بیمه تایم

بیمه تمام خطر نصب: تمامی نکات و جداول

بیمه تمام خطر نصب
۴.۷
(۱۲)

در مطلب قبل در رابطه با بیمه مهندسی به طور اجمالی صحبت کردیم. همانطور که خواندیم بیمه تمام خطر نصب یکی از بیمه های دوره احداث است که به آن در این مقاله می پردازیم. این بیمه نامه برای پروژه‌های درحال احداث عمرانی و ساختمانی که ارزش مصالح در آنها از ارزش اقلام مورد نصب بیشتر می‌باشد از قبیل ساختمان، پل، سد، راه، تونل، موج شکن، پروژه‌های آبیاری زهکشی و مانند آن تهیه می‌شود. بعبارت دیگر این بیمه کلیه خسارات و زیان‌های وارده به اموال بیمه شده را به هر علت بجز مواردی که مشخصاً در بیمه نامه مستثنی شده جبران می‌نماید.


 

پوشش‌های بیمه نامه تمام خطر نصب

پوشش های تمام خطر نصب

بر اساس شرایط بیمه  نامه تمام خطر پوشش‌های زیر می‌توانند بر روی بیمه نامه جاری باشند:

 1. صاعقه – انفجار فیزیکی یا شیمیائی – آتشسوزی – خودسوزی
 2. زلزله – زلزله دریائی – آتشفشان
 3. رانش زمین – نشست زمین – لغزش زمین – ریزش کوه یا صخره
 4. تگرگ – یخ زدگی – یخ شناور
 5. سیل – آب گرفتگی – امواج دریا یا آب
 6. طوفان – گردباد – تندباد
 7. عدم مهارت – اجرا با کیفیت نازل
 8. غفلت – سهل انگاری – خطای غیر عمد
 9. خسارت‌های هنگام تمیز کردن یا تعمیر کردن
 10. اموال مجاور – برداشت ضایعات
 11. خسارت‌های وارد به ابزار، لوازم و تجهیزات ساختمانی یا نصب
 12. خسارت‌های جانی یا مالی وارد به اشخاص ثالث
 13. مسئولیت بیمه گذار طی دوره آزمایش و نگهداری
 14. سرقت
 15. خسارت‌های وارد به سازه ساخته شده یا اقلام نصب شده
 16. خسارت‌های وارد به مصالح یا اقلام دپو شده یا انبار شده
 17. خسارت‌های هنگام باز و بسته کردن
 18. باران – برف – بهمن – نشت یا نفوذ آب
 19. تصادم – سقوط اشیاء – واژگونی
 20. خسارت‌های ناشی از کاربرد آب یا سایر اقدامات بمنظور اطفای حریق
 21. خرابکاری غیر گروهی
 22. پاتصال کوتاه – نوسان برق – قطع برق، آب، گاز یا هر سوخت دیگر
 23. پسایر حوادث به جز آنچه صراحتاً در بیمه نامه مستثنی شده

 

سرمایه مورد بیمه در بیمه نامه تمام خطر نصب

سرمایه‌ای که در این بیمه نامه تحت پوشش قرار می‌گیرد بر اساس موارد زیر می‌باشد:

 1. ( ارزش اقلام مورد نصب )شامل ارزش جایگزینی نوی اقلام مورد نصب با مورد مشابه که درصورت امکان از مبلغ پیمان جدا می‌شود.
 2. ( حقوق و عوارض گمرکی )درصورت وجود و امکان تفکیک از ارزش اقلام مورد نصب
 3. ( هزینه حمل )درصورت وجود و امکان تفکیک از ارزش اقلام مورد نصب.
 4. ( هزینه نصب)مطابق پیمان
 5. (مصالح یا اقلام تهیه شده توسط کارفرما )درصورت وجود در مبلغ پیمان منظور نمی‌شود.
 6. ( تعدیل )از آنجائیکه در پروژه های در حال احداث با مدت زمان چند ساله، ارزش کالا و خدمات در سنوات بعدی اجرای پروژه از ارزش آن در سال اول بیشتر بوده ولی مبلغ مورد بیمه در بیمه نامه ثابت می‌باشد، برای اینکه خسارت وارده به ارزش روز پرداخت گردد درصورت تمایل بیمه گذار مبلغی بین ۱۰ تا ۳۰ درصد مبلغ قرارداد به عنوان تعدیل تحت پوشش بیمه نامه قرار می‌گیرد.
 7. ( لوازم و تجهیزات ساختمانی )ابزار کار پیمانکاران از قبیل داربست، اطاقک‌های موقت، انواع موتور، پمپ، ژنراتور، دستگاه جوش، کمپرسور و … بوده که با خود از سر یک پروژه به پروژه دیگری می‌برند.
 8. (برداشت ضایعات )مبلغی که برای پاکسازی محل کارگاه پروژه از ضایعات ناشی از خسارت یا تخریب قسمت‌های غیرقابل استفاده درصورت تمایل بیمه گذار به سرمایه مورد بیمه اضافه میشود که معمولاً بین ۲ تا ۱۰ درصد مبلغ قرارداد می‌باشد.
 9. اموال مجاور (اموال متعلق یا دراختیار کارفرما و یا سایر پیمانکاران که در مجاورت پروژه قرار داشته و تحت پیمان پروژه مورد بیمه نمی‌باشد ولی از آنجائیکه کارفرما احتمال خسارت وارد به آنها را درهنگام اجرای پروژه میدهد، میتواند آنها را نیز تحت پوشش بیمه قرار دهد.
 10. (مسئولیت درقبال اشخاص ثالث) میزان حد غرامت جانی و مالی قابل پرداخت به اشخاص ثالث بغیر از پرسنل کارفرما و پیمانکاران پروژه مورد بیمه که طبق نظر بیمه گزار تعیین می‌شود

شخص ثالث کیست؟


 

کلوزهای بیمه تمام خطر نصب

همان گونه که گفته شد، این نوع بیمه نامه برای پروژه‌هایی که ارزش مصالح و تجهیزات نصبی آن ها  از نسبت بیش‌تری نسبت به سایر اجزای پروژه برخوردارند، استفاده می‎‌شود. کلوزها بیمه تمام خطر نصب به شرح زیر هستند که کد کلوزهای آن با شماره دو شروع می‌شوند. کلوزهای بیمه تمام خطر نصب به ترتیب جدول زیر می‌باشند:

کلوزهای بیمه تمام خطر نصب

 

مدت بیمه نامه تمام خطر نصب

مدت زمان این بیمه نامه از زمانی شروع می‌شود که اقلام تحت بیمه در جدول مشخصات در محل بیمه شده تخلیه شود. زمان پایان مدت زمان بیمه نامه نیز به محض تحویل کار یا انجام نخستین آزمایش ساده یا آزمایش بار مبنی بر این که کدامیک زودتر انجام شود و یا در برخی بیمه نامه‌ها حداکثر ۴هفته بعد از شروع آزمایش‌ها پایان می‌پذیرد مگر مواردی که کتبا بیمه‌گذار با شرکت بیمه به توافق رسیده باشند.

در بیمه نامه تمام خطر نصب ار آزمایش و یا بهره برداری یا تحویل بخشی از تاسیسات و یا ماشین آلات پوشش بیمه نامه پایان می‌پذیرد و پوشش شرکت بیمه نسبت به سایر تاسیسات و بخش‌ها ادامه پیدا می کند. حداکثر تاریخی که در بیمه نامه درج می‌شود بر اساس مشخصات قید شده در جدول بیمه نامه می باشد و تمدید مدت زمان آن تنها با موافقت کتبی بیمه گذار و شرکت بیمه امکان پذیر می‌باشد.


 

فرانشیز بیمه تمام خطر نصب  EAR

فرانشیز معمولاً به دو دسته فرانشیز خطرات طبیعی و فرانشیز سایر خطرات تقسیم می‌گردد که درصد EAR در بیمه‌های آن برای خطرات طبیعی ۱۰ درصد هر خسارت، برای سایر خطرات ۱۵ درصد هر خسارت و برای بخش دو بیمه نامه (فقط خسارت مالی وارد به اشخاص ثالث) ۲۰ درصد هر خسارت با حداقل معمولاً یک دویستم سرمایه مورد بیمه می‌باشد.


 

مدارک لازم برای ارائه نرخ و شرایط

 1. کپی قرارداد یا موافقتنامه
 2. کپی جدول زمانبندی اجرای پروژه
 3. کپی نقشه محل یا مسیر پروژه
 4. پرسشنامه تکمیل شده با مهر و امضای بیمه گذار
 5. لیست اقلام مورد نصب با مشخصات، تعداد و ارزش جایگزینی شان با احتساب حقوق و عوارض گمرکی و هزینه حمل درصورت وجود

 

شرایط عمومی بیمه تمام خطر نصب

 1. درصورتیکه پیمانکار بخواهد بخشی از مبلغ یا بخشی از مدت پیمان را بیمه کند باید نامه تأیید و تعیین کارفرما را داشته باشد.
 2. درصورت درخواست پیمانکار و با تأیید کارفرما در مواقع مشخص نبودن زمان شروع پروژه، دوره پیشان بارداری یا تجهیز کارگاه را میتوان به تنهائی بیمه نمود.
 3. درصورت درخواست پیمانکار و با گرفتن حق بیمه اضافی میتوان پوشش بیمه ای دوره نگهداری را نیز تمام خطر نمود.
 4. پس از ترمیم مواضع خسارت دیده و دریافت و تسویه خسارت، بیمه گذار موظف است نسبت به اخذ پوشش مجدد مواضع آسیب دیده بمیزان مبلغ دریافتی اقدام نماید، در غیر اینصورت خسارت مجدد بمواضع آسیب دیده قابل پرداخت نخواهد بود.
 5. برای پوشش هزینه‌هائی که خارج از موضوع قرارداد بوده ولی بیمه گذار پس از وقوع خسارت برای ادامه کار ناگزیر از پرداخت آن می‌باشد(مانند تحکیم، خاکریزی و…  )درصورت تمایل بیمه گذار باید بطور جداگانه مبلغی برای آن بین ۵ تا ۱۰ درصد مبلغ قرارداد درنظر گرفته شود که عنوان آن در بیمه نامه عبارت است از: “هزینه‌هائی که خارج از موضوع قرارداد بوده ولی پس از وقوع خسارت انجام آن برای ادامه کار ضروری است”.
 6. اگر پروژه به هر دلیل متوقف گردد از آنجائی که “توقف کار” جزء استثنائات بیمه نامه می‌باشد پوشش بیمه‌ای بطور خودکار متوقف خواهد شد، در این حالت درصورت تمایل بیمه گذار به پوشش بیمه‌ای خطرات مورد نظر در زمان توقف با صدور الحاقی توقف و اخذ حق بیمه (Named Perils) که با نظر خود بیمه گذار تعیین می‌گردد (Silent Risks) اضافی، پروژه تا مدت معینی تحت پوشش بیمه‌ای زمان توقف خواهد بود و پس از آن با صدور الحاقی دیگری مجدداً ادامه پوشش بیمه‌ای تمام خطر برقرار خواهد شد. بدیهی است که در الحاقیه دوم باید تواریخ انقضای پوشش دوره احداث و مدت دوره نگهداری بمیزان زمان توقف پروژه جابجا گردد.
 7. مشخصات هریک از ماشین آلات باید حداقل شامل نوع، مدل، سازنده، سال ساخت، ظرفیت و شماره سریال باشد.
 8. اگر اقلام مورد نصب نو نباشد بیمه گزار میتواند اقلام مذکور را به ارزش واقعی آن(با احتساب عمر کارکرد) بیمه نماید، درآنصورت درصورت وقوع خسارت از قیمت نوی مورد خسارت دیده به نسبت قیمت بیمه شده به قیمت نو بابت استهلاک کم شده و مابقی پس از کسر فرانشیز به بیمه گزار پرداخت خواهد شد.
 9. اگر بیمه گذار اقلام مورد بیمه را به ارزش جایگزینی نو نیز بیمه نماید درصورت بروز خسارت کلی به دلیل اصل غرامت از اصول بیمه، قیمت واقعی مورد بیمه (با احتساب عمر کارکرد) به بیمه گذار پرداخت خواهد شد.
 10. بیمه گذار میتواند با پرداخت حق بیمه  اضافی خسارات ناشی از طراحی غلط، مواد یا ریخته گری معیوب  Defective Material or Casting   و یا اجرای نادرست کار  Bad Workmanship را نیز تحت پوشش قرار دهد.

 

استثنائات بیمه تمام خطر نصب

با توجه به شرایط عمومی اگر آسیبی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم اتفاق بیافتد و یا حتی آسیبی به علت هرکدام از موارد زیر ایجاد گردد تحت پوشش شرکت بیمه نخواهد بود:

 • جنگ، هجوم، عمل دشمن خارجی، عملیات خصمانه (خواه جنگ اعلام شده یا نشده باشد)، جنگ داخلی، یاغیگری ، بلوا، انقلاب یا قیام، شورش ، اعتصاب کارگران یا تعطیلی کارخانه از طرف کارفرما درمقابله با اعتصاب کارگران, جنبش‌های دسته جمعی, در دست گرفتن قدرت به وسیله قوای نظامی یا از طریق غیر قانونی یا از طرف اشخاصی با سوء نیت که به نام یا با ارتباط با هر گونه تشکیلات سیاسی انجام گیرد، توطئه، توقیف، ضبط و مصادره, تخریب یا زیان وارد به اموال، بنا به دستور دولت عملی یا قانونی (DE JURE OR DE FACTO) یا هر مقام صلاحیتدار عمومی.
 • واکنش‌های هسته‌ای, تشعشعات اتمی یا آلودگی‌های رادیواکتیو .
 • عمل یا سهل‌انگاری عمدی بیمه‌گذار یا نمایندگان وی.
 • توقف کار به طور کلی یا جزئی .
 • هر سلاح شیمیایی ، بیولوژیکی ، بیو شیمیایی یا الکترومغناطیسی
 • بکارگیری یا کارکرد هر نوع کامپیوتر ، سیستم کامپیوتری ،برنامه نرم افزار کامپیوتری ، ویروس یا فرایند کامپیوتری یا هر نوع سیستم الکترونیکی دیگر با قصد آسیب رساندن هرگاه در جریان طرح یا تعقیب دعوای قضایی یا هرگونه دادرسی دیگر، شرکت بیمه به استناد استثنائات بند  یک اعلام ‌دارد که از بین رفتن، ویرانی، آسیب‌دیدگی یا مسئولیتی مشمول این بیمه نیست، اثبات این که چنین مواردی مشمول بیمه می‌باشد به عهده بیمه‌گذار است.

 

تفاوت بیمه تمام خطر نصب و تمام خطر پیمانکاران

بر اساس شرایط این بیمه نامه فقط چند پوشش مشترک بیمه بیمه تمام خطر نصب و تمام خطر پیمانکاران وجود دارد که در جدول زیر می‌توانید به بررسی آن‌ها بپردازید:

کلوزهای مشترک بیمه تمام خطر نصب

 

 

 

امتیاز شما به این مطلب چند است؟

میانگین امتیاز ۴.۷ / ۵. تعداد رای ۱۲

خیلی متاسفیم که این مطلب رضایت شما رو جلب نکرد!

لطفا با نظر خودتون مارو در ارتقا این مطلب یاری کنید

چه موردی رو میتونیم در این مطلب بهبود بدیم؟

تیم تولید محتوای بیمه تایم

۲ comments