بیمه تایم

عوامل موثر بر قیمت بیمه مسئولیت ساختمانی چه هستند؟

نرخ بیمه مسئولیت ساختمانی
۴.۹
(۷)

از بیمه ساختمان در حال ساخت می توان به بیمه مسئولیت ساختمانی که از انواع بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان می‌باشد اشاره نمود. بنابراین با توجه به ماهیت بیمه‌های مسئولیت، شرکت های بیمه سعی می‌کنند در این بیمه نامه تمامی ریسک‌های یک پروژه که ممکن از عملیات آن به افراد و کارکنان پروژه وارد آید را پوشش دهند. اینکه بیمه ساختمان چیست و چه مواردی در آن از دغدغه‌های کارفرما می‌باشد را بر آن هستیم در این قسمت به آن بپردازیم.

در پروژه‌های ساختمانی با توجه به اینکه افراد و کارگران پروژه با ابزار و وسایل بسیاری در شرایط کار نامناسب از لحاظ ارتفاع و ریسک، سرو کار دارند بنابراین ریسک‌های بیشتری متوجه کارکنان و بالتبع آن با توجه به قوانین کار و و مجازات اسلامی مسئولیت کارفرمای پروژه های ساختمانی را در بر می‌گیرد. حتی در زمان خسارت به کارکنان با توجه به ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی به دنبال مطالبات خود می‌آید. از طرف دیگر در نظر داشته باشید که اگر از عملیات ساختمانی هر گونه خسارتی جانی یا مالی به افراد ثالث وارد آید باز مسئولیت کارفرما دخیل خواهد شد. شرکت‌های بیمه برای رفاه حال کارفرما و پیمانکاران پروژه‌های ساختمانی بیمه مسئولیت ساختمانی را طراحی و پیشنهاد می‌نمایند. بیمه مسئولیت ساختمانی که در دسته بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ناشی از عملیات ساختمانی می‌باشد از نوع بیمه نامه‌های اجباری می‌باشد. این بیمه مسئولیت با توجه به ریسک پروژه‌های در حال ساخت و عوامل موثر بر تشدید خطر دارای کلوزهای مهم و متنوع می‌باشد که به درخواست و پیشنهاد بیمه گذار اضافه می‌گردد.

نکته: کلوزهای بیمه مسئولیت ساختمانی همواره در جهت کامل‌تر کردن پوشش‌های کارفرما نمی‌باشند بنابراین در انتخاب هر یک از کلوزها از یک مشاور متخصص بیمه‌ایی سود ببرید.

عوامل موثر بر هزینه یا نرخ بیمه مسئولیت ساختمانی چه هستند؟

عوامل موثر (بر هزینه ) نرخ بیمه مسئولیت ساختمانی

علاوه بر آشنایی با بیمه مسئولیت ساختمانی سعی می‌نماییم بیشتر به عوامل موثر در قیمت بیمه ساختمان بپردازیم که در هزینه و نرخ بیمه مسئولیت ساختمان موثر است:

 

۱- موارد مربوط به پروژه و مراحل کار

در هر بیمه نامه‌ایی عواملی موثرند ما سعی می‌کنیم عواملی که در کم یا زیاد شدن قیمت بیمه حوادث ساختمان در بیمه مسئولیت ساختمانی موثر هستند را بررسی نماییم:

 • متراژ بنای در حال ساخت این متراژ با توجه به جواز ساخت می‌باشد و سندیت جواز ساخت است در زمان خسارت بیمه مسئولیت.
 • نوع فعالیت ساختمانی در نرخ بیمه مسئولیت ساختمانی و در نتیجه هزینه بیمه مسئولیت ساختمانی موثر است. پروژه در مرحله: احداث بنا هست یا در مرحله تخریب و احداث بنا
 • مرحله‌ایی که پروژه ساختمانی در آن می‌باشد. مانند: تخریب، گودبرداری، فونداسیون، اسکلت سازه ( بتن یا فلز )، نازک کاری، سفت کاری، نما. هر یک از این مراحل در تعیین درجه ریسک پروژه موثر هستند و بالتبع آن با قیمت بیمه مسئولیت ساختمانی ارتباط مستقیم دارد.
 • نوع اسکلت ساختمان، ریسک در اسکلت بتونی کمتر از اسکلت فلزی می‌باشد.

 

۲- مدت بیمه مسئولیت ساختمانی

بطور معمول این بیمه نامه به مدت ۳۶۵ روز صادر می‌گردد مدت زمان در تعیین ریسک موثر است و اگر کارفرما مدت کمتر از ۳۶۵ روز را درخواست نماید این نشانه این است که ریسک در روزهایی که مشخص شده است بیشتر است بنابراین شرکت‌های بیمه در مدت مشخص شده ریسک را در نظر می‌گیرند.

تمامی مواردی که عنوان شد در تعیین قیمت بیمه حوادث ساختمان موثر است اما تعیین مواردی که در ذیل یاد می‌شود از تاثیرگذارترین موارد در قیمت بیمه ساختمان است.

۳- حداکثر پوشش‌های بیمه مسئولیت ساختمانی

صحبت ما بر روی مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان است بنابراین اگر کارگر و کارکنان پروژه دچاره هر گونه خسارت جانی یا هزینه پزشکی از کار شدند و با توجه به تعیین قصور کارفرما در اتفاق افتاده در موارد ذیل پوشش‌ها قابل اعمال و ارائه می‌باشد. مشخص است که صحبت ما بر روی تعهدات دیه و هزینه‌های پزشکی می‌باشد:

 • تعهد بیمه گر در جبران هزینه پزشکی برای هر نفر در هر حادثه: در این قسمت سقف هزینه پزشکی که برای هر خسارت قابل پرداخت هست مشخص می‌گردد.
 • حداکثر تعهد بیمه گر برای جبران هزینه های پزشکی در طول مدت بیمه: سقف پرداخت خسارت هزینه پزشکی در طول مدت بیمه و در جمع تمام خسارات هزینه پزشکی می‌باشد .
 • تعهد بیمه گر برای جبران غرامت فوت و نقص عضو هر نفر در هر حادثه در ماه‌های عادی: به میزان دیه در سال خرید بیمه نامه در ماه‌های عادی تعیین می گردد.
 • تعهد بیمه گر برای جبران غرامت فوت و نقص عضو هر نفر در هر حادثه در ماه‌های حرام: میزان دیه اعلام شده در ماه‌های حرام که ابتدای سال شمسی اعلام می‌گردد تعیین می‌شود.
 • حداکثر تعهد بیمه گر برای جبران حوادث منجر به  غرامات مازاد بر دیه اول برای هر نفر در هر حادثه: در بیمه عملیات ساختمانی  ممکن است خسارت وارده به کارکنان و کارگران بیشتر از یک دیه باشد بطور مثال فرد هم قطع نخاع و هم نابینا از حادثه شود در این مواقع انتخاب مبلغ مازاد بر دیه اول کمک کننده است در جبران خسارت.
 • حداکثر تعهد بیمه گر برای جبران غرامت های فوت و نقص عضو در طول مدت بیمه: در بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی این گزینه سقف میزان دیه پرداخت شده از سوی شرکت بیمه را در زمان بیمه و وقوع خسارت تعیین می‌نماید.

 

قیمت بیمه مسئولیت ساختمان

قیمت بیمه مسئولیت ساختمان

در این قسمت تلاش شد که بطور کامل پوشش‌های بیمه مسئولیت که در استعلام نرخ بیمه مسئولیت موثر می‌باشد بررسی شود. اما در نرخ بیمه مسئولیت ساختمانی عواملی مانند انتخاب کلوزهای این بیمه نامه نیز موثر است. باید خاطر نشان کرد که علاوه بر این موارد انتخاب شرکت بیمه‌ایی که ریسک مسئولیت به آن جابجا می‌شود و نرخ و شرایط آنها در تعیین ریسک و نرخ بیمه مسئولیت و بالتبع آن قیمت بیمه مسئولیت ساختمان موثر است. اینکه انتخاب ما شرکت بیمه ایران باشد و این استعلام نرخ بیمه مسئولیت ایران باشد با نرخ بیمه مسئولیت بیمه ایران و یا استعلام بیمه مسئولیت بیمه پارسیان و استعلام حق بیمه مسئولیت بیمه پارسیان باشد و …. در تعیین حق بیمه تاثیر دارد و هر چند که در انتخاب شرکت باید از طریق یک مشاور حرفه‌ایی آگاه به تمام این شرکت پیش رفت تا بتوان در زمان خسارت به چالش دچار نشویم.

برای اطلاع از قیمت دقیق بیمه مسئولیت ساختمانی و همچنین دریافت مشاوره کافی است از طریق تکمیل فرم صفحه بیمه مسئولیت ساختمانی منتظر تماس کارشناسان ما باشید تا در زمینه خرید این  بیمه نامه راهنمایی‌های لازم را انجام دهند.

با توجه به تخصصی بودن این بیمه نامه ما در تیم بیمه تایم سعی نموده‌ایم از کارشناسان حرفه‌ایی و تحصیل  کرده که از بین مهندسین انتخاب نموده‌ایم بهترین مشاوره را در تعیین ریسک بدهیم تا بعد از تعیین ریسک مناسب جهت پروژه، با بررسی شرکت بیمه‌ایی قدرتمند در پرداخت خسارت و مدیریت این بیمه نامه بتوانیم بهترین نرخ بیمه مسئولیت را از استعلام نرخ بیمه مسئولیت ساختمان بیمه ایران یا استعلام نرخ بیمه مسئولیت ساختمان بیمه پارسیان و … ارائه نماییم.

 

 

 

امتیاز شما به این مطلب چند است؟

میانگین امتیاز ۴.۹ / ۵. تعداد رای ۷

خیلی متاسفیم که این مطلب رضایت شما رو جلب نکرد!

لطفا با نظر خودتون مارو در ارتقا این مطلب یاری کنید

چه موردی رو میتونیم در این مطلب بهبود بدیم؟

تیم تولید محتوای بیمه تایم

۲ comments

 • همسایه بغل من میخواد گود برداری برای ساخت نمایدمبلغ بیمه باید چقد باشد چون خونه من ارزشش بیست میلیارد میباشد سه طبق

  • جناب ملکزاده باید همسایتون بیمه نامه تهیه کنه، شما نمی تونید برای خونتون بیمه نامه داشته باشید.