نماد سایت بیمه تایم

بیمه شخص ثالث کارآفرین

بیمه شخص ثالث کارافرین

یکی از رشته‌های بیمه ای که سهم بسیاری را در بین رشته های بیمه ای  شرکت بیمه کارآفرین دارد، بیمه ثالث این شرکت بیمه می‌باشد. در این نوشته می‌خواهیم بررسی اجمالی درباره بیمه ثالث شرکت بیمه کارآفرین داشته باشیم.

سهم بازار و نرخ رشد بیمه ثالث کارآفرین

بر اساس آخرین سالنامه آماری که توسط بیمه مرکزی منتشر شده، تعداد بیمه نامه های ثالثی که توسط شرکت بیمه کارآفرین در سال‌های ۹۷ و ۹۶ صادر شده بر اساس جدول فوق می باشد. همانطور که ملاحظه می کنید میزان سهم بیمه کارآفرین از سهم بازار بیمه کل کشور ۱.۱۴ می‌باشد.

 

پوشش‌های بیمه ثالث کارآفرین

بیمه ثالث پوشش هایی را برای خسارت‌های زیر بر اساس سقف تعهدات درج شده در بیمه نامه ارائه می‌نماید. این نکته را در نظر داشته باشید که در بیمه نامه‌های ثالث تمامی زیان دیدگان ناشی از وسایل نقلیه اعم از خسارت جانی و مالی که به اشخاص حقیقی و یا حقوقی هم وارد شود، شخص ثالث نامیده می‌شوند.

پوشش مالی بیمه ثالث کارآفرین:

در این پوشش تمامی خسارت های وارده به اموال منقول و غیر منقول تحت مالکیت شخص ثالث تحت پوشش می باشد. در این بیمه نامه هر زیاندیده ای که آسیب ببیند چه جانی و چه مالی شخص ثالث است به استثناء راننده مسئول حادثه که شخص ثالث محسوب نمی‌شود.


پوشش خسارت جانی بیمه ثالث کارآفرین:

منحصراً مربوط به آسیب جانی و صدمات وارده به جسم  انسان است نه حیوان.

خسارت جانی شامل: دیه جرح + دیه فوت + دیه نقص عضو می‌باشد.


پوشش سرنشین بیمه ثالث کارآفرین:

این پوشش برای راننده مقصر حادثه هستند که خسارت هم داشته اند می‌باشد.


محاسبه قیمت ثالث کارآفرین

برای بررسی قیمت بیمه ثالث کارآفرین می توانیم این مقایسه را در بین چند خودوری مختلف با لحاظ تخفیف عدم خسارت دوسال و ۱۵ درصد تخفیف و با پوشش مالی ۱۶ میلیون تومان بر اساس جدول زیر انجام دهیم.

قیمت بیمه ثالث نوع خودرو
۲.۶۴۴.۸۶۳ تومان پژو ۲۰۶
۲.۶۴۴.۸۶۳ تومان سانتافه
۲.۲۹۳.۶۲۱تومان پراید ۱۱۱
۲.۶۴۴.۸۶۳ تومان سمند سورن

 

نحوه استعلام بیمه شخص ثالث  کارآفرین

برای استعلام بیمه ثالث سامان می‌توانید مدل خودرو، سال ساخت خودرو، تعداد سال‌های عدم خسارت و میزان پوشش مالی مورد درخواستتان را در سامانه بیمه تایم ثبت نمایید و قیمت بیمه ثالث کارآفرین را با پوشش‌های مالی مختلف که مد نظرتان هست را با قیمت بیمه ثالث سایر شرکت‌های بیمه مقایسه کنید.


تخفیف بیمه ثالث کارآفرین

در خرید و یا تمدید بیمه ثالث کارآفرین، بر اساس تعداد سال‌های عدم خسارتی که روی بیمه نامه‌تان درج شده می‌توانید از تخفیفات بیمه ثالث استفاده نمایید. میزان تخفیفات بیمه ثالث سامان بر اساس جدول زیر ارائه می‌شود.

تخفیف عدم خسارت درصد
سال اول عدم خسارت ۵%
سال دوم عدم خسارت ۱۰%
سال سوم عدم خسارت ۱۵%
سال چهارم عدم خسارت ۲۰%
سال پنجم عدم خسارت ۲۵%
سال ششم عدم خسارت ۳۰%
سال هفتم عدم خسارت ۳۵%
سال هشتم عدم خسارت ۴۰%
سال نهم عدم خسارت ۴۵%
سال دهم عدم خسارت ۵۰%
سال یازدهم عدم خسارت ۵۵%
سال دوازدهم عدم خسارت ۶۰%
سال سیزدهم عدم خسارت ۶۵%
سال چهاردهم عدم خسارت ۷۰%

 


نحوه دریافت خسارت و مدارک لازم پرداخت خسارت در بیمه شخص ثالث کارآفرین

شرکت بیمه کارآفرین بدون اخذ کروکی  خسارت وارد شده به اتومبیل  را حتی در صورتیکه وسیله نقلیه مسبب و زیان دیده در زمان حادثه دارای بیمه نامه معتبر و پیوسته باشد را پرداخت نماید. مدارک مورد نیاز برای پرداخت خسارت به شرح زیر می‌باشد:

نکته: در صورت برهم خوردن صحنه تصادف و یا نداشتن کروکی پرداخت خسارت فقط تا سقف ۵۰۰ هزار ریال می‌باشد


روند پرداخت خسارت‌های جانی بیمه شخص ثالث کارآفرین

در صورت بروز خسارت جانی و برای دریافت دیه و هزینه‌های پزشکی، مدارک زیر مورد نیاز می‌باشد:


خرید بیمه ثالث کارآفرین

برای خرید بیمه شخص ثالث کارآفرین می‌تونید مشخصات خودروی بیمه شده، سال ساخت خودرو، تعداد سال‌های عدم خسارت را در سامانه بیمه تایم ثبت نمایید. برای مقایسه و مشاوره بیمه ثالث می‌تونید از کارشناسان بیمه ثالث  سامانه بیمه تایم کمک بگیرید.

 

 

خروج از نسخه موبایل