بیمه تایم
بیمه باربری وارداتی

بیمه باربری وارداتی

۰
(۰)

بیمه نامه باربری یکی از قدیمی ترین انواع بیمه نامه در صنعت بیمه می باشد. گفته می شود بیمه باربری  اولین بیمه نامه ای است که در تاریخ به صورت ارائه پوشش برای بارهایی که در حال حرکت از مبدا ها و مقصد های مختلف بودندانجام شده است. این بیمه نامه در حال حاظر در ۳ نوع دسته بندی با شرایط و پوشش های مختلف ارائه می شود. که در ادامه می خواهیم به بررسی بیمه باربری وارداتی و پوشش ها و شرایط این بیمه نامه بپردازیم:

انواع بیمه باربری

تقسیم بندی بیمه نامه باربری بر اساس مبدا و مقصد بار تقسیم بندی می شود. ۳ نوع بیمه نامه باربری برای انواع کالای در حال حرکت صادر می شود:

بیمه باربری وارداتی

در بیمه باربری وارداتی، مبدا بیمه نامه سایر کشورها و مقصد بیمه نامه کشور ایران می باشد.

بیمه باربری صادراتی

در بیمه نامه باربری صادراتی ، مبدا بیمه نامه کشور ایران و مقصد سایر کشورهای دیگر می باشد.

بیمه باربری داخلی

در این نوع بیمه نامه، مبدا و مقصد حرکت بار هر دو داخل کشور می باشد.

پوشش های بیمه باربری وارداتی

در بمیه نامه باربری وارداتی پوشش ها بر اساس نوع کلوز خریداری شده برای هر کالای مورد بیمه ، تحت پوشش قرار می دهد. انواع کلوزهای بیمه باربری بر اساس نوع کلوز به تررتیب زیر می باشد:

کلوز A بیمه باربری وارداتی

آتش سوزی و انفجار

به گل نشستن، زمین گیر شدن، برخورد با کف دریا، غرق شدن، واژگون شدن (کشتی یا شناور

واژگون شدن یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی

تصادم یا برخورد کشتی، شناور یا وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی

منظور برخورد کالاها با یکدیگر به علت طوفان یا درحین حمل زمینی نیست

تخلیه کالا در بندر اضطراری

تفدیه کالا در جریان زیان همگانی

به دریا انداختن کالا برای سبک سازی

زلزله، آتشفشان یا صاعقه

به دریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی

ورود آب دریا، دریاچه، رودخانه به کشتی، شناور، محفظه کالا، کانتینر، لیفت وان یا محل انبار

تلف کلی هربسته درکشتی یا شناورویا تلف کلی هربسته به علت افتادن در هنگام بارگیری ویا تخلیه کشتی، شناور

محدود به بندر مقصد یا مبداء نیست و شامل تخلیه و بارگیری در حین ترانسشیپمنت نیز می شود

طوفان

دزدی دریایی

آسیب و تخریب عمدی مورد بیمه که توأم با سوء نیت بوده، از طرف هر کس

خسارتهای ناشی از باران، آفتاب و دم

دزدی، دله دزدی و عدم تحویل

سائیدگی ، زنگ زدگی، نشت، شکست

لب پریدگی، کج شدن، خراشیدگی، ضربه دیدگی

کالای مجاور، روغن زدگی

خسارت ناشی از جنگ

کرم زدگی، موش زدگی، آفت زدگی و …

کسری، ریزش

 

کلوز B بیمه باربری وارداتی

آتش سوزی و انفجار

به گل نشستن، زمین گیر شدن، برخورد با کف دریا، غرق شدن، واژگون شدن (کشتی یا شناور

واژگون شدن یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی

تصادم یا برخورد کشتی، شناور یا وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی

منظور برخورد کالاها با یکدیگر به علت طوفان یا درحین حمل زمینی نیست

تخلیه کالا در بندر اضطراری

تفدیه کالا در جریان زیان همگانی

به دریا انداختن کالا برای سبک سازی

زلزله، آتشفشان یا صاعقه

به دریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی

ورود آب دریا، دریاچه، رودخانه به کشتی، شناور، محفظه کالا، کانتینر، لیفت وان یا محل انبار

تلف کلی هربسته درکشتی یا شناورویا تلف کلی هربسته به علت افتادن در هنگام بارگیری ویا تخلیه کشتی، شناور

کلوزC بیمه باربری وارداتی

آتش سوزی و انفجار

به گل نشستن، زمین گیر شدن، برخورد با کف دریا، غرق شدن، واژگون شدن (کشتی یا شناور

واژگون شدن یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی

تصادم یا برخورد کشتی، شناور یا وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی

منظور برخورد کالاها با یکدیگر به علت طوفان یا درحین حمل زمینی نیست

تخلیه کالا در بندر اضطراری

تفدیه کالا در جریان زیان همگانی

به دریا انداختن کالا برای سبک سازی


بیمه باربری صادراتی


استثنائات بیمه باربری صادراتی

خسارات زیر در بیمه باربری صادراتی تحت پوشش نمی باشد و اگر خساراتی در موارد زیر اتفاق بیافتد تحت پوشش نخواهد بود:

    1. خسارات ناشی از اشعه یونساز و آلودگی به مواد رادیواکتیو ناشی از هرگونه سوخت یا فضولات هسته ای
    2. خسارات ناشی از عدم قبول بیمه گذار برای ورود کالای مورد بیمه و یا ممانعت مقامات کشور واردکننده از ورود کالا.
    3. خسارات ناشی از کسر از مبدا و یا ارسال کالایی مغایر با اسناد حمل و یا خرید

بیمه باربری وارداتی پوشش ها

مدت بیمه باربری صادراتی

با توجه به نوع وسیله حمل مدت بیمه نامه برای داشتن پوشش ها متفاوت می باشد. شرایط بیمه باربری صادراتی به ترتیب زیر می باشد:

در صورت حمل با کشتی حداکثر ۷ ماه پس از تخلیه کالا از کشتی.

در صورت حمل با کامیون و قطار حداکثر ۷ ماه پس از ورود به وسیله حمل به مرز.

در صورت حمل با هواپیما حداکثر ۳ ماه پس از تخلیه کالا از هواپیما


روند پرداخت خسارت بیمه باربری وارداتی

در زمان خسارت بیمه گذار باید موارد زیر را جهت پرداخت خسارت رعایت نماید:

در مورد خسارت های مر بوط به مفقودی برای هر بسته ای که مفقود شده بلافاصله از متصدیان حمل و نقل و یا مقامات بندر و یا متصرفان دیگر کالا کتباً درخواست پرداخت خسارت نمایند.

در مورد خسارت‌های مشهود در بیمه باربری صادراتی به محض اطلاع و قبل از تحویل گرفتن مورد بیمه تقاضای بازدید از متصدیان حمل و نقل و یا سایر متصرفان کالا را به صورت کتبی نموده و نسبت به خسارتهایی که در هنگام بازدید مشخص می گردد. گواهی مربوط را که به امضای آنها رسیده باشد دریافت و از نامبردگان درخواست پرداخت خسارت نمایند.

در مواردی که از سالم بودن کالا مطمئن نباشند به هیچ وجه نباید رسید بدون قید وشرط به متصدیان حمل و نقل بدهند (در چنین مواردی باید حق خود را برای مطالبه خسارت با قید در ورقه بارنامه یا رسیدی که به متصدیان حمل و نقل می دهند محفوظ دارند.)

هرگاه در هنگام تحویل کالا زیان یا آسیبی مشهود نباشد، بیمه گزار یا نمایندگان وی بایستی حداکثر ظرف سه روز از تاریخ تحویل کالا و اطلاع از خسارت، مراتب را کتباً با پست سفارشی یا تلگرام یا اظهارنامه به متصدیان حمل و نقل اعلام نمائید.
تذکر: به صاحبان کالا و نمایندگان ایشان توصیه می شود که مقررات ادارات و گمرک بندر تخلیه را دقیقاً مطالعه و رعایت نمایند.

در مواردی که تمام یا قسمتی از کالا از طرف مؤسسه حمل و نقل به بیمه گزار و یا نمایندگان او تحویل نشود، نامبردگان موظفند پس از تنظیم صورت جلسه کسر تخلیه، گواهی کتبی عدم تحویل را از مؤسسه مزبور بخواهند. در صورتی که گواهی عدم تحویل در موعدهای مقرر در زیر صادر نشود، بیمه گزار بایستی حداکثر ظرف مدت یک هفته درخواست خسارت را به موجب اظهارنامه رسمی از موسسه حمل و نقل بنماید و مراتب را به بیمه گر اطلاع دهد.

بیمه گزار و یا نمایندگان او موظفند در مورد خسارت مشهود که به موجب این بیمه نامه بیمه گر تعهد جبران آن را دارد، چنانچه مورد بیمه در ید متصدیان حمل و نقل است قبل و یا بلافاصله پس از تحویل گرفتن کالا از آنها و چنانچه خسارت در انبار گمرک مشاهده شود، قبل از تحویل گرفتن از انبار، مراتب را به بیمه گر یا مؤسسات مجازی که توسط بیمه مرکزی ایران معرفی خواهند شد، اعلام نموده و درخواست بازدید از کالا را بنماید.

 


مطالب بیشتر : شرایط بیمه باربری


خرید بیمه باربری وارداتی

برای خرید بیمه باربری وارداتی کافی است درخواست خریدتان را در سامانه بیمه تایم ثبت نمایید و با ارائه مدارک لازم از قبیل تصویر ثبت سفارش ، تصویر پروفرما و تصویر فرم پیشنهاد باربری صادراتی که توسط بیمه گذار تکمیل شده می توانید استعلام قیمت بیمه نامه باربری تان را انجام  دهید.

استعلام بیمه باربری صادراتی

برای استعلام بیمه باربری وارداتی از شرکت های مختلف بیمه می توانید اطلاعات کالای مورد بیمه را با توجه اطلاعات درج شده در ثبت سفارش و پروفرما می توانید شرایط و نرخ و قیمت بیمه باربری صادراتی را با هم مقایسه کرده و بهترین بیمه باربری را انتخاب و خریداری نمایید.

برای مشاوره می تونید با شماره ۰۲۱۸۸۲۴۳۸۲۸ با کارشناسان بیمه تایم در ارتباط باشید.

امتیاز شما به این مطلب چند است؟

میانگین امتیاز ۰ / ۵. تعداد رای ۰

خیلی متاسفیم که این مطلب رضایت شما رو جلب نکرد!

لطفا با نظر خودتون مارو در ارتقا این مطلب یاری کنید

چه موردی رو میتونیم در این مطلب بهبود بدیم؟

تیم تولید محتوای بیمه تایم

اضافه کردن نظر