بیمه تایم
فرا بیمه ما

فرا بیمه ما – بازنشستگی ۳ تا ۵ ساله

۳.۹
(۸)

فرا بیمه ما جدید ترین طرح بیمه عمر در شرکت بیمه ما می باشد که از سال ۱۴۰۱ ارائه شده است. این طرح بیمه ای با شرایطی که دارد با همکاری بانک ملت و بیمه ما می باشد. در واقع فرا بیمه ما طرح بانکی و بیمه ای است که با تسهیلات بانکی بدون ضامن می توانید سرمایه گذاری کنید و یا مستمری بگیرید.

طرح فرا بیمه چیست؟

طرح فرا بیمه ، طرح بیمه عمر و مستمری با استفاده با تسهیلات بانکی بدون نیاز به ضامن می باشد. با توجه به تفاهم نامه بانک ملت و شرکت بیمه ما بیمه گذار این بیمه نامه میتواند تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان با دریافت وام بدون نیاز به ضامن از بانک وام دریافت نمایند و با استفاده از سرمایه این بمیه نامه می توانند سرمایه گذاری و پوشش بیمه ای و بازنشستگی دریافت نمایند.

شرایط طرح فرا بیمه ما

با توجه به  ماهیت این بیمه نامه، هر فرد به عنوان بیمه گذار می تواند تا ۲۰۰ میلیون تومان از بیمه ما وارم گرفته و با بازپرداخت اقساط ۳۶ ماهه ، ۳ ساله، تمامی اقساط بیمه نامه را به صورت ماهانه پرداخت می نماید. در پایان سال ۵ ام به بعد بیمه گذارمی تواند به انتخاب خود اندوخته بیمه نامه را برداشت کرده و یا اندوخته را تبدیل به مستمری نموده و ماهانه بازنشستگی دریافت نماید و یا اینکه همچنان به داشتن پوشش های بیمه ای خود ادامه داده و از سود مرکب این اندوخته بیمه ای استفاده نماید.


مطلب مرتبط: آشنایی با انواع بیمه عمر و سرمایه‌گذاری


مزایای طرح فرا بیمه ما

داشتن این بیمه نامه هم از نظر بیمه ای و هم از نظر اقتصادی دارای مزایای ارزنده ای می باشد، ازجمله:

 • دریافت سرمایه بیمه نامه به صورت تسهیلات بانکی بدون نیاز به ضامن و وثیقه
 • باز پرداخت اقساط ۳۶ ماهه سرمایه دریافت شده
 • امکان دریافت وام از محل اندوخته و تمدید دریافت اندوخته بیمه نامه
 • وام با درصد سود ۱۸ و بدون مسدودی بیمه نامه می باشد
 • ارائه پوشش های بیمه ای در طول داشتن بیمه نامه
 • واریز وام به صورت ۲۴ ساعته تا ۴۸ ساعت
 • عدم نیاز به ضامن و وثیقه
 • نداشتن محدودیت سنی برای خرید این بیمه نامه

شرایط طرح فرا بیمه

در خرید بیمه عمر فرا بیمه ما بیمه گذاران باید شرایط زیر را دارا باشند:

 • داشتن حساب بانک ملت

همه بیمه گذارانی که می‌خواهند طرح فرا بیمه داشته باشند باید نزد بانک ملت حساب فعال داشته باشند و اگر حساب ندارند باید اقدام به افتتحاح حساب بانک ملت نمایند.

 • تاییدیه استعلام سابقه
 • برای دریافت تسهیلات بانک ملت اقدام به استعلام از چندین سامانه شود:

سامانه سما چک برای بررسی عدم چک برگشتی
سامانه شقایق برای بررسی حساب فعال بانک ملت و کارت معافیت دائم  یا کارت پایان خدمت و انجام نظام وظیفه
سامانه شاهکار برای تطابق شماره موبایل با کد ملی بیمه گذار
سامانه سمات برای عدم وجود بدهی بانکی

 1. امضای الکترونیکی

شخص متقاضی طرح تسهیلات فرا بیمه ما باید دارای امضای الکترونیکی باشد. وی می تواند امضا الکترونیکی را از درگاه های اعطای گواهی امضا الکترونیکی مانند mKeyOne دریافت کند.

 1. احراز هویت الکترونیکی

برای دریافت تسهیلات فرا بیمه نیاز به احراز هویت الکترونیکی بوده و این احراز هویت با توجه به صحت اطلاعات کارت ملی و امضا الکترونیک قابل انجام خواهد بود. لازم به ذکر است که پس از اتمام فرآیند احراز هویت الکترونیک کد رهگیری برای بیمه گزار صادر خواهد شد.

۵.پرداخت منظم اقساط

یکی از اصلی ترین و مهمترین شرایط طرح فرا بیمه پرداخت منظم اقساط می باشد، باید به این نکته توجه داشته باشید که در صورت عدم پرداخت ۲ قسط، امکان ابطال بیمه نامه وجود دارد. حتی در صورت فوت بیمه گذار، ذی نفعان موظف به پرداخت الباقی حق بیمه می باشند. در این مواقع اگر بیمه گذار بیمه عمر مانده بدهکار داشته باشد، شرکت بیمه گر موظف به پرداخت حق بیمه وی خواهد بود.


مطلب مرتبط: بهترین بیمه عمر کدام است؟


پوشش های طرح های فرا بیمه ما

 • سرمایه فوت به هر علت
 • سرمایه فوت در اثر حادثه
 • پوشش نقص عضو در اثر حادثه
 • پوشش هزینه پزشکی در اثر حادثه
 • پوشش امراض خاص
 • پوشش غرامت ازکارافتادگی
 • میزان اندوخته بیمه ای در سال پنجم بیمه ای

سقف پوشش های بیمه ای طرح فرا بیمه ما

فرا بیمه ما  در ۵ طرح مختلف با پوشش های متفاوت ارائه می شود. که طرح ۵ کامل ترین طرح از نظر پوشش های بیمه ای است که توصیه می شود بیمه گذارانی که می خواهند پوشش کامل بیمه ای را در کنار سرمایه گذاری داشته باشند این طرح را انتخاب نمایند.

میزان تسهیلات فرا بیمه ما به چه میزان می باشد؟

هر فرد بیمه گذار تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان می تواند این بیمه نامه را داشته باشد . همچنین تسهیلات ۵۰ ، ۱۰۰  و ۱۵۰  میلیون تومانی از سایر شرایط داشتن تسهیلات این بیمه نامه می باشند.

میزان مستمری فرا بیمه ما

میزان مستمری فرا بیمه ما با توجه به حق بیمه پرداختی فرد ، سن فرد ، مدت بیمه نامه محاسبه می شود.

اگر می خواهید مبلغ دقیق مستمری فرا بیمه ما را مشاهده نمایید، درخواست مشاوره در سامانه بیمه تایم ثبت نمایید و به کمک مشاوران بیمه تایم می توانید شرایط دقیق و مستمری بیمه ما را بررسی نمایید.

به عنوان مثال برای یک فرد ۳۵ ساله، اگر وام ۵۰ میلیون تومانی دریافت نماید، می تواند در پایان مدت ۵ سال حدود ۱.۳۰۰.۰۰۰ تومان مستمری ماهانه دریافت نماید. اگر ۱۰ سال بعد مستمری دریافت نماید میزان مستمری حدود ۳.۶۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.

اگر وام ۱۰۰ میلیون تومان دریافت نمایید ، میزان مستمری ۲ برابر می شود. و اگر هم ۲۰۰ میلیون تومان وام بگیرید میزان حدودی مستمری شما در پایان ۵ سال حدود  ۵ میلیون تومان می باشد.


مطلب مرتبط: بهترین بیمه عمر سال ۱۴۰۲


میزان اقساط باز پرداخت تسهیلات فرا بیمه ما

اگر شما وام ۲۰۰ میلیون تومانی دریافت نمایید، مبلغ اقساط ماهانه بازپرداخت حدود ۸ میلیون تومان به مدت ۳ سال می باشد. اگر وام شما ۵۰ میلیون تومان می باشد مبلغ اقساط باز پرداخت شما حدود ۲ میلیون تومان می باشد.

طرح های فرا بیمه ما

همانطور که گفته شد طرح فرا بیمه ما در ۵ طرح مختلف ارائه می شود. پوش های ۵ طرح در یک نگاه کلی به ترتیب جدول زیر می باشد:

پوشش هاطرح یکطرح دوطرح سهطرح چهارطرح پنج
سرمایه فوت به هر علت۴۰۰ میلیون تومان۸۰۰ میلیون تومان۱میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان۲ میلیارد تومان۲ میلیارد تومان
فوت در اثر حادثه۲ میلیارد تومان۲ میلیارد تومان۲ میلیارد تومان۲ میلیارد تومان۲ میلیارد تومان
نقص عضو در اثر حادثه۸۰۰ میلیون تومان۱میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان۲ میلیارد تومان۲ میلیارد تومان۲ میلیارد تومان
هزینه پزشکی در اثر حادثه۱۶۰ میلیون تومان۲۰۰ میلبون تومان۲۰۰ میلیون تومان۲۰۰ میلیون تومان۲۰۰ میلیون تومان
پوشش امراض۲۰۰ میلیون تومان۴۰۰ میلیون تومان۵۰۰ میلیون تومان۵۰۰ میلیون تومان۵۰۰ میلیون تومان
غرامت از کارافتادگیدارددارددارددارددارد

 

 

استعلام و خرید فرا بیمه ما

برای استعلام و خرید فرا بیمه ما می توانید درخواست خریدتان را در سامانه بیمه تایم ثبت نمایید. کارشناسان بیمه تایم بهترین شرایط بیمه ای را از طریق مقایسه و ارائه جداول مطابق مشخصات خود فرد ارائه می نمایند. برای خرید بهترین بیمه عمر و بررسی شرایط و پوشش های بیمه ای سایر شرکت های بیمه هم می توانید از کمک کارشناسان بیمه تایم استفاده نمایید.

امتیاز شما به این مطلب چند است؟

میانگین امتیاز ۳.۹ / ۵. تعداد رای ۸

خیلی متاسفیم که این مطلب رضایت شما رو جلب نکرد!

لطفا با نظر خودتون مارو در ارتقا این مطلب یاری کنید

چه موردی رو میتونیم در این مطلب بهبود بدیم؟

تیم تولید محتوای بیمه تایم

۵ comments