نماد سایت بیمه تایم

عوامل موثر بر قیمت بیمه مسئولیت ساختمانی چه هستند؟

نرخ بیمه مسئولیت ساختمانی

از بیمه ساختمان در حال ساخت می توان به بیمه مسئولیت ساختمانی که از انواع بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان می‌باشد اشاره نمود. بنابراین با توجه به ماهیت بیمه‌های مسئولیت، شرکت های بیمه سعی می‌کنند در این بیمه نامه تمامی ریسک‌های یک پروژه که ممکن از عملیات آن به افراد و کارکنان پروژه وارد آید را پوشش دهند. اینکه بیمه ساختمان چیست و چه مواردی در آن از دغدغه‌های کارفرما می‌باشد را بر آن هستیم در این قسمت به آن بپردازیم.

در پروژه‌های ساختمانی با توجه به اینکه افراد و کارگران پروژه با ابزار و وسایل بسیاری در شرایط کار نامناسب از لحاظ ارتفاع و ریسک، سرو کار دارند بنابراین ریسک‌های بیشتری متوجه کارکنان و بالتبع آن با توجه به قوانین کار و و مجازات اسلامی مسئولیت کارفرمای پروژه های ساختمانی را در بر می‌گیرد. حتی در زمان خسارت به کارکنان با توجه به ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی به دنبال مطالبات خود می‌آید. از طرف دیگر در نظر داشته باشید که اگر از عملیات ساختمانی هر گونه خسارتی جانی یا مالی به افراد ثالث وارد آید باز مسئولیت کارفرما دخیل خواهد شد. شرکت‌های بیمه برای رفاه حال کارفرما و پیمانکاران پروژه‌های ساختمانی بیمه مسئولیت ساختمانی را طراحی و پیشنهاد می‌نمایند. بیمه مسئولیت ساختمانی که در دسته بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ناشی از عملیات ساختمانی می‌باشد از نوع بیمه نامه‌های اجباری می‌باشد. این بیمه مسئولیت با توجه به ریسک پروژه‌های در حال ساخت و عوامل موثر بر تشدید خطر دارای کلوزهای مهم و متنوع می‌باشد که به درخواست و پیشنهاد بیمه گذار اضافه می‌گردد.

نکته: کلوزهای بیمه مسئولیت ساختمانی همواره در جهت کامل‌تر کردن پوشش‌های کارفرما نمی‌باشند بنابراین در انتخاب هر یک از کلوزها از یک مشاور متخصص بیمه‌ایی سود ببرید.

عوامل موثر بر هزینه یا نرخ بیمه مسئولیت ساختمانی چه هستند؟

علاوه بر آشنایی با بیمه مسئولیت ساختمانی سعی می‌نماییم بیشتر به عوامل موثر در قیمت بیمه ساختمان بپردازیم که در هزینه و نرخ بیمه مسئولیت ساختمان موثر است:

 

۱- موارد مربوط به پروژه و مراحل کار

در هر بیمه نامه‌ایی عواملی موثرند ما سعی می‌کنیم عواملی که در کم یا زیاد شدن قیمت بیمه حوادث ساختمان در بیمه مسئولیت ساختمانی موثر هستند را بررسی نماییم:

 

۲- مدت بیمه مسئولیت ساختمانی

بطور معمول این بیمه نامه به مدت ۳۶۵ روز صادر می‌گردد مدت زمان در تعیین ریسک موثر است و اگر کارفرما مدت کمتر از ۳۶۵ روز را درخواست نماید این نشانه این است که ریسک در روزهایی که مشخص شده است بیشتر است بنابراین شرکت‌های بیمه در مدت مشخص شده ریسک را در نظر می‌گیرند.

تمامی مواردی که عنوان شد در تعیین قیمت بیمه حوادث ساختمان موثر است اما تعیین مواردی که در ذیل یاد می‌شود از تاثیرگذارترین موارد در قیمت بیمه ساختمان است.

۳- حداکثر پوشش‌های بیمه مسئولیت ساختمانی

صحبت ما بر روی مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان است بنابراین اگر کارگر و کارکنان پروژه دچاره هر گونه خسارت جانی یا هزینه پزشکی از کار شدند و با توجه به تعیین قصور کارفرما در اتفاق افتاده در موارد ذیل پوشش‌ها قابل اعمال و ارائه می‌باشد. مشخص است که صحبت ما بر روی تعهدات دیه و هزینه‌های پزشکی می‌باشد:

 

قیمت بیمه مسئولیت ساختمان

در این قسمت تلاش شد که بطور کامل پوشش‌های بیمه مسئولیت که در استعلام نرخ بیمه مسئولیت موثر می‌باشد بررسی شود. اما در نرخ بیمه مسئولیت ساختمانی عواملی مانند انتخاب کلوزهای این بیمه نامه نیز موثر است. باید خاطر نشان کرد که علاوه بر این موارد انتخاب شرکت بیمه‌ایی که ریسک مسئولیت به آن جابجا می‌شود و نرخ و شرایط آنها در تعیین ریسک و نرخ بیمه مسئولیت و بالتبع آن قیمت بیمه مسئولیت ساختمان موثر است. اینکه انتخاب ما شرکت بیمه ایران باشد و این استعلام نرخ بیمه مسئولیت ایران باشد با نرخ بیمه مسئولیت بیمه ایران و یا استعلام بیمه مسئولیت بیمه پارسیان و استعلام حق بیمه مسئولیت بیمه پارسیان باشد و …. در تعیین حق بیمه تاثیر دارد و هر چند که در انتخاب شرکت باید از طریق یک مشاور حرفه‌ایی آگاه به تمام این شرکت پیش رفت تا بتوان در زمان خسارت به چالش دچار نشویم.

برای اطلاع از قیمت دقیق بیمه مسئولیت ساختمانی و همچنین دریافت مشاوره کافی است از طریق تکمیل فرم صفحه بیمه مسئولیت ساختمانی منتظر تماس کارشناسان ما باشید تا در زمینه خرید این  بیمه نامه راهنمایی‌های لازم را انجام دهند.

با توجه به تخصصی بودن این بیمه نامه ما در تیم بیمه تایم سعی نموده‌ایم از کارشناسان حرفه‌ایی و تحصیل  کرده که از بین مهندسین انتخاب نموده‌ایم بهترین مشاوره را در تعیین ریسک بدهیم تا بعد از تعیین ریسک مناسب جهت پروژه، با بررسی شرکت بیمه‌ایی قدرتمند در پرداخت خسارت و مدیریت این بیمه نامه بتوانیم بهترین نرخ بیمه مسئولیت را از استعلام نرخ بیمه مسئولیت ساختمان بیمه ایران یا استعلام نرخ بیمه مسئولیت ساختمان بیمه پارسیان و … ارائه نماییم.

 

 

 

خروج از نسخه موبایل