بیمه تایم

تخفیفات بیمه ثالث برای سال ۱۴۰۱

تخفیف بیمه شخص ثالث
۴
(۱۰)

تخفیف بیمه  شخص ثالث چیست؟

همانطور که احتمالا می‌دانید بر اساس قانون جدید بیمه شخص ثالث تغییراتی را در نحوه دریافت تخفیف و انتقال تخفیفات  این بیمه نامه اتفاق افتاده. با ما همراه باشید تا ابتدا این تغییر خوشایند را ببینیم چه بوده است و سپس مهمترین سوالات شما در رابطه با تخفیف بیمه شخص ثالث را بررسی کنیم. اگر سوالی برای شما در انتها باقی ماند می‌توانید در زیر همین پست برای ما کامنت بذارید تا پاسخگوی شما باشیم.

 

قانون جدید بیمه شخص ثالث از سال ۹۷

قانون جدید بیمه شخص ثالث در رابطه تخفیفات

همان طور که پیشتر گفته شد، بیمه شخص ثالث بیمه‌نامه‌ای است اجباری و تمامی دارندگان وسیله نقلیه باید این بیمه‌نامه را داشته باشند. بر اساس قانون جدید بیمه شخص ثالث تغییراتی، جهت شفاف سازی و کاربردی کردن این بیمه شخص ثالث انجام گرفته. برخی از این تغییرات مربوط به تخفیفات بیمه شخص ثالث بوده که در ادامه به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.

اگر شما در طول مدت داشتن بیمه نامه ثالث خسارتی را از شرکت بیمه دریافت نکرده  باشید می‌‍توانید در زمان تمدید این بیمه نامه از تخفیف بیمه شخص ثالث استفاده نماید. با زیاد شدن تعداد سال‌های تخفیف، قیمت بیمه ثالث هم کمتر می‌شود. میزان تخفیفاتی که تا سال ۹۶  هرساله بر روی بیمه نامه ثالث منظور می‌شد بر اساس جدول زیر تعیین می‌شد:

 

یکسال عدم خسارت۱۰ درصد
دو سال عدم خسارت۱۵ درصد
سه سال عدم خسارت۲۰ درصد
چهار سال عدم خسارت۳۰ درصد
پنج سال عدم خسارت۴۰ درصد
شش سال عدم خسارت۵۰ درصد
هفت سال عدم خسارت۶۰ درصد
هشت سال عدم خسارت و بیشتر۷۰ درصد

جدول تخفیف بیمه شخص ثالث خودرو در سال ۹۶

جدول تخفیف بیمه ثالث سال ۱۴۰۰

میزان تخفیفات بیمه شخص ثالث در سال‌های مختلف به ترتیب زیر می‌باشد:

 • ۱ سال عدم خسارت ۵ درصد
 • ۲ سال عدم خسارت ۱۰درصد
 • ۳ سال عدم خسارت ۱۵ درصد
 • ۴ سال عدم خسارت ۲۰ درصد
 • ۵ سال عدم خسارت ۲۵ درصد
 • ۶ سال عدم خسارت ۳۰ درصد
 • ۷ سال عدم خسارت ۳۵ درصد
 • ۸ سال عدم خسارت ۴۰ درصد
 • ۹ سال عدم خسارت ۴۵ درصد
 • ۱۰ سال عدم خسارت ۵۰ درصد
 • ۱۱ سال عدم خسارت ۵۵ درصد
 • ۱۲ سال عدم خسارت ۶۰درصد
 • ۱۳ سال عدم خسارت ۶۵ درصد
 • ۱۴ سال عدم خسارت ۷۰ درصد

حداکثر تخفیف بیمه ثالث بر اساس سال‌های ماشین چه میزان است؟

تخفیف عدم خسارت در بیمه ثالث یکی از عواملی است که منجربه کاهش قیمت بیمه ثالث می‌شود. میزان تخفیفات در بمیه نامه های ثالث در سال های مختلف متفاوت بیمه ای متفاوت می باشد. البته این تخفیفات سقف مشخصی دارد که میزان تخفیفات بالاتر از این میزان نمی تواند باشد.

سقف تخفیفات عدم خسارت در بیمه های ثالث به میزان ۷۰ درصد می باشد.

همانطور که مشاهده می‌شود بر اساس ماده ۶ آیین‌نامه جدید تخفیف عدم خسارت سالانه از ۱۰ درصد به پنج درصد کاهش یافته و حداکثر تخفیف همان ۷۰ درصد خواهد بود که در یک دوره  ۱۴ ساله به حداکثر تخفیف می‌رسد و این درصد بیشترین تخفیف بیمه شخص ثالث است.

آیا همه تخفیفات بیمه شخص ثالث با یک تصادف از بین می رود؟

یکی از موارد جدید خوشایند در قانون جدید بیمه ثالث ، از بین نرفتن خسارت در زمان تصادف می باشد. بر اساس این قانون اگر فرد در طول مدت داشتن بیمه نامه تصادف کرده و خسارت جانی و مالی داشته باشد دیگر تخفیفات عدم خسارت بیمه ثالث وی صفر نمی شود و فقط میزان درصد تخفیفات عدم خسارت وی کاهش پیدا می کند. میزان کاهش در تخفیفات عدم خسارت به ترتیب جدول زیر اعمال می شود:

 

یکبار خسارت مالی
یکبار خسارت جانی
۲۰ درصد کاهش تخفیفات
۳۰ درصد کاهش تخفیفات
 دوبار خسارت مالی
دوبار خسارت جانی
 ۳۰درصد کاهش تخفیفات
۷۰ درصد کاهش تخفیفات
 سه بار خسارت مالی
سه بار خسارت جانی
۴۰درصد کاهش تخفیفات
۱۰۰درصد کاهش تخفیفات

جدول تخفیف بیمه شخص ثالث خودرو در سال۱۴۰۰ در صورت بروز تصادف

همانطور که در جدول هم آمده اگر فردی برای بار اول خسارت مالی داشته باشد ۲۰ درصد، بار دوم ۳۰ درصد و بار سوم ۴۰ درصد از تخفیف عدم خسارت مالی در بیمه شخص ثالث کاسته می‌شود. در حالی که در قانون قبلی با نخستین تصادف چه مالی و چه جانی کل تخفیفات از بین می‌رفت.

 

تخفیف بیمه شخص ثالث به راننده تعلق می گیرد یا به خودرو ؟

از همان ابتدای تصویب اجرایی شدن قانون بیمه ثالث در کشور، این بیمه‌نامه خودرو محور بوده و سوابق بیمه‌ای اعم از داشتن خسارت یا عدم خسارت متعلق به خودروی بیمه شده بود و راننده در این بیمه نامه هیچ نقشی نداشت. اما ماهیت این بیمه نامه به صورت بیمه مسئولیت دارندگان وسیله نقلیه بوده و شخص در این بیمه نامه به صورت مقصر در خسارات جانی و مالی نقش مهمی را دارد.

در بسیاری از کشورهای توسعه یافته بیمه شخص ثالث راننده محور می‌باشد و رفتار و نحوه رانندگی فرد، میزان خسارت‌های رانندگی و سابقه بیمه‌ای فرد در کنار مشخصات خودرو در تعیین قیمت بیمه شخص ثالث بسیار مهم می‌باشد به طوریکه اگر راننده پر خطر و حادثه ساز بوده و دارای خسارات مالی و یا جانی در سابقه بیمه‌ای خود باشد در میزان تخفیفاتی که از شرکت بیمه می‌گیرد تاثیر گذار می‌باشد. به این ترتیب رانندگان کم حادثه ریسک بیمه‌ای کمتر و در نتیجه دارای تخفیفات بیشتر بوده و قیمت بیمه شخص ثالث کمتری را پرداخت خواهند کرد و به همین ترتیب بیمه  شخص ثالث رانندگان پر حادثه دارای تخفیفات کمتری است.

شاید یکی از نتایج اجرایی شدن این قانون کاهش میزان خسارات بیمه شخص ثالث در بین سایر رشته‌های بیمه‌ای باشد. از این رو زیر ساخت‌های لازم برای انجام این اتفاق مثبت در قانون جدید بیمه شخص ثالث در حال انجام می‌باشد؛ از جمله کنار گذاشته شدن هزینه‌هایی از قبیل هزینه نیروی انتظامی و هزینه وزارت بهداشت بر روی بیمه نامه‌های شخص ثالث.

شاید با راننده محور شدن بیمه شخص ثالث شاهد کاهش میزان خسارات جانی و مالی ناشی از وسایل نقلیه باشیم‌. باید دید در سال‌های آینده چه تغییری صورت می‌گیرد.


بیمه ثالث در تصادفات زنجیره ای 


آیا امکان انتقال تخفیفات بیمه ثالث را دارم؟

امکان انتقال تخفیفات بیمه ثالث

تا سال ۹۶ امکان انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث وجود نداشت و فردی که خودروی دارای تخفیف خود را می‌فروخت، مجبور بود تا این بیمه نامه را به همراه تخفیفات به مالک جدید خودرو منتقل کند. اما بعد از سال ۱۳۹۶ شرکت‌های بیمه در جهت حرکت به سمت  راننده محور شدن بیمه شخص ثالث و با تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث، بیمه گذار بیمه شخص ثالث می‌تواند تخفیفات عدم خسارت بیمه‌نامه را برای خود نگه داشته و در صورت خرید خودروی جدید این تخفیفات را منتقل کند.

بر اساس قانون اصلاح بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری، در صورت انتقال قطعی مالکیت وسیله نقلیه، انتقال دهنده تا قبل از مدت انقضای اعتبار بیمه نامه می‌تواند تخفیفات وسیله منتقل شده را به وسیله نقلیه مشابه خود یا افراد درجه اول منتقل نماید. شرکت بیمه به عنوان شرکت بیمه‌گر مکلف است سوابق تخفیف عدم خسارت وسیله منتقل شده را به وسیله نقلیه جایگزین انتقال دهد. تخفیفات مربوطه با کسر مدت باقی مانده به وسیله نقلیه منتقل شده در بیمه نامه منتقل شده و سر رسید بیمه نامه خودروی جدید بر اساس سوابق بیمه ای فرد بیمه گذار ثبت می‌شود.

برای اطلاع کامل و آموزش قدم به قدم مطلب پیشنهاد می‌کنیم مطلب انتقال بیمه شخص ثالث را مطالعه بفرمایید.

 


آیا تخفیف بیمه شخص ثالث شرکت‌های مختلف متفاوت است؟

تخفیف بیمه شخص ثالث شرکت‌های مختلف

تمامی شرکت‌های بیمه در محاسبه قیمت بیمه شخص ثالث برای خودروهایی که حادثه رانندگی نداشته و دارای خسارت مالی و جانی نباشد و از بیمه شخص ثالث خود استفاده نکنند تخفیفاتی را در نظر گرفته و در محاسبه قیمت بیمه ثالث این تخفیفات را کسر می‌کنند.

تا چند سال قبل قیمت بیمه شخص ثالث در شرکت‌های مختلف متفاوت بود و هر شرکت میزان تخفیفات مختلفی را بر روی بیمه ثالث اعمال می‌کرد و این امر نهایتا باعث تفاوت در قیمت بیمه ثالث در بین شرکت‌های مختلف بیمه بود.

اما در سال‌های اخیر شاهد یکسان‌سازی تخفیف بیمه شخص ثالث از سوی بیمه مرکزی در شرکت‌های بیمه‌ای هستیم. با انجام قانون یکسان سازی قیمت، میزان تخفیفات بیمه شخص ثالث در  شرکت‌های بیمه نیز یکسان می‌باشد. فقط در بیمه های ثالث با پوشش مالی بالا اختلاف قیمت جزئی در بین قیمت بیمه ثالث شرکت های بیمه وجود دارد.

انتقال بیمه شخص ثالث چگونه انجام می‌شود؟

انتقال تخفیف بیمه ثالث براساس قانون سال ۱۴۰۰ می‌تواند در حالت‌های زیر اتفاق بیفتد:

 1. به خودروی جدید مالک فعلی خودرو (که نمی‌تواند صفرکیلومتر باشد.)
 2. به خودروی افراد درجه یک خانواده مالک فعلی اعم از همسر، پدر، مادر و فرزندان
 3. از خودروی فرسوده به خودروی جدید مالک که باید حتما کارکرده باشد.
 4. از خودروی متعلق به یک شرکت حقوقی به خودروی دیگر از اموال همان شرکت با همان کاربری (مثلا سواری به سواری، وانت به وانت و …)
 5. در شرایط فعلی امکان انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث به اتومبیل صفرکیلومتر وجود ندارد. چراکه هر خودروی نو طبق ضوابط کارخانه از بیمه شخص ثالث برخوردار است و دست‌کم تا زمان سررسید تمدید بیمه از سال دوم به بعد، امکان انتقال تخفیف به آن وجود ندارد.

در خصوص خودروهای فرسوده نیز باید بگوییم روش انتقال بیمه شخص ثالث این اتومبیل‌ها به خودروی دیگر که تحت مالکیت شما یا اعضای درجه یک خانواده‌تان است، نیازمند ارائه مدارک ذیل خواهد بود:

 • گواهی اسقاطی بودن خودروی قبلی
 • اصل بیمه شخص ثالث
 • اصل مدارک خودروی قبلی
 • سند قطعی خودروی جدید
 • مدارک شناسایی بیمه‌گذار
 • الحاقیه فسخ بیمه‌نامه خودروی اسقاطی

ارائه همه این مدارک برای اثبات از رده خارج شدن خودروی قبلی است. یعنی شما باید ثابت کنید اتومبیل فرسوده‌تان از نظر قانون دیگر وجود خارجی ندارد. زیرا قانون جدید تعیین کرده که اگر هم‌زمان دو خودرو یا بیشتر داشته باشید، نمی‌توانید تخفیف بیمه ثالث‌تان را بین آنها جابه‌جا کنید.

روش انتقال بیمه شخص ثالث به خودروی جدید چگونه است؟

انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث به خودروی جدید نیازمند مراجعه حضوری به نمایندگی صدور بیمه‌نامه قبلی یا شعبه مرکزی آن شرکت بیمه‌گر است. البته باید حتما مدارک ذیل را نیز همراه خود داشته باشید:

 • کپی کارت خودروی قبلی
 • کپی بیمه‌نامه شخص ثالث خودروی قبلی
 • اصل و کپی برگه اسقاط خودرو قبلی در صورتی که اسقاطی باشد
 • اصل و کپی کارت خودروی جدید
 • بیمه‌نامه خودروی جدید

البته ذکر این نکته نیز ضروری است که با توجه به حذف بیمه‌نامه کاغذی، اگر بیمه به‌صورت آنلاین خریداری شده باشد، گواهی دیجیتال اصالت بیمه‌نامه که از بیمه مرکزی قابل دریافت است یا لینکی که به موبایل بیمه‌گذار پیامک شده، به‌جای اصل نسخه کاغذی بیمه شخص ثالث کفایت می‌کند.

در این فرآیند شرکت بیمه با صدور یک الحاقیه تخفیف‌های بیمه شخص ثالث قبلی را حذف و با دریافت مابه‌التفاوت بیمه‌نامه، آن‌را به خودروی جدید انتقال می‌دهد. مابه‌التفاوت نیز به محاسبه هزینه بیمه شخص ثالث خودروی قدیمی در روزهای باقی‌مانده بدون لحاظ تخفیف- به‌علت انتقال آن به خودروی دیگر- مربوط می‌شود.

اگر خودروی جدید خریداری نکنیم، تا چه زمانی می توانیم تخفیف ثالث مان را حفظ کنیم؟

محدودیت زمانی برای نگه داشتن سابقه تخفیفات بیمه ثالث برای بیمه گذاران وجود ندارد و دارندگان بیمه ثالث می توانند با دریافت گواهی تخفیف سنوات بیمه شخص ثالث‌تان را دریافت کنید تا در زمان خرید خودروی جدید روی بیمه شخص ثالث آن اعمال شود.

 • این نکته را در نظر داشته باشید که اگر خودروی جدید شما صفرکیلومتر باشد، برای انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث باید تا سررسید انقضای بیمه ثالث صادر شده از سوی کارخانه که معمولا یک‌ساله است صبر کنید.
 • در قانون جدید این امکان نیز فراهم شده که اگر سابقه خسارتی نداشته باشید، در فاصله زمانی بین خرید ۲ خودرو، باز هم سالانه ۵ درصد تخفیف بیمه شامل حال‌تان بشود. در چنین شرایطی استفاده از مشاوره آنلاین را به شما پیشنهاد می‌کنیم.

انتقال تخفیفات بیمه شخص ثالث بعد از تعویض پلاک خودرو

بعد از تعویض پلاک خودرو ، در صورتی که صاحب پلاک جدید سابقه تخفیفات بیمه شخص ثالث  از قبل داشته باشد، می تواند از تخفیفات برای خودروی جدید استفاده نماید. در غیر اینصورت تخفیفات بیمه صفر می شود.

اگر افراد اقدام به تغییر نام مالک و شماره پلاک خودرو تا پایان مدت بیمه نامه نکنند در زمان خسارت ممکن است به مشکل بخ.رند چراکه خسارت به بیمه گذار و صاحب پلاک خودرو پرداخت می شود.

 

تخفیف بیمه ثالث بیمه تایم

بیمه گذاران سامانه بیمه تایم می‌توانند در زمان خرید بیمه ثالث از تخففیات ویژه کاربران بیمه تایم استفاده نمایند. برای استفاده از تخفیفات بیمه ثالث درخواست خریدتان را در سامانه بیمه تایم ثبت نمایید.

 

تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث ایران چقدر است؟

با توجه به استقبال کاربران از بیمه شخص ثالث بیمه  ایران این سوال زیاد مطرح می‌شود که تخفیف بیمه شخص ثالث در بیمه ایران چقدر است؟

همانطور که در بالا ذکر شد، تخفیفات بیمه ثالث در تمامی شرکت‌های بیمه از یک قانون تبعیت می‌نماید. بنابراین تخفیفات عدم خسارت بیمه شخص ثالث ایران نیز با باقی شرکت‌ها همخوانی دارد. اگر این سوال برایتان پیش آمده که میزان تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث ایران با تخفیف بیمه شخص ثالث پارسیان و یا تخفیف بیمه شخص ثالث آسیا و یا سایر شرکت‌ها چه تفاوتی دارد، باید گفت که تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث ایران در زمان محاسبه مانند باقی شرکت‌ها مانند بیمه شخص ثالث دانا و همه  شرکت‌های بیمه  دارای تخفیفات یکسانی خواهند بود.

نکته: تمامی شرکت‌های بیمه می‌توانند از نرخ بیمه شخص ثالث مصوب بیمه مرکزی ۲.۵ درصد تخفیف بدهند که تقریبا همه شرکت‌ها این تخفیف را می‌دهند به جز بیمه شخص ثالث ایران !!!

اگر شرکت بیمه‌ای مورد نظرتان را انتخاب کرده و یا می‌خواهید مقایسه قیمت بیمه ثالث در بین شرکت‌های مختلف بیمه‌ای را انجام دهید می‌توانید از سامانه بیمه تایم کمک گرفته و این کار را  به سادگی انجام دهید.

کافی است با تکمیل فرم خرید بیمه شخص ثالث اطلاعات خودروی خود را برای کارشناسان بیمه تایم ارسال کنید تا مشاوره تخصص را در این زمینه دریافت کنید و به راحتی خرید خود را انجام دهید. همچنین می‌توانید با تکمیل فرم بیمه بدنه در بیمه تایم بهترین مشاوره و خرید متناسب با شرایط خود را داشته باشید.

امتیاز شما به این مطلب چند است؟

میانگین امتیاز ۴ / ۵. تعداد رای ۱۰

خیلی متاسفیم که این مطلب رضایت شما رو جلب نکرد!

لطفا با نظر خودتون مارو در ارتقا این مطلب یاری کنید

چه موردی رو میتونیم در این مطلب بهبود بدیم؟

تیم تولید محتوای بیمه تایم

۱۶ comments

  • سلام دوست عزیز. تا قبل از سال ۹۷ با یکبار تصادف همه تخفیفات بیمه ثالث از بین می رفت ولی بر اساس قانون جدید بیمه شخص ثالث درصدی از تخفیفات شما کم می شود. با توجه به افزایش دیات در اول سال ۹۸ و تغییر مبالغ حق بیمه، بعد از فروردین قیمت جدید بیمه های ثالث اعلام می سود.

 • سلام بنده ۱۲ سال تخفیف بیمه دارم ماشینم در حالت توقف آتیش گرفت کاملا سوخت ایا خسارت تعلق میگیرد گزرش آتش نشانی هم دارم

  • آقای جعفری عزیز، اگر بیمه بدنه دارید می تونید از بیمه نامه تون برای جبران خسارت اتفاق افتاده استفاده کنید.

 • سلام من یه ماشین خریدم روی بیمه نامه نوشته ۷۰ در صد تخفیف حوادث راننده .این یعنی چی .و چه تاثیری دارد .ممنون از شما

  • اقای گل تپه بزرگوار حوادث راننده، یکی از پوشش های بیمه نامه ثالث است که با توجه به تصویب قانون جدید بیمه ثالث ، راننده مقصر نیز تحت پوشش می باشد. ۷۰درصد میان سال های عدم خسارت شما در بیمه شخص ثالثی که دراید را نشان می دهد.

  • سارای عزیز ، افت قیمت در تعهدات بیمه ثالث نیست و هیچ شرکت بیمه ای افت قیمت رو پرداخت نمیکنه. باید از طریق شورای حل اختلاف برای پیگیری افت قیمت اقدام کنید.

 • سلام و خسته نباشید عذر میخوام تمدید بیمه چند روزی عقب بیوفته تخفیف بیمه ازبین‌میره یانه!؟ ممنون میشم جواب بدید

  • اقای مهرداد عزیز خیر در بیمه ثالث اگر بیمه نامه با چند روز تاخیر هم انجام بشه، تخفیفات از بین نمیره ولی باید جریمه تعداد روزهای دیرکردتون رو پرداخت کنید.

 • با سلام
  من سال ۹۶ ی کوپن از بیمه ثالث حذف شد و برای تمدید در سال ۹۷ ادریبهشت ماه تمام تخفیفات بیمه حذف شد در صورتی ک الان متوجه شدم طبق تصویب حذف کوپن نباید تخفیفات صفر میشده ایا الان میتوان پیگیر تخفیفات حذف شده از بیمه در سال ۱۴۰۰ بود یا خیر

  • جناب کامیابی از محل بیمه نامه قبلتون اقدان به پیگیری این موضوع نمایید تا اقدامات لازم در این مورد را برای شما انجام دهند.