بیمه تایم
تصادف با عابر پیاده

در تصادف با عابر پیاده خسارت چگونه پرداخت می‌شود؟

۰
(۰)

بر اساس آخریت آمار تصادفات عابرین پیاده در سال ۱۴۰۲ به میزان ۴۳ درصد از تصادفات بوده است، عابرین پیاده ای که د رتصادفات جان خود را از دست داده اند. از ساعت ۱۲ شب تا ساعت ۴ صبح ۱۵ درصد و از ساعت ۴ تا ۸ صبح که هوا کم کم روشن می شود ۱۵ درصد از تصادفات عابرین اتفاق می‌افتد.  حال این که جبران خسارات در تصادف با عابرین چگونه انجام می شود موضوعی است که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.

قوانین تصادف با عابر پیاده

در کنار تمام قوانینی که برای تمامی وسایل نقلیه وجود دارد و تمامی رانندگان موظف به رعایت این قوانین هستند، عابرین پیاده هم باید مواردی از قانون را رعایت نمایند. بر اساس ماده ۲۱۵ آیین نامه راهنمایی و رانندگی عابرین پیاده موظفند که:

۱- در محل هایی که پیاده رو وجود دارد از داخل سواره رو عبور نکنند.

-۲ در محل هایی که پیاده رو وجود ندارد و یا در صورت وجود به جهاتی قابل استفاده نباشد ، هنگام حرکت از سواره رو و از منتهی الیه سمت چپ خود به طوریکه حرکت وسایل نقلیه در خلاف جهت ایشان انجام گیرد، عبور کنند

۳-برای گذشتن از عرض راهها حتماً از گذرگاههای پیاده، پل های هوایی و گذر گاههای زیر زمینی مجاز  عبور کنند

۴- هنگام عبور از گذرگاههای پیاده مراقب حرکت وسایل نقلیه باشند و ناگهان از پیاده رو به سواره رو داخل نشوند.

۵- از حصار آزاد راهها نگذرند و در بزرگراهها و خیابان ها از لابلای درختان  و گل بوته های حاشیه و میانه راه عبور نکنند.

۶-در تقاطع ها با روشن شدن چراغ سبز مقابل خود (چراغ عابر) حرکت نمایند و هنگامی که چراغ عابر قرمز بود عبور نکنند.

۷- از موانع و خط کشی خطوط ویژه ، سواره رو خیابان ها و میدان ها عبور نکنند.

۸- در بزرگراهها و خیابان های اصلی ، از خارج از گذرگاههای تعیین شده عبور نکنند.

۹- در سواره روی خیابان برای سوار شدن به وسیله نقلیه و همچنین صحبت کردن یا خرید و فروش با راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه توقف نکنند.

 

محل‌های مجاز عابرین پیاده

با توجه با قانون مکان های زیر مسیر های مجاز عابرین پیاده می‌باشند:

 • گذرگاه خط کشی شده
 • پل (رو گذر)
 • زیر گذر
 • محلی که تابلوی گذر عابر پیاده دارد
 • محلی که مجهز به چراغ عابر پیاده است و چراغ آن سبز باشد

تصادف با عابر پیاده در اتوبان و جاده

مطابق ماده ۴ قانون ایمنی راه‌ها و راه آهن «ورود و عبور عابرین پیاده و انواع وسایل نقلیه غیر مجاز و عبور دادن دام در بزرگ‌راه‌ها و همچنین توقف وسایل نقلیه در خطوط عبور‌ ممنوع است.  هرگاه به دلایل مذکور حادثه‌ای رخ دهد که منجر به ضرب یا جرح یا قتل یا خسارت مالی شود راننده مجاز که وسیله نقلیه او مجاز به حرکت در‌ بزرگ‌راه باشد نسبت به موارد فوق مسئولیتی نخواهد داشت.

یعنی در تصادف با عابر پیاده در جاده معمولا راننده مقصر حادثه نخواهد بود. هرچند که همچنان باید دیه فرد آسیب‌دیده یا فوت‌شده را پرداخت کند. خیلی وقت‌ها هم در این شرایط درصد تقصیر عابر و راننده توسط کارشناسان راهنمایی‌ورانندگی و قضایی تعیین می‌شود.

تصادف با عابر پیاده و فرار

اگر درتصادف با عابر پیاده آسیب و خسارت جانی یا خدای نکرده فوت عابر اتفاق بیافتد و راننده مقصر فرار کند، فرار جرم محسوب می‌شود.  به‌طور کلی ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: بی‌احتیاطی و عدم رعایت قوانین در شرایط تصادف با عابر پیاده می‌تواند ۲ تا ۶ ماه حبس برای راننده به‌دنبال داشته باشد. اگر هم راننده‌ای بعد از تصادف با عابر پیاده فرار کند این مجازات بیشتر هم می‌شود. معمولا مجازات راننده‌ای که پس از صدمه زدن به یک شخص فرار می‌کند بیش از دو سوم بیشترین مجازات تعیین‌ شده در قانون خواهد بود.

تصادف با عابر پیاده زیر پل هوایی

براساس ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی‌و رانندگی در راه‌هایی که برای عبور عابران پیاده علائم، تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده است؛ عابران باید هنگام عبور از عرض یا طول سواره‌رو با توجه به علائم راهنمائی و رانندگی منصوبه در محل،  از نقاط خط‌کشی‌شده، گذرگاه‌های غیرهمسطح و مسیرهای ویژه عبور کنند.

اگر تصادف عابر پیاده با ماشین زیر پل هوایی و حومه آن اتفاق بیفتد، عابر مقصر صد درصد حادثه خواهد بود. اما با این حال دیه به او تعلق می‌گیرد. درواقع عدم مسئولیت راننده مذکور مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود. فقط با توجه به اینکه راننده مقصر حادثه نیست مسئولیت کیفری مثل حبس و جزای نقدی برای او بریده نمی‌شود. در این شرایط شرکت بیمه با ارائه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده ملزم به اجراء تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا ورّاث متوفی است.

تصادف با عابر پیاده در کوچه و خیابان

تصادف با عابر پیاده در خیابان بیشتر مواقع به‌دلیل  تخلفات عابران پیاده است. تخلفات  پر تعداد عابرین پیاده عبارتند از:

 • استفاده نکردن از پل عابر پیاده
 • بی‌توجهی به خط‌کشی عابران
 • بی‌توجهی به چراغ قرمز خیابان
 • ورود ناگهانی به سطح سواره‌رو

معمولا در صورت بروز حادثه‌ای که عابر پیاده در آن دخیل است مثل عبور او از معابر غیر‌مجاز، کارشناسان تصادفات راهور ناجا صحنه تصادف را بررسی کرده و سهم تقصیر هر یک از طرفین، یعنی هم عابر پیاده و هم راننده را مشخص می‌کنند. در این شرایط موارد زیر توسط کارشناسان مورد بررسی قرار می‌گیرد:

 • مسکونی یا‌ غیرمسکونی بودن معبر
 • بزرگراه یا معبر اصلی بودن
 • فرعی یا کوچه بودن
 • امکان عبور برای عابر
 • وجود چراغ و علائم راهنمایی و رانندگی
 • سایر موارد موجود در محل

دیه تصادف با عابر پیاده چقدر است؟

در تصادف با عابر پیاده عدم مسئولیت راننده به معنای منع استفاده‌ شخص ثالث یا وراث قانونی متوفی از مزایای بیمه برای دریافت دیه مصدومیت یا فوت نیست. یعنی حتی اگر عابر پیاده خودش مقصر تصادف باشد، باز هم بیمه شخص ثالث خودرو باید دیه عابر پیاده مقصر را پرداخت کند.

میزان دیه و سایر شرایط استفاده از بیمه توسط مراجع قانونی ذیصلاح مشخص می‌شود. اگر هم وسیله‌ نقلیه بیمه شخص ثالث نداشته باشد، دیه عابر پیاده از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی شخص ثالث پرداخت می‌شود.

دیه زن و مرد در تصادفات عابر پیاده

اکنون با رای اخیر وحدت رویه دیوان عالی کشور ، میزان تفاوت بین دیه زن و مرد در جنایات و حتی تصادفات بوسیله صندوق جبران خسارات بدنی تامین شده یا بیمه که موظف است بطور مساوی حق بیمه را پرداخت کند ، عملا برابر شده است و این تفاوت تاثیر چندانی در دریافت دیه نخواهد گذاشت.

 

تصادف با عابر پیاده بدون گواهینامه

در زمانیکه راننده مقصر گواهینامه نداشته باشد و فوت اتفاق بیافتد روند رسیدگی پرداخت خسارت متفاوت می شود. معمولا پرونده به مراجع قضایی ارجاع داده می شود . شرکت بیمه هم از محل بیمه شخص ثالث خسارت را پرداخت کرده ولی بعدا تمام یا بخشی از این مبلغ را از بیمه‌شده بدون گواهینامه می‌گیرد.

تصادف با عابر پیاده بدون کروکی

معمولا در تصادفات با عابر پیاده، خسارات جرحی برای افراد اتفاق می افتد،‌از این رو داشتن کروکی برای پرداخت خسارت الزامی است و امکان پرداخت خسارت بدون کروکی امکان پذیر نمی باشد.

آیا تصادف با عابر پیاده زندان دارد؟

بر اساس قوانین تصادف خودرو با عابر پیاده، اگر راننده در حالت مستی و عدم هوشیاری با عابر پیاده تصادف کند، مجرم شناخته می‌شود؛ حتی اگر عابر در این حادثه مقصر باشد. با توجه به ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی، بی احتیاطی و رعایت نکردن قوانین در شرایط تصادف با عابر پیاده، می‌تواند ۲ تا ۶ ماه حبس را برای راننده به همراه داشته باشد.

 

 

امتیاز شما به این مطلب چند است؟

میانگین امتیاز ۰ / ۵. تعداد رای ۰

خیلی متاسفیم که این مطلب رضایت شما رو جلب نکرد!

لطفا با نظر خودتون مارو در ارتقا این مطلب یاری کنید

چه موردی رو میتونیم در این مطلب بهبود بدیم؟

تیم تولید محتوای بیمه تایم

اضافه کردن نظر