بیمه تایم

پرداخت خسارت به راننده مقصر حادثه ، بیمه حوادث راننده

پوشش راننده مقصر
۳.۵
(۲)

مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده‌ای به‌عنوان یکی از عوامل شایع مرگ در بسیاری از مناطق به ویژه کشورهای در حال توسعه در رده‌های سنی ۵ تا ۲۴ سال می‌باشد. در ایران نیز میزان خسارات ناشی از رانندگی امار قابل توجهی از حوادث را به خود اختصاص می‌دهد. تا چند سال گذشته تنها خسارات مالی و جانی افراد ثالث درتصادفات رانندگی پرداخت می‌شد. دیه و خسارات جانی راننده مقصر همواره یکی از موارد پر بحث بین بیمه گذاران و شرکت های بیمه بوده و هست در این نوشته می‌خواهیم به بررسی قانون پرداخت خسارت به راننده مقصر حادثه با توجه به پوشش حوادث راننده بپردازیم.

پوشش‌های بیمه شخص ثالث

پوشش جانی و پوشش مالی دو پوشش مهم در بیمه نامه های ثالث می‌باشد که خسارات ناشی از حوادث رانندگی را بر اساس سقف پوشش درج شده در بیمه نامه را تحت پوشش قرار می‌دهند.

پوشش‌های جانی شامل فوت، دیه ، هزینه پزشکی ناشی از حوادث رانندگی می باشدکه برای افراد ثالث و یا راننده مقصر حادثه اتفاق بیافتد را تا سقف دیه ماه حرام و ماه عادی هر سال تحت پوشش قرار می‌دهند.

پوشش مالی بیمه شخص ثالث نیز خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی که ممکن است به سایر افراد ثالث وارد شود را تحت پوشش قرار می‌دهد.


مطلب مرتبط: بیمه ثالث چیست؟ نحوه محاسبه بیمه ثالث؟


پوشش حوادث راننده مقصر

پوشش های بیمه راننده

این پوشش خسارات چانی راننده مقصر را تحت پوشش قرار می دهد. پوشش های این بیمه شامل موارد زیر می‌باشد:

 • غرامت فوت
 • غرامت قطع یا نقص عضو دائم
 • هزینه‌های پزشکی و درمانی
 • دیه جراحت

 

 

از چه تاریخی به راننده مقصر حادثه دیه تعلق می‌گیرد؟

بر اساس قانون جدید بیمه شخص ثالث از اردیبهشت سال ۱۳۹۵ ، تغییراتی بر پوشش جانی بیمه شخص ثالث اتفاق افتاد و در این بیمه نامه خسارت‌های جانی که در حوادث رانندگی برای راننده مقصر حادثه اتفاق بیافتد نیز تحت پوشش قرار گرفت.

بخشنامه پرداخت دیه راننده مقصر بر اساس ماده ۳ قانون جدید بیمه شخص ثالث

دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت های بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند؛ مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن می باشد. سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی واردشده را تعیین و اعلام کند. آیین نامه اجرائی و حق بیمه مربوط به این بیمه نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.


بیمه بدنه رابشناسیم؟ پوشش های بیمه بدنه چیست و چه تخفیفاتی دارد؟


دیه راننده مقصر در سال ۱۴۰۰

مبنای محاسبه دیه برای راننده مقصر، دیه فرد در ماه عادی (غیر حرام)  است. این مبلغ در سال ۱۴۰۰ برابر با ۴۸۰ میلیون تومان است.

شرط پرداخت خسارت به راننده مقصر

پوشش های بیمه راننده مقصر

پرداخت غرامت به راننده مقصر تنها به شرط داشتن گواهینامه معتبر متناسب با خودرو ممکن است. راننده مسبب حادثه ای که در یک حادثه رانندگی آسیب بدنی دیده باشد نمی تواند از بیمه خسارت دریافت نماید. البته لازم به ذکر است، چنانچه راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه معتبر باشد، بیمه گر بیمه نامه شخص ثالث وی بر طبق ماده ۱۵ بیمه شخص ثالث مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان دیدگان را پرداخت کند و پس از آن می تواند به زیان دیدگان از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند.

چه خسارت‌هایی برای راننده مقصر قابل پرداخت می‌باشد

تمامی موارد شامل غرامت فوت، غرامت قطع یا نقص عضو دائم، هزینه‌های پزشکی و درمانی، دیه جراحت خسارت هایی می باشد که توسط بیمه شخص ثالث تا سقف تعهدات درج شده در بیمه نامه ثالث قابل پرداخت می‌باشد.

نحوه پرداخت هزینه‌های پزشکی راننده مسبب حادثه از بیمه تکمیلی

اگر راننده در حوادث رانندگی خسارت جانی داشته باشد و بنا به دلایلی نتواند از پوشش بیمه شخص ثالث استفاده نماید،  فرد راننده می تواند در صورت داشتن بیمه تکمیلی برای جبران هزینه های پزشکی پیش آمده از بیمه تکمیلی استفاده نماید. در بیمه تکمیلی پوشش هایی برای جبران هزینه های بستری، درمان، هزینه های آزمایشگاهی و دارو ویزیت و هزینه های مربوط به عکس برداری و رادیولوژی قابل جبران می باشد.

مهلت اعلام خسارت راننده مقصر به شرکت بیمه

بر اساس قانون بیمه اجباری بیمه شخص ثالث، در صورت داشتن خسارت بیمه گذار موظف است ظرف مدت ۶۰ روز شرکت بیمه را از خسارت اتفاق افتاده مطلع نماید. با اعلام خسارت و ارائه مدارک اولیه به شرکت بیمه پروسه تشکیل پرونده جهت پرداخت خسارت در شرکت بیمه شروع می شود. پرداخت خسارت بر اساس مدارک ارائه شده و نظر کارشناس بخش خسارت و نظر مراجع قانونی خسارت پرداخت می‌شود.

بیمه بدنه برای جبران خسارت مالی راننده مقصر

در کنار پوشش بیمه بیمه شخص ثالث برای حوادث راننده مقصر، فرد مقصر می تواند برای جبران خسارت مالی پیش آمده برای خودروی مقصر آسیب دیده از بیمه بدنه استفاده نماید. با توجه به پوشش های بیمه بدنه شما اگر مقصر خسارت هستید نیز می توانید از بیمه بدنه تان برای جبران خسارت استفاده نمایید.

نکته: اگر شما فرد زیان دیده در تصادف هستید می‌توانید از بیمه شخص ثالث مقصر حادثه و هم چنین بیمه بدنه خودتان استفاده نمایید. البته اگر خودروی شما نامتعارف است و پرداخت خسارت شما بر اساس قانون خودور نامتعارف قابل پرداخت می باشد. باقی خسارت از محل بیمه بدنه قابل جبران می‌باشد.

آیا دیه راننده مقصر یوم الادا است؟

بر اساس قانون ۳۶  بیمه شخص ثالث، پرداخت خسارت به راننده مقصر همانند دیه سایر سرنشین های خودور می باشد و نیازه به رای دادگاه نداشته و شامل قانون یوم الادا نمی‌باشد.


استفاده همزمان از بیمه بدنه و بیمه ثالث در تصادفات


مدارک لازم برای پرداخت خسارت راننده مقصر

برای پرداخت خسارت بدنی ارایه اصل یا تصویر و کپی برابر با اصل مدارک زیر لازم است :

 • بیمه نامه یا هرگونه مدرک دال بر دارا بودن پوشش بیمه شخص ثالث
 • گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا گزارش مقامات انتظامی یا نظریه کارشناس یا هیأت کارشناسی منتخب مراجع قضایی حسب مورد
 • گواهینامه رانندگی راننده مسبب حادثه یا هرگونه مدرکی دال بر داشتن گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه مربوطه
 • مدرک شناسایی راننده مسبب حادثه
 • خلاصه پرونده بالینی راننده مسبب حادثه در صورتی که در مراکز درمانی بستری شده یا تحت معالجه قرار گرفته باشد
 • گواهی پزشکی قانونی در خصوص نوع و درصد صدمه بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه
 • گواهی فوت یا جواز دفن صادره یا تأیید شده توسط پزشکی قانونی و شناسنامه باطل شده متوفی در صورت فوت راننده مسبب حادثه
 • گواهی انحصار وراثت در صورت فوت راننده مسبب حادث

در صورت نقص عضو، جراحت و یا هزینه‌های پزشکی، علاوه بر مدارک فوق مدارک زیر نیز باید ارائه شود:

 • اصل و کپی صورت حساب‌های مراکز درمانی
 • اصل و کپی نظریه پزشکی قانونی یا پزشک معتمد بیمه‌گر

در صورت فوت راننده مقصر، علاوه بر مدارک کلی فوق، مدارک زیر نیز باید ارائه شود:

 • کپی برابر اصل برگه معاینه جسد
 • کپی برابر اصل جواز دفن
 • کپی برابر اصل گواهی فوت
 • گواهی انحصار وراثت نامحدود
 • کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه راننده فوت شده
 • کپی شناسنامه اولیا دم

خرید بیمه ثالث و بیمه بدنه از بیمه تایم

با توجه به پوشش‌های که بیمه ثالث و بیمه بدنه ارائه می‌کنند ، می‌توان گفت که بیمه ثالث و بیمه بدنه دو بیمه نامه لازم برای هر خودرویی می‌باشد. شما می‌توانید در خواست خرید بیمه ثالث و حوادث راننده  را در بیمه تایم ثبت نمایید و خرید بیمه شخص ثالث و بیمه حوادث راننده مقصر را از بیمه تایم تهیه نمایید. در خرید بیمه شخص ثالث می‌توانید پوشش مالی بالاتر از میزان پایه بیمه ثالث را انتخاب و خریداری نمایید.

برای خرید بیمه بدنه نیز می توانید با وارد کردن اطلاعات خودور در سامانه بیمه تایم پوشش های لازمه را انتخاب و خریداری نمایید. قبل از خرید بیمه ثالث و بیمه بدنه می توانید از کارشناسان بیمه تایم برای دریافت مشاوره کمک بگیرید. کارشناسان بیمه تایم بعد از خرید تا زمان خسارت در کنار شما می‌باشد.

 

 

 

 

 

 

امتیاز شما به این مطلب چند است؟

میانگین امتیاز ۳.۵ / ۵. تعداد رای ۲

خیلی متاسفیم که این مطلب رضایت شما رو جلب نکرد!

لطفا با نظر خودتون مارو در ارتقا این مطلب یاری کنید

چه موردی رو میتونیم در این مطلب بهبود بدیم؟

تیم تولید محتوای بیمه تایم

اضافه کردن نظر