بیمه تایم

استفاده همزمان از بیمه بدنه و بیمه ثالث

استفاده همزمان از بیمه بدنه و بیمه ثالث
۵
(۱)

مواردی پیش می‌آید که افراد مجبور می شوند همزمان  از بیمه بدنه و بیمه ثالث استفاده نمایند. در این نوشته می‌خواهیم به صورت ساده به بررسی این موضوع بپردازیم که دارندگان بیمه های بدنه و ثالث چگونه می توانند از این مزیت بیمه نامه های خودروی خود در جبران خسارت استفاده نمایند:

چه زمانی می‌توانیم از بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه به طور همزمان استفاده کنیم؟

حوادثی هستند که ممکن است فرد مجبور شود همزمان از بیمه ثالث و بیمه بدنه استفاده نماید. در حوادثی که خسارت وارد شده به خودرو زیان دیده بیشتر از سقف تعهدات مالی بیمه شخص ثالث اتومبیل مقصر حادثه باشد، دارنده‌ی خودروی زیان دیده می‌تواند برای دریافت مابه‌تفاوت خسارت اتومبیل خود، به شرکت صادرکننده بیمه‌ بدنه خودرو مراجعه کند. معمولا در حوادث رانندگی که خودروی آسیب دیده، خودروی نامتعارف باشد و بر اساس قانون جدید بیمه ثالث، سقف مالی بیمه ثالث کل خسارت خودروی نامتعارف را کاور نکرده و دارنده خودروی نامتعارف باید برای باقی خسارت از بیمه بدنه خودش استفاده نماید و همچنین در حوادثی که فرد مقصر حادثه باشد و خود خودروی فرد مقصر نیز آسیب دیده باشد نیز وی مجبور است همزمان از بیمه بدنه و بیمه ثالث خود برای جبران خسارت های پیش آمده استفاده نماید.

مثال برای استفاده همزمان از بیمه ثالث و بیمه بدنه

به عنوان مثال اگر خودروی شما در تصادفی ۳۰ میلیون تومان خسارت دیده باشد و در این تصادف طرف مقابل مقصر حادثه باشد و سقف تعهدات مالی فرد مقصر ۱۰ میلیون تومان باشد، بیمه ثالث وی تا سقف ۱۰ میلیون تومان از محل بیمه ثالث قابل جبران می‌باشد.

مابه التفاوت این دو خسارت چگونه پرداخت می‌شود؟

در این قسمت می‌توانید از بیمه بدنه برای جبران خسارت کمک بگیرید. البته شرط مهم برای دریافت خسارت، لحاظ کردن خودروی متعارف و نامتعارف متفاوت می‌باشد.

یعنی اگر ماشین شما نامتعارف باشد و بیمه بدنه داشته باشید، می‌توانید بخشی از خسارت را که در تعهد بیمه ثالث ماشین مقصر نیست، از بیمه بدنه ماشین خود بگیرید و فرد مقصر موظف به پرداخت هیچ مبلغی به شما نمی‌باشد.

اما اگر خودروی شما متعارف باشد، باقی خسارت را باید همچنان فرد مقصر پرداخت نماید.


چه زمانی می‌توان از بیمه بدنه استفاده کرد؟

پرداخت خسارت بیمه بدنه

 • اگر بیمه گذار در تصادف مقصر باشد
 • اگر بیمه گذار در تصادف مقصر نبوده و مقصر حادثه فرار کرده باشد
 • اگر سقف مالی بیمه شخص ثالث مقصر حادثه برای پرداخت خسارت او کافی نباشد. برای مشخص شدن این مورد حتما کارشناس بیمه بدنه خوردوی زیان دیده را بررسی کرده و میزان خسارت آن را مشخص می کند و سپس  باقی خسارات توسط بیمه بدنه پرداخت می‌شود.
 • در صورتی که در حادثه تصادف خودروی زیان‌دیده در دسته خودروهای نامتعارف باشد.

مطالب بیشتر: سقف تعهدات مالی بیمه ثالث چقدر است؟


 استفاده از بیمه بدنه در صورت مقصر بودن

یکی از مزایای بیمه بدنه استفاده کردن از بیمه بدنه برای جبران خسارت در مواردی که حتی خود فرد نیز مقصر می‌باشد. به عنوان مثال اگر شما به عنوان بیمه گذار حتی به در پارکینگ منزل بخورید بیمه بدنه شما خسارت پیش آمده را جبران می‌کند.

در خساراتی که شما مقصر هستید و خسارت هم به خودروی شما و هم طرف مقابل وارد شده باشد، خسارت خودروی دیگر از طریق بیمه ثالث شما و خسارت وارد شده به خود شما از بیمه بدنه تان قابل جبران می‌باشد.


استفاده از بیمه بدنه در صورت مقصر نبودن

اگر خسارتی دارید که مقصر این حادثه شما نباشید، خسارت پیش آمده با توجه به نظر کارشناس از محل بیمه ثالث فرد مقصر تا سقف پوشش مالی درج شده در بیمه ثالث وی به شما پرداخت می شود. اما پرداخت خسارت در خودروهای نامتعارف این موضوع قدری متفاوت می‌باشد.

بر اساس قانون جدید بیمه ثالث درخودروی نامتعارف میزان خسارت بر اساس فرمول معین محاسبه می‌شود و تا سقف مشخص شده از محل بیمه ثالث مقصر پرداخت می شود و باقی خسارت را  بیمه گذار باید از بیمه بدنه خود جبران نماید.


مدارک مورد نیاز برای دریافت خسارت بیمه شخص ثالث

 • اصل یا کپی کروکی تنظیم شده توسط پلیس ناجا
 • کپی اوراق بازجویی طرفین حادثه
 • کپی گزارش های تکمیلی ناجا
 • کپی بیمه شخص ثالث معتبر طرفین حادثه
 • نظریه هیات‌های کارشناسان رسمی دادگستری
 • کپی برگه تفهیم کروکی
 • کپی گواهینامه رانندگان
 • کپی کارت مشخصات خودرو طرفین حادثه
 • کپی شناسنامه مالکیت خودرو زیاندیده
 • فاکتور اجرت خدمات تعمیرات و لوازم تعویضی
 • اصل کوپن بریده شده شخص ثالث راننده مقصر

 


مدارک مورد نیاز برای دریافت خسارت بیمه بدنه

 • اصل و کپی بیمه بدنه خودرو
 • اصل و کپی بیمه نامه شخص ثالث خودرو
 • کروکی کشیده شده توسط پلیس
 • کپی اوراق بازجویی طرفین حادثه
 • کپی گزارش های تکمیلی نیرو انتظامی
 • گزارش کتبی کارشناس رسمی دادگستری
 • کپی برگه تفهیم کروکی
 • کپی چک یا حواله خسارتی که بیمه شخص ثالث مقصر حادثه داده است.
 • اصل و کپی گواهینامه راننده
 • اصل و کپی کارت ملی بیمه گذار و راننده
 • اصل و کپی شناسنامه مالکیت خودرو
 • اصل هزینه های حمل و نجات خودرو
 • اصل فاکتور اجرت تعمیرات و قیمت لوازم

روند پرداخت خسارت بیمه بدنه

روند پرداخت خسارت بیمه بدنه

پس از تشکیل پرونده در بیمه بدنه و بازدید خودروی آسیب دیده و تعیین میزان خسارت وارده توسط کارشناس ارزیابی خسارت شرکت بیمه، مبلغ نهایی خسارت قابل پرداخت به زیان دیده اعلام می‌شود. به منظور اخذ مبلغ واقعی خسارت و رفع مغایرت خسارت برآورده شده توسط شرکت بیمه با میزان خسارتی که زیان دیده توقع دارد، بهتر است به طرفین حادثه پیشنهاد گردد خودروی آسیب دیده را به تعمیرگاه مجاز نشان دهند. در صورت نیاز پیش فاکتور قیمت لوازم و اجرت تعمیرات را دریافت کرده و اگر احساس کردند مبلغ واقعی خسارت به زیان دیده پرداخت نشده نسبت به آن کتبا اعتراض کنند و در صورت اعتراض، شرکت بیمه موظف است ارزیابی خسارت را به کارشناس دیگری واگذار نماید.

چنانچه خودروی خسارت دیده توسط تعمیرکار مورد ارزیابی قرار گرفته باشد، مبلغ اعلام شده توسط تعمیرگاه را به کارشناس ارزیاب اعلام می کنیم و اگر باز هم خسارت دیده راضی نشد، فرد بیمه گذار که خسارت دیده باید  خودرو را به تعمیرگاه مورد اعتماد مجددا برای بازدید منتقل کند و اگر شرکت بیمه تعمیرگاه مجاز طرف قرارداد دارد می تواند در صورت تمایل به این تعمیرگاه مراجعه نماید.


مطالب بیشتر: بیمه بدنه برای خودروهای لوکس


شکایت از بیمه بدنه

اگر هیچ یک از روش‌های گفته شده در قسمت بالا برای دریافت خسارت بیمه گذار را راضی نکرده مجدد پرونده به یک ارزیاب خسارت به انتخاب و هزینه زیان دیده ارجاع داده می‌شود هریک از طرفین ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب، می‌توانند در مرجع صالح اقامه دعوی کنند. در صورت عدم طرح دعوی توسط طرفین در مهلت تعیین شده، نظر ارزیاب خسارت لازم الاجرا است، در این صورت شرکت بیمه باید براساس نظریه ارزیاب خسارت تا سقف تعهدات مندرج در بیمه‌ ثالث خسارت را پرداخت کند.

در صورت عدم توافق در خصوص میزان خسارت پرداختی، شرکت بیمه موظف است وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاه مورد قبول زیان دیده تعمیر کند و هزینه ها را تا سقف تعهدات مالی ثالث پرداخت کند. شرکت نمی‌تواند بیمه شخص ثالث شخص زیان دیده را مجاب به بازسازی خودرو در تعمیرگاه طرف قرار داد خود نماید. باید ضمن جلب رضایت زیان دیده، نسبت به پرداخت نقدی خسارت با ایشان توافق نماید و یا طبق قانون نسبت به تعمیر وسیله نقلیه در تعمیرگاه مورد نظر زیان‌دیده، تا سقف تعهدات مالی اقدام نماید.


نکته: فرد زیان دیده (در این جا صاحب خودروی لوکس) می‌تواند افت قیمت خودروی خود را از مقصر طلب کند.


چگونه باید به صورت همزمان از بیمه ثالث و بیمه بدنه استفاده کنیم؟

در این شرایط بیمه بدنه همه خسارت شما را پرداخت می‌کند و بعد از طریق واحد حقوقی خود، خسارت مربوط به بیمه شخص ثالث را از شرکت بیمه مربوطه دریافت می‌کند.

برای استفاده همزمان از بیمه ثالث و بیمه بدنه ، شما باید برای خسارت بیمه بدنه خود تشکیل پرونده داده باشید و علاوه بر آن، مدارک مرتبط با بیمه شخص ثالث ماشین مقصر را هم به شرکت بیمه تحویل بدهید.

 

 

 

 

 

امتیاز شما به این مطلب چند است؟

میانگین امتیاز ۵ / ۵. تعداد رای ۱

خیلی متاسفیم که این مطلب رضایت شما رو جلب نکرد!

لطفا با نظر خودتون مارو در ارتقا این مطلب یاری کنید

چه موردی رو میتونیم در این مطلب بهبود بدیم؟

تیم تولید محتوای بیمه تایم

۲ comments

 • سلام خسته نباشید من دو الی سه ماه پیش تو خیابان در حال حرکت تو لاین اول بودم نصف شب بود یه پراید سفید با سرعت بالا یه دفعه اومد و گرفت رو ماشین بنده و منو از مسیر خارج کرد و بعد از چند دور چرخیدنه ماشین بنده با کارد ریل تصادف کردم و راننده هم فرار کرد و ماشین پشت سری بنده توقف کرد و به کمک ما اومد شماره موبایل هم داد تا شهادت هم بده که چه اتفاقی افتاده و شماره پلاک طرف نصفه یادم بود۴۴ د ایران ۳۸ من گفتم شکایت ولی ایران ۳۰هست ماشین طرف و بعد شکایت کردم ولی ماشین طرف پیدا نشد و بنده شکایتم رو ول کردم و الان به طور ناگهانی من اون ماشین رو پیدا کردم تو خیابان پشتیمون و با صحبت کردن باهاش از زبونش کشیدم بیرون حرف رو و قبول کرد که این اتفاق بوده و گفت با من به بیمه میاد تا خسارت بده ولی من پیگیر شکایت نشم فقط برم بیمه باهاش الان من به نظر شما برم پیگیر شکایتم بشم یا باهاش بریم بیمه اکه بریم بیمه خسارت به من میدن یا نه چیکار کنم ؟
  ممنون میشم اکه لطف بکنید یه کمک خوب بهم بکنید .
  بیمه من بیمه ایران هست .

  • جناب محبی عزیز برای پرداخت خسارت و پیگیری پرداخت خسارت باید از محل شرکت بیمه گر خودتان اقدام به پیگیری نمایید.