بیمه تایم
بیمه عمر پس از فوت

مبلغ بیمه عمر پس از فوت به چه کسی تعلق می گیرد؟راهنمای کامل پرداخت خسارت

۳.۵
(۲)

مبلغ بیمه عمر پس از فوت فرد در واقع سرمایه فوت آن بیمه نامه به همراه اندوخته بیمه نامه می باشد که فرد بیمه شده آن افراد را به عنوان ذینفع به شرکت بیمه معرفی می نماید. میزان مبلغ سرمایه فوت ضریبی از حق بیمه پرداختی سالانه بیمه شده است که در بیمه نامه درج شده است. حال این که این مبلغ بعد از فوت بیمه شده به چه کسی تعلق می گیرد، موضوعی است که در ادامه به صورت کامل به آن پرداخته شده است.

مبلغ بیمه عمر پس از فوت به چه کسی تعلق می گیرد؟

مبلغ بیمه عمر پس از فوت به عنوان سرمایه فوت به ذینفعان بیمه نامه پرداخت می شود. اما این که این مبغ به چه میزان است و با چه شرایطی به ذینفعان پرداخت می شود موضوعی است که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.

ذینفع بیمه عمر کیست؟

بر اساس شرایط بیمه نامه عمر ذینفع هر شخص حقوقی یا حقیقی است که قرارداد بیمه نامه به نفع او منعقد شده باشد و در اتمام مدت یا قسمتی از موضوع بیمه نامه، بیمه بیمه ای داشته باشدو یا از مزایای این بیمه نامه استفاده نماید.


مطلب مرتبط: رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه عمر بر اساس پژوهش بیمه مرکزی


مبلغ بیمه عمر

مبلغ بیمه عمر پس از فوت چقدر است؟

میزان سرمایه فوت در همه بیمه نامه های عمر ضریبی از حق بیمه سالانه ای است که فرد بیمه گذار پرداخت می نماید. از این رو نمی توان مبلغ مشخصی را به عنوان سرمایه فوت محاسبه کرد. سرمایه فوت به هر علت و سرمایه فوت به علت حادثه با توجه به نوع فوت بیمه شده به ذینفعان پرداخت می شود. میزان سرمایه فوت حادثی ۱ تا ۳ برابر میزان سرمایه فوت به هر علت می باشد.

البته اگر فوت به علت حادثه باشد، مجموع سرمایه فوت به هر علت و سرمایه فوت به علت حادثه به ذینفعان پرداخت می شود.


مطلب مرتبط: بیمه عمر یا تکمیلی؟


چرا برای بیمه نامه باید ذینفع تعریف کرد؟

یکی از مزایای بیمه نامه عمر امکان تعریف ذینفع می باشد. چراکه داشتن ذینفع برای بیمه نامه ، در صورت فوت بیمه شده نیاز به انحصار وراثت نداشته و اندوخته بیمه نامه و سرمایه فوت بدون مالیات بر ارث به شخص مشخص شده در بیمه نامه پرداخت می شود. از آنجاییکه پروسه انجام انحصار وراثت طولانی می باشد و امکان تعریف درصد سهم در این صورت وجود نداردف توصیه ما بر تعریف فرد ذینفع برای بیمه نامه می باشد.

آیا چند نفر می توانند بیمه عمر دریافت نمایند؟

در بیمه نامه های عمر در زمان صدور بیمه نامه افرادی به عنوان ذینفع و استفاده کننده از سرمایه بیمه نامه درج می شوند. بیمه شده می تواند بیش از یک نفر را به عنوان ذینفع به شرکت های بیمه معرفی نمایند. حتی امکان تعریف اولویت برای دریافت سرمایه بیمه نامه نیز میسر می باشد.

اگر فرد بیمه شده کسی را به عنوان ذینفع معرفی نکند، اندوخته بیمه نامه و سرمایه بیمه نامه بر اساس قانون وراثت به وراث پرداخت می شود.

بیمه عمر به چه کسی تعلق می گیرد؟

سرمایه بیمه عمر بر اساس مشخصات درج شده در بیمه نامه به ذی‌نفعان تعلق می‌گیرد. در صورت فوت ذینفع یا ذینفعان بیمه نامه به وراث قانونی آن ها پرداخت می شود.

چگونگی تعریف ذینفع در بیمه نامه های عمر

در برخی از شرکت ها داشتن رابطه خانوادگی برای تعریف ذینفع بسیار مهم می باشد و فقط اقوا درجه یک می توانند به عنوان ذینفع در بیمه نامه درج شوند. اما در برخی از شرکت ها امکان تعریف سایر افراد حتی بدون داشتن رابطه خانوادگی امکان پذیر می باشد.

حتی امکان این که موسسه های خیریه به عنوان ذینفع در بیمه نامه درج شوند هم وجود دارد.

چند نفر را می توان به عنوان ذینفع در بیمه نامه تعریف کرد؟

بیمه گذار می تواند چند نفر را همزمان با دصد های مختلف و یا یکسان به عنوان ذینفع بیمه نامه تعریف نماید. معمولا ۵ تا ۶ نفر به عنوان ذینفع بیمه نامه معرفی نماید. البته مشخصات کامل هر نفر باید در بیمه نامه درج شود.

گفتیم که بیمه‌گذار می‌تواند درخواست کند که استفاده‌کنندگان از سرمایه بیمه عمر او نه یک نفر که چند نفر باشند. اغلب شرکت‌های بیمه به بیمه‌گذاران خود اجازه می‌دهند ۵ تا ۶ نفر را به‌عنوان ذی‌نفع در بیمه‌نامه‌های عمر معرفی کنند. در این صورت بهتر است مشخصات کامل هر فرد به‌ همراه اولویت و درصد استفاده او از بیمه‌نامه هم در قرارداد تعیین شود.

البته بیمه‌گذار نمی‌تواند فرد حقیقی که با او نسبت درجه یک نسبی یا سببی ندارد (یک دوست) را به‌عنوان ذی‌نفع معرفی کند.

آیا گواهی انحصار وراثت برای پرداخت بیمه عمر لازم است؟

اگر ذینفع بیمه نامه در زمان خرید بیمه نامه مشخص شده باشد، نیازی به گواهی انحصار وراثت برای پرداخت خسارت وجود ندارد ، اما اگر ذینفع بیمه نامه وراث قانونی باشند برای پرداخت خسارت نیاز به گواهی انحصار وراثت می باشد.

آیا فرزندانی که به سن قانونی نرسیده اند را می توان به عنوان ذینفع بیمه عمر انتخاب کرد؟

بله بیمه شده می تواند حتی نوزاد تازه متولد را به عنوان ذینفع بیمه نامه تعریف کند. البته باید این نکته را در نظر داشته باشید که اگر در زمان فوت بیمه شده ، ذینفع به سن قانونی ۱۸ سال تمام نرسیده باشد، غرامت فوت سرمایه به قیم قانونی وی پرداخت می شود.

بهتر است که پدر و مادر به عنوان ذینفعان به جای فرزندان زیر ۱۸ سال در بیمه نامه تعریف شود.

مبلغ بیمه عمر بازنشتگان نیروهای مسلح بعد از فوت

در بیمه نامه نیروهای مسلح، میزان سرمایه با توجه به نوع فوت فرد بیمه شده محاسبه می شود:

اگر بیمه شده به شهادت برسد، معادل ۶ برابر حق بیمه‌ای که به عنوان سهم دولت و سهم فرد در مدت خدمت یعنی ۳۰ سال در همان‌ درجه ای که شهید شده‌اند، باید به صندوق بیمه داده می‌شد، به وراث آنان پرداخت می‌شود.
اگر که بیمه شده به دلایل قیود خدمتی فوت کند، معادل ۵ برابر حق بیمه‌ای که به عنوان سهم دولت و سهم فرد در مدت ۳۰ سال‌ خدمت با همان درجه ای که فوت شده‌اند، باید به صندوق بیمه داده می‌شد، به وراث قانونی ذی نفع آنان پرداخت می‌شود.
اگر هم که بیمه شده به هر دلیل فوت کند، معادل ۴ برابر پولی که به عنوان سهم دولت و سهم فرد در مدت ۳۰ سال خدمت با همان‌درجه‌ای که فوت شده‌اند، باید به صندوق بیمه داده می‌شد، به وراث قانونی یا ذی نفع آنان پرداخت می‌شود.

مالیات بر ارث بیمه عمر چقدر است؟

مالیات بر ارث مالیاتی است که پس از فوت متوفی به ماترک وی تعلق می‌گیرد. پرداخت مالیات بر ارث بر عهده وراث است. مادامی که مالیات بر ارث پرداخت نشود، امکان فروش اموال و دارایی‌های متوفی برای ورثه وجود ندارد. بیمه عمر مطابق ماده ۲۴ قانون مالیات‌های مستقیم به طور کلی از مالیات بر ارث معاف است. بر اساس این ماده، خسارات فوت و دیه نیز در شمول معافیت مالیات بر ارث قرار می‌گیرد.

مبلغ بیمه عمر برای بازنشستگان تامین اجتماعی چه میزان می باشد؟

میزان مبلغ بیمه عمر برای بازنشستگان تامین اجتماعی برای سال ۱۴۰۱ به میزان ۵ میلیون تومان می باشد. این بیمه نامه توسط بیمه عمر آتیه سازان حافظ انجام می شود. حق بیمه این بمیه نامه برای سال ۱۴۰۱  به میزان ۹۱.۷۰۰ هزار تومان می باشد.

مدارک لازم برای پرداخت خسارت فوت بیمه عمر

برای دریافت خسارت بیمه عمر افرادی که به‌عنوان ذی‌نفع در بیمه‌نامه معرفی شده‌اند یا وراث قانونی بیمه‌شده متوفقی باید مدارک زیر را تهیه کنند:

  • فرم درخواست خسارت فوت که توسط ذی‌نفع تکمیل شده
  • اصل بیمه‌نامه و برگه‌های الحاقیه و ضمیمه آن
  • گواهی فوت تأیید شده از ادارات ثبت‌احوال و یا کنسولگری‌های سفارت ایران در خارج از کشور (اصل یا کپی برابر اصل)
  • گواهی سازمان ثبت‌احول (اصل یا کپی برابر اصل)
  • اصل یا کپی برابر اصل گواهی انحصار وراثت ( در مواردی که منافع بیمه به وراث قانونی تعلق می‌گیرد
  • کلیه مدارک بیمارستانی (اصل یا کپی برابر اصل)
  • در صورتیکه فوت حادثی باشد کپی برابر اصل یا اصل برگ گزارش تصادف جرحی/فوتی
  • نظریه پزشک معالج و یا پزشک قانونی (اصل یا کپی برابر اصل)
  • کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی بیمه‌شده و ذینفعان

 

استعلام و خرید آنلاین بیمه عمر از بیمه تایم

برای خرید و استعلام بیمه عمر از بیمه تایم می توانید درخواست خریدتان را در سامانه بیمه تایم ثبت نمایید. مشاوره قبل از خرید بیمه عمر به کمک کارشناسان بیمه تایم انجام می شود. مقایسه جدول بیمه عمر و مقایسه سرمایه گذاری بیمه عمر شرکت های مختلف بیمه با توجه به سن فرد بیمه شده برای شما انجام شده و بهترین بیمه عمر قابل خریداری از بیمه تایم می باشد.

امتیاز شما به این مطلب چند است؟

میانگین امتیاز ۳.۵ / ۵. تعداد رای ۲

خیلی متاسفیم که این مطلب رضایت شما رو جلب نکرد!

لطفا با نظر خودتون مارو در ارتقا این مطلب یاری کنید

چه موردی رو میتونیم در این مطلب بهبود بدیم؟

تیم تولید محتوای بیمه تایم

اضافه کردن نظر