بیمه تایم

دیه اعضای سال ۱۴۰۳

محاسبه دیه
۳.۸
(۶)

بر اساس قانون اسلام اگر فردی  خسارتی جانی برای فرد دیگر وارد نماید که منجربه فوت و یا نقص عضو وی گردد مبلغی به عنوان دیه یا همان خون بها برای جبران خسارت باید پرداخت شود.  دیه در انواع بیمه نامه از جمله بیمه شخص ثالث، بیمه‌های مسئولیت ( بیمه مسئولیت پزشکان، بیمه مسئولیت ساختمانی، بیمه مسئولیت خدماتی و … ) مطرح  می‌شود. در این نوشته می‌خواهیم به بررسی میزان دیه اعضای بدن  و شرایط پرداخت خسارت دیه در سال ۱۴۰۳ بپردازیم:

انواع دیه

بر اساس قانون مجازات اسلامی دیه در شرایط مختلف  انواع مختلفی را دارد:

 • دیه قتل:  دیه قتل مطابق یک دیه کامل بوده که مبلغ آن هر ساله توسط قوه قضاییه اعلام می‌شود.
 • دیه منافع اعضا: اگر در اثر حادثه ای فردیحواس خود را از دست بدهد ، فرد مقر باید دیه آن عضو را پرداخت نماید. به طور مثال اگر توانایی شنیدن وی مختل شود اما به گوش آسیبی نرساند. این نوع دیه شامل مواردی چون دیه بینایی، دیه شنوایی، دیه عقل، دیه بویایی و دیه صوت و گویایی است.
 • دیه جراحت: اگر جراحتی توسط یک فرد به فرد دیگر وارد شود ، فرد مقصر باید دیه جراحت را بپردازد که تعیین مبلغ آن بر اساس میزان جراحت و به تشخیص پزشکی قانونی صورت می‌گیرد مانند ایجاد کبودی، زخم، تورم و …
 • دیه اعضای بدن:  در صورتی که از عضوی تنها یک عدد در بدن انسان وجود داشته باشد و فرد مجرم، آن عضو را از بین ببرد، باید یک دیه کامل بپردازد اما اگر از آن عضو دو عدد وجود داشته باشد، از بین بردن یکی از آنها مجازات پرداخت نصف دیه کامل را به همراه خواهد داشت و اگر هر دو عضو از میان بروند، مبلغ دیه برابر با دیه کامل انسان محاسبه خواهد شد.

دیه چگونه محاسبه می‌شود؟

دیه سال 1400

محاسبه دیه هر ساله توسط قوه قضائیه انجام می‌شود و در ابتدای سال میزان دیه ماه عادی و ماه حرام هر سال را اعلام می‌نماید. بر اساس قانون مجازات اسلامی میزان دیه انسان کامل بر اساس نرخ روز ۱۰۰ نفر شتر سالم محاسبه می‌شود. میزان دیه در ماه های عادی و ماه های حرام متفاوت می‌باشد.

دیه ماه های حرام چگونه محاسبه می‌شود؟

ماه‌های حرام سال‌های قمری به ترتیب زیر می‌باشد:

 • محرم
 • رجب
 • ذی القعده
 • ذی الحجه

نکته: معیار آغاز و پایان ماه‌های حرام، مغرب شرعی است، به عبارت دیگر ماه رجب از مغرب شرعی روز آخر ماه جمادی الثانی آغاز و با مغرب آخرین روز ماه رجب پایان می‌یابد.


هر آنچه از خسارت جانی بیمه ثالث و دیه باید بدانید


 نرخ دیه کامل انسان در سال ۱۴۰۳

 • دیه کامل یک مرد مسلمان در ماه حرام  در سال ۱۴۰۳ برابر با یک میلیارد و ششصد میلیون تومان می‌باشد.
 • دیه کامل یک مرد مسلمان در ماه عادی  در سال ۱۴۰۳ برابر با یک میلیارد و دویست میلیون تومان می‌باشد.

ماه‌های حرام سال ۱۴۰۳

ماه‌های حرام و معادل شمسی آن ها در سال ۱۴۰۳ به شرح زیر است:

 • ذی القعده (۲۱ اردیبهشت تا ۱۸ خرداد)
 • ذی الحجه (۱۹ خرداد تا ۱۶ تیر )
 • محرم(۱۷ تیر تا ۱۵ مرداد)
 • رجب (۱۳ دی تا ۱۱ بهمن)

دیه کبودی چقدر می‌باشد؟

بر اساس ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی، صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می‌شوند، گفته شده سیاه شدن پوست صورت شش هزارم، کبود شدن آن سه هزارم و سرخ شدن آن یک و نیم هزارم دیه کامل است و همچنین تغییر رنگ پوست سایر اعضای بدن هم نصف موارد گفته شده است. البته میزان دیه کبودی بر اساس اینکه در کدام یک از اعضای بدن رخ داده و چقدر نمایان باشد، متفاوت می‌باشد.


در تصادف بهم ریخته حواستان به این موارد باشد


دیه اعضای بدن در سال ۱۴۰۳

انواع دیه سال 1400

نوع صدمه وارده و میزان مبلغ دیه هر کدام در سال ۱۴۰۳ بر اساس دیه مصوب سال ۱۴۰۳بوده و به ترتیب زیر می‌باشد:

 • دیه قطع یک دست : ۶۰۰ میلیون تومان
 • دیه قطع یک پا : ۶۰۰ میلیون تومان
 • دیه شکستگی بینی: ۱۲۰ میلیون تومان
 • دیه شکستگی استخوان دست: ۱۲۰ میلیون تومان
 • دیه شکستگی استخوان پا : ۱۲۰ میلیون تومان
 • دیه شکستگی دنده محیط بر قلب: ۳۰ میلیون تومان
 • دیه شکستگی استخوان ترقوه در صروت التیام مطلوب: ۴۸ میلیون تومان

نکته میزان دیه های گفته شده در بالا به صورت کلی بوده و شرایط خاص هر خسارت و نظر پزشکی قانونی و رای دادگاه معیار پرداخت دیه هر عضو می باشد.

دیه انواع جراحت در سال ۱۴۰۳:

دیه انواع جراحتمحل جراحتسر و صورت
حارصه۱۲ میلیون تومان
دامیه۲۴ میلیون تومان

 

انواع دیه و ارش جراحت های وارد شده به سر و صورت چیست؟

 • حارصه: خراش پوست بدون اینکه خون جاری شود. (یک صدم دیه کامل)
 • دامیه: جراحت سطحی که باعث بریدگی گوشت شود و همراه خون کم یا زیاد باشد. (دو صدم دیه کامل)
 • متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود ولی به پوست نازک روی استخوان نرسد. (سه صدم دیه کامل)
 • سمحاق: جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد. (چهار صدم دیه کامل)
 • موضحه: جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان نمایان شود. (پنج صدم دیه کامل)
 • هاشمه: جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود گرچه جراحتی را ایجاد نکند. (ده صدم دیه کامل)
 • مُنَقَّله: جنایتی که درمان آن جز با جابه جا کردن استخوان میسر نباشد. (پانزده صدم دیه کامل)
 • مأمومه: جراحتی که به کیسه مغز برسد. (یک سوم دیه کامل)
 • دامغه: صدمه یا جراحتی که کیسه مغز را پاره کند، که علاوه بر دیه شکستگی سر، موجب ارش پاره شدن کیسه مغز نیز می باشد.

انواع دیه و ارش جراحت های وارد شده به بدن چیست؟

در این زمینه باید گفت جراحات وارد شده به بدن به اندازه نصف جراحات وارد شده به سر و صورت دیه تعلق می‌گیرد. میزان دیات جراحات بدن به شرح زیر می باشد:

 • حارصه: خراش پوست بدون اینکه خون جاری شود. (۰.۵ صدم دیه کامل)
 • دامیه: جراحت سطحی که باعث بریدگی گوشت شود و همراه خون کم یا زیاد باشد. (یک صدم دیه کامل)
 • متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود ولی به پوست نازک روی استخوان نرسد. (۱.۵ صدم دیه کامل)
 • سمحاق: جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد. (دو صدم دیه کامل)

 

میزان دیه برخی از مواردی که بیشتر مورد توجه می‌باشد(در سال ۱۴۰۳) به ترتیب زیر می‌باشد:

 • سیاه شدن صورت بدون جراحت : شش دینار برابر ۲.۸۸۰.۰۰۰ تومان
 • کبود شدن صورت : سه دینار ۱.۴۴۰.۰۰۰ تومان
 • سیاه شدن سایر اعضا بدن: سه دینار ۱.۴۴۰.۰۰۰ تومان
 • سرخ شدن اعضای بدن: ربع دینار ۱۲۰.۰۰۰ تومان
 • دیه نطفه که در رحم مستقر شده: بیست دینار ۹.۶۰۰.۰۰۰ تومان
 • دیه علقه که خوم بسته است: ۱.۹۲۰.۰۰۰ تومان
 • دیه جنین که گوشت و استخوان آن تمام شده و هنوز روح در آن دمیده نشده است (فرقی بین دختر و پسر نیست): یکصد دینار ۴۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
 • دیه جنین در مرحله ای که به صورت استخوان درآمده است و هنوز گوشت نروییده است (هشتاد دینار) ۳۸.۴۰۰.۰۰۰ تومان
 • دیه جنین که روح در آن پیدا شده است. اگر پسر باشد (دیه کامل) ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
 • دیه جنینی که روح در آن دمیده شده (اگر دختر باشد) نصف دیه مرد مسلمان ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
 • دیه جنین که روح در آن دمیده شده است و اگر مشبه باشد (سه چهارم دیه کامل) ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
 • دیه مضقه که به صورت گوشت در آمده باشد (شصت دینار) : ۲۸.۸۰۰.۰۰۰ تومان

نکته : مبالغ فوق به صورت حدودی بوده و رای دادگاه معیار پرداخت خسارت می‌باشد.

میزان و مبلغ دیه شکستگی بینی در سال ۱۴۰۳ چقدر است؟

شکستن استخوان بینی در صورتی که موجب  فساد بینی و از بین رفتن کامل ان شود دیه کامل است. اگر بدون عیب و نقص اصلاح شود موجب یک دهم دیه کامل است و اگر با عیب و نقص بهبود پیدا کند موجب ارش است. سایر شرایط شکستگی بینی به ترتیب زیر می باشد:

 1. قطع کردن و یا از بین بردن تمام بینی یا نرمه‌ای که پایین استخوان بینی استدیه کامل دارد.
 2. از بین بردن تمام نرمه با تمام یا مقداری از استخوان بینی در صورتی که در یک دفعه باشد، موجب دیه کامل است.
  لکن اگر نرمه بینی در یک دفعه و تمام یا مقداری از استخوان بینی در دفعه دیگر از بین برود، برای نرمه دیه کامل و برای استخوان، ارش تعیین می‌شود.
 3. شکستن استخوان بینی درصورتی که موجب فساد بینی و از بین رفتن آن شود، دیه کامل دارد.
  چنانچه بدون عیب و نقص اصلاح شود موجبیک‌ دهم دیه کامل است و اگر با عیب و نقص بهبود پیدا کند، موجب ارش است.
 4. در کج شدن بینی یا شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود، ارش ثابت می‌شود.
 5. از بین بردن هریک از پره‌های بینی یا پرده میان دو سوراخ، موجب یک‌ سوم دیه کامل است.
 6. فلج کردن بینی، موجب دو سوم دیه کامل است.
 7. از بین بردن بینی فلج، موجب یک‌ سوم دیه کامل است.
 8. سوراخ کردن هر دو طرف بینی و پرده فاصل میان آن، خواه با پارگی همراه باشد خواه نباشد، درصورتی که باعث از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود، موجب یک‌ سوم دیه کامل است.
 9. سوراخ کردن هر دو طرف بینی و پرده فاصل میان آن، خواه با پارگی همراه باشد خواه نباشد، درصورتی که باعث از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود، و اگر بهبود یابد، موجب یک‌ پنجم دیه کامل است.
 10. دیه از بین بردن نوک بینیکه محل چکیدن خون است، نصف دیه کامل می‌باشد.
 11. دیه سوراخ کردن یک طرف بینی درصورتی که بهبود نیابد یک ‌نهم دیه کامل است.
 12. دیه سوراخ کردن یک طرف بینی درصورتی که بهبود یابد، یک‌ بیستم دیه کامل است.
 13. دیه سوراخ کردن یک‌ طرف بینیبا پرده وسط آن درصورتی که بهبود نیابد دو نهم دیه کامل است.
 14. دیه سوراخ کردن یک‌ طرف بینی با پرده وسط آن درصورتی که بهبود یابد، یک‌ پانزدهم دیه کامل است.
 15. دیه پاره کردن بینی در صورتی که سبب از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود، یک‌ سوم دیه کامل دارد.
 16. دیه پاره کردن بینی درصورتی که سبب از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود، اگر بهبود یابد یک ‌دهم دیه کامل است.

 

دیه ستون فقرات در سال ۱۴۰۳ چقدر است؟

شرایط پرداخت دیه ستون فقرات بر اساس نوع و میزان خسارت و همچنین میزان درمان پذیری خسارت متفاوت می باشد:

دیه شکستن ستون فقرات در صورتی که اصلا درمان نشود موجب دیه کامل است.

دیه شکستن ستون فقرات که درمان نشود و موجب از بین رفتن یکی از منافع گردد : موجب دو دیه است ؛ اول دیه شکستگی ستون فقرات و دوم دیه یا ارش هر یک از عوارض بوجود آمده ، مثلا اگر شکستن ستون فقرات باعث شود که فرد آسیب دیده توان راه رفتن یا نشستن و یا توان جنسی یا کنترل ادرار خود را نیز از دست بدهد ، فرد مقصر باید علاوه بر دیه شکستگی ستون فقراتی که دیگر درمان نمی شود را  بدهد و هم دیه صدمه دیگری را که به قربانی به صورت غیر مستقیم وارد کرده است .

نکته: منظور از شکستن ستون فقرات در این ماده، شکستن یک یا چند مهره از مهره های ستون فقرات به جز مهره های گردن و استخوان دنبالچه است که صدمه به آنها منجر به دیه گردن و دیه استخوان دنبالچه است که در مقالات جداگانه به توضیح آنها پرداخته شده است .


دیه شکستن ستون فقرات منجر به فلج شدن پاها

در ادامه ماده ۶۴۷ دیه شکستن ستون فقرات منجر به فلج شدن یا سست شدن پاها آمده است . طبق این بند از این ماده شکستن ستون فقرات که موجب فلج و بی حس شدن پاها گردد، علاوه بر دیه ستون فقرات ، موجب دو سوم دیه برای فلج دو پا نیز است. یعنی اینکه علاوه بر دیه ستون فقرات ، دیه فلج پا نیز باید پرداخت شود.

لازم به ذکر است که وقتی قاضی در حکمش مقدار دیه شکستن ستون فقرات را مشخص کرد، شخص مسئول پرداخت دیه ، باید در مهلت قانونی مشخص شده ، دیه را به منجی علیه (قربانی) بپردازد؛ در غیر این صورت می توان از او بابت پرداخت نکردن مبلغ دیه شکایت کرد. علاوه بر این، همانطور که اشاره شد مبلغ دیه ستون فقرات با توجه به نرخ دیه سالی که قرار است دیه پرداخت شود ، محاسبه و پرداخت خواهد شد.

 

دیه کبودی چشم در سال ۱۴۰۳

در مورد دیه کبودی چشم ، احکام دیه کبودی  صادق می باشد. میزان  دیه کبودی چشم در سال ۱۴۰۱ سه هزارم دیه کامل معادل یک میلیون و چهارصد و چهل هزار تومان خواهد بود و فرقی نیز بین زن و مرد و ماه حرام و غیر حرام وجود ندارد. لازم به ذکر است دیه دور چشم در مورد سرخی و سیاهی نیز با بقیه صورت یکسان است؛ به طوریکه دیه سیاهی دور چشم دو میلیون و هشتصد و هشتاد هزار تومان و دیه سرخی دور چشم ۷۲۰ هزارتومان است.

دیه کبودی صورت در سال ۱۴۰۳

بر اساس بند الف ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی، دیه قرمز شدن پوست صورت، یک و نیم هزارم دیه کامل است. میزان دیه کامل، در ماه‌ های غیر حرام از ابتدای سال ۱۴۰۱، مبلغ چهار میلیارد و هشتصد میلیون ریال تعیین شده است. بنابراین، برای دیه سرخ شدن صورت، یک و نیم هزارم ۴۸۰ میلیون تومان محاسبه می شود، که مبلغی معادل ۷۲۰ هزار تومان می باشد.

دیه کبودی گردن ۱۴۰۳

بر اساس ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی، صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می‌شوند، مثل سیاه شدن پوست صورت شش هزارم، کبود شدن آن سه هزارم و سرخ شدن آن یک و نیم هزارم دیه کامل است و همچنین تغییر رنگ پوست سایر اعضای بدن هم نصف موارد گفته شده است. البته میزان دیه کبودی بر اساس اینکه در کدام یک از اعضای بدن رخ داده و چقدر نمایان باشد، متفاوت می‌باشد .در واقع دیه کبودی گردن نیز همانند دیگر اعضا محاسبه گشته و تفاوت چندانی ندارد.

دیه کبودی ران پا ۱۴۰۳

با توجه به قانون نرخ دیه کبودی بدن فقط در رابطه با صورت متفاوت است .در واقع دیه کبودی در سایر اعضای بدن (به جز صورت) مطابق ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی بدین شرح است:

 • سیاه شدن پوست بدن سه هزارم دیه کامل
 • کبود شدن پوست بدن یک و نیم هزارم دیه کامل
 • سرخ شدن پوست بدن ۰.۷۵ هزارم دیه کامل

لازم به ذکر است این نرخ در رابطه با صورت دو برابر خواهد بود .

دیه کبودی و یا قرمزی بدن در سال ۱۴۰۳

دیه سیاهی بدن به جز قسمت صورت، به علت آن که در معرض دید نمی باشد، به موجب بند ب ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی، نصف مبلغ دیه سیاهی صورت می باشد. یعنی، مقدار دیه سیاهی اعضای بدن، معادل ۳ هزارم دیه کامل می باشد یعنی برابر ۳ ملیون و ششصد هزار تومان می‌باشد. همان طور که در بخش قبل، اشاره کردیم، دیه سیاهی صورت، شش هزارم دیه کامل، می‌باشد.

دیه ۱۴۰۳ قرمزی پوست اعضای بدن، جز صورت، با توجه به این که در معرض دید نمی‌باشند، بر اساس بند ب ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی، نصف مبلغ دیه قرمزی صورت است، که معادل با هفتاد و پنج صد هزارم دیه کامل می باشد. برای محاسبه راحت تر دیه سرخی اعضای بدن، دیه سرخی صورت، محاسبه شده و مبلغ آن را نصف می کنیم، که مبلغی، معادل ۳۶۰ هزار تومان می‌شود.

دیه شکستن دست در سال ۱۴۰۳

بر اساس قانون مجازات های اسلامی، میزان دیه شکستگی دست برابر یا نصف دیه کامل انسان است. حال اگر شکستگی در محل مچ دست اتفاق بیافتد میزان دیه آن برابر با یک پنجم یا بیست درصد از دیه کامل دست خواهد بود . یعنی دیه دست شکسته یک مرد مسلمان که التیام یابد ۱۲۰ میلیون تومان می‌باشد.

دیه شکستگی سر در سال ۱۴۰۳

بر اساس قانون، دیه شکستگی سر در قسمت هاشمه  قرار می‌گیرد و تشخیص و تعیین میزان دیه شکستگی سر با توجه به ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی بر عهده قاضی و پزشکی قانونی دادگاه می‌باشد.  میزان دیه شکستگی سر با هاشمه میزان ۱۰ درصد دیه کامل انسان می‌باشد. میزان دیه کامل انسان در سال ۱۴۰۳ در ماه های عادی و غیر حرام  یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و دریک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان می‌باشد. دیه شکستگی جمجمه سر در حد هاشمه برابر با ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان می باشد .

حال اگر ضربه ای به سر وارد شود، بر اساس نظریه پزشکی قانونی و رای دادگاه ، درصد و میران دیه ای مشخص می‌شود که با ضرب در نرخ دیه کامل انسان در سال ۱۴۰۳ محاسبه می‌شود. البته ارش آسیب به سر و ضربه به سر در قانون تعریف نشده و توسط رای دادگاه مشخص می‌شود.

 

میزان و مبلغ دیه جنین

شرایط پرداخت دیه جنین به ترتیب زیر می‌باشد :

 1.  نطفه ای که در رحم مستقر شده است، دو صدم دیه کامل ( ۲ درصد )
 2. علقه که در آن جنین به صورت خون بسته درمی آید، چهار صدم دیه کامل ( ۴ درصد )
 3.  مضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی در میآید، شش صدم دیه کامل ( ۶ درصد )
 4.  عظام که در آن جنین به صورت استخوان درآمده لکن هنوز گوشت روییده نشده است، هشت صدم دیه کامل ( ۸ درصد )
 5.  جنینی که گوشت و استخوان بندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است یک دهم دیه کامل ( ۱۰ درصد )
 6.  دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد، دیه کامل ( صد در صد ) و اگر دختر باشد نصف آن ( ۵۰ درصد ) و اگر مشتبه باشد، سه چهارم دیه کامل ( ۷۵ درصد )
 7.  هرگاه در اثر خسارت  وارد بر مادر، جنین از بین برود، علاوه بر دیه یا ارش جنایت بر مادر، دیه جنین نیز در هر مرحله ای از رشد که باشد پرداخت می‌شود.
 8.  هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، دیه ثابت نمی‌شود.
 9.  هرگاه چند جنین در یک رحم باشند سقط هریک از آنها، دیه جداگانه دارد.
 10. دیه اعضاء و دیگر صدمات وارد بر جنین در مرحله ای که استخوان بندی آن کامل شده ولی روح در آن دمیده نشده است به نسبت دیه جنین در این مرحله محاسبه می گردد و بعد از دمیده شدن روح، حسب جنسیت جنین، دیه محاسبه می شود و چنانچه بر اثر همان جنایت جنین از بین برود، فقط دیه جنین پرداخت می‌شود.
 11.  هرگاه در اثر جنایت و یا صدمه، چیزی از زن سقط شود که به تشخیص کارشناس مورد وثوق، منشأ انسان بودن آن ثابت نگردد، دیه و ارش ندارد لکن اگر در اثر آن، صدمه ای بر مادر وارد گردد، حسب مورد دیه یا ارش تعیین می‌شود.

میزان دیه پارگی پشت ساق پا در تصادف رانندگی چه میزان می باشد؟

اگر فرد تصادف کند و شکستگی اتفاق بیافتد و با توجه به این که جراحت شما جراحت منقله می‌باشد یعنی جراحتی که فقط با جابجایی استخوان بهبود و التیام می یابد و ۷.۵ درصد دیه به آن تعلق میگیرد.

دیه دست و پا در سال ۱۴۰۳

میزان دیه دست و پا با توجه به نوع خسارت و محل خسارت متفاوت می باشد به عنوان مثال دیه شکستگی دست و پا، دیه سوختگی دست و پا، دیه کبودی دست و پا با هم متفاوت می باشد. همچنین محل خسارت نیز در محاسبه میزان دیه تاثیر گذار می باشد. مثلا محل آسیب مچ دست است یا ساعد و یا قسمت دیگر هر کدام دیه جداگانه دارد.

 

دیه هرماه استراحت چقدر است ؟

در بیمه نامه ثالث استراحت طول درمان شامل هزینه نمی باشد، این موضوع صرفا به جهت بهبودی کامل زیاندیده برای موارد رفع مشکل و بهبودی فرد می باشد.

دیه خراشیدگی، ساییدگی، کبودی و بریدگی اعضای بدن در درگیری چقدر است؟

در صورت بهبودی جراحات وارد شده در حادثه نرخ دیه برابر ۲۰.۷ درصد از دیه کامل می‌باشد.

 

دیه بخیه دست و کبودی اعضای بدن چقدر است؟

دیه جراحت منجر به بخیه اگر از نوع دامیه باشد در سر و صورت ۲ درصد و در بدن یک درصد دیه کامل کبودی اعضای بدن هر یک معادل پانزده صدم یک درصد دیه کامل مرد مسلمان است.

 

دیه و ارش کبودی اعضای بدن به چه صورت محاسبه می‌شود ؟

برای کبودی در نقاط مختلف بدن میزان دیه مشخص شده است که طبق قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، دیه کبودی در سر و صورت ۰.۳درصد از دیه کامل و در سایر نقاط بدن ۰.۱۵درصد از دیه کامله می‌باشد.

 

دیه کبودی مختصر اعضای بدن چقدر است ؟

باسلام … میزان دیه هر کبودی در سرو صورت معادل ۰/۳ درصد دیه کامل و دیه هر کبودی در سایر اعضاء بدن معادل ۰/۱۵ درصد دیه کامل ثابت است.

 

اگر عضوی پس از خسارت ازکارافتاده شود و خوب کار نکند، خوب کار نکردن عضو چه دیه ای دارد؟

اگر پزشکی قانونی برای شما درصد از کارافتادگی و کاهش محدوده حرکتی درنظر گرفته باشد به میزان آن درصد از دیه پا بهره مند میشوید .ولی به نظر من به مرور زمان بهبود پیدا میکنید و پزشکی قانونی احتمالا به این مورد درصدی نمیدهد.

خرید آنلاین بیمه

برای مشاوره قبل از خرید انواع بیمه نامه و خرید و دریافت خسارت در همه شاخه های بیمه ای می توانید از کارشناسان بیمه تایم کمک بگیرید. کافی است شاخه بیمه ای مورد نظرتان را در سامانه بیمه تایم

 

 

امتیاز شما به این مطلب چند است؟

میانگین امتیاز ۳.۸ / ۵. تعداد رای ۶

خیلی متاسفیم که این مطلب رضایت شما رو جلب نکرد!

لطفا با نظر خودتون مارو در ارتقا این مطلب یاری کنید

چه موردی رو میتونیم در این مطلب بهبود بدیم؟

تیم تولید محتوای بیمه تایم

۶ comments

 • سلام من ۱۴۰۰/۳/۳۰ با موتور تصادف کردم قسمت نخایی کمرم زخمی شد خون از کمرم میزد بیرون،، رفتم دکتر سی تی اسکن گرفت گفت کوفته شده، میخوام بدونم دیش چجوری حساب میشه؟ چه مقدار درصد میزنن؟؟

 • سلام وقت شما بخیر
  با تشکر از مطالب بسیار مفید سایت
  اگر ممکنه بفرمایید بابت صدمات زیر چند درصد دیه تعلق میگیره اگر بصورت حدودی هم بفرمایید مشکلی نیست
  ۱- شکستگی دنده های های سوم ،چهارم، پنجم و ششم قفسه سینه سمت راست که بدلیل هموتوراکس تحت لوله گذاری قرار گرفته است .
  ۲ پارگی ترمیم شده لب پایین دامیه همراه با تورم-
  ۳- پارگی ترمیم شده بین دو ابرو و زیر زبان ( دامیه )
  ۴- کبودی دور چشم راست و چپ، داخلی تحتانی بازوی چپ، ساعد راست ،فوقانی شانه ر است که مراحل جذب را می گذراند.
  ۵ ساییدگی درحال التیام قدامی تحتانی بینی ،میانی پیشانی، قدامی میانی ساق راست، خلفی فوقانی ساعد چپ و گونه راست ( هر یک حارصه )
  ۶جرات ( دامیه ) خلف آرنج چپ
  ۷_ خونریری متوسط زیر ملتحمه چشم چپ –
  ۸_ خونمردگی مچ دست چپ و روی دست راست
  ۹_ شکستگی سه درصد از تاج نمایان دندان ۳ پایین راست
  ضایعات فوق در اثر اصابت جسم سخت حادث شده اند.

  • جناب رستمی با تشگر از حسن توجه شما حتما در آینده موارد زیر به موارد دیه اضافه خواهد شد.

 • سلام خسته نباشید یه سوال داشتم ویه این موارد چقد میشه
  ۱.جراحت حارصه پیشانی وابرو چپ و بینی
  ۲.کبودی ساق چپ
  ۳.شکستگی بند اخر انگشت پنجم دست راست
  ۴ آسیب استخون بینی