بیمه بدنه ما

 

در کنار بیمه ثالث که بیمه نامه اجباری است و تمامی وسایل نقلیه باید این بیمه نامه را انجام دهند، بیمه بدنه نیز برای انواع وسایل نقلیه از جمله ماشین های سواری از طرف شرکت بیمه ما ارائه می‌شود. بیمه بدنه اجباری نبوده ولی با توجه به پوشش‌هایی که دارد می‌تواند امنیت خاطری را برای دارندگان این بیمه نامه ایجاد نماید. در این نوشته می‌خواهیم نگاه کلی به بیمه نامه بدنه ما ، پوشش ها و شرایط این بیمه نامه داشته باشیم.

پوشش‌های بیمه بدنه ما

پوشش‌های اصلی بیمه بدنه ما

پوشش‌ها به عنوان پوشش‌های پایه در بیمه بدنه وجود داشته و به صورت پیش فرض روی بیمه نامه بدنه فعال می‌گردد. پوشش‌های اصلی بیمه بدنه ما به ترتیب زیر می‌باشد:

پوشش آتش سوزی، انفجار و صاعقه

این پوشش با نام اختصاری آصا نیز نامیده می‌شود خسارت های ناشی از آتش‌سوزی، انفجار و برخورد صاعقه با خودرو را جبران می‌کند.

پوشش حادثه

این پوشش خسارت های ناشی از تصادف، واژگونی و سقوط خودرو را تحت پوشش داده و بیمه گذار حتی در مواقعی که حتی مقصر حادثه بوده و یا در مواردی که مقصر حادثه فرار کرده و نامعلوم است نیز می تواند از این پوشش ها استفاده نماید.

سرقت کلی خودرو

با توجه به افزایش قیمت خودرو ها و افزایش میزان سرقت در انواع خودرو ، پوشش سرقت می تواند پوشش خوبی در بیمه نامه بدنه باشد که خسارت دزدیده شدن خودرو را جبران می نماید.

نکته: همچنین اگر خساراتی که در جریان نجات خودرو و یا هنگام انتقال آن به تعمیرگاه ایجاد می‌آید با پوشش اصلی بیمه بدنه ما جبران می‌شود.

پوشش های بیمه بدنه ما

پوشش‌های اضافی بیمه بدنه ما

پوشش سرقت درجای قطعات

این پوشش فقط خسارت ناشی از سرقت لوازم و قطعات خودرو از قبیل باتری، رینگ و لاستیک و …را جبران می کند. برای داشتن این پوشش بیمه گذار باید مشخصات و قیمت وسایل اضافی را به شرکت بیمه ارائه کرده و تایید کارشناس را دریافت نماید.

مجموع ارزش وسایل اضافی نباید از 20 درصد ارزش وسیله نقلیه بیشتر باشد.

نکته: پرداخت خسارت پنل تحت پوشش بیمه ما نیست.

برای لوازم صوتی تعهد بیمه بدنه ما برابر فاکتور ارائه شده از سوی بیمه گذار می باشد و حداکثر تا 3 درصد ارزش خودروی بیمه شده می باشد.

در مورد لاستیک چرخ، باطری و قالپاق حداکثر خسارت قابل پرداخت 50 درصد ارزش نوآنها در روز وقوع حادثه معیار پرداخت خسارت می باشد.

پوشش شکست شیشه در بیمه بدنه ما

در صورت شکسته شدن شیشه خودروی بیمه شده به دلیل حوادثی که تحت پوشش بیمه نامه می باشد خسارات شما جبران می شود. در صورتی که شکست شیشه توام با خسارت وارد به اتومبیل باشد شرایط بیمه نامه بدنه در پرداخت خسارت حاکم خواهد بود.

پوشش نوسان قیمت

این پوشش افزایش ارزش خودروی بیمه شده به علت نوسان قیمت ها مشروط بر اینکه وسیله نقلیه هنگام صدور بیمه نامه به ارزش روز، بیمه شده باشد می تواند تا میزان 25 درصد ارزش روز بیمه در تاریخ شروع بیمه نامه و در طول مدت قرارداد و فقط برای خسارت های جزئی مورد قبول قرار گیرد.

پوشش هزینه ایاب وذهاب

اگر خودروی بیمه شده کاربری شخصی داشته و به علت خسارت اتفاق افتاده قابل استفاده توسط بیمه گذار نباشد حداکثر هزینه ایاب وذهاب 30.000 ریال به مدت 30 روز در سال خواهد بود.(3روز اول بر عهده بیمه گذار نمی باشد)

 

پوشش پاشیدن اسید، رنگ و سایر مواد شیمیائی بر روی خودرو

این پوشش برای خودروهای سالم و بدون عیب می باشد و خسارت ناشی از پاشیده شدن رنگ و مواد شیمایی را تحت پوشش قرار می دهد.

پوشش بلایای طبیعی

این پوشش برای خسارت های ناشی از بلایای طبیعی از قبیل سیل و زلزله و آتش فشان می باشد.

 

 


فرانشیز بیمه بدنه ما

میزان فرانشیز در هر نوع خسارت در بیمه نامه بدنه متفاوت می‌باشد، درصد فرانشیز هر خسارت به ترتیب زیر می‌باشد:

فرانشیز پوشش بلایای طبیعی

فرانشیز این خطر 30 درصد مبلغ خسارت می‌باشد.

فرانشیز پاشیده شدن رنگ و مواد شیمیایی

فرانشیز این خطر 30 درصد مبلغ خسارت می‌باشد.

فرانشیز شکست شیشه

در صورت شکست شیشه،  هزینه نصب آن پس از کسر 20 درصد به عنوان فرانشیز خواهد بود، مشروط بر اینکه وسیله نقلیه به قیمت روز بیمه شده باشد.

فرانشیز خسارت سرقت درجای قطعات

در این پوشش از مبلغ خسارتی که تعیین می شود20 درصد به عنوان فرانشیز کسر می‌گردد.


پرداخت خسارت سرقت درجای قطعات بیمه بدنه ما

پس از وقوع هر خسارت بیمه گر حق دارد خطر دزدی در جای قطعات و لوازم را از شمول بیمه نامه حذف نماید.

در صورت سرقت درجای قطعات ولوازم اتومبیل، بیمه گذار موظف است مدارک مثبته و از جمله گزارش مقامات انتظامی دال بر سرقت را تهیه و به بیمه گر ارائه نماید.

در صورتی که دزدی قطعات ولوازم توام با دزدی اتومبیل باشد در پرداخت خسارت شرایط بیمه نامه بدنه حاکم خواهد بود.


شرایط بیمه بدنه ما

 • خسارت ناشی از هریک از پوشش های تکمیلی سرقت در جای قطعات ولوازم اتومبیل، شکست شیشه وپاشیدن اسید ، رنگ وسایر مواد شیمیائی، فقط یک بار قابل پرداخت است، مگر اینکه با موافقت بیمه گر و ضمن رعایت جوانب امر با دریافت حق بیمه، مجددا تحت پوشش قرار گیرند.
 • در صورت بروز حادثه بیمه گذار باید از جابجایی وسیله نقلیه جز به حکم مقررات یا دستورات مقامات انتظامی و همچنین تعمیر آن بدون موافقت بیمه گر خودداری نماید.
 • پوشش های این قرارداد شامل خسارت هایی است که در محدوده جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شود وتعمیم آن به حوادث خارج از کشور مشروط به توافق خاص است.

استثناهای بیمه بدنه ما

 

خسارت های زیر تحت پوشش این بیمه نامه بدنه ما نیست مگر در بیمه نامه یا الحاقیه آن به نحوه دیگری توافق شده باشد :

 1.  خسارت های ناشی از سیل ،زلزله و آتشفشان
 2.  خسارت هایی که به علت استفاده از موضوع بیمه در مسابقه اتومبیلرانی یا آزمایش سرعت به آن وارد شود.
 3.  خسارت های وارده به موضوع بیمه به علت حمل مواد منفجره، سریع الاشتعال و یا اسیدی مگر آنکه موضوع بیمه مخصوص حمل آن باشد .
 4. خسارت های وارده در اثر پاشیده شدن رنگ ، اسیدو سایر مواد شیمیایی روی بدنه موضوع بیمه مگر آنکه ناشی از حوادث تحت پوشش بیمه باشد .
 5.  خسارت ناشی از سرقت لوازم و قطعات موضوع بیمه پس از وقوع حادثه
 6.  خسارت ناشی از کشیدن میخ و سایر اشیاءمشابه روی بدنه موضوع بیمه .
 7.  کاهش ارزش موضوع بیمه حتی اگر در اثر وقوع خطرات بیمه شده باشد.
 8.  زیان ناشی از عدم امکان استفاده از موضوع بیمه حادثه دیده به علت تحقق خطرات تحت پوشش بیمه نامه

خسارت‌های غیرقابل جبران در بیمه بدنه ما

در موارد زیر جبران خسارت پیش آمده به هیچ عنوان تحت پوشش بیمه بدنه ما  نخواهد بود:

 1.  خسارت های ناشی از جنگ، شورش، اعتصاب و یا تهاجم
 2. خسارت های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از انفجارهای هسته ای
 3.  خسارت های وارده به موضوع بیمه حین گریز از تعقیب مقامات انتظامی مگر آنکه عمل گریز توسط متصرفین غیر قانونی باشد .
 4.  خسارت هایی که عمداً توسط بیمه گذار،ذینفع و یا راننده موضوع بیمه به آن وارد می شود.
 5.  در صورتی که راننده موضوع بیمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه رانندگی وی باطل شده باشد و یا مطابق مقررات راهنمایی و رانندگی گواهینامه راننده برای رانندگی موضوع بیمه متناسب نباشد .اتمام اعتبار گواهینامه در حکم بطلان آن نیست .
 6.  خسارت های ناشی از حوادثی که طبق گزارش مقامات ذی صلاح به علت مصرف مشروبات الکلی و یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان توسط راننده موضوع بیمه به وجود آمده باشد.
 7. خسارت ناشی از بکسل کردن وسیله نقلیه دیگر مگر آنکه موضوع بیمه مخصوص و مجاز به انجام اینکار باشد و اصول و مقررات ایمنی را رعایت کرده باشد.
 8.  خسارت های وارده به وسایل و دستگاه های الکتریکی والکترونیکی موضوع بیمه در صورتی که ناشی از نقص و خرابی در کارکرد آنها باشد .
 9.  خسارت هایی که به علت حمل بار بیش از حد مجاز توسط موضوع بیمه به آن وارد شود .

تخفیف بیمه بدنه ما

تخفیف عدم خسارت بیمه بدنه

اگر بیمه گذار دارای سابقه عدم خسارت بیمه بدنه بوده بر اساس تعداد سال هایی که بیمه بدنه داشته می تواند از تخفیفات بیمه بدنه ما استفاده نماید.

 • یکسال عدم خسارت 25درصد
 • 2سال عدم خسارت 35 درصد
 • 3سال عدم خسارت45 درصد
 • 4 سال عدم خسارت و بیشتر 60 درصد

تخفیف خودروی صفر کیلومتر

دارندگان خودروهای صفرکیلومتر حداکثر 3 ماه بعد از تحویل خودرو فرصت دارند تا با خرید بیمه بدنه ما از 20% تخفیف خودروی صفر بیمه نامه بدنه استفاده نمایند.

تخفیف خرید نقدی

در صورت پرداخت حق بیمه به صورت نقدی تا 10 درصد امکان استفاده از این تخفیف وجود دارد.

تخفیفات مناسبتی

برخی تخفیفات هم برای مناسبت های مختلف از سمت شرکت بیمه ما ازائه می شود از جمله تخفیفات هفته بیمه و اعیاد و … که در بازه های زمانی مختلف توسط شرکت بیمه ما ارائه می‌شود.


روند پرداخت خسارت بیمه بدنه ما

در زمان خسارت بیمه گذار موظف است طی 5 روز کاری از زمانی که حادثه رخ داده است خسارت را با مراجعه به یکی از شعب پرداخت خسارت بیمه ما با تکمیل فرم خسارت اعلام نماید.. همچنین بیمه گذار می بایست مدارک موردنیاز را به بیمه ما تحویل دهد تا این شرکت بتواند بر اساس آن، میزان خسارت را تعیین کند. بیمه ما نیز باید حداکثر بعد از گذشت 15 روز از زمانی که مدارک را دریافت کرده خسارت را پرداخت کند. اگر خودروی بیمه‌گزار به سرقت رفته باشد مهلت پرداخت خسارت به 60 روز می‌رسد.

مدارک لازم برای دریافت خسارت بیمه بدنه ما

برای دریافت خسارت علاوه بر پر کردن فرم اعلام خسارت لازم است که مدارک زیر را نیز به همراه داشته باشید:

 • ارایه کارت ماشین یا سند مالکیت خودرو
 • ارایه کارت ملی و گواهینامه راننده مقصر حادثه
 • ارایه کروکی یا گزارش مقامات انتظامی در صورت وجود
 • ارایه بیمه‌نامه بدنه و شخص ثالث
 • ارایه فاکتور جهت هزینه‌هایی که برای نجات خودرو و یا انتقال آن به تعمیرگاه انجام شده است است.
 • ارایه فاکتور برای قطعاتی که نیاز به تعویض دارند
 • ارایه گزارش کارشناس رسمی دادگستری در صورت وجود
 • ارایه داغی (قطعه تعویض شده) به شرکت بیمه
 • ارایه گزارش آتش‌نشانی در خسارات مربوط به آتش‌سوزی

خرید آنلاین بیمه بدنه ما

برای خرید بیمه بدنه ما می توانید درخواست خریدتان را با ثبت مشخصات خودرویتان از قبیل مدل و سال ساخت  و ارزش خودرو  و پوشش‌های مورد نظر در سامانه بیمه تایم، شرایط و قیمت بیمه بدنه شرکت‌های مختلف از قبیل بیمه بدنه ما را مشاهده کرده و بیمه مناسب را انتخاب و خریداری نمایید. این نکته را هم در نظر داشته باشید که برای بازدید بر اساس آدرس و تاریخ انتخابی شما با شما هماهنگ شده و همه کارهای مربوط به صدور بیمه بدنه شما توسط بیمه تایم انجام می‌شود.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *