صدور دفترچه بیمه تامین اجتماعی

صدور دفترچه بیمه تامین اجتماعی

همه افرادی که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند چه بیمه شده اصلی و چه بیمه شده فرعی می‌توانند از خدمات درمانی دفترچه بیمه تامین اجتماعی استفاده نمایند. بیمه کردن همسر و پدر و مادر و فرزندان همه از مواردی هستند که شرایط صدور دفترچه بیمه متفاوتی دارند.

مدارک لازم برای صدور دفترچه بیمه تامین اجتماعی

مدارک لازم برای صدور دفترچه بیمه تامین اجتماعی برای افراد مختلف متفاوت است، یعنی مدارک لازم برای صدور دفترچه بیمه تامین اجتماعی نوزاد و بیمه شده اصلی و حتی سایر بیمه شده‌های فرعی متفاوت می‌باشد. در ادامه بر اساس شرایط هر فرد صدور دفترچه بیمه تامین اجتماعی وی انجام می‌شود.
نحوه صدور دفترچه بیمه تامین اجتماعی
برای صدور دفترچه بیمه تامین اجتماعی دو روش حضوری و روش صدور اینترنتی دفترچه وجود دارد. که در ادامه به صورت کامل به هر کدام از روش های صدور دفترچه بیمه خواهیم پرداخت.

صدور دفترچه بیمه تامین اجتماعی با مراجعه حضوری

شما می‌توانید با در دست داشتن مدارک لازمه برای صدور دفترچه بیمه به صورت حضوری به یکی از کارگزاری‌های بیمه تامین اجتماعی مراجعه کرده و دفترچه خود را به صورت حضوری دریافت نمایید. دفترچه شما در همان لحظه در همان کارگزاری صادر می‌شود، البته این روش می‌تواند به  علت شلوغ بودن کارگزاری‌ها مدت زمان طولانی درگیر شوید.

مراکز صدور دفترچه بیمه تامین اجتماعی

صدور دفترچه بیمه تامین اجتماعی در کارگزاری های بیمه تامین اجتماعی انجام می‌شود، برای دریافت آدرس کارگزاری های بیمه تامین اجتماعی می‌توانید از سایت بیمه تامین اجتماعی کمک بگیرید.

صدور اینترنتی دفترچه بیمه تامین اجتماعی

شما می‌توانید با وارد کردن اطلاعات و ارسال اینترنتی مدارک لازمه در سایت بیمه تایم، صدور آنلاین بیمه تامین اجتماعی را انجام دهید.

صدور اینترنتی دفترچه بیمه تامین اجتماعی برای فرد بیمه شده اصلی

برای صدور دفترچه بیمه تامین اجتماعی ابتدا اطلاعات اولیه همچون نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی و شماره بیمه و کد شعبه را وارد نمایید.
بعد از تایید مراحل فوق، حتما تصویر مدارک صفحه اول شناسنامه فرد بیمه شده، تصویر کارت ملی و یک قطعه عکس 4*3 از بیمه شده اصلی را به وب سایت بیمه تایم ارسال نمایید. در صورت تایید مدارک شما توسط کارگزاری بیمه تامین اجتماعی، دفترچه شما صادر می‌شود و پیام تاییدیه به شماره همراه ثبت شده در سیستم ارسال می‌شود.

صدور دفترچه بیمه تامین اجتماعی بیمه شده فرعی

شرایط صدور دفترچه بیمه تامین اجتماعی برای هر کدام از افراد بیمه شده فرعی متفاوت می‌باشد.

تحت پوشش فرزند خانواده قرار بگیرید

در صورتی که پدر و یا مادری بخواهد تحت پوشش فرزند خانواده قرار بگیرد و دفترچه بیمه تامین اجتماعی صادر کنید، در این مرحله نام و نام خانوادگی پدر و یا مادر (بیمه شده فرعی)، نام پدر خود، کد ملی و شماره بیمه، بیمه شده اصلی و کد ملی و سن بیمه شده فرعی را در وب سایت بیمه تایم وارد کنید.

با تایید این مشخصات به مرحله بعد رفته و تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه خودتان (بیمه شده فرعی) و تصویر صفحه اول شناسنامه بیمه شده اصلی و یک قطعه عکس 4*3 از خودتان را به وب سایت بیمه تایم ارسال نمایید.
با پایان یافتن ارسال مدارک و تایید شدن مدارک شما توسط کارگزاری بیمه، دفترچه بیمه تامین اجتماعی شما صادر می شود و پیامک تاییدیه به شماره ای که در زمان ثبت کرده اید ارسال می شود.

تحت پوشش پدر خانواده قرار بگیرید

اگر  پدر خانواده بیمه شده اصلی بیمه نامه تامین اجتماعی بوده و بخواهد سایر افراد را تحت پوشش قرار دهد، در این صورت بیمه شده‌های فرعی در ابتدا نام و نام خانوادگی بیمه شده فرعی، نام پدر خود، کد ملی پدر خانواده(بیمه شده اصلی)، شماره بیمه نامه سرپرست و یا پدر خانواده(بیمه شده اصلی) و سن و جنسیت و کد ملی خودتان و کد شعبه تامین اجتماعی سرپرست خانواده را وارد وب سایت بیمه تایم نمایید. بعد از بررسی اطلاعات وارد شده و تایید اطلاعات توسط کارگزاری بیمه تامین اجتماعی وارد مرحله بعد می‌شوید.
نکته مهم: در صورتیکه جنسیت بیمه شده فرعی بیمه نامه تامین اجتماعی دختر و یا پسر باشد‌، مدارک لازم برای صدور دفترچه متفاوت خواهد بود.
در صورتیکه بیمه شده فرعی دختر باشد و کمتر از 15 سال سن داشته باشد، برای صدور دفترچه بیمه تامین اجتماعی تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه سرپرست (بیمه شده اصلی)، تصویر صفحه اول شناسنامه و یک قطعه عکس 4*3 از بیمه شده دختر  را به وب سایت بیمه تایم ارسال نمایید.

برای بیمه شده‌های فرعی دختر که سن بالای 15 سال دارند، مدارک لازم برای صدور دفترچه بیمه تصویر صفحه اول و صفحه دوم شناسنامه سرپرست(بیمه شده اصلی)، تصویر صفحه اول و صفحه دوم شناسنامه(صفحه همسر) و فرم مربوط به بیمه شده های دختر  را به همراه یک قطعه عکس 4*3 بیمه شده فرعی دختر را به وب سایت بیمه تایم ارسال نمایید.

درصورتیکه بیمه شده فرعی پسر باشد و بخواهد که دفترچه بیمه تامین اجتماعی دریافت نماید، مدارک دیگری را باید ارسال شود. برای فرزندان پسر کمتر از 19 سال، تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه سرپرست (بیمه شده اصلی)، تصویر صفحه اول شناسنامه خود (بیمه شده فرعی) و یک قطعه عکس 4*3 از خود فرد بیمه شده فرعی را به وب سایت بیمه تایم ارسال نمایید.
برای فرزندان پسر(بیمه شده فرعی پسر) که سن بالای 19 سال دارند مدارک زیر را برای صدور دفترچه بیمه تامین اجتماعی را ارسال نمایند:
برای بیمه شده‌های فرعی پسر بالای 19 سال که دانشجو هستند مدارک لازم برای صدور دفترچه بیمه تامین اجتماعی عبارتند از: تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه پدر یا سرپرست (بیمه شده اصلی) ، تصویر صفحه اول شناسنامه خود را به همراه گواهی اشتغال به تحصیل از دانشگاه را به همراه یک قطعه عکس 4*3 را به وب سایت بیمه تایم ارسال نمایید.

برای صدور دفترچه بیمه تامین اجتماعی برای فرزندان پسر بالای 19 سال که ازکارافتاده هستند، باید تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه پدر و یا سرپرست (بیمه شده اصلی)، تصویر صفحه اول شناسنامه خود (بیمه شده فرعی)، گواهی از کارافتادگی و یک قطعه عکس از 4*3 فرد بیمه شده فرعی را به وب سایت بیمه تایم ارسال نمایید.

در این مرحله، بعد از ارسال مدارک توسط شما به وب سایت بیمه تایم، تمامی مدارک بعد از تایید توسط کارگزاری بیمه تامین اجتماعی، دفترچه شما صادر می‌شود.

تحت پوشش مادر خانواده قرار بگیرید

اگر بیمه شده اصلی در بیمه تامین اجتماعی مادر خانواده باشد و بخواهد سایر اعضا خانواده خود را تحت پوشش بیمه قرار دهید باید در این مرحله باید ابتدا نام و نام خانوادگی بیمه شده فرعی، نام پدر، کد ملی سرپرست یا مادر (بیمه شده اصلی)، شماره بیمه سرپرست (مادر)، کد ملی و سن و جنسیت بیمه شده فرعی و کد شعبه سرپرست(بیمه شده اصلی) را در سایت بیمه تایم وارد کنید. بعد از وارد کردن اطلاعات منتظر تایید اطلاعات توسط سیستم باشید.
در مرحله بعدی بر اساس جنسیت بیمه شده فرعی روند صدور دفترچه بیمه تامین اجتماعی متفاوت خواهد بود.
برای بیمه شده‌های فرعی که دختر هستند و زیر 15 سال می باشند، باید صفحه اول و دوم شناسنامه مادر (سرپرست یا بیمه شده اصلی)، تصویر صفحه اول بیمه شده فرعی و یک قطعه عکس 4*3 بیمه شده فرعی را به وب سایت بیمه تایم ارسال نمایید.
برای بیمه شده‌های فرعی دختر که بالای 15 سال دارند، باید تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه مادر(سرپرست یا بیمه شده اصلی)، تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه (صفحه همسر شناسنامه) بیمه شده فرعی و یک قطعه عکس 4*3 بیمه شده فرعی را به وب سایت بیمه تایم ارسال نمایید.
برای بیمه شده‌های فرعی که پسر بودند و کمتر از 19 سال هستند، باید صفحه اول و دوم شناسنامه مادر (سرپرست یا بیمه شده اصلی) ، تصویر صفحه اول بیمه شده فرعی و یک قطعه عکس 4*3 بیمه شده فرعی را به وب سایت بیمه تایم ارسال نمایید.
برای بیمه شده‌های فرعی که پسر بودند و بالای 19 سال هستند و دانشجو هستند، باید صفحه اول و دوم شناسنامه مادر (سرپرست یا بیمه شده اصلی)، تصویر صفحه اول بیمه شده فرعی و گواهی اشتغال به تحصیل از دانشگاه، یک قطعه عکس 4*3 بیمه شده فرعی را به وب سایت بیمه تایم ارسال نمایید.
برای بیمه شده های فرعی که پسر بودند و بالای 19 سال هستند و ازکارافتاده هستند، باید صفحه اول و دوم شناسنامه مادر (سرپرست یا بیمه شده اصلی) ، تصویر صفحه اول بیمه شده فرعی و گواهی ازکارافتاده، یک قطعه عکس 4*3 بیمه شده فرعی را به وب سایت بیمه تایم ارسال نمایید.
بعد از تایید اطلاعات و مدارک شما توسط کارگزاری تامین اجتماعی، دفترچه بیمه تامین اجتماعی شما صادر می‌شود.

تحت پوشش همسر خود قرار بگیرید

اگر قرار باشد خانمی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی همسر خود قرار بگیرد و درخواست صدور دفترچه بیمه تامین اجتماعی را داشته باشد، مدارک لازم برای صدور دفترچه بیمه تامین اجتماعی باید نام و نام خانوادگی خود فرد یا همسر بیمه شده اصلی به صورت بیمه شده فرعی، نام پدر، کد ملی سرپرست خانواده(همسرش)، کد ملی بیمه شده فرعی و کد شعبه بیمه تامین اجتماعی سرپرست را وارد سایت بیمه تایم نمایید.

بعد از تایید اطلاعات وارد شده در وب سایت بیمه تایم توسط کارگزاری بیمه تامین اجتماعی وارد مرحله بعد می‌شوید. در مرحله بعد باید تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه سرپرست همسر(بیمه شده اصلی) را به همراه یک قطعه عکس 4*3 را به وب سایت بیمه تایم ارسال کنید. بعد از تایید مدارک شما، پیامکی به شماره ثبت شده در سیستم ارسال می‌شود، و دفترچه بیمه شما صادر می‌شود.

نکته مهم، این که همسر خانم نمی تواند همسر آقای خود را تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دهد و دفترچه بیمه تامین اجتماعی دریافت کند.

تحت پوشش بیمه شده اصلی مستمری بگیر قرار بگیرد

برای مواردی که بیمه شده اصلی مستمری بگیر باشد، فقط کافی است که کد ملی مستمری بگیر را به بیمه تایم ارسال نمایید و نسبت شما با بیمه شده اصلی را نیز به بیمه تایم اعلام نمایید و در ادامه مراحل مشابه با موارد قبل را خواهید داشت.