بیمه تایم

فرانشیز بیمه بدنه چیست؟ و راهنمای حذف آن

فرانشیز بیمه بدنه چیست
۴.۵
(۱۱)

یکی از عوامل مهمی که در محاسبه بیمه بدنه تاثیر گذار می‌باشد، میزان فرانشیز بیمه بدنه در شرکت‌های بیمه است. میزان فرانشیز در هر خسارت با توجه به شرایط بیمه بدنه در شرکت‌های بیمه متفاوت بوده و این باعث شده که فرانشیز در زمان خرید بیمه بدنه یکی از موضوعاتی باشد که همواره توسط بیمه گذاران بررسی و بین شرکت‌های مختلف مقایسه شود. مطمئنا تاکنون  اگر از شرکت بیمه خسارت دریافت کرده باشید حتما به موضوع فرانشیز برخورده‌اید. در این مقاله ما به بررسی فرانشیز بیمه بدنه می‌پردازیم.

فرانشیز بیمه بدنه چیست؟

فرانشیز در پرداخت خسارت در همه رشته‌های بیمه‌ای از جمله بیمه اموال، بیمه اشخاص، بیمه مسئولیت و … وجود دارد. فرانشیز درصدی از مبلغ خسارت است که باید توسط بیمه گذار پرداخت شود. برای مثال اگر فرانشیز پوشش شکست شیشه در بیمه بدنه ۲۰ درصد باشد یعنی اینکه اگر در طول مدت بیمه بدنه، حادثه شکسته شدن شیشه برای ماشین شما اتفاق بیافتد و هزینه تعمیر آن ۱ میلیون تومان شود، بیمه همه خسارت آن را پرداخت نمی‌کند، بلکه ۸۰ درصد این مبلغ یعنی ۸۰۰ هزار تومان از خسارت توسط شرکت بیمه به شما پرداخت می‌شود و بقیه مبلغ این خسارت که فرانشیز بیمه نامه است را باید خودتان بپردازید. میزان فرانشیز این خسارت ۲۰ درصد، یعنی ۲۰۰ هزارتومان است که باید توسط شما (بیمه گذار) پرداخت شود.

انواع فرانشیز

فرانشیز بیمه بدنه به چند مدل مختلف قابل پرداخت می‌باشد؟

 • فرانشیز مبتنی بر عدد و رقم
 • فرانشیز مبتنی بر درصدی از بیمه
 • فرانشیز مبتنی بر سقف غرامت
 • فرانشیز مبتنی بر درصد ثابت از خسارت
 • فرانشیز ترکیبی

 

چه عواملی باعث تغییر نرخ فرانشیز می‌شود؟

میزان فرانشیزی که در بیمه بدنه محاسبه می شود بر اساس چند فاکتور متغیر می‌باشد:

 • تعداد بارهای خسارت
 • نوع خسارتی که اتفاق افتاده با توجه به پوشش های بیمه بدنه
 • سابقه رانندگی فرد بیمه گذار
 • تعداد سال‌هایی که بیمه گذار گواهینامه رانندگی داشته
 • شرایط بیمه بدنه در هر شرکت بیمه در مورد هر فرانشیز هم بسیار موثر می‌باشد.

راهنمای حذف فرانشیز بیمه بدنه

میزان فرانشیز بیمه بدنه چقدر است؟

میزان درصد فرانشیز بیمه بدنه در شرکت‌های بیمه متفاوت است که علت آن تفاوت در فرانشیز خسارت‌های گوناگون پوشش بیمه بدنه است که در ادامه بیان می‌کنیم:

 • میزان فرانشیز در خسارت ناشی از آتش سوزی، صاعقه و انفجار به تنهایی

  میزان فرانشیز در هر بار خسارتی که در اثر حوادثی از قبیل آتش سوزی، صاعقه و انفجار اتفاق بیافتد  ۱۰درصد می‌باشد. میزان این فرانشیز در بیشتر شرکت‌های بیمه از جمله در دریافت خسارت بیمه بدنه ایران و بیمه بدنه پارسیان و بیمه بدنه کارآفرین و بیمه بدنه سامان به همین میزان می‌باشد.

 • میزان فرانشیز در هر بار خسارت

   میزان فرانشیز بیمه بدنه در هر بار خسارت بطور معمول در بیشتر شرکت‌های بیمه افزایش پیدا می‌کند. زمان دریافت خسارت، بیمه گذار از طریق بیمه بدنه خودرو، بر اساس تعداد دفعات خسارت میزان فرانشیز متفاوتی را تجربه می‌کند .پر واضح است که در خسارت بیمه بدنه اول فرانشیز کمتر و برای بارهای بعدی بیشتر باشد. که برای بار اول، دوم و سوم به ترتیب ۱۰، ۲۰ و ۳۰ درصد است.

نکته: البته این میزان فرانشیز برای خسارت‌هایی که مبالغ کم هستند پرداخت نمی‌شود و معمولا یک مبلغ خاصی برای دریافت فرانشیز بر اساس میزان خسارت در همه شرکت‌های بیمه تعریف شده است. در بیشتر شرکت‌ها از جمله بیمه بدنه سامان و بیمه بدنه ایران این مبلغ حداقل ۵۰ هزارتومان می‌باشد. ولی در بیمه بدنه پارسیان و بیمه بدنه کارآفرین این فرانشیز بر اساس مبالغ زیر قابل پرداخت می‌باشد.

 • خسارت اول ۱۰ % مبلغ خسارت حداقل ۵۰۰.۰۰۰ ریال
 •  خسارت دوم ۲۰ % مبلغ خسارت حداقل ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 •  خسارت سوم ۳۰ % مبلغ خسارت حداقل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال
 • میزان فرانشیز بر اساس سابقه  گواهینامه رانندگی

  برای سابقه رانندگی کمتر از ۳ سال در هر خسارت، ۱۰ درصد به هر فرانشیز در هر بار خسارت اضافه می‌شود. اگر تعداد خسارت در بیمه بدنه بالا باشد، در برخی از شرکت‌های بیمه برای ادامه اعتبار بیمه نامه، بیمه گذار باید مبلغی اضافی را به شرکت بیمه پرداخت نماید. از جمله بیمه بدنه سامان، بیمه بدنه پارسیان و بیمه بدنه آسیا.
 • میزان فرانشیز بیمه بدنه در خسارت پاشیده شدن رنگ و مواد شیمیایی و اسیدی

  میزان فرانشیز در جبران این خسارت در بیشتر شرکت‌های بیمه ۳۰ درصد می باشد. از جمله بیمه بدنه سامان و بیمه بدنه پارسیان.

 • میزان فرانشیز بیمه بدنه در سرقت کلی

  میزان فرانشیز بیمه بدنه در صورتی که خسارت سرقت کلی برای خودرو اتفاق افتاده باشد برابر با ۲۰% است همان میزان پرداخت خسارت در پوشش سرقت کلی برابر با  ۸۰ درصد از ارزش خودرو می‌باشد. در بیمه بدنه ایران، بیمه بدنه پارسیان، بیمه بدنه کارآفرین و بیمه بدنه سامان فرانشیز در این چنین خسارتی یکی می‌باشد.

 • میزان فرانشیز در تصادفاتی که کل خودرو از بین رفته باشد

  اگر خودرویی در اثر تصادف کاملا از بین رفته باشد، فرانشیز در این خسارت ۱۰ درصد می‌باشد. این فرانشیز برای مواردی می‌باشد که کارشناس بیمه خودرو را از بین رفته اعلام کرده و خودرو اسقاط شود می‌باشد.

 • فرانشیز شکست شیشه در بیمه بدنه

  میزان فرانشیز خسارت شکست شیشه در بیشتر شرکت‌های بیمه از جمله بیمه بدنه سامان و بیمه بدنه پارسیان و بیمه بدنه کارآفرین ۲۰ درصد می‌باشد.

 • میزان فرانشیز در بلایای طبیعی

  اگر خسارتی در اثر بلایای طبیعی از جمله سیل و زلزله برای خودرو اتفاق بیافتد میزان فرانشیزی که بیمه گذار باید پرداخت کند ۱۰ درصد از خسارت و حداقل با مبلغ خسارت ۵۰ هزارتومان می‌باشد.

 • فرانشیز خسارت ناشی از تصادفات رانندگی که بیمه گذار مقصر نیست

  در صورتیکه راننده اتومبیل بیمه شده مقصر نباشد و مقصر شناخته شده‌ای وجود داشته باشد، و مدارک کافی جهت تعقیب مقصر نیز موجود باشد میزان فرانشیز ۵۰ درصد بوده و حداقل با خسارت ۵۰ هزار تومان می‌باشد.

نرخ فرانشیز بیمه بدنه در یک نگاه

نوع خسارت بیمه بدنهمیزان فرانشیز در هر خسارت
خسارت ناشی از آتش سوزی و صاعقه و انفجار به تنهایی۱۰ درصد
میزان فرانشیز بیمه بدنه در خسارت اول۱۰ درصد
میزان فرانشیز بیمه بدنه در خسارت دوم۲۰ درصد
میزان فرانشیز بیمه بدنه در خسارت سوم۳۰ درصد
خسارت پاشیده شدن رنگ و مواد شیمیایی و اسیدی۳۰ درصد
خسارت سرقت کلی۲۰ درصد
خسارت شکست شیشه۲۰ درصد
خسارت بلایای طبیعی۱۰ درصد
خسارات مربوط به تصادفاتی که بیمه گذار مقصر نیست۱۰ درصد
  تصادفاتی که کل خودرو از بین رفته باشد
۱۰ درصد

نحوه حذف فرانشیز بیمه بدنه

حذف فرانشیز بیمه بدنه به چه صورت است

شاید شما هم از جمله افرادی هستید که با خواندن این مطلب این سوال برایتان پیش آمده که چگونه می‌توان فرانشیز بیمه بدنه را حذف کرد؟ در مطلب بیمه بدنه به طور کامل با پوشش‌های این بیمه نامه آشنا شدیم. یکی از پوشش‌های اضافی بیمه بدنه پوشش حذف فرانشیز بیمه بدنه است. با داشتن این پوشش تقریبا همه خسارت شما بر اساس شرایط بیمه بدنه و با توجه بیمه نامه شما به طور کامل پرداخت می‌شود.

 

چند نکته مهم درباره فرانشیز بیمه بدنه

در برخی از شرکت‌های فرانشیز‌های پنهانی وجود دارد که در زمان خسارت می‌تواند برای شما درد سر ساز باشد. به عنوان مثال شما در بیمه بدنه پارسیان در طول مدت داشتن بیمه بدنه فقط یکبار می‌توانید از هر پوشش استفاده نمایید. که این موضوع می‌تواند برای بسیاری از بیمه گذاران ناخوشایند باشد. اگر شما از یک پوشش استفاده کرده و از شرکت بیمه خسارت بگیرید برای جاری شدن مجدد این پوشش باید حق بیمه این پوشش را اضافه پرداخت کنید. با اطلاع از این مهم می‌توانیم اینگونه ببینیم که از تخفیفات بیمه بدنه پارسیان استفاده نماییم و در زمان خسارت حواسمان به الحاقیه بیمه بدنه پارسیان حتما باشد. در خرید بیمه بدنه می توانید به کمک کارشناسان بیمه تایم بهترین بیمه بدنه را انتخاب و خریداری نمایید.

سوالات متداول

تجربه و یا مشکل شما از فرانشیز بیمه بدنه چیست؟
در پایین همین مطلب و از طریق ارسال نظرات سوالات، نظرات و تجربیات خود را مطرح کنید تا کارشناسانان بیمه بدنه بیمه تایم و سایر افراد پاسخگوی شما باشند.

فرانشیز بیمه بدنه چند درصد است؟
میزان فرانشیز بیمه بدنه با توجه به نوع خسارت و تعداد بار  استفاده از آن بیمه نامه می تواند متفاوت باشد که در متن بالا به صورت کامل توضیح داده شده است.

بیمه بدنه بدون فرانشیز چگونه می باشد؟
معمولا بیمه بدنه در همه شرکت های بیمه در پرداخت خسارت دارای فرانشیز می باشد. از این رو بیمه بدنه بدون فرانشیز ارائه نمی شود. مگر با خرید بیمه بدنه با پوشش حذف فرانشیز.

فرانشیز شکست شیشه به چه میزان است؟

میزان فرانشیز شکست شیشه می تواند تا ۹۰ درصد ارزش شیشه باشد.

 

امتیاز شما به این مطلب چند است؟

میانگین امتیاز ۴.۵ / ۵. تعداد رای ۱۱

خیلی متاسفیم که این مطلب رضایت شما رو جلب نکرد!

لطفا با نظر خودتون مارو در ارتقا این مطلب یاری کنید

چه موردی رو میتونیم در این مطلب بهبود بدیم؟

تیم تولید محتوای بیمه تایم

۹ comments

 • سلام . در تصادف مجبور شدم ماشینم را بدون رادیاتور برانم . الان ماشین واشر سر سیلندر سوزانده است . ایا هزینه تعویض واشر سر سیلندر را بیمه می دهد ؟ بیمه بدنه ماشین دانا می باشد

 • تجربه من از بیمه و فرانشیز اینکه دوماه پیش تصادف کردم داراری بیمه بدنه بیمه ایران بودم دوماهه دائم یا پروندم گم میشه و الانم به بحث فرانشیز برخوردم که به نحوی ناشی از سعی درعدم انجام تعهد از طرف شرکتهای بیمه و دزدی محترمانه است وگرنه میبایست درزمان بیمه پیش اگاهی میدادن که نمیدن

 • در بیمه معلم درصد اختلاف قیمت خودرو نسبت به زمان بیمه شدن رو به عنوان فرانشیز در نظر میگیرند.جایی هست بشه شکایت کرد.اختلاف قیمت خودرو بنده از زمان بیمه تا به الان حدود ۳۷ درصد بود.خسارت محاسبه شده ۲۴۰۰ خسارت پرداخت شده ۱۵۰۰ این انصافه؟

  • کاربر عزیز ، هر شرکت بیمه قوانین و شرایط خاص خود ار دارد که باید قبل از تهیه آن بیمه به بررسی شرایط بیمه نامه بپردازید. می تونید در زمان تمدید بیمه نامه شرکت بیمه تون رو تغییر بدین.

  • در پرداخت خسارت بدنه ارزش وسیله نقلیه در زمان صدور بیمه نامه و ارزش روز آن را در زمان خسارت مد نظر قرار میدهند،اگر خودروی شما در طول این مدت افزایش قیمت داشته،باید الحاقیه افزایش ارزش خودرو براش صادر میکردین،یعنی باید به شرکت بیمه گر اطلاع میدادین که ارزش خودروی شما افزایش پیدا کرده،اگر چنین کاری نکردین،خسارت شما شامل ماده ۱۰ یا قاعده نسبی می شود،یعنی ارزش خودروی شما در بیمه نامه را تقسیم بر ارزش روز خودرو کرده و خسارت مورد نظر را در درصد به دست آمده ضرب می نمایند،باید حواستان به اموال خودتون باشه که هر وقت افزایش یا کاهش داشت به بیمه گر خود اطلاع بدهید تا سوء تفاهم پیش نیاید،البته این امر بر عهده نماینده صادر کننده بیمه است که باید آگاهیهای لازم را در اختیار بیمه گذار قرار بدهد

 • بیمه بدنه پاسارگاد داشتم و با توجه به اینکه با اختلاف بسیار زیادی حق بیمه گرانتر از بقیه بیمه ها هست فکر میکردم خدمات بهتری ارائه میده اما وقتی خواستم استفاده کنم حدود ۴۰ درصد خسارت رو به عناوین مختلف مانند فرانشیز و استهلاک و … پرداخت نکردند!!!

  • آقا مصطفی بزرگوار فرانشیز در بیمه بدنه همانند سایر رشته های بیمه ای وجود داره که در زمان خرید بیمه نامه به صورت شرایط خصوصی در بیمه نامه تان درج شده که می توانید همه موارد رو در شرایط خصوصی تان مطالعه نمایید.