بیمه تایم
بیمه بازنشستگی زودتر از موعد

بازنشستگی پیش از موعد چیست؟

۵
(۳)

بازنشستگی در همه مشاغل مختلف ( دولتی ، خصوصی، تامین اجتماعی) که سابقه کار و سابقه پراخت انواع بیمه را دارند در شرایط سنی و سلامتی و کاری طبق قانون کار و بازنشستگی انجام می‌شود. حال بسیاری از افراد می‌خواهند بازنشستگی پیش از موعد داشته باشند و هر چه سریعتر بازنشستگی ماهانه دریافت نمایند.

بازنشستگی پیش از موعد چیست؟

تمامی افرادی که سابقه کار و سابقه پرداخت بیمه دارند، می‌توانند با توجه به شرایط سنی و سابقه کاری که دارند بازنشسته شوند. سن قانونی بازنشستگی برای آقایان ۶۰ سال و برای خانم ها ۵۵ سال می‌باشد. هر بیمه شده اقا و خانم می تواند با داشتن سابقه کار ۳۵ سال بدون محدودیت سنی بازشنسته شود.

افرادی که می‌خواهند قبل از سن مشخص شده و یا با سابقه کار کمتر از ۳۰ سال بازنشسته شوند، می‌توانند از شرایط بازنشستگی پیش از موعد استفاده نمایند. البته شرایط کاری و سلامتی فرد بیمه شده نیز می‌تواند در زمان بازنشستگی فرد تاثیر گذار باشد. یعنی برای افرادی که سابقه کار ۲۰ سال متوالی یا ۲۵ سال متناوب دارند، هم یم توانند با شرایطی به بازنشستگی پیش از موعد برسند. در کنار حقوق بازنشستگی می توانید حقوق مکمل بازنشستگی را هم با خرید بیمه عمر و بازنشستگی داشته باشید.

اگر می‌خواهید اطلاعات کامل تر درباره بیمه بازنشستگی داشته باشید، می‌توانید مقاله بهترین بیمه بازنشستگی سال ۱۴۰۲ را در بلاگ بیمه تایم مطالعه نمایید.

انواع بیمه بازنشستگی پیش از موعد

بیمه بازنشستگی پیش از موعد خانم ها

بازنشستگی پیش از موعد خانم ها با توجه به شرایط زیر امکان پذیر می‌باشد:

بازنشستگی ۱۰ سال زودتر از موعد قانونی: هر خانم بیمه شده با داشتن ۳۰ سال سابقه پرداخت جق بیمه می تواند بعد از پایان ۴۵ سال بازنشستگی دریافت نمایند.

بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه کار:

همه خانم ها می‌توانند، با داشتن سن ۵۵ سال و ۱۰ سال تا ۱۹ سال سابقه پرداخت حق بیمه، اقدام به بازنشستگی پیش از موعد نمایند. افرادی که با ۲۰ سال سابقه اقدام به بازنشستگی نمایند، فقط می توانند حقوق ۲۰ روز از ماه را دریافت نمایند.

بازنشستگی با سابقه کار کمتر از ۱۰ سال

اگرخانمی با سابقه کار کمتر از ۱۰ سال پرداخت حق بیمه بخواهد به بازنشستگی برسد، باید حتما ۵۵ سال تمام داشته باشد.

بازنشستگی با سال های متوالی و متناوب پرداخت حق بیمه

اگر خانمی ۲۰ سال متوالی یا ۲۵ سال متناوب سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد می تواند بازنشسته شود.

بیمه بازنشستگی پیش از موعد آقایان

بازنشستگی پیش از موعد آقایان در چند طرح زیر قابل انجام می‌باشد:

بازنشستگی ۱۰ سال زودتر از موعد برای آقایان: هر مرد با پرداخت حداقل ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه می‌تواند از ۵۰ سالگی بازنشسته شوند. هر فردی با پرداخت ۳۰ سال سابقه بیمه داشته باشد و می تواند برای بازنشستگی سن کمتر از ۶۰ سال اقدام نماید.

بازنشستگی با سابقه کمتر از ۲۰ سال

همه آقایان با ۶۰ سال سن که سابقه پرداخت بیمه ۱۰ سال تا ۱۹ سال دارند می توانند برای بازنشستگی زودتر از موعد اقدام نمایند. در این شرایط پرداخت حقوق بازنشستگی با توجه به دو عامل مهم انجام می‌شود. به عنوان مثال اگر اقایی ۶۰ سال سن داشته باشد می‌تواند با سابقه ۱۵ سال بیمه اقدام به بازنشستگی نمایند. البته در این شرایط فرد بیمه شده می‌تواند حقوق ۱۵ روز را دریافت نمایید.

بازنشستگی پیش از موعد با ۱۰ سال سابقه بیمه

همه آقایان با سن ۶۰ سال که سابقه پرداخت حق بیمه کمتر از ۱۰ سال را دارند با پرداخت حق بیمه تفاوت سابقه خود تا ۱۰ سال می‌توانند اقدام به بازنشستگی زودتر از موعد نمایند. یعنی یک فرد ۶۰ ساله که ۷ سال سابقه بیمه دارد، با خرید ۳ سال سابقه بیمه خود و تکمیل ۱۰ سال سابقه، می توانند حقوق ۱۰ روز را دریافت نمایند.

بازنشستگی با سال های متوالی و متناوب و پرداخت حق بیمه

اگر یک آقا ۲۰ سال متوالی یا ۲۵ سال متناوب حق بیمه پرداخت کرده باشد می‌تواند بدون شرط سنی بازنشسته شود. (البته فقط برای مشاغل سخت و زیان آور این امکان وجود دارد.)

تعریف کارسخت و زیان آور طبق قانون کار

“بر طبق تعریف قانون، تعریف مشاغل زیان آور و سخت این چنین است: «کارهای سخت و زیان‌آور کارهایی هستند که در آن‌ها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال، افراد با تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی خود روبه‌رو می‌شوند. در نتیجه، افراد با مشکلات و بیماری‌های مختلفی مواجه خواهند شد. در برخی مواقع و با به کارگیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی، می‌توان صفت سخت و زیان آور را از برخی مشاغل حذف نمود یا میزان آن را کاهش داد.”

 حداقل سال پرداخت حق‌بیمه برای بازنشستگی

بر اساس بند ب تبصره ۲ قانون بازنشستگی زودتر از موعد در تامین اجتماعی ، برای مشاغل زیان آور و سخت همه بیمه شده ها می‌توانند با پرداخت ۲۰ سال متوالی و یا ۲۵ سال متناوب اقدام به بازشستگی نمایند. این قانون نیازه شرایط سنی ندارد.

قانون جدید بازنشستگی پیش از موعد سال ۱۴۰۲

با توجه به ماده واحده بخشنامه جدید بازنشستگی پیش از موعد برای آقایان و خانم ها،  بیمه شده‌های سازمان تامین اجتماعی می‌توانند با داشتن حداقل ۵۵ سال (البته برای خانم ها۱۰ سال کمتر)  و پرداخت مدت بیمه ۲۰ سال یا بیشتر اقدام به بازنشستگی نمایند. فرد بیمه شده می‌تواند با همراه داشتن درخواست بازنشستگی به سازمان تامین اجتماعی حوزه کار خود مراجعه کرده و درخواست ثبت بازنشستگی برای خود نماید.

آقایان با ۵۰ سال سن و خانم‌ها با ۴۵ سال سن مشمول بهره‌مندی از این قانون خواهند شد.

شرایط سنی بازنشستگی پیش از موعد

  • حداقل ۴۲ سال سن و ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه عادی و سخت و زیان آور
  • حداقل ۱۰ سال سابقه کار و ۵۵ سال سن
  • حداقل ۴۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه
  • ۳۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه عادی و سخت و زیان آور بدون رعایت شرط سنی
  • ۲۰ سال سابقه متوالی در مشاغل سخت و زیان آور بدون لحاظ شرایط سنی
  • ۲۵ سال سابقه متناوب در مشاغل سخت و زیان آور بدون شرط سنی
  • حداقل ۴۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه عادی و یا مشاغل سخت و زیان آور

استثنائات قانون بازنشستگی زودتر از موعد

با توجه به شرایطی که برای بازنشستگی زودتر از موعد گفته شد، استثنائاتی برای کارمندان دولتی وجود دارد. بر اساس قانون کار، کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی موسسه‌ها و وزارت‌خانه‌های دولتی که دارای حداقل ۲۵ سال سابقه پرداخت بیمه و خدمت قابل‌قبول هستند می‌توانند با حداکثر ۵ سال سنوات ارفاقی و بدون داشتن شرط سنی بازنشسته شوند. البته این در شرایطی است که سازمان یا اداره مربوطه با درخواست آن‌ها موافقت کند.

بیمه بازنشستگی زنان خانه دار هم شرایط سنی و بیمه ای خود را دارد که همه زنان خانه دار می توانند این بیمه نامه را تهیه نماند.

بیمه‌های عمر و بازنشستگی کوتاه مدت

یکی از انواع بیمه های بازنشستگی، بیمه عمر و بازنشستگی می‌باشد که همه افراد می‌توانند بدون محدودیت سنی از بدو تولد این نوع بیمه نامه را انتخاب و خریداری نمایند. نداشتن محدودیت برای سن فرد بیمه شده و انتخاب حق بیمه و مدت زمان پرداخت حق بیمه از جمله مزایای بیمه‌های بازنشستگی بیمه‌های عمر می‌باشد.

استعلام و خرید بیمه بازنشستگی

برای استعلام و خرید بیمه بازنشستگی می‌توانید درخواست خرید بیمه بازنشستگی را در بیمه تایم ثبت نمایید. به کمک کارشناسان بیمه تایم می‌توانید مقایسه بیمه انواع شرکت‌های مختلف را انجام داده و بهترین بیمه عمر و بازنشستگی را خریداری نمایید.

امتیاز شما به این مطلب چند است؟

میانگین امتیاز ۵ / ۵. تعداد رای ۳

خیلی متاسفیم که این مطلب رضایت شما رو جلب نکرد!

لطفا با نظر خودتون مارو در ارتقا این مطلب یاری کنید

چه موردی رو میتونیم در این مطلب بهبود بدیم؟

تیم تولید محتوای بیمه تایم

۲ comments

    • همه افراد می توانند بیمه بازنشستگی بیمه عمر داشته باشند، اما در تامین اجتماعی شرایط برقرای بیمه بازنشستگی با توجه به قانون جدید تغییر کرده است.