بیمه تایم
بیمه باربری صادراتی

بیمه باربری صادراتی

۵
(۳)

بیمه باربری صادراتی یکی از انواع بیمه باربری در رشته بیمه اموال می‌باشد که به عنوان یکی از قدیمی ترین انواع بیمه نامه‌ها در سراسر جهان ارائه می‌شود. این بیمه نامه با توجه به نوع بیمه نامه خسارت های اتفاق افتاده را جبران می نماید. شرایط و پوشش‌های بیمه باربری صادراتی را در ادامه بررسی خواهیم کرد.

بیمه باربری صارداتی چیست؟

بیمه باربری صادراتی یکی از انواع بیمه نامه های باربری می‌باشد که برای کالاهایی که از ایران به مقصد کشورهای خارجی حمل می‌شوند و بر اساس شرایط فروش نیاز به بیمه‌نامه صادراتی دارند، را تحت پوشش قرار می‌دهد.

انواع بیمه باربری

بیمه باربری وارداتی

این بیمه نامه کالاهای خریداری شده از کشورهای مختلف جهان به مقصد ایران را تحت پوشش قرار می‌دهد و یکی از انواع اسناد لازم جهت گشایش اعتبار در بانک ها می‌باشد.

بیمه باربری صادراتی

بیمه باربری صادراتی پوشش های لازم برای کالای صادراتی را تحت پوشش قرار می‌دهد.

بیمه باربری داخلی

این بیمه نامه کالاهایی را تحت پوشش قرار می‌دهد که مبدا و مقصد آن ها  داخل مرز های ایران یکی از شهر های ایران باشد.

پوشش های بیمه باربری صادراتی

پوشش‌های بیمه باربری صادراتی در دو نوع ارائه می‌شود:

خطرات اصلی بیمه باربری صادراتی این بیمه نامه شامل تصادف، تصادم، واژگونی و سقوط وسیله نقلیه می‌باشد.

خطرات اضافی بیمه باربری صادراتی: با توجه به کلوز بیمه نامه ای که خریداری کرده اید پوشش های اضافی دیگر هم از قبیل خسارتهای ناشی از بارگیری، تخلیه، سرقت کل محموله به همراه وسیله نقلیه، آب دیدگی و سقوط کالای مورد بیمه از روی وسیله حمل تحت پوشش می باشد.

کلوزهای بیمه باربری صادراتی

کلوز A بیمه باربری صادراتی

پوشش های این کلوز شامل موارد زیر می باشد:

 • آتش سوزی و انفجار
 • به گل نشستن، زمین گیر شدن، برخورد با کف دریا، غرق شدن، واژگون شدن (کشتی یا شناور)
 • واژگون شدن یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی
 • تصادم یا برخورد کشتی، شناور یا وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی
 • تخلیه کالا در بندر اضطراری
 • تفدیه کالا در جریان زیان همگانی
 • به دریا انداختن کالا برای سبک سازی
 • زلزله، آتشفشان یا صاعقه
 • به دریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی
 • ورود آب دریا، دریاچه، رودخانه به کشتی، شناور، محفظه کالا، کانتینر، لیفت وان یا محل انبار
 • تلف کلی هربسته درکشتی یا شناورویا تلف کلی هربسته به علت افتادن در هنگام بارگیری ویا تخلیه کشتی و یا شناور
 • طوفان
 • دزدی دریایی
 • آسیب و تخریب عمدی مورد بیمه که توأم با سوء نیت بوده، از طرف هر کس
 • خسارت‌های ناشی از باران، آفتاب و دم
 • کرم زدگی، موش زدگی، آفت زدگی و …
 • ریزش، کسری

کلوز B بیمه باربری صادراتی

 • آتش سوزی و انفجار
 • به گل نشستن، زمین گیر شدن، برخورد با کف دریا، غرق شدن، واژگون شدن (کشتی یا شناور)
  واژگون شدن یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی
 • تصادم یا برخورد کشتی، شناور یا وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی
 • تخلیه کالا در بندر اضطراری
 • تفدیه کالا در جریان زیان همگانی
 • به دریا انداختن کالا برای سبک سازی
 • زلزله، آتشفشان یا صاعقه
 • به دریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی
 • ورود آب دریا، دریاچه، رودخانه به کشتی، شناور، محفظه کالا، کانتینر، لیفت وان یا محل انبار
 • تلف کلی هربسته درکشتی یا شناورویا تلف کلی هربسته به علت افتادن در هنگام بارگیری ویا تخلیه کشتی و یا شناور

کلوز C بیمه باربری صادراتی

 • آتش سوزی و انفجار
 • به گل نشستن، زمین گیر شدن، برخورد با کف دریا، غرق شدن، واژگون شدن (کشتی یا شناور)
  واژگون شدن یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی
 • تصادم یا برخورد کشتی، شناور یا وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی
 • تخلیه کالا در بندر اضطراری
 • تفدیه کالا در جریان زیان همگانی

مطالب بیشتر : شرایط بیمه باربری


استثنائات بیمه باربری صادراتی

خسارات زیر در بیمه باربری صادراتی تحت پوشش نمی باشد و اگر خساراتی در موارد زیر اتفاق بیافتد تحت پوشش نخواهد بود:

  1. خسارات ناشی از اشعه یونساز و آلودگی به مواد رادیواکتیو ناشی از هرگونه سوخت یا فضولات هسته ای
  2. خسارات ناشی از عدم قبول بیمه گذار برای ورود کالای مورد بیمه و یا ممانعت مقامات کشور واردکننده از ورود کالا.
  3. خسارات ناشی از کسر از مبدا و یا ارسال کالایی مغایر با اسناد حمل و یا خرید


پرداخت خسارت بیمه باربری صادراتی

در زمان خسارت بیمه گذار باید موارد زیر را جهت پرداخت خسارت رعایت نماید:

در مورد خسارت های مر بوط به مفقودی برای هر بسته ای که مفقود شده بلافاصله از متصدیان حمل و نقل و یا مقامات بندر و یا متصرفان دیگر کالا کتباً درخواست پرداخت خسارت نمایند.

در مورد خسارت‌های مشهود در بیمه باربری صادراتی به محض اطلاع و قبل از تحویل گرفتن مورد بیمه تقاضای بازدید از متصدیان حمل و نقل و یا سایر متصرفان کالا را به صورت کتبی نموده و نسبت به خسارتهایی که در هنگام بازدید مشخص می گردد. گواهی مربوط را که به امضای آنها رسیده باشد دریافت و از نامبردگان درخواست پرداخت خسارت نمایند.

در مواردی که از سالم بودن کالا مطمئن نباشند به هیچ وجه نباید رسید بدون قید وشرط به متصدیان حمل و نقل بدهند (در چنین مواردی باید حق خود را برای مطالبه خسارت با قید در ورقه بارنامه یا رسیدی که به متصدیان حمل و نقل می دهند محفوظ دارند.)

هرگاه در هنگام تحویل کالا زیان یا آسیبی مشهود نباشد، بیمه گزار یا نمایندگان وی بایستی حداکثر ظرف سه روز از تاریخ تحویل کالا و اطلاع از خسارت، مراتب را کتباً با پست سفارشی یا تلگرام یا اظهارنامه به متصدیان حمل و نقل اعلام نمائید.
تذکر: به صاحبان کالا و نمایندگان ایشان توصیه می شود که مقررات ادارات و گمرک بندر تخلیه را دقیقاً مطالعه و رعایت نمایند.

در مواردی که تمام یا قسمتی از کالا از طرف مؤسسه حمل و نقل به بیمه گزار و یا نمایندگان او تحویل نشود، نامبردگان موظفند پس از تنظیم صورت جلسه کسر تخلیه، گواهی کتبی عدم تحویل را از مؤسسه مزبور بخواهند. در صورتی که گواهی عدم تحویل در موعدهای مقرر در زیر صادر نشود، بیمه گزار بایستی حداکثر ظرف مدت یک هفته درخواست خسارت را به موجب اظهارنامه رسمی از موسسه حمل و نقل بنماید و مراتب را به بیمه گر اطلاع دهد.

بیمه گزار و یا نمایندگان او موظفند در مورد خسارت مشهود که به موجب این بیمه نامه بیمه گر تعهد جبران آن را دارد، چنانچه مورد بیمه در ید متصدیان حمل و نقل است قبل و یا بلافاصله پس از تحویل گرفتن کالا از آنها و چنانچه خسارت در انبار گمرک مشاهده شود، قبل از تحویل گرفتن از انبار، مراتب را به بیمه گر یا مؤسسات مجازی که توسط بیمه مرکزی ایران معرفی خواهند شد، اعلام نموده و درخواست بازدید از کالا را بنماید.


مدت بیمه باربری صادراتی

با توجه به نوع وسیله حمل مدت بیمه نامه برای داشتن پوشش ها متفاوت می باشد. شرایط بیمه باربری صادراتی به ترتیب زیر می باشد:

در صورت حمل با کشتی حداکثر ۷ ماه پس از تخلیه کالا از کشتی.

در صورت حمل با کامیون و قطار حداکثر ۷ ماه پس از ورود به وسیله حمل به مرز.

در صورت حمل با هواپیما حداکثر ۳ ماه پس از تخلیه کالا از هواپیما

 

 

مدارک اعلام خسارت بیمه باربری صادراتی

در زمان خسارت در بیمه باربری صادراتی موارد زیر باید به شرکت بیمه مورد نظر ارائه شود:

 1. اصل بارنامه سراسری
 2. بارنامه داخلی ( چنانچه کالا بعد از ترخیص از کمرگ خسارت ببیند)
 3. اصل بارنامه سراسری
 4. اصل بارنامه سراسری
 5. بارنامه داخلی ( چنانچه کالا بعد از ترخیص از کمرگ خسارت ببیند )
 6. اصلCMR که خسارت ، توسط متصدی حمل ظهر نویسی شده باشد (حمل زمینی)
 7. اصل فاکتور خرید کالا
 8. اصل صورت بسته بندی کالا
 9. اصل گواهی مبداء
 10. اعلامیه بانکی( در صورت گشایش اعتبار)
 11. کپی پشت و روی پروانه سبز گمرکی
 12. قبوض انبار گمرکی
 13. شکایت علیه مقصر حادثه
 14. اعلامیه ورود به مرز
 15. درصورت مشخص شدن خسارت در زمان تخلیه و یا گمرک می بایست متناسب با نوع خسارت ، صورت مجلس بندری و یا صورت مجلس گمرکی، ارائه گردد. در ضمن صورت مجلس آسیب دیدگی و قبض انبارگمرک نیز حتماً می بایست اخذ گردد. ضمناً چنانچه مقصر حادثه مشخص باشد ( مثلا پیمانکار تخلیه) می بایست کتبا مسئولیت آنرا گواهی نماید.
 16. گواهی کسر تخلیه یا عدم تحویل (در صورت کسری کالا یا عدم تحویل کالا)
 17. گزارش پلیس محل وقوع حادثه – چنانچه خسارت بعد از ترخیص از گمرک اتفاق افتاده باشد(در خصوص بیمه نامه های صادراتی چنانچه حمل ترکیبی مورد عمل باشد و خسارت ناشی از حادثه وسیله نقلیه و در خارج از مرزها باشد گزارش پلیس می بایست به تایید کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در آن کشور برسد.)
 18. در خصوص بیمه نامه های صادراتی چنانچه حمل ترکیبی مورد عمل باشد گزارش بازدید نماینده لویدز برای خسارت‌های خارج از کشور الزامی می باشد .

خرید بیمه باربری صادراتی

برای خرید بیمه باربری صادراتی کافی است درخواست خریدتان را در سامانه بیمه تایم ثبت نمایید و با ارائه مدارک لازم از قبیل تصویر ثبت سفارش ، تصویر پروفرما و تصویر فرم پیشنهاد باربری صادراتی که توسط بیمه گذار تکمیل شده می توانید استعلام قیمت بیمه نامه باربری تان را انجام  دهید.

استعلام بیمه باربری صادراتی

برای استعلام بیمه باربری صادراتی از شرکت های مختلف بیمه می توانید اطلاعات کالای مورد بیمه را با توجه اطلاعات درج شده در ثبت سفارش و پروفرما می توانید شرایط و نرخ و قیمت بیمه باربری صادراتی را با هم مقایسه کرده و بهترین بیمه باربری را انتخاب و خریداری نمایید.

 

امتیاز شما به این مطلب چند است؟

میانگین امتیاز ۵ / ۵. تعداد رای ۳

خیلی متاسفیم که این مطلب رضایت شما رو جلب نکرد!

لطفا با نظر خودتون مارو در ارتقا این مطلب یاری کنید

چه موردی رو میتونیم در این مطلب بهبود بدیم؟

تیم تولید محتوای بیمه تایم

۲ comments