر تا سقف درج شده در بیمه نامه سرمایه فوت و نقص عضو را به فرد بیمه شده پرداخت می‌نماید.

مواردی که در این دسته قرار می‌گیرند شامل پرداخت کل مبلغ سرمایه بیمه می‌شوند. این موارد عبارتند از:

 • نابینایی کامل و دائم هر دو چشم
 • ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع هر دو دست حداقل از مچ
 • ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع هر دو پا حداقل از مچ
 • ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست و یک پا حداقل از مچ
 • از دست دادن هر دو پنجه پا
 • قطع کامل نخاع
 • ناشنوایی کامل و دائم هر دو گوش
 • برداشتن فک پایین
 • غرامت نقص عضو در بیمه حوادث انفرادی
 • غرامت نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم جزئی

غرامت هزینه‌های پزشکی در بیمه حوادث انفرادی

این پوشش برای جبران هزینه‌های پزشکی و جراحی و دارویی و همچنین بستری شدن در بیمارستان که ناشی از حادثه باشد را تا سقف مبلغ درج شده در بیمه نامه جبران می‌نماید.

غرامت نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم و جزئی

در پوشش غرامت نقص عضو ویا از کارافتادگی دائم جزئی شامل موارد زیر می‌باشد:

نقص عضو و از کار افتادگی دایم کلی

موارد زیر نقص عضو و از کارافتادگی دایم کلی محسوب میشود و غرامت این موارد معادل صددرصد سرمایه بیمه شده خواهد بود.

 1. نابینایی کامل و دایم از دو چشم.
 2. از کارافتادگی دایم و کامل و یا قطع دو دست، حداقل از مچ.
 3. از کارافتادگی دایم و کامل یا قطع دو پا، حداقل از مچ.
 4. از کارافتادگی دایم و کامل یک دست و یک پا، حداقل از مچ.
 5. از دست دادن هر دو پنجه پا.
 6. قطع کامل نخاع.
 7. ناشنوایی کامل و دایم هر دوگوش.
 8. برداشتن فک پائین.

مواردی که در این دسته قرار می‌گیرند ازکارافتادگی یا نقص عضو جزئی محسوب می‌شود و غرامت آن معادل درصدی از سرمایه بیمه است. این موارد و درصد غرامت آن‌ها عبارت است از:

 • از دست دادن توانایی صحبت کردن شامل ازکارافتادن کامل حنجره یا قطع شدن زبان درصد غرامت به میزان 80 درصد
 • ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست از بازو درصد غرامت به میزان۷۰ درصد
 • ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست از ساعد غرامت به میزان ۶۰ درصد
 • ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست از مچ غرامت به میزان ۵۵ درصد
 • ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشتان هر دو دست غرامت به میزان ۸۰ درصد
 • ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشتان هر دست غرامت به میزان 50 درصد
 • ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشت شست غرامت به میزان ۳۶ درصد
 • ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع بند اول انگشت شست غرامت به میزان 24 درصد
 • ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشت سبابه غرامت به میزان 25 درصد
 • ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع بند اول انگشت سبابه به میزان 12 درصد
 • ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشت کوچک به میزان 10 درصد
 • فقدان دندان‌ها (حداکثر) غرامت به میزان 28 درصد
 • ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک پا از ران غرامت به میزان درصد۷۰
 • ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک پا از ساق غرامت به میزان درصد۶۰
 • ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک پا از مچ غرامت به میزان 55 درصد
 • نابینا شدن یک چشم غرامت به میزان 50 درصد
 • از دست دادن شنوایی یک گوش غرامت به میزان 35 درصد
 • از دست دادن لاله گوش غرامت به میزان 10 درصد
 • از دست دادن حس بویایی غرامت به میزان 15 درصد
 • غرامت نقص عضو سایر تعضاء سر(جمجمه) و صورت از حداکثر 40% سرمایهبیمه تجاوز نخواهد کرد.
 • از دست دادن یک کلیهغرامت به میزان   30%
 • از دست دادن طحال غرامت به میزان 7%
 • از دست دادن بیضهغرامت به میزان   5%

در کل غرامت پرداختی برای ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشتان هر دست از 50% سرمایه بیمه بیشتر نخواهد شد.

نکته : در بیمه حوادث غرامت نقص عضو سایر اعضا با نظر پزشک معتمد هر شرکت بیمه تعیین می‌شود.

استثنائات بیمه حوادث انفرادی

در بیمه حوادث انفرادی برخی حوادث با پرداخت حق بیمه ااضفی تحت پوشش قرار می گیرند و بدون پرداخت حق بیمه اضافی شرکت بیمه تعهدی در قبال این حوادث نخواهد داشت. پوشش هایی که با پرداخت حق بیمه اضافی تحت پوشش قرار می گیرند به ترتیب زیر می‌باشند:

 • خسارات ناشی از جنگ، شورش، آشوب و…
 • خسارات ناشی از زمین‌لرزه، آتش‌فشان و اقدامات هسته‌ای
 • خسارات ناشی از ورزش‌های حرفه‌ای، شکار، سوارکاری، قایقرانی، شنا، غواصی، پرش با چتر نجات (به‌جز سقوط آزاد)، هدایت موتورسیکلت دنده‌ای، هواپیمای آموزشی، اتومبیل مسابقه‌ای، هلی کوپتر، و سایر وسایل پرواز فاقد موتور.

حوادثی هستند که تحت هیچ شرایط تحت پوشش بیمه حوادث نمی‌باشند و در صورت بروز چنین حوادثی شرکت بیمه هیچگونه خسارتی را پرداخت نمی‌کند:

 • خسارات ناشی از خودکشی یا اقدام به آن
 • صدمات بدنی که بیمه‌گذار عمداً باعث بروز آن‌ها شده باشد
 • خسارات ناشی از مصرف روان‌گردان، مشروبات الکلی، مواد مخدر، قرص‌های کاهنده هوشیاری و خواب‌آور بدون تجویز پزشک
 • مشارکت بیمه‌گذار در اعمال مجرمانه و غیرقانونی (مثل حوادث رانندگی بیمه‌گذاری که گواهینامه رانندگی نداشته باشد).
 • فوت بیمه‌گذار ناشی از عمل عمدی ذینفع (در این صورت شرکت بیمه فقط ملزم به پرداخت سهم سایر ذینفعان است).

قیمت بیمه حوادث انفرادی

محاسبه قیمت بیمه حوادث انفرادی بر اساس چند فاکتور مهم محاسبه می‌شود:

 • گروه شغلی

افرادی مثل کارمندان اداری و دفتری ریسک کمتری نسبت به سایر مشاغل دارند و حق بیمه کمتری هم پرداخت می‌کنند. در مقابل افراد با شغل‌های پرخطر مانند کسانی که در محیط‌های صنعتی با ماشین‌آلات کار می‌کنند یا خلبانان و رانندگان، کارگرانی که در خط تولید کار می کنند، به دلیل ریسک بالاتر باید هزینه بیشتری را به‌عنوان حق بیمه پرداخت کنند.

طبقه بندی گروه‌های شغلی در بیمه حوادث انفرادی

مهم‌ترین عامل تعیین کننده حق بیمه حوادث انفرادی شغل بیمه‌گذار است. کلیه مشاغل در 5 طبقه مختلف دسته‌بندی می‌شوند:

طبقه یک :  این طبقه شامل افرادی است که در شغل خود با کمترین میزان ریسک مواجه هستند؛ مثل كارمندان دفتری و اداری، مهندسین طراح، فروشندگان تجاری و…

طبقه دو :این طبقه شامل افرادی است که نسبت به افراد دسته 1 با خطرات بیشتری مواجه هستند ولی از ماشین‌آلات صنعتی استفاده نمی‌کنند. این افراد علاوه بر کار فکری کار یدی هم می‌کنند؛ مثل دندان‌پزشکان، مهندسین ناظر، دوزندگان، انبارداران، بازاریابان، خانه‌داران و خیاطان و …

طبقه سه: این طبقه شامل افراد متخصص و نیمه متخصص است که معمولاً با ادوات صنعتی کار می‌کنند؛ مثل فیلم‌برداران، كشاورزان، كاركنان ساختمانی، تعمیركاران ادوات برقی و مكانیكی، رانندگان ماشین‌های سواری و …

طبقه چهار: این طبقه شامل افرادی با مشاغل به نسبت پرخطر است. کسانی که با ماشین‌آلات صنعتی پرخطر کار می‌کنند در این دسته می‌گنجند؛ مانند پرس‌کاران فلز، کارگران ساختمانی، دكل‌بندها، رانندگان ماشین‌های سنگین، برق‌کاران ساختمانی و …

طبقه پنجم: افراد این طبقه با بیشترین خطرات در شغل خود مواجه هستند؛ مثل خلبانان آزمایشی، کارگران معادن زیرزمینی، مهندسین برق فشارقوی و …

هر یک از این طبقات شغلی دارا ضریبی برای غرامت‌های مختلف دارد. ضریب سرمایه فوت و نقص عضو در سرمایه آن ضرب می‌شود و حق بیمه را تعیین می‌کند. اگر هم بیمه‌گذار مایل به داشتن غرامت‌های فرعی باشد، هر یک از این غرامت‌ها دارای میزان سقف مشخصی است. در نهایت تمام این اعداد با هم جمع شده و حق بیمه حوادث انفرادی را تعیین می‌کند.

 

خرید بیمه حوادث انفرادی از بیمه تایم

برای خرید بیمه حوادث انفرادی می توانید درخواست خریدتان را در سامانه بیمه تایم ثبت نموده و قیمت و شرایط بیمه حوادث شرکت های مختلف بیمه را با هم مقایسه نمایید. همچنین به کمک کارشناسان بیمه تایم می توانید بهترین انتخاب را در خرید انواع بیمه نامه داشته باشید. همچنین از طریق تماس تلفنی با کارشناسان بیمه تایم می توانید از مشاوره قبل از خرید بیمه حوادث نمایید. می توانید از طریق تماس با کارشناسان بیمه تایم با شماره 02188243828 می توانید مشاوره قبل از خرید بیمه مسئولیت را دریافت نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *