بیمه تایم

بهترین بیمه مسافرتی کانادا

بیمه مسافرتی کانادا
۵
(۴)

کانادا یکی از مقاصد مسافرتی برای بسیاری از افراد می‌باشد. ممکن است در این سفر هزینه‌های پیش بینی نشده از جمله هزینه‌های پزشکی و درمانی و یا حوادث دیگر برای مسافر اتفاق بیافتد که با داشتن بیمه مسافرتی می‌توان جبران بخشی از هزینه‌های پیش آمده را انجام داد.  سفر به کانادا می‌تواند با هدف سفر توریستی، دانشجویی و یا حتی اقامتی باشد که شرایط داشتن بیمه مسافرتی برای هرکدام متفاوت می‌باشد. در ادامه می‌خواهیم به بررسی شرایط بیمه مسافرتی برای سفر به کانادا بپردازیم.

چرا برای سفر به کانادا باید بیمه مسافرتی داشته باشیم؟

 • با توجه به این که پوشش بیمه‌های درمانی پایه از قبیل تامین اجتماعی، خدمات درمانی و غیره در کانادا معتبر نیستند در صورت نیاز برای مراجعه به پزشک نمی‌توانید از این بیمه‌ها استفاده نمایید.
 • پوشش‌های بیمه مسافرتی فقط برای موارد درمانی نبوده و خسارت‌هایی از قبیل گم شدن چمدان و هزینه تاخیر در پرواز را نیز پوشش می‌دهند که این مورد می‌تواند گزینه مهمی برای فرد مسافر باشد.
 • اگر برای دریافت ویزا جهت سفر به کانادا اقدام کرده باشید، یکی از مدارک مورد نیاز برای دریافت ویزای سفر، بیمه مسافرتی کانادا می‌باشد از این رو تهیه بیمه مسافرتی گزینه مهمی برای شما می‌تواند باشد.
 • برخی شرکت‌های بیمه پرداخت خسارت را در کشور مقصد انجام می‌دهند که این موضوع می‌تواند کمک شایانی برای فرد بیمه شده باشد.

 انواع بیمه مسافرتی کانادا

بیمه مسافرتی برای سفر های مختلف ارائه می‌شود و بیمه گذاران می‌توانند برای مقاصد مختلف از پوشش‌های بیمه نامه مسافرتی در زمان سفر به کانادا استفاده نمایند.

 •   بیمه مسافرتی توریستی کانادا
 • بیمه مسافرتی دانشجویی کانادا
 •   بیمه مسافرتی کانادا برای خانم‌های باردار
 •  بیمه مسافرتی کانادا برای ویزای سوپرویزا
 • بیمه توریستی
 • بیمه مسافرتی گروهی
 • بیمه‌نامه‌ی درمانی ویژه مسافران در سراسر جهان
 • مسافرتی کانادا
 • بیمه تازه واردین به کانادا
 • سوپر ویزا
 • بیمه ویزا کار کانادا

نکته: از بین انواع بیمه‌های مسافرتی فقط بیمه مسافرتی برای ویزای توریستی و دانشجویی از طریق شرکت‌های کمک رسان داخلی امکان پذیر است.  سایر انواع بیمه‌های مسافرتی باید از طریق شرکت های کانادایی خریداری شود.

پس از خریداری بیمه مسافرتی کانادا،  بر مبنای قوانین  بیمه نامه‌های مسافرتی، بیمه گذار از ۶ ماه تا یک سال زمان دارد تا از کشور خارج شود و درست از زمانی که مهر خروج کشور مبدا در پاسپورت شما ثبت شود، بیمه مسافرتی شما فعال خواهد شد. شرکت های بیمه گذار ایرانی در کشور کانادا نماینده ندارند و با شرکت های واسطه کار می کنند. اما اگر بیمه نامه خود را از خود کانادا تهیه کنید، رسیدگی و پرداخت خسارت ها به شما با سرعت و کیفیت بهتری انجام خواهد گرفت زیرا به طور مثال بیمه گذارها در این کشور به صورت مستقیم با بیمارستان ها و مراکز درمانی قرارداد دارند و در صورت بروز حادثه به سرعت می توانند در محل حضور پیدا کنند.

همچنین در صورت  مهاجرت به کانادا نیز بیمه مهاجرتی الزامی خواهد بود، که ۳ ماه اول پس از ورود به این کشور را شامل نمی شود. به همین دلیل بهتر است برای اتفاقات پیش بینی نشده در این ۳ ماه نیز بیمه مسافرتی تهیه کنید.

بهترین بیمه‌های مسافرتی برای کانادا

هر فردی می‌تواند بر اساس نیاز  سفر خود بهترین بیمه را انتخاب و خریداری نماید. حتما قبل از سفر به کانادا نیازهای سفر خود را بررسی کنید. پوشش‌ها و خدمات شرکت‌های  کمک رسان در بیمه نامه های مسافرتی تقریبا برابر می‌باشد، اما سفارت و یا کشور مقصد برخی شرایط ویژه برای برخی از بیمه نامه‌ها اعمال می‌کنند که در زمان خرید حتما باید بررسی و تایید شود. حتما در زمان خرید بیمه نامه مسافرتی پوشش‌ها و شرایط را مقایسه کرده و بهترین بیمه مسافرتی کانادا را اتخاب و خریداری نمایید.

کمک رسان‌های بیمه مسافرتی کانادا

برای صدور بیمه مسافرتی کانادا، شرکت‌های بیمه با کمک رسان‌های مختلف همکاری می‌کنند که خدمات بیمه مسافرتی را از این طریق ارائه می‌کنند. کمک رسان های فعال در بیمه مسافرتی کانادا به ترتیب زیر می‌باشد:

بیمه مسافرتی ایران : کمک رسان SWISS ASSIST

بیمه مسافرتی سامان : کمک رسان MidEast ASSIST

بیمه مسافرتی تعاون : کمک رسان SWISS ASSIST

بیمه مسافرتی دی: کمک رسان SOS

قیمت بیمه مسافرتی سامان برای کانادا

قیمت بیمه مسافرتی سامان با پوشش ۵۰ هزار یورو بدون پوشش کرونا ارائه می‌شود. قیمت بیمه مسافرتی سامان برای سفر به کانادا به ترتیب تعداد روزهای سفر به ترتیب زیر می‌باشد:

قیمت مسافرتی سامان کانادا برای بازه تا ۷ روز: ۲۵۳ هزار تومان

قیمت مسافرتی سامان کانادا برای بازه تا ۱۵ روز: ۴۹۴ هزار تومان

قیمت مسافرتی سامان کانادا برای بازه تا ۳۱ روز: ۶۱۱ هزار تومان

قیمت مسافرتی سامان کانادا برای بازه تا ۴۵ روز: ۹۴۳ هزار تومان

قیمت مسافرتی سامان کانادا برای بازه تا ۶۲روز: ۱.۰۶۸.۰۰۰ هزار تومان

قیمت مسافرتی سامان کانادا برای بازه تا ۹۲ روز: ۱.۳۴۱.۰۰۰ هزار تومان

قیمت مسافرتی سامان کانادا برای بازه ۶ ماهه: ۲.۴۸۹.۰۰۰ هزار تومان

قیمت مسافرتی سامان کانادا برای بازه ۱۲ ماهه ( یکساله ) : ۴.۴۸۲.۲۱۶ هزار تومان

قیمت بیمه مسافرتی ملت برای کانادا

قیمت بیمه مسافرتی سامان با پوشش ۵۰ هزار یورو ارائه می‌شود. قیمت بیمه مسافرتی ملت طرح دانشجویی برای سفر به کانادا به ترتیب تعداد روزهای سفر به ترتیب زیر می‌باشد:

قیمت مسافرتی ملت کانادا برای بازه تا ۷ روز: ۷۳ هزار تومان

قیمت مسافرتی ملت کانادا برای بازه تا ۱۵ روز: ۱۱۷.۶۰۰ هزار تومان

قیمت مسافرتی ملت کانادا برای بازه تا ۳۱ روز: ۱۸۳.۰۰۰ هزار تومان

قیمت مسافرتی ملت کانادا برای بازه تا ۴۵ روز: ۲۵۷.۰۰۰  هزار تومان

قیمت مسافرتی ملت کانادا برای بازه تا ۶۲روز: ۳۱۶.۰۰۰ هزار تومان

قیمت مسافرتی ملت کانادا برای بازه تا ۹۲ روز: ۲۹۴.۰۰۰ هزار تومان

قیمت مسافرتی ملت کانادا برای بازه ۶ ماهه: ۵۱۴.۰۰۰  هزار تومان

قیمت مسافرتی ملت کانادا برای بازه ۱۲ ماهه ( یکساله ) : ۸۸۲.۰۰۰ هزار تومان

قیمت بیمه مسافرتی ایران برای کانادا

قیمت بیمه مسافرتی ایران با پوشش ۵۰ هزار یورو ارائه می‌شود. قیمت بیمه مسافرتی ایران طرح دانشجویی برای سفر به کانادا به ترتیب تعداد روزهای سفر به ترتیب زیر می‌باشد:

قیمت مسافرتی ایران کانادا برای بازه تا ۷ روز: ۲۸۴ هزار تومان

قیمت مسافرتی ایران کانادا برای بازه تا ۱۵ روز: ۶۱۱ هزار تومان

قیمت مسافرتی ایران کانادا برای بازه تا ۳۱ روز: ۸۲۳ هزار تومان

قیمت مسافرتی ایران کانادا برای بازه تا ۴۵ روز: ۱.۲۸۶.۶۴۰  هزار تومان

قیمت مسافرتی ایران کانادا برای بازه تا ۶۲روز: ۱.۳۹۲.۴۸۰ هزار تومان

قیمت مسافرتی ایران کانادا برای بازه تا ۹۲ روز: ۱.۸۷۸.۶۶۰ هزار تومان

قیمت مسافرتی ایران کانادا برای بازه ۶ ماهه: ۳.۴۷۲.۸۸۰ هزار تومان

قیمت مسافرتی ایران کانادا برای بازه ۱۲ ماهه ( یکساله ) : ۵.۵۰۳.۶۸۰ هزار تومان

محاسبه قیمت بیمه مسافرتی کانادا

قیمت بیمه مسافرتی کانادا در شرکت‌های مختلف بیمه با کمک رسان های مختلف متفاوت می‌باشد. به عنوان مثال برای یک فرد ۳۰ ساله که می‌خواهد سفر یک ماهه به کانادا داشته باشد قیمت بیمه مسافرتی اش در شرکت های مختلف به ترتیب زیر می‌باشد:

پوشش‌های بیمه مسافرتی کانادا

پوشش های بیمه مسافرتی کانادا

 • پوشش دندانپزشکی در بیمه مسافرتی کانادا: این پوشش هزینه معالجه برای دندان درد، درمان عفونت و کشیدن دندان را جبران می‌کند. پرداخت هزینه دندانپزشکی فرانشیز دارد.
 • پوشش هزینه پزشکی و بستری در بیمه مسافرتی کانادا :  ممکن است فرد بیمه شده در زمان سفر به کانادا نیاز به استفاده از امکانات پزشکی و بستری داشته باشد می تواند از این پوشش استفاده نماید.  هزینه های استفاده از خدمات درمانی در کانادا بسیار پر هزینه می باشد و از این رو داشتن بیمه مسافرتی می تواند کمک هزینه قابل توجهی برای فرد بیمه شده باشد.
 • جبران هزینه تحویل دارو: تهیه و پرداخت هزینه داروهای ضروری برای فرد بیمه شده تحت پوشش بیمه مسافرتی برای سفر به کانادا می‌باشد.
 • بعضی از شرکت‌های بیمه در بیمه های مسافرتی کانادا، در صورت مفقود شدن وسایل، وجه نقدی را معادل قیمت آن پرداخت می‌کنند.
 • هزینه تاخیر در حرکت وسیله نقلیه مورد استفاده بیمه‌گذار خساراتی را که برای فرد بیمه شده را جبران می نماید. همه این موارد از دیگر پوشش‌های بیمه مسافرتی است که خسارات ناشی از آن‌ها با این بیمه جبران می‌شود.
 • انتقال بیمه‌گذار به کشور:  اگر به علت بروز حادثه یا بیماری ناگهانی بیمه‌گذار نیاز به بازگشت به کشور را داشته باشد شرکت کمک‌رسان نسبت به  انتقال بیمه‌گذار و پرداخت هزینه بازگشت وی از کانادا به کشور مبدا اقدام می‌نماید.
 • بازگرداندن جسد بیمه‌گذار: اگر فرد بیمه شده در سفر فوت کند شرکت کمک‌رسان جسد وی را به کشور منتقل می‌کند.
 • هزینه بازگشت یکی از اعضا خانواده: در مواردی که بیمه‌گذار به علت بیماری یا حادثه نیاز به بازگشت به کشور را داشته باشد، هزینه بازگشت یکی از اعضا خانواده بیمه‌گذار به کشور نیز با بیمه مسافرتی جبران می‌شود.
 • انتقال یکی از اعضا خانواده بیمه‌گذار به کشور مقصد: فرض کنید بیمه‌گذار در کشور مقصد در بیمارستان بستری شده باشد در این حالت بیمه مسافرتی هزینه انتقال یکی از اعضا خانواده بیمه‌گزار به کشوری که وی در آن بستری است را پرداخت می‌کند.
 • پرداخت هزینه بازگشت بیمه‌گذار به کشور به خاطر فوت اقوام: در صورتی که یکی از اعضای خانواده درجه یک یا دو بیمه‌گذار فوت کند بیمه‌گذار می‌تواند هزینه سفر خود را از شرکت بیمه دریافت کند.
 • مشاوره حقوقی: در زمینه‌هایی که بیمه‌گذار از لحاظ قانونی دچار مشکل شده است شرکت کمک‌رسان با ارایه مشاوره حقوقی از وی حمایت می‌کند.


 

شرکت‌های عرضه کننده بیمه مسافرتی کانادا

شرکت‌های زیادی بیمه مسافرتی برای کانادا را عرضه می‌کنند. که شامل بیمه مسافرتی سامان کانادا، بیمه کوثر، بیمه دانا، بیمه، تعاون، آسیا، ایران، بیمه مسافرتی آسماری، بیمه پارسیان و پاسارگاد هستند. بیمه‌نامه این شرکت‌ها به صورت انفرادی و گروهی صادر می‌شود و شما می‌توانید برای سفرهای داخلی و خارجی خود از آن‌ها استفاده کنید.

بهترین بیمه‌های مسافرتی برای کانادا

پوشش‌ها و خدمات شرکت‌های  کمک رسان در بیمه نامه های مسافرتی تقریبا برابر می باشد، اما سفارت و یا کشور مقصد برخی شرایط ویژه برای برخی از بیمه نامه ها اعمال می کنند که در زمان خرید حتما باید بررسی و تایید شود. حتما در زمان خرید بیمه نامه مسافرتی پوشش ها و شرایط را مقایسه کرده و بهترین بیمه مسافرتی کانادا را اتخاب و خریداری نمایید.

بیمه مسافرتی برای ویزای کانادا

همانطور که گفته شد با ثبت مهر خروج از کشور بیمه نامه مسافرتی فعال می شود. بعد از خرید بیمه نامه مسافرتی بیمه گذار تا ۶ ماه فرصت خروج از کشور دارد در غیر این صورت باید بیمه نامه جدید خریداری شود. در زمان خرید باید بررسی کنید که کدام شرکت کمک رسان در کانادا دارای شرایط پرداخت خسارت در محل می باشد که بتوانید آنلاین خسارتتان را دریافت نمایید. در غیر این صورت باید خسارت پرداخت شده و در ایران باربر سازی هزینه های درمانی انجام شود.


شرایط بیمه مسافرتی کانادا

 • حتما بیمه نامه مسافرتی را قبل از سفر آماده کرده و به هنگام دریافت ویزا آن را جزو مدارکتان ارائه دهید.
 • روند قرار گرفتن در پوشش بیمه ای درمانی کاناداف برای استان‌های بریتیش کلمبیا، انتاریو، نیوبرانزوئیک و کبک، سه ماه زمان می‌باشد و از این رو داشتن بیمه مسافرتی به نفع فرد بیمه شده می‌باشد تا در زمان خسارت به مشکل نخورد.
 • سقف پوشش بیمه‌ای بالاتری را برای بیمه های مسافرتی تان انتخاب و خریداری کنید که در زمان خسارت به مشکل نخورید.
 • در کلیه بیمه نامه‌ها، بیمه گذار باید به محض رخداد اتفاق، حداکثر ظرف مدت ۵ روز  خسارت را به صورت کتبی مطلع نماید و برای دریافت خسارت تشکیل پرونده دهد.
 • شما می توانید بیمه مسافرتی خود را بر اساس نوع و عنوان سفرتان ، از طریق وکیل رسمی مهاجرت به کانادا و یا به صورت آنلاین این بیمه را دریافت نمایید.
 • در صورتی که تخصص کافی در زمینه بیمه ندارید جهت چگونگی اخذ بیمه های مسافرتی و مشاوره ی صحیح با مشاورین ارشد  بیمه تایم تماس گرفته و پوشش های لازم را به کمک کارشناسان ما تهیه نمایید.

بیمه های مورد تایید سفارت آلمان و اتریش


مواردی که تحت پوشش بیمه مسافرتی کانادا نیستند:

بعضی از حوادث و اتفاقات هستند که در صورت بروز آن‌ها در طول سفر و ایجاد خسارت برای شما، تحت شمول بیمه مسافرتی کانادا قرار نمی‌گیرند. این موارد عبارتند از:

 1. بلایای طبیعی مانند سیل، زلزله، فوران آتشفشان و رانش زمین
 2. اقداماتی که ممکن است علیه امنیت ملی در زمان حضور در کانادا رخ بدهد مثل شورش و اعتصاب. همچنین خسارات ناشی از حوادث تروریستی هم تحت شمول بیمه مسافرتی قرار ندارند
 3. اگر برای شرکت در برنامه‌های تفریحی زمستانی در کانادا برنامه‌ریزی دارید مراقب باشید سلامتی خود باشید چون در صورت وقوع حادثه در زمان انجام ورزش، خسارات و هزینه درمان شما تحت پوشش بیمه مسافرتی کانادا قرار نمی‌گیرد.
 4. مسمومیت و عوارض ناشی از استفاده اختیاری مشروبات الکلی و مواد مخدر تحت پوشش بیمه مسافرتی کانادا نخواهد بود.
 5. برای دریافت خدمات درمانی مربوط به بیماری‌هایی که جنبه اپیدمی پیدا کرده‌اند مانند کرونا، نمی‌توانید از بیمه مسافرتی کانادا استفاده کنید.
 6. خانم‌های باردار نیز نمی‌توانند برای زایمان و خدمات مربوط به آن در کانادا از بیمه مسافرتی کانادا استفاده کنند
 7. برای جبران هزینه های درمان های روحی روانی نیز نمی توان از بیمه مسافرتی کانادا استفاده کرد.
 8. بیشتر شدن هزینه خسارت ها از سقف تعهد بیمه مسافرتی
 9. هزینه خرید عینک، عصا، پروتزها، وسایل توانبخشی مثل ویلچیر
 10. هزینه واکسن و اقدامات برای پیشگیری از برخی بیماری ها
 11. هزینه درمان آسیب دیدگی در ورزش های خطرناک مانند اسکی
 12. هزینه درمان بیماری هایی که از قبل بیمه شده را درگیر کرده باشد

چه شرکت‌هایی بیمه مسافرتی برای کانادا ارائه می‌نمایند؟

برای خرید بیمه مسافرتی برای سفر به کانادا در همه شرکت های بیمه، باید فرد بیمه شده بیمه مسافرتی برای سفر به سراسر جهان را خریداری نمایید که پوشش کانادا رو هم داشته باشید.

سقف پوشش بیمه مسافرتی برای کانادا

سقف پوشش بیمه مسافرتی برای کانادا تا ۵۰.۰۰۰ هزار یورو می باشد.  البته برخی شرکت های بیمه تا سقف ۷۰ هزار و ۱۰۰ هزار یورو هم پوشش بیمه مسافرتی ارائه می نمایند. فرد بیمه شده تا سقف مشخص شده در بیمه نامه و با کسر هزینه فرانشیز می‌تواند از پوشش های بیمه مسافرتی کانادا استفاده نماید.

 

پرداخت خسارت در بیمه‌های مسافرتی کانادا

پرداخت خسارت در بیمه های مسافرتی به دو روش زیر امکان پذیر می‌باشد:

شرکت‌های بیمه با ارتباط با شرکت های کمک رسان جهت بررسی و هماهنگی جهت پرداخت خسارت، هزینه های پیش آمده را بررسی کرده و خسارت را پرداخت می نمایند.

فرد بیمه شده پس از پرداخت خسارت با همراه داشتن بیمه نامه و رسید هزینه های پرداختی، موارد را به شرکت بیمه ارائه داده و پس از بررسی خسارات توسط کارشناسان بخش خسارت، خسارت فرد بیمه شده پرداخت می شود. رسید هزینه ها باید از سوی بیمارستان و یا هر جای دیگر که خدمان را به شما ارائه می نمایند باید مهر و تایید شده باشد.

در زمان خسارت در کانادا چکار باید بکنیم؟

اگر در کانادا برای شما حادثه ‌ای رخ داد که تحت پوشش بیمه مسافرتی است باید ظرف مدت ۲۴ ساعت شرکت بیمه را در جریان حادثه قرار دهید. با تاخیر در اطلاع‌ رسانی ممکن است شرکت بیمه، خود را از ارائه خدمات و جبران خسارات احتمالی، معاف کند.

بیمه مسافرتی از شرکت‌های کانادایی

برای خرید بیمه مسافرتی از شرکت های کانادایی می توانید از طریق سایت های شرکت های بیمه کانادایی اقدام به خرید البته توجه نمایید که برای سفر به کانادا دریافت بیمه با هر نوع ویزایی که دارید بسیار حائز اهمیت است. در حقیقت بیمه مسافرتی کانادا جزو ملزومات سفر شما محسوب می‌شود.

نکته: با توجه به نوع ویزایی که دریافت می‌کنید، شرایطی که در بیمه‌نامه قید می‌شود متفاوت خواهد بود. قیمت بیمه‌نامه مسافرتی بر حسب نوع و زمانی که پوشش می‌دهند هم متغییر است.

همانطور که می‌دانید دریافت بیمه مسافرتی از کشور کانادا مزیت‌های مختلفی دارد. اضافه کردن پوشش‌ها در حین سفر را می‌توان یکی از مهم‌ترین مزیت‌های خرید بیمه‌نامه از کشور کانادا دانست یا اگر به دیگر نقاط سفر کردید همچنان تحت پوشش این بیمه باشید.

خرید بیمه مسافرتی کانادا

برای خرید بیمه مسافرتی جهت سفر به کانادا ، می توانید با انتخاب سن فرد مسافر و مدت زمان سفر و مقصد سفر در سایت بیمه تایم ، قیمت بیمه مسافرتی شرکت های بیمه را مقایسه کرده و با ارسال تصویر پاسپورت و گذرنامه فرد بیمه شده اقدام به خرید بیمه مسافرتی نمایید.

 

سوالات متداول

آیا بیمه مسافرتی کانادا دارای فرانشیز است؟

بیمه مسافرتی را از هر شرکت بیمه خریداری نمایید، در پرداخت هر خسارت با توجه به میزان فرانشیز هر خسارت که در بیمه نامه درج شده می توانید از خدمات بیمه مسافرتی کانادا استفاده نمایید.

آیا بیمه مسافرتی کانادا برای مدت اقامت شما پوشش ارائه می نماید؟

بیمه مسافرتی کاناد برای سفر شما به کشور کانادا می باشد، اگر می خواهید به کشورهای دیگر از قبیل شینگن سفر داشته باشید باید بیمه مسافرتی سراسر جهان را خریداری کنید.

آیا پوشش بیمه مسافرتی کانادا قابل تمدید می باشد؟

بیمه مسافرتی کانادا قابل تمدید نمی باشد، اما هر بیمه گذار می تواند در زمان خروج از ایران بیمه مسافرتی کانادا تهیه نمایید.

آیا بیمه مسافرتی کانادا خدمات ۲۴ ساعته دارد؟

برخی از شرکت های کمک رسان در بیمه های مسافرتی دارای خدمات پشتیبانی ۲۴ ساعته می باشند که در زمان خرید بیمه مسافرتی می توانید از کارشناسان بیمه تایم کمک بگیرید.

 

امتیاز شما به این مطلب چند است؟

میانگین امتیاز ۵ / ۵. تعداد رای ۴

خیلی متاسفیم که این مطلب رضایت شما رو جلب نکرد!

لطفا با نظر خودتون مارو در ارتقا این مطلب یاری کنید

چه موردی رو میتونیم در این مطلب بهبود بدیم؟

تیم تولید محتوای بیمه تایم

۴ comments