بیمه تایم

سقف تعهد مالی بیمه شخص ثالث چیست؟

سقف تعهد مالی بیمه شخص ثالث
۴.۲
(۲۱)

بر اساس قانون بیمه، شخص ثالث بیمه نامه‌ای است که دو پوشش جانی و پوشش مالی را ارائه می‌کند. میزان تعهدات بیمه شخص ثالث بر اساس دیه هر سال تعیین می‌شود. ابتدای هر سال قوه قضائیه میزان دیه ماه عادی و ماه حرام را مشخص می‌کند. برای سال ۱۴۰۱ میزان دیه  اعلامی برای ماه حرام ۸۰۰ میلیون تومان و برای ماه های عادی ۶۰۰ میلیون تومان می‌باشد.

تعهدات مالی بیمه شخص ثالث شامل خسارت های مالی می‌باشد که از طرف خودروی شما به اموال اشخاص ثالث وارد شود را جبران می‌کند که در این مطلب بیشتر در مورد این موضوع صحبت خواهیم کرد.


تعهدات مالی بیمه شخص ثالث چیست؟

با توجه به ماده یک بیمه شخص ثالث، خسارت مالی شامل کلیه زیان‌های مالی است که به سبب حوادثی که تحت پوشش بیمه باشند و به اموال اشخاص ثالث وارد شود را تحت پوشش قرار می‌دهد. میزان تعهدات مالی بر اساس ۲.۵ درصد دیه ماه حرام در هر سال محاسبه می‌شود. البته این مبلغ حداقل تعهد مالی است که هر خودرو در بیمه ثالث می‌تواند داشته باشد. ( ماه‌های حرام شامل محرم، رجب، ذی العقده و ذی الحجه هستند.)

تعهدات جانی بیمه شخص ثالث چیست؟

پوشش خسارت جانی بیمه شخص ثالث، خسارات جانی و بدنی فرد آسیب‌دیده در تصادف را تحت پوشش قرار می دهد. اگر فردی در یک تصادف آسیب ببیند بیمه شخص ثالث راننده مقصر باید هزینه‌های مربوط به درمان و بستری یا دیه او را پرداخت کند. به‌طور کلی خسارات جانی در بیمه شخص ثالث می‌تواند هرکدام از موارد زیر باشد.

 • نقص عضو
 • بستری شدن در بیمارستان
 • غرامت فوت

شخص ثالث کیست؟

بیمه شخص ثالث چیست؟ تعاریفی که باید بدانید


حداقل تعهدات مالی بیمه شخص ثالث

بر این اساس حداقل میزان تعهدات مالی بیمه شخص ثالث برای سال۱۴۰۱ در همه شرکت‌های بیمه مبلغ ۲۰ میلیون تومان می‌باشد. میزان مبلغ پایه پوشش مالی بیمه ثالث به ترتیب زیر محاسبه می‌شود: (۸۰۰میلیون تومان میزان دیه ماه حرام است)

۲۰ میلیون تومان تومان = ۸۰۰ میلیون تومان × ۲.۵٪

هر فردی می‌تواند به انتخاب خود میزان تعهدات مالی مختلفی را برای بیمه ثالث خود خریداری نماید. میزان تعهدات مالی بیمه شخص ثالث در قسمت پوشش های مالی بیمه ثالث درج شده و قابل مشاهده است.

حداکثر تعهدات مالی بیمه شخص ثالث

همانطور که گفته شد بیمه‌ گذار می‌تواند مبلغ تعهدات مالی بیمه شخص ثالث‌ش را بیشتر از حداقل تعهد پرداختی هر سال انتخاب کند. حداکثر تعهدات مالی بیمه شخص ثالث هر سال هم دقیقا ۵۰ درصد یا نیمی از مبلغ تعیین‌شده برای ماه‌های حرام است.

پس با توجه به نرخ دیه ۸۰۰ میلیون تومانی برای ماه‌های حرام در سال ۱۴۰۱ حداکثر تعهدات مالی بیمه شخص ثالث ۱۴۰۱ هم ۴۰۰ میلیون تومان است. البته شما می‌توانید با توجه به  شرایط و خواسته خود مبلغ پایین‌تر مثل ۴۰ میلیون و ۸۰ میلیون یا حتی ۱۶۰ تا ۲۸۰ میلیون را هم به‌عنوان تعهدات مالی بیمه‌نامه ثالث انتخاب کنید.

نکته: هرچه مبلغ درخواستی شما برای میزان تعهدات مالی بیشتر باشد قیمت بیمه شخص ثالث هم بالاتر می‌رود.

تعهدات جانی بیمه شخص ثالث

پرداخت خسارت‌های جانی برای افراد حادثه‌دیده کاملا به نرخ دیه سال جاری بستگی دارد. در واقع، سقف تعهدات بیمه ثالث همان مبلغی است که توسط قوه قضائیه یا بیمه مرکزی اعلام می‌شود. در سال ۱۴۰۱ نرخ دیه مرد کامل در ماه‌های حرام ۸۰۰ میلیون تومان و در ماه‌های غیرحرام معادل ۶۰۰ میلیون تومان است؛ بنابراین تعهدات بیمه شخص ثالث نیز از این مبالغ فراتر نمی‌رود.


چرا باید افزایش سقف تعهدات مالی ثالث را انجام دهیم؟

با توجه به افزایش وحشتناک تعداد خودرو و بالتبع بالا رفتن حوادث رانندگی که خسارات مالی و جانی ناراحت کننده‌ای را به همراه دارند، داشتن پوشش‌های کامل الزام هر بیمه شخص ثالث می‌باشد. از این رو معمولا بیشتر بیمه گذاران در زمان تمدید بیمه ثالث خود می‌توانند پوشش‌های مالی بالاتر را با پرداخت حق بیمه‌های اندک در بیمه نامه های خود داشته باشند.

بیشتر بدانید: بیمه شخص ثالث پراید

بالا رفتن ارزش خودرو از دیگر دلایل افزایش تعهدات مالی از سوی بیمه گذاران است چراکه با افزایش قیمت ماشین و لوازم خودرو در هر تصادف، خسارت‌های سرسام آوری ممکن است برای فرد اتفاق بیافتد و بخاطر این موضوع صاحبان خودرو ترجیح می‌دهند خسارت مالی بالایی را در بیمه ثالث شان داشته باشند. از همین رو با توجه به افزایش قیمت خودروها پیشنهاد میکنیم بیمه بدنه را برای خودروهای خود تهیه کنید چرا که دیگر بسیاری از خودروها لوکس به حساب می آیند.


میزان افزایش سقف تعهد مالی در شرکت‌های مختلف

میزان افزایش سقف تعهد مالی در شرکت‌های مختلف

میزان تعهدات مالی بیمه شخص ثالث شرکت‌های بیمه در سال۱۴۰۱از۲۰ میلیون تومان تا ۴۰۰ میلیون تومان می‌تواند تعیین شود. ۲۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۱ به عنوان مبلغ پایه پوشش بیمه ثالث در همه شرکت های بیمه می‌باشد و ارائه پوشش‌های بالاتر از این مبلغ در شرکت‌های مختلف با شرایط مختلف ارائه می‌شود.

 

سقف تعهدات مالیشرکت‌های ارائه دهنده
۲۰ میلیونآرمان، آسیا، تعاون، کوثر، سامان، ایران، پارسیان، رازی، البرز، پاسارگاد، ملت، دی،سینا، دانا، کارآفرین، حافظ
۳۰ میلیونآرمان، تعاون، سامان، پارسیان، رازی، البرز، پاسارگاد، ملت، دی، آسیا، کوثر، دانا، کارآفرین
۴۰ میلیونآرمان، تعاون، سامان، پارسیان، رازی، البرز، پاسارگاد، ملت، دی، آسیا، کوثر، دانا، کارآفرین
۵۰ میلیونآرمان، تعاون، سامان، پارسیان، رازی، البرز، پاسارگاد، ملت، دی، آسیا، کوثر، دانا، کارآفرین
۶۰میلیونآرمان، تعاون، سامان، پارسیان، رازی، البرز، پاسارگاد، ملت، دی، آسیا، کوثر، دانا، کارآفرین
۱۰۰ میلیونآرمان، تعاون، سامان، پارسیان، رازی، البرز، پاسارگاد، ملت، دی، آسیا، کوثر، دانا، کارآفرین
۱۵۰ میلیونآرمان، تعاون، سامان، پارسیان، رازی، البرز، پاسارگاد، ملت، دی، آسیا، کوثر، دانا، کارآفرین
۲۰۰ میلیونآرمان، تعاون، سامان، پارسیان، رازی، البرز، پاسارگاد، ملت، دی، آسیا، کوثر، دانا، کارآفرین
۲۵۰ میلیون البرز، آسیا
۳۰۰ میلیونکوثر، البرز، آرمان، دی، پارسیان، کارآفرین، ایران
۴۰۰ میلیونکوثر، دی، پارسیان، البرز، ایران، آسیا

چه شرکت‌هایی سقف خسارت بیمه شخص ثالث را ارائه می‌دهند؟

با ورود به سایت بیمه تایم به راحتی می‌توانید شرکت‌هایی که سقف پوشش‌های مالی بیمه ثالث را ارائه می‌دهند، مشاهده کنید. فقط کافی است پس از ورود اطلاعات خودروی خود را در بیمه تایم وارد کنید، هنگام انتخاب پوشش‌های مالی مبلغ ۴۰۰ میلیون را در سال ۱۴۰۱ انتخاب نمایید.

 

چطور تعهدات مالی بیمه ثالث بالا را انجام دهیم؟

چطور تعهدات مالی بالا را انجام دهیم؟

در زمان خرید و یا تمدید بیمه نامه ثالث می‌توانید بیمه ثالث‌تان را با هر تعهد مالی خریداری نمایید. شرکت‌های بیمه با توجه به پوشش‌هایی مالی که می‌توانند ارائه کنند بیمه ثالث شما را تمدید می‌کنند.

حتما بخوانید: راهنمای خرید بهترین بیمه شخص ثالث

در بیمه شخص ثالث، پوشش مالی ۹ میلیون تومان به صورت مبلغ پایه اعلام قیمت می‌شود ولی اگر بیمه گذار درخواست پوشش مالی بالاتر را داشته باشد باید در زمان خرید و یا تهیه بیمه ثالث درخواست خود مبنی بر داشتن پوشش بالاتر مالی را به شرکت بیمه  مورد نظر خود اعلام نماید.

اگر خسارت مالی پیش آمده از سقف تعهدات بیمه شخص ثالث بیشتر باشد چه باید بکنیم؟

ممکن است که خودروی شما با یک ماشین گران قیمت و لوکس تصادف کرده و خسارت چند صد میلیون تومانی برای شما اتفاق افتاده باشد، در این زمان چه باید بکنیم؟! تصادف با ماشین‌هایی که ارزش آن‌ها بیشتر از نصف دیه مرد مسلمان باشد قانون خودروی نامتعارف برقرار می‌باشد.

با توجه به قانون خودروی نا متعارف، در تصادف با خودروهایی که ارزش روز آن‌ها در زمان حادثه بیشتر از نصف دیه ماه حرام باشد میزان خسارت بر اساس فرمول زیر محاسبه می‌باشد:

فرمول محاسبه خسارت خودروی متعارف

اطلاعات بیشتر را در مطلب در تصادف با خودروهای گران چه باید کرد بخوانید.

 

آیا سوالی در رابطه با سقف تعهدات مالی بیمه شخص ثالث دارید؟

اگر هنوز سوالی برای شما باقی مانده است در انتهای همین مطلب سوال خود را در بخش کامنت مطرح کنید تا کارشناسان بیمه ثالث بیمه تایم به سوال شما پاسخ دهند.

همچنین اگر نیاز به مشاوره بیشتر دارید از طریق فرم زیر اطلاعات خود را ثبت کنید تا در اولین فرصت با شما تماس گرفته شود.

امتیاز شما به این مطلب چند است؟

میانگین امتیاز ۴.۲ / ۵. تعداد رای ۲۱

خیلی متاسفیم که این مطلب رضایت شما رو جلب نکرد!

لطفا با نظر خودتون مارو در ارتقا این مطلب یاری کنید

چه موردی رو میتونیم در این مطلب بهبود بدیم؟

تیم تولید محتوای بیمه تایم

۶۹ comments

 • سلام . من میخوام بیمه بگیرم کدام شرکت بهتر است اگر سقف مالی از ۹میلیون به ۱۷ میلیون بخوام انتقال بدم برای پژو ۱۳۹۷یکسال تخفیف که برای تعهد مالی نه میلیون یک میلیون وهشثصد برآورد کردن اگر تعهد مالی هیجده میلیون بگیرم جمعا چقدرمیسود هزینه کل بیمه .ضمننآ بیمه ایران خوب است یا بیمه های شخصی

  • جناب شیری شما می تونید، در زمان تمدید پوشش مالی بالاتر رو انتخاب و بیمه نامه تان را با مبلغ بالاتر تمدید کنید. مابه التفاوت بیمه نامه تون رو میتونید در زمان ارائه مدارک و بیمه نامه سال قبل از هر شرکت بیمه ای که مد نظرتان است را دریافت نمایید.

  • اگر من مقصر تصادف باشم و به دلیل اعتراض به کورکی ،تشکیل پرونده در بیمه من انجام نشده باشد و چند روز هم زمان باشد تا جوابیه اعتراض کورکی،
   امکان افزایش سقف تعهدات مالی بیمه من وجود دارد?؟؟؟

   • جناب مولانا فر متاسفانه بعد از خسارت امکان صدور الحاقیه افزایش سقف پوشش مالی وجود ندارد.

 • با سلام
  بنده میخواستم جویا بشم نرخ حق بیمه تعهدات مالی چطور محاسبه میشه؟
  مثلا با ۱۵ میلیون ۱.۰۱۷.۳۶۶ ریال نرخ مازاد تعهدات مالی اضافه میشود نسبت به ۹ میلیون پایه چطور محاسبه میشود.
  ممنون باتشکر از تیم محبوب بیمه بیمه تایم
  منتظر پاسخگوئی شما هستیم

  • سلام وحید عزیز ، میزان محاسبه نرخ تعهدات مالی بیمه نامه ثالث به صورت سیستمی محاسبه می شود و در شرکت های مختلف میزان نرخ ها متفاوت می باشد.

 • با سلام
  در مورد قانون جدید که تصویب شده که به راننده های متخلف هم دیه میدن که از ۹۰ تا ۹۵ تصادف کردن چطوری بگیریم من سال ۹۵ تصادف کردم با خودرو پراید که اون زمان اندازه نصف قیمت ماشین یعنی ۵ میلیون فقط خرج ماشینم شد در جریان تصادف فک و صورت و بینی هم ضربه دید الان به من دیه میدن چطوری؟ چیکار باید کرد

  • سلام اقای جواد ، میتونید با شرکت بیمه ثالثی که در زمان تصادف داشتید تماس بگیرید و پیگیری خسارتتون رو انجام دهید

 • سلام خسته نباشید
  من طى یک تصادف از ٩ میلیون سقف تعهد مالى بیمم استفاده کردم
  آیا دیگه نمیتونم تا پایان مهلت بیمه ازش استفاده کنم؟
  یا اگه بخوام استفاده کنم چقد طول میکشه که از زمان این تصادف بگذره؟
  یعنى چه مدت باید از وقت این تصادف بگذره تا دوباره بتونم از بیمه استفاده کنم
  ممنون میشم جواب بدین

  • رضای عزیز در طول مدت داشتن بیمه ثالث هر فرد بیمه گذار می تواند ۴ تا خسارت مالی را دریافت نماید.

   • با عرض خسته نباشید خدمت تیم شما
    تخفیف بیمه در هر تصادف چقدش از بین میره
    اگر تخفیف از بین برود موقع تمدید بیمه باید جریمه بپردازیم بابت تصادفى که داشتیم؟ چون خیلیا گفتن به عنوان راننده زیان ده براى بیمه حساب میشی و علاوه بر مبلغ بیمه باید یک جریمه جداگانه بپردازم اگه لطف کنین توضیح بدین

 • سلام

  پوشش مالی سال قبل ماشین من ۵۰ میلیون بوده
  امروز کارشناس بیمه می گفت میتونید تا ۱۸۰ میلیون افزایش بدید
  آیا ایم افزایش لازم است یا نه؟
  باتوجه به اینکه اختلاف حق بیمه بیشتر از ۶۰۰ هزارتومان است

  • جناب پارسا، هر فردی می تواند در طول داشتن بیمه ثالث میزان پوشش مالی بیمه نامه اش را افزایش دهد.

 • سلام.
  اگه خسارت واره به شخص ثاث بیشتر از مبلغ بیمه باشد برای خودروهای معمولی چطور حساب میشه.باتشکر

  • میلاد عزیز، پوشش جانی بیمه نامه های ثالث بر اساس دیه ماه حرام و ماه عادی می باشد و تقریبا همه بیمه های ثالث پوشش های کامل را دارند مگر مواردی که استثنائاتی وجود دارد. میزان خسارت شما و میزان پوشش بیمه نامه تان به چه صورت بوده که نتونسته اید خسارت دریافت کنید.

 • سلام وقت بخیر
  من آبان ۹۸ با یک پراید مدل ۸۲ تصادف کردم که کارشناس بیمه ایران ۸.۵ میلیون تعیین خسارت کرده و طرف مقابل ادعا میکند که ۱۴ میلیون هزینه کرده و بقیه را از من میخاهد. همچنین پراید ایشون شخصی هست و ادعای خسارت برای بیکار شدنش را دارد . حالا من چکار باید بکنم.

  • جناب اروین، تعیین خسارت بر اساس نظر کارشناس خسارت می باشد و متاسفانه نمی توانیم نظری برای خسارت شما داشته باشیم

 • پژو مدل ۸۲ دارم که پسرم با یک پرادو مدل ۲۰۱۳تصادف کرده و کارشناسان ۸/۵ ملیون خسارت تعیین کردن میخاستم سوال کنم که بیمه ثااث چقد خسارت میدهد بیمه بدنه هم ندارم ومبلغ ۴/۵ ملیون هم افت قیمت تعیین شده . ممنون

  • جناب عباسی تا سقف مشخص شده در بیمه ثالثتان می توانیداز پوشش مالی بیمه نامه تان برای جبران خسارت استفاده کنید ولی افت قیمت تحت پوشش هیچ شرکتی نمی باشد.

 • سلام من راننده بودم وخودروم واژگون شدآیابیمه شخص ثالث ایران تعهدمالیش بهم تعلق میگیره؟؟
  میتونم ازبیمم برای خسارت مالیم استفاده کنم؟؟ممنون میشم جواب بدین.

  • جناب عامر بزرگوار ، بیمه ثالث فقط خسارت مالی زیان دیده را پرداخت می کند اگر مقصر هستید باید حتما بیمه بدنه داشته باشید تا بتوانید خسارت خودروی خودتان را جبران کنید.

 • سلام وقت بخیر.
  ببخشید سوالی داشتم اگر مقدور به پاسخ باشید خیلی ممنون میشم.
  من و دوستم با موتور سیکلت که دوستم راننده و من ترک موتور بودم تصادف داشتیم. به طوری که مقصر حادثه خودروی ۲۰۶ بود و دلیلش هم عدم رعایت حق تقدم هنگام گردش به چپ در تقاطع بود. امور دادگاه و کلانتری و پزشکی قانونی انجام شده و برای من که ترک نشین بودم ۳.۵ درصد و برای دوستم که راننده موتور بوده حدود ۱۱ درصد از پزشکی قانونی محاسبه شده. الان پرونده رفته به شعبه اجرای کیفری ولی هنوز قاضی حکمی ندادن راجع بهش.
  من سوالم این بود که چون که معمولا سقف تعهدات مالی بیمه شخص ثالث ۹ میلیون تومن هست و این که ۳.۵ درصد من با نرخ جدید دیه حدود ۱۱ تومن و ۱۱ درصد دوستم حدود ۳۷ تومن میشه بیمه با سقف ۹ میلیون تومان تا چه حد خسارت ما رو جبران میکنه؟چون دو نفر هستیم.

  • خسارت جانی و دیه شما از پوشش جانی بیمه نامه جبران می شود نه پوشش مالی. پوشش جانی بیمه نامه ها نیز بر اساس دیه ماه حرام هر سال تعیین می شوند.

 • الان فرق تعهد مالی ۹ میلیون با مثلا ۲۰ میلیون چی شد
  یعنی میتونی از بیمه ثالثت موقع تصادف استفاده نکنی میشه یه مثال بدین و بیشتر توضیح بدین

  • جناب بهنام بزرگوار، اگر مطالعه ای کلی روی مطلب فوق داشته باشید، پوشش مالی بیمه ثالث به این معنا می باشد که اگر تصادف کنید و مقصر حادثه شما باشید و قرار باشد خسارت طرف مقابل را پرداخت کنید بر اساس پوشش مالی که در بیمه ثالث دارید می توانید برای جبران خسارت مالی از بیمه نامه تان استفاده کنید.

 • سلام
  وقت بخیر
  چرا حق بیمه شخص ثالث خودروی پراید با بنز تفاوت دارد؟
  (البته نام خودرو ها به عنوان مثال میباشد)
  در صورتی که شرکت های بیمه تقریبا به یک میزان خسارت پرداخت میکنند

  • جناب یوسفی عزیز ، طبقه بندی خودروها در بیمه ثالث بر اساس سیلندر آن ها می باشد و حق بیمه ثالث هر گروه با گروه دیگر متفاوت می باشد

 • باسلام من با۴۰۵سال۹۸چپ کردم بیمه شخص ثالث داشتم گواهینامه هم دارم دادگاه یک درصد دیه کامل برام نوشته وسال۹۹ بیمه پول ریخت به حسابم دومیلیونوسیصدتومان گفتم چراکم ریختین گفتن به راننده بیشترازاین تعلق نمیگیره میخواستم بدون راسته یانه چون بیشترخرج دادگاهوجاهای دیگه نکرده باشم کمترنبوده راهنمایی میخوام ممنون

  • سامان عزیز بررسی خسارت و اعلام خسارت بر اساس نظر کارشناس خسارت می باشد و ما چون دسترسی به پرونده شما نداریم متاسفانه نمی تونیم کمکی بکنیم.

 • باسلام من با۴۰۵مدل۸۳چپ کردم سال۹۸ بیمه شخص ثالث داشتم گواهینامه هم دارم دادگاه یک درصد دیه کامل برام نوشته وسال۹۹ بیمه پول ریخت به حسابم که دیدم یک درص کامل به حسابم نریختن ومیلیونوسیصدتومان گفتم چراکم ریختین گفتن به راننده بیشترازاین تعلق نمیگیره میخواستم بدون راسته یانه چون بیشترخرج دادگاهوجاهای دیگه نکرده باشم کمترنبوده راهنمایی میخوام ممنون

  • سامان عزیز متاسفانه چون ما دسترسی به پرونده خسارت شما نداریم نمی تونیم کمکی به شما داشته باشیم .

 • با یه ماشین لوکس هیوندایی سوناتا ۲۰۰۹ تصادف کردم سقف بیمه من ۲۰ ملیونه ولی طرف میگه ماشین من‌۸۰ ملیون خرج داره و رفته شکایت کرده مدارکم دست اونه چه کاری ازم برمیاد ماشین اون دوتا در و یه گلگیرش اسیب دیده

  • برآورد خسارت براساس قانون خودروی متعارف محاسبه می شود و از بیمه ثالث شما قابل پرداخته ولی اگر درخواست افت قیمت دارند باید از طریق شورای حل اختلاف ادامه خسارات رو پیگیری بکنن.

 • سلام خسته نباشید.
  بنده یک سال ونیم هست تصادف کردم سرنشین یک تاکسی بودم موقع تصادف. الان خسارت جانی بنده بیشتر از دیه کامل یک شخص فوت شده میباشد. آیا بیمه تمامی دیه من رو پرداخت خواهد کرد یا راننده مقصر هم موظف هست مقداری از آن را پرداخت کن.

  • جناب میلاد عزیز با توجه این که خسارت جرحی داشته اید حتما با کارشناس خسارت تماس بگیرید.

 • سلام. من با ماشینم تو روز بارونی منحرف شدم وبه یه ماشین و یه مغازه برخورد کردم .با توجه به سقف مالی ۳۰ میلیونی خسارت اونا بیشتر از این شده .
  حالا میخوام بدونم بیمه به هر کدوم از زیان دیدها تا ۳۰ تومن میده یا به جفتشون. ممنون

  • جناب فرهادی عزیز ، کل خسارت مالی قابل جبران توسط بیمه ثالث شما تا سقف ۳۰ میلیون تومان می باشد و برای همه خساارات پیش آمده می تونید تا این سقف استفاده نمایید.

   • ممنون از راهنمایی شما.
    یعنی اگه من دوباره دچار حادثه بشم چون بیمه سقف کامل رو داده،دیگه تا پایان بیمه نامه تاوان نمیده؟

 • سلام خسته نباشید خودروی نیسانی که مقصر حادثه بود با ۴تا ماشین پارک برخورد میکنه که که یکیش برای من بود جوری که تنهاماشین من وپژو هر کدومش نزدیک به ۲۰ میلیون خسارت دیده ممنون میشم بفرمائید که با توجه به سقف پرداخت۲۵ میلیونی بیمه(ایران) مقصر من میتونم کل خسارتم و دریافت کنم.سپاس?

  • جناب نیمای عزیز ، برآورد خسارت در بیمه ثالث بر اساس نوع خودر متفاوت است. خودروی متعارف و خودروی نامتعارف هر کدام میزان برآورد خسارت متفاوتی دارند.

 • سلام.میخام پوشش مالی ماشین رو افزایش بدهم..بیمه من ایران هستش‌‌.
  پول پرداختی من باید چقدر باشه به ازای پوشش مالی مثلا ۵۰ میلیون تومن .یا ۸۰ میلیون تومن ….پوشش اولیه من ۹ میلیون تومن بوده که حداقلشه…میخام افزایشش بدم…مالک قبلی اینطوری بیمه کرده….نحوه محاسبه شو بفرمایید.تشکر

  • اقای جواد بزرگوار با نمایندگی که بیمه ثالث از طریق آن ها صادر شده تماس بگیرید و درخواست ثبت الحاقیه برای افزایش پوشش مالی رو داشته باشید.

 • سلام وقت بخیر
  من با یک خودرویی ک راننده اش گواهینامه نداره و تعهد مالیش ۱۰میلیون تومان تصادف کردم واون مقصر ۱۰۰درصد شناخته شد،ماشین من بنابر تشخیص کارسناس دادگستری۳۰میلیون هزینه داره چیکار باید بکنم؟؟اگه برم بیمه و تشکیل پرونده بدم ۲۰میلبون دیگه چی میشه؟؟؟اول بابد برم دادگستری یا بیمه؟؟

 • سلام
  بنده برای سقف خسارت بیمه نامه ثالث مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان رو انتخاب کردم, با توجه به قیمت های فعلی, در صورت وقوع تصادف این مبلغ کفاف پرداخت خسارت کامل بر مبنای قانون خودروی متعارف رو خواهد کرد؟

  • جناب حسینی بزرگوار با توجه به این که خسارت در زمان حادثه و بر اساس نظر کارشناس محاسبه می شود . نمی توان از قبل میزان سقف مالی کافی برای خسارت را مشخص کرد.

 • جواب های مفی و خوبی بود لی یک سوال دیگر هم دارم اگر خودرو مقصر یک حادثه خسارت به چند خوردو زده باشد بیمه در دادن خسارت چگونه عمل می کند ؟ اولا این را یک حادثه در نظر می گیرد یا چند حادثه ؟ خودروهای زیان دیده را اولویت بندی می کند و…؟

  • جناب کشاورز عزیز پرداخت خسارت بر اساس سقف پوشش مالی در طول مدت داشتن بیمه نامه از محل بیمه نامه قابل جبران می باشد.

 • سلام من ماشینم مدلش پایینه،یکنفر به ماشینم زد وهردویمان راازجاده بیرون انداخت و واژگون شدیم طوریکه ماشینهاهردوبایداتاقهاشون تعویض بشه وایشان مقصره ولی میزان تعهدبیمه وی یازده میلیون تومنه وخیلی کمترازمیزان خسارت است من برای جبران ضررچکاربکنم، ضمنا ماشین من بیمه بدنه دارد.

 • باسلام واحترام از اطلاعات جامعتان سپاسگزارم، یک سوال داشتم ، من خودرویی دارم تولید سال۱۳۸۴و۷۰درصد تخفیف را داراست قصد انتقال تخفیف بیمه را به خودروی همسرم را دارم، پس از انتقال تخفیف بیمه،خودروی همسرم چند درصد تخفیف خواهد داشت؟ همان۷۰درصد خواهد بود؟
  باتوجه به اینکه تاکنون خسارتی از سوی بیمه دریافت نداشته و از آن استفاده نکرده ام، پس از تخفیف نحوه ی اخذ تخفیف در خودروی خودم که مدل۱۳۸۴ می باشد چند درصد تخفیف خواهد داشت؟ آیا از صفرمجدد شروع به اخذ تخفیف می شود یا سوابق بیمه نامه ملاک خواهد بود؟

  • جناب محسن عزیز، انتقال تخفیفات عدم خسارت برای افراد درجه یک از جمله پدر، مادر، همسر و غیره امکان پذیر می باشد.

 • سلام اگر در یک حادثه سقف تعهد مالی بیمه نامه من استفاده شود وضعیت بیمه نامه و پوشش مالی آن به چه صورت خواهد بود؟ آیا یکبار قابل استفاده ست؟

 • سلام وقت بخیر میخواستم بدونم حداکثر مبلغی که بیمه شخص ثالث بابت تصادف منجر به مصدومیت میده چقدر هست یعنی تا چه مقدار دیه فرد مصدوم رو بیمه میده لطفا خیلی سریع جواب بدین ممنون

  • جناب سید علی پرداخت خسارت جانی بر اساس میزان دیه قابل پرداخت می باشد چه برای هزینه پزشکی و چه برای موارد دیه و سایر خسارات جانی که به تایید شرکت بیمه رسیده باشد.

 • باسلام.یه سوال فنی دارم.اینکه چرا هزینه بیمه ماشینهای لوکس وگرانقیمت از ماشینهای معمولی بیشترهست آیا این تفاوت قیمت درمیان تعهدخسارت تاثیر داره یا هردو به یک اندازه توان پرداخت خسارت دارن..اگه ماشین لوکس چهزینه بیمه سرنشین چندبرابر هزینه بیمه یک پرایده پس تعهد بیشتری داده بینش یانه.سپاسگذارم

  • جناب یکسان بزرگوار، با توجه به اعمال قانون خودروهای متعارف پرداخت خسارت در خودورهای گران و لوکس بر اساس این قانون انجام می شود. یعنی یک خودوری متعارف مثل دنا معیار پرداخت خسارت بیمه ثالث در زمان حادثه هست و دارنده خودروی لوکس باید از بیمه بدنه برای جبران باقی خسارت استفاده کنه و برای افت قیمت هم باید به شواری حل اختلاف مراجعه کنید.

  • جناب پارسای عزیز، پرداخت خسارت با توجه به تعهدات مالی شخص ثالث برای کل حوادث در طول مدت بیمه نامه می باشد.

 • سوال مهم:
  اگر گوشی موبایل شخص ثالث حادثه دیده (عابر پیاده مصدوم یا راننده غیرمقصر) در تصادف بشکند آیا شرکت بیمه ملزم به جبران خسارات هست؟ و مراحل آن چگونه است؟

  • جناب محسن عزیز ، پرداخت خسارت با توجه به روند کارشناسی بیمه نامه شما انجام می شود.

 • سلام.
  بنده حدود ۵ ماه تا اتمام بیمه شخص ثالث دارم. تعهد مالی برای بنده ۲۰ میلیون هست. آیا برای بیمه فعلی می توانم تعهدات مالی را افزایش دهم؟ اگر جواب مثبت هست چطور این کار را انجام دهم؟ ممنونم

  • بله امکان افزایش تعهدات مالی برای شما وجود داره. با واحد صدورتون برای صدور الحاقیه افزایش دیاتتون تماس بگیرید تا کارای اداری شون رو براتون انجام بدن.

 • سلام خسته نباشید
  ماشینم ۲۰۶تیپ دو مدل ۸۸هستش
  پیشنهاد شما برای تعهد مالی چقدر هست؟
  تا الان ۱۰۰میلیون بود

  • خانم نصیری عزیز، تعهد مالی بر اساس نوع ماشین خودمون نیست ، پوشش مالی برای برآورد پرداخت خسارت برای ماشین های ثالث می باشد.

 • سلام من سال ۱۴۰۱تصادف کردم و طول درمان ۱طول کشید و خودم رانند مقصر بودم در بیمه نامه من نوشت بود که تهد مال ۴۸۰ملیون ایا خسارت من تبقه چه سال به من تعلق مگیرد