بیمه تایم

بیمه مسئولیت مدیر ساختمان

بیمه مسئولیت مدیر ساختمان
۴.۸
(۱۳)

یکی از نگرانی‌های مدیران همه ساختمان‌ها حوادث و اتفاقاتی است که ممکن است برای افراد ثالث و اعضای ساختمان و حتی مالکین و ساکنین ساختمان وارد شود. چراکه مسئولیت بخشی از حوادثی که ممکن است در ساختمان و مشاعات آن اتفاق بیافتد بر عهده مدیر ساختمان‌ها می باشد. این بیمه نامه با عناوین مختلفی عرضه می‌شود که ماهیت همه این بیمه  نامه‌ها یکسان می‌باشد. نام های مختلف بیمه نامه مسئولیت هیئت مدیره عبارتند از بیمه مسئولیت ساختمان یا آپارتمان، بیمه مسئولیت هیئت مدیره، بیمه مسئولیت مجتمع مسکونی، بیمه مشاعات ساختمان، بیمه مسئولیت مدنی مدیر ساختمان.


بیمه مسئولیت مدیر ساختمان چیست و چه مزایایی دارد؟

بیمه مسئولیت مدیر ساختمان یکی از انواع بیمه نامه مسئولیت می باشد که جبران خسارت های مالی و جانی که ممکن است در ساختمان و مشاعات برای هر فردی به غیر از مدیر ساختمان وارد شود را تحت پوشش قرار می دهد.

معمولا برای اداره بهتر ساختمان ها و مجتمع ها هیئت مدیره ای توسط اعضای ساختمان تعیین می‌شود که عموم مسائل ساختمانی و مسئولیت‌ها بر عهده آن‌ها می‌باشد. بر اساس قانون تملک آپارتمان‌ها قوانینی برای زندگی در هر ساختمان مشخص می‌شود که در آن به وظایف و مسئولیت های مدیر اشاره می‌شود.

 

 بیمه مسئولیت مدیر ساختمان اجباری نیست، ولی با توجه به بار حقوقی که متوجه مدیران ساختما‌ن‌ها کرده است امروز به یک الزام درآمده است تا از مشکلات حقوقی احتمالی جلوگیری کند. 


چرا باید بیمه مسئولیت  مدیر ساختمان (هیئت مدیره) تهیه کرد؟

ماده ۱۴ قانون تملک آپارتمان‌ها مربوط به بیمه آتش سوزی ساختمان و مسئولیت های آن می‌باشد و مدیر یا مدیران ساختمان مکلفند تمام بنای ساختمان را بعنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند. سهم هریک از مالکین به تناسب سطح زیربنای اختصاصی آنها و به وسیله مدیر و مدیران ساختمان تعیین و اخذ و به بیمه گر پرداخت خواهد شد.

در صورتی که هیئت مدیره و مدیر ساختمان اقدام به تهیه بیمه نکنند و آتش سوزی اتفاق بیافتد، مسئولیت جبران خسارت متوجه مدیر و مدیران ساختمان خواهد بود. علاوه بر آتش سوزی ممکن است حوادث دیگری در ساختمان اتفاق بیافتد که خسارت‌‎هایی به افراد و اموال وارد شود که خسارت مالی و جانی به همراه داشته باشد اینجاست که بحث بیمه مسئولیت مدنی مدیر ساختمان مطرح می‌شود. بیمه مسئولیت ساختمان، مسئولیت مدنی بیمه گذار در مقابل اشخاص ثالث را بیمه می‌کند. درواقع با ثبت نام بیمه مسئولیت مدنی ساختمان (مدیران و مالکان )،شرکت بیمه (بیمه‌گر)هزینه‌های خسارت‌های مالی و جانی وارده به افراد را برعهده می‌گیرد.

بیمه های اجباری مدیر ساختمان

با توجه به قانون تملک ساختمان ها مدیر ساختمان باید بیمه آتش سوزی را برای ساتمان و مشاعات آن تهیه نماید. اما بیمه نامه های دیگر هم با توجه به پوشش هایی که دارند هم باید توسط مدیر ساختمان انجام شود. سایر انواع بیمه نامه های مورد نیز برای مدیران ساختمان به ترتیب زیر می باشد:

 • بیمه آسانسور
 • بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان
 • بیمه حوادث کارگران و سرایداران و …
 • بیمه مسئولیت آتش سوزی در قبال همسایگان

پوشش‌های بیمه مسئولیت ساختمان

 • ریزش نمای ساختمان در محوطه و اطراف آن
 • ایجاد خسارت به ساختمان مجاور
 • آتش سوزی مشاعات
 • آتش سوزی ساختمان مجاور
 • ترکیدگی لوله و نشت آب
 • ریزش چاه ساختمان
 • خسارت‌های آسانسور
 • خسارت‌های استخر و سونا به افراد
 • آسیب به نظافتچی و سرایدار و نگهبان ساختمان

بیمه مسئولیت ساختمان چه افرادی را تحت پوشش قرار می دهد؟

اگر هر کدام از اتفاقات زیر در ساختمان شما اتفاق بیاتفد بیمه مسئولیت مدیر ساختمان با توجه به پوشش هایی که دارد خسارات پیش آمده را جبران می کند:

 • خسارات جانی پیش آمده برای خدمات و سرایداران و نگهبانان ساختمان و یا باغبان و …
 • خسارات جانی که ممکن است برای همه افراد ثالثی که در ساختمان تردد دارند اتفاق بیافتد
 •  خسارت های مالی و جانی که به دلیل آتش سوزی در موتورخانه یا مشاعات ساختمان اتفاق بیافتد
 • سنگ یا آجری از نمای ساختمان رها شود و بر سر یک رهگذر و یا خودرو سقوط کند

 


مطلب مرتبط: شخص ثالث کیست؟


پوشش های بیمه مسئولیت مدیر ساختمان

پوشش‌های بیمه مسئولیت مدیر ساختمان

میزان پوشش‌های بیمه مسئولیت هیئت مدیره بر اساس درخواست هیئت مدیره مشخص می‌شود و هیئت مدیره برای خسارت های جانی و مالی که ممکن است در پارکینگ ساختمان، ریزش نمای ساختمان در محوطه و اطراف آن، ایجاد خسارت به ساختمان‌های مجاور ناشی از آتش سوزی و ترکیدگی لوله آب یا نشت و ریزش چاه ، آتش سوزی مشاعات ،خسارات وارده از آسانسور، استخر و سونا به افراد، نظافتچی و سرایدار ساختمان اتفاق بیافتد که شرکت بیمه کننده نسبت به پرداخت خسارت اقدام می‌نماید.

بیمه مسئولیت هیئت مدیره، مسئولیت بیمه گذار را در قبال ساکنین، مالکین، مستاجرین و اشخاص ثالث مجتمع اداری، تجاری و یا مسکونی بدین معنی که چنانچه در نتیجه سقوط اشیا در محوطه اطراف ساختمان، حوادث آسانسور،حوادث ناشی از بکارگیری نظافتچی در مشاعات، حوادث ناشی از آتش سوزی مشاعات، ترکیدگی لوله، نشت لوله‌های آب در مشاعات و ریزش چاه فاضلاب و پارکینگ خسارتی وارد آید  شرکت بیمه‌گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار و در صورت لزوم طبق رای مراجع قضایی نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید.
نکته مهم:

 • در رابطه با پوشش پارکینگ وجود دوربین و نگهبان الزامی است و هرگونه خسارت ناشی از تصادف و سرقت کلی و جزیی اعم از خط، خش، خوردگی استثناء می‌باشد
 • تعهدات قابل ارائه در این بیمه نامه (غرامت فوت و نقص عضو ، هزینه های پزشکی و خسارات مالی) و برمبنای درخواست متقاضی مشخص می گردد
 • معمولا  حداکثر تعهدات شرکت بیمه‌گر صرف نظر از تعداد واحدها مسکونی، تجاری و یا اداری ۵ برابر تعهدات در هر حادثه (جانی و مالی) تعیین می‌گردد

حتما بخوانید: بیمه آسانسور چیست و چه شرایطی دارد؟


سقف پوشش‌های بیمه مسئولیت مدیر ساختمان

 • تعهد بیمه گر در ارتباط با هزینه های پزشکی برای هر نفر در هر حادثه به ریال
 • حداکثر تعهد بیمه‌گر در ارتباط با هزینه های پزشکی در طول مدت بیمه‌نامه به ریال
 • تعهد بیمه‌گر بابت غرامت فوت و نقص عضو برای هر نفر در هر حادثه در ماه‌های عادی به ریال
 • تعهد بیمه گر بابت غرامت فوت برای هر نفر در هر حادثه در ماه‌های حرام به ریال
 • حداکثر تعهد بیمه گر بابت غرامت فوت و نقص عضو در طول مدت بیمه به ریال
 • تعهد بیمه‌گر بابت خسارت مالی در هر حادثه ریال
 • حداکثر تعهد بیمه‌گر بابت خسارت مالی در طول مدت بیمه
 • در صورت داشتن درخواست مبنی بر تهیه پوشش‌های اضافی علاوه بر این پوشش‌ها از قبیل پوشش خسارات ناشی از ترکیدگی لوله آب و آتش سوزی مشاعات نیز می‌تواند بر روی بیمه نامه اضافه شود

 مسئولیت مدیر ساختمان (هیئت مدیره) چه خسارت هایی را پوشش نمی دهد؟

 1. خسارت وارده ناشی از فعالیت های نماکاری، نقاشی، احداث و یا اضافه بنا، و هرگونه تعمیرات اساسی و کلی ساختمان در کلیه ساختمان‌های مورد بیمه
 2. خسارت وارده به وسایل نقلیه مستقر در پارکینگ‌های عمومی، تجاری، اداری 
 3. خسارت‌های ناشی از تصادم، تصادف، برخورد با اجسام ثابت و … که در نتیجه عمل راننده وسیله نقلیه حادث شود
 4. خسارت‌های ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار
 5. خسارت‌های ناشی از انفجار هسته‌ای و تشعشعات رادیو اکتیو
 6. خسارت‌های ناشی از جنگ و انقلاب و شورش و اعتصاب و عوامل دیگری از این قبیل
 7. خسارت‌هایی که منشا آن خارج از اختیار بیمه گذار می باشد از قبیل حوادث و بلایای طبیعی ( سیل، زلزله، رانش زمین ) مگر آنکه مسئولیت بیمه گذار در مراجع قضایی در بروز حادثه محرز گردد
 8. جرایم، تخلفات و مطالبات شهرداری و سایر سازمانها و جزای نقدی
 9. کلیه حوادثی که طبق نظر مراجع ذیصلاح بیمه گذار مسئول آن شناخته نمی‌شود
 10. خسارت ناشی از حوادث ورزشی در سالن ورزشی محل مورد بیمه (یک بیمه نامه مستقل باید خریداری شود)
 11. خسارت وارده به وسیله نقلیه موتوری بر اثر برخورد، تصادم، تصادف، سرقت کلی، سرقت جزیی، و خط کشی روی بدنه
 12. خسارت وارده ناشی از مسئولیت غیر از بیمه گذار ( مانند مسئولیت پیمانکار)
 13. هرگونه خسارتی که خارج از شرایط و آیین نامه مسئولیت قانون تملک آپارتمانها باشد
 14. خسارت وارده به کارکنان و نگهبانان بیمه گذار در مراکز تجاری و اداری

شرایط بیمه‌نامه مسئولیت هیئت مدیره

 1. صدمات جانی و مالی وارده به بیمه گذار و برای محل مورد بیمه، بر اساس شرایط بیمه نامه تحت پوشش می‌باشد.
 2. خسارت جانی وارده به شخص سرایدار، نظافتچی، سرویس‌کار، تعمیرکار و گلکار در بخشهای مشاعات ساختمان و در اثر خطرات موضوع مورد بیمه تحت پوشش بیمه نامه می‌باشد در صورتیکه مشخصات این افراد به صورت کد ملی و نام آن‌ها در بیمه نامه درج شده باشد.
 3. خسارت جانی وارده به ساکنین و اشخاص ثالث ناشی از استفاده از آسانسور و یا پله برقی تحت پوشش می باشد و البته آسانسور و پله برقی باید بیمه نامه مخصوص به خود را داشته باشد.
 4. بیمه گذار می‌تواند اسامی همه افراد هیئت مدیره را با ذکر کد ملی در بیمه نامه درج نماید.
 5. بیمه نامه مسئولیت هیئت مدیره معمولا به نام مدیر ساختمان و یا رئیس هیئت مدیره صادر می‌شود.
 6. برای پرداخت خسارت های مالی وارده به اتومبیل های مستقر در پارکینگ ساختمان های مسکونی که منشا حادثه مشاعات ساختمان باشد باید تعداد و مشخصات و ارزش خودروهای مستقر در پارکینگ در بیمه  نامه باید درج شود.

بیمه مسئولیت هیات مدیره ساختمان

قیمت بیمه مسئولیت مدیر ساختمان چقدر است؟

میزان هزینه بیمه مسئولیت هیئت مدیره بر اساس مشخصات ساختمان و میزان و تعداد پوشش های مورد درخواست بیمه گذار محاسبه می‌شود موارد کلی که در هر بیمه نامه در می‌شود به ترتیب زیر می‌باشد:

 • متراژ کل زیر بنا شامل جمع کل متراژ زیر بنا شامل واحدهای مسکونی، راه پله، پارکینگ و … می‌باشد
 • نوع کاربری ساختمان
 • میانگین تردد تعداد افراد ثالث در ساختمان و مشاعات
 • برای پوشش پارکینگ ظرفیت پارکینگ، نحوه ورود و خروج و مجهز بودن پارکینگ به دوربین مدار بسته
 • مدت بیمه نامه
 • میزان پوشش های مالی و جانی مورد درخواست بیمه  گذار
 • داشتن بیمه نامه آتش سوزی و بیمه آسانسور محل مورد بیمه

 


کدام شرکت‌ها بیمه مدیر ساختمان (هیات مدیره ساختمان) را ارائه می‌کنند؟

تقریبا همه شرکت‌های بیمه این بیمه نامه را به صورت زیر مجموعه.بیمه نامه‌های مسئولیت صادر می‌شود. از جمله بیمه ایران، بیمه دانا، بیمه  آسیا، بیمه البرز، بیمه سامان و …

خرید بیمه مسئولیت مدیر ساختمان

برای خرید بیمه مسئولیت هیات مدیره ساختمان می‌توانید درخواست خریدتان را در سامانه بیمه تایم ثبت کنید و درخواست مشاوره و خرید بیمه مسئولیت‌تان را ثبت نمایید. به کمک مشاوران  بیمه تایم می‌توانید مقایسه قیمت و مقایسه پوشش‌ها و خدمات بیمه‌ای‌تان را دریافت کرده و بهترین بیمه مسئولیت را خریداری نمایید.

امتیاز شما به این مطلب چند است؟

میانگین امتیاز ۴.۸ / ۵. تعداد رای ۱۳

خیلی متاسفیم که این مطلب رضایت شما رو جلب نکرد!

لطفا با نظر خودتون مارو در ارتقا این مطلب یاری کنید

چه موردی رو میتونیم در این مطلب بهبود بدیم؟

تیم تولید محتوای بیمه تایم

۹ comments

 • با سلام
  سوالم این است که آیا برای بیمه مسئولیت مدنی مدیر آیا حتما نیاز به هیئت مدیره می باشد یا اینکه فقط ساختمان مدیر داشته باشدکفایت میکند.
  چون ساختمان ما ۱۱ واحد می باشد و هیئت مدیره ندارد و فقط مدیر دارد

  • جناب کامکار در زمان پرداخت خسارت بیمه هیئت مدیره ، باید مدرکی مبنی بر مدیر بودن شما به شرکت بیمه ارائه شود و اگر هیئت مدیره ندارید می توانید نامه ای که توسط همه افراد ساختمان امضا شده تهیه نمایید که به شرکت بیمه ارائه نمایید.

 • با سلام این ساختمان بیمه مسیولیت مدنی با ااتش سوزی هم شده آیا نیاز است باز هم بیمه مسیولیت مدنی هیات مدیره بشود

  • خانم زهرای عزیز ، بیمه آتش سوزی و بیمه مسئولیت هیات مدیره دو بیمه نامه جداگانه هستند که پوشش های مجزا رو ارائه می کنند. برای خرید بیمه مسئولیت هیات مدیره می تونید از مشاوران بیمه تایم کمک بگیرید.

  • سلام
   در بیمه مسئولیت مدنی مدیران مجتمع های مسکونی اگر اتفاقی برای شخص مدیر افتاد آیا خوده مدیر (بیمه گذار) نیز شامل این بیمه می شود ؟

   • در بیمه مسئولیت مدیران ساختمان پارسیان، مدیر می تواند با خرید کلوز اضافی برای خودش پوشش تهیه نماید و اگر اتفاقی برای وی افتاد بتواند از این پوشش استفاده نمایید.

 • جناب رحمان اگر کارگر شما دارای کارت اقامت می باشد و در بیمه نامه مشخصات وی قید شده باشد می توانید از بیمه مسئولیت هیئت مدیره برای جبران خسارت استفاده نمایید.

 • باسلام چنانچه مدیر جهت بیمه ساختمان اقدام ولی ساکنین حاضر به پرداخت حق بیمه نشدند اولا مدیر چکاری باید انجام دهد دوما چنانچه اتفاقی رخ دهد آیا مدیر مقصر میباشد یا خیر ممنون

  • جناب شهاب عزیز، می تونید نامه کتبی از ساکنین مبنی بر این که تمایلی به پرداخت مبلغ حق بیمه برای بیمه آتش سوزی ندارند بگیرید که زمان خسارت به مشکل نخورید.