بیمه تایم

بیمه مسئولیت مهندسین ناظر چیست؟

بیمه مسئولیت مهندسین ناظر
۴.۶
(۵)

حادثه در کارهای ساختمانی امری است اجتناب ناپذیر و ممکن است در حین کار حادثه‌ای اتفاق بیافتد که خسارت جانی و مالی برای کارگران و یا سایر افراد ثالث به همراه داشته باشد و مسئولیت این حادثه ناشی از  کوتاهی و قصور مهندسین ناظر باشد. برای جبران چنین حوادثی، مهندسین ناظر می‌توانند از بیمه مسئولیت مهندسین ناظر (یا همان بیمه مسئولیت حرفه‌ای مهندسان) کمک بگیرند.
این بیمه نامه برای مهندسینی ارائه می‌شود که عضو سازمان نظام مهندسی بوده، پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی و شماره امضای شهرسازی از شهرداری داشته باشند. بیمه مسئولیت حرفه‌ای مهندسان برای سه دسته از مهندسین زیر ارائه می‌شود:

 • بیمه مهندسین ناظر
 • بیمه مهندسین طرح
 • بیمه مهندسین محاسب

هر فرد با توجه به تخصص ، درجه و پایه مهندس و متراژ سالیانه که  به تفکیک نوع تخصص، بر اساس متراژ سالیانه نظارت، متراژ سالیانه طراحی و متراژ سالیانه محاسبه و حق الزحمه دریافتی بابت هر متر مربع می‌توانند بیمه نامه خود را تهیه نمایند.

 


پوشش‌های بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسان ناظر

پوشش های بمیه مهندسین ناظر

با توجه به شرایط بیمه مسئولیت دو نوع خسارت جانی و خسارت مالی برای بیمه گذاران این بیمه نامه ارائه می‌شود، مواردی که به عنوان پوشش در بیمه‌نامه درج شده و تحت پوشش می باشند به ترتیب زیر می‌باشد:

 • پوشش هزینه‌های پزشکی
 • پوشش فوت
 • پوشش خسارت های مالی

پوشش‌های گفته شده به شکل زیر در هر بیمه نامه آورده می شود که فرد بیمه گذار به درخواست خود هرکدام از تعهدات خود به شرکت بیمه اعلام می‌نماید:

 • تعهد شرکت‌ های بیمه  برای جبران هزینه‌های پزشکی هرنفر در هر حادثه
 • حداکثر تعهد شرکت بیمه  برای جبران هزینه‌های پزشکی در طول مدت بیمه‌نامه
 • میزان تعهد شرکت بیمه برای جبران غرامت فوت و نقص عضو هر نفر در هر حادثه در ماه‌های عادی
 • تعهد شرکت بیمه برای جبران غرامت فوت هر نفر در هر حادثه در ماه‌های حرام
 • حداکثر تعهد شرکت بیمه برای جبران غرامت فوت و نقص عضو در طول مدت بیمه نامه
 • تعهد شرکت بیمه  برای جبران خسارت مالی در هر حادثه
 • حداکثر تعهد بیمه گر برای جبران خسارت مالی در طول مدت بیمه نامه
 • تعهدات بیمه‌ای برای خسارت بدنی تا مبلغ دیه قانونی برای هر نفر و برای خسارت مالی مطابق تقاضای مهندس طرح ، محاسب و ناظر خواهد بود. پوشش‌های بیمه مسئولیت مهندسان از جمله مواردی هستند که در محاسبه قیمت بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مهندسان تاثیر گذار می‌باشد.

پیشنهاد خواندن: بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کاذکنان چیست؟


مواردی که تحت پوشش بیمه مسئولیت مهندسین ناظر نمی‌باشند:

 •  خسارت بدنی و مالی ناشی از مسئولیت های صاحبکار و پیمانکار پروژه ساختمانی تحت پوشش این بیمه نامه نمی‌باشد.
 •  خسارت ناشی از حوادث طبیعی و غیر طبیعی وارد به ساختمان مورد نظارت که بیمه گذار مسئول جبران آن نیست، مشمول این بیمه نامه نمی‌‏باشد
 •  جرایم ، تخلفات و مطالبات شهرداری تحت پوشش این بیمه نامه نمی‌‏باشد.
 • خسارت براساس نظر کارشناس بیمه‏گر تعیین و پرداخت می‏‌گردد .
 • خسارت‌های ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار.
 • خسارت ناشی از انفجار هسته ای و تشعشعات رادیواکتیو .
 • خسارت ناشی از جنگ و انقلاب و شورش و اعتصاب و عوامل دیگری از این قبیل
 • خسارت ناشی از تخلف از قوانین و نظامات دولتی و مطالبات شهرداری
 • خسارت بدنی و مالی ناشی از مسئولیت‌های صاحبکار و پیمانکار پروژه ساختمانی
 • کلیه پروانه‌‏های ساختمانی و برگه‌‏های تعهد نظارت که قبل از صدور بیمه نامه صادر شده، مشروط به موارد ذیل تحت پوشش بیمه‌‏ای باشد:
  الف- خسارت در زمان اعتبار بیمه نامه و در حین اجرای پروژه ساختمانی رخ داده باشد
  ب- پروانه‌‏های ساختمانی تحت پوشش که جهت آنها پایان‏ کار ( پایان ساخت ) صادر نگردیده باشد.

 

شرایط بیمه مسئولیت مهندسان ناظر

 • پوشش‌های این بیمه نامه برای خساراتی پرداخت می‌شود که در حین اجرای پروژه ساختمانی اتفاق افتاده باشد.
 • اگر خسارتی بعد از پایان کار اتفاق افتاده باشد تحت پوشش این بیمه نامه نمی‌باشد.
 • در این بیمه نامه، اشخاص ثالث ( ازجمله همسایگان و عابرین و … ) و کارکنان اجرایی پروژه ساختمانی نیز می‌توانند تحت پوشش قرار می‌گیرد.

مهمترین شرکت‌های ارائه دهنده:

۱- بیمه مسئولیت مهندسین پارسیان

در بیمه مسئولیت مهندسین ناظر پارسیان شرایط زیر روی بیمه نامه برقرار می‌باشد:

 • با توجه به شرایط شرکت بیمه پارسیان تاریخ صدور پروانه ساختمانی مهم نبوده و پوشش‌های این بیمه نامه بر اساس تاریخ صدور بیمه نامه ارائه می‌شوند.
 • خسارت‌هایی در این بیمه نامه تحت پوشش می‌باشد که در حین اجرای پروژه ساختمانی و در زمان اعتبار بیمه نامه رخ داده باشد.
 • در بیمه مهندسین پارسیان خسارت‌ها در صورتی پرداخت می شوند که بر اساس رای دادگاه صادر شده باشند.
  این بیمه نامه فقط خسارت‌هایی را  پوشش می‌دهند که در حین اجرای پروژه ساختمانی بوده و برای خسارت‌هایی که مربوط به کیفیت ساخت باشد پوششی را ارائه نمی کنند.

 

۲- بیمه مسئولیت مهندسین ایران

-درصد نقص اعضا بدن با نظر پزشک معتمد شرکت بیمه ایران تعیین می شود. در صورتی که بیمه گذار یا زیان دیده نسبت به نظر پزشک معتمد شرکت بیمه ایران معترض باشند موضوع در کمسیون پزشکی پزشک بیمه ایران و پزشک منتخب بیمه گذار و یا زیان دیده و با نظر اکثریت اعضای کمسیون ابلاغ و اجرا می شود.
نکته:غرامت نقص عضو بر مبنای درصد های مشخص شده در بیمه نامه و یا معادل ریالی حداقل دیه رایج هر کدام که کمتر باشد پرداخت می شود.

توصیه‌های ایمنی بیمه مسئولیت مهندسین ایران

توصیه های بیمه مسئولیت مهندسین ناظر

از جمله شرایط بیمه نامه مسئولیت مهندسین بیمه ایران حفظ موارد ایمنی است که قبل از خرید به بیمه گذار اطلاع داده می‌شود تا در حین انجام کار دقت لازم در این باره را داشته باشند. مواردی که مهندسین ناظر ، طراح و محاسب در ساختمان های احداثی متعهد به رعایت ایمنی موارد در موارد زیر هستند:

 • ایمنی ساختمان در مقابل خطر زلزله طبق آیین نامه ۲۸۰۰
 • مجزا سازی خروجی اصلی از سایر خروجی‌ها
 • اجرای محل پله فرار و دسترسی مناسب به آن
 • نصب آسانسور مطابق با استانداردها و مقررات ملی ساختمان
 • داشتن نقشه های پروانه و ضوابط ایمنی آتش سوزی

اگر به علت هر کدام از موارد ایمنی گفته شده خسارتی به ساختمان و اشخاص ثالث وارد شود که مسئول آن مهندسین مسئول شناخته شوند در پرداخت خسارت به مشکل می‌خورند.

اگر در صورت غفلت و یا سهل انگاری آنها خسارتی به ساختمان و اشخاص ثالث وارد آید که مهندسین فوق مسئول آن شناخته شوند. تعهدات بیمه‌ای برای خسارت بدنی تا مبلغ دیه قانونی برای هر نفر و برای خسارت مالی مطابق تقاضای مهندس طرح ، محاسب و ناظر خواهد بود . مدت بیمه برای هر پروانه ساخت از تاریخ صدور پروانه (شامل دوره اجرای عملیات ساختمانی و پس از آن ) شروع می گردد و تا حداکثر ۱۰ سال پس ادامه می یابد.


مطلب مرتبط: بیمه مسئولیت ساختمان چیست؟


 

بیمه مسئولیت مهندسین ناظر گاز و مجری گاز چیست؟

بیمه مهندسین گاز

در این بیمه نامه اگر خسارت مالی و یا جانی به علت سهل انگاری ، قصور یا غفلت و اشتباه  بیمه گذار (مهندس ناظر) در محل ملک مورد نظارت یا اجرای سیستم گاز در حین کار یا در زمان بهره برداری به افراد ثالث و یا کارگران پروژه ساختمانی وارد شود تحت پوشش می باشند. این بیمه نامه تحت عنوان های مختلف از جمله بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر گاز و مجری گاز، بیمه مسئولیت مدنی مهندسین ناظر گاز نامیده می شود.  بیمه گذاران این بیمه نامه مهندسین ناظر گاز و مهندسین مجری گاز  و همه مهندسین دارای پروانه نظام مهندسی که به عنوان مجری گاز یا ناظر گاز هستند می باشد. پوشش های بیمه مسئولیت مهندسین ناظر گاز به قرار زیر است:

 • در این بیمه نامه علاوه بر پوشش هایی که بیمه های مسئولیت مهندسی ارائه می شده، پوشش های زیر به بیمه نامه اضافه می شود.
 • ارائه پوشش نسبت به خساراتی که ممکن است به تاسیسات شهری وارد شود.
 • پرداخت خسارت جانی مطابق دیات اعلام شده
 • تحت پوشش قرارگرفتن شخص مهندس در قبال حوادث محدوده کارگاه مورد نظارت

 


قیمت بیمه مسئولیت مهندسین ناظر

پوشش های بیمه مهندسین ناظر

در محاسبه قیمت بیمه مسئولیت مهندسین ناظر چند عامل زیر تاثیر گذارند:

مطلب مرتبط: عوامل موثر بر قیمت بیمه مسئولیت ساختمانی

 • موضوع بیمه نامه که بر حسب نوع فعالیت فرد بیمه گذار می باشد
 • میزان پوشش های مورد درخواست بیمه گذار بر اساس تعهدات مالی و جانی که در بیمه نامه بر اساس دیه ماه عادی و ماه حرام هر سال مشخص می شود.
 • میزان فرانشیز مالی بیمه نامه


شرایط پرداخت خسارت

در بیمه مسئولیت مهندسین ناظر بیمه گذار موظف است که اگر در طول مدت داشتن این بیمه نامه حادثه ای اتفاق بیافتد و یا هر نوع ادعا و یا مطالبه ای علیه خود داشته باشد باید ظرف مدت ۵ روز به اطلاع شرکت بیمه  برساند.

بیمه گذار باید مشخصات فرد زیان دیده، نام و نشانی شهود احتمالی حادثه، مبلغ مورد ادعای خسارت و یا مدارک اقامه دعوی  و هر گونه اطلاعات و مشخصات دیگر که در دست دارد را به شرکت بیمه اطلاع دهد. همچنین بیمه گذار باید جهت بررسی از محل حادثه و انجام کارشناسی همکاری لازم را به شرکت بیمه ارائه نماید.

 

مدارک لازم برای اعلام خسارت:

 • گزارش حادثه  ترجیحا تکمیل شده با فرم سازمان تامین اجتماعی
 • مدارک شناسایی زیاندیده کپی کار ملی و شناسنامه
 • گزارش بازرس اداره کار (مبنی بر تعیین میزان قصور کارفرما یا عوامل وی)
 • تمامی گزارشات پزشکی قانونی (در صورت مراجعه زیاندیده به مراجع قضایی)
 • تمامی مدارک بیمارستانی علی الخصوص برگ اورژانس و در صورت درخواست هزینه های پزشکی ارائه تمامی فاکتورهای پزشکی و بیمارستانی
 • گواهی پزشک معتمد در خصوص نوع حادثه و خاتمه درمان
 • رونوشت بیمه نامه, و ضمائم آن( تمامی صفحات پشت و رو)
 • مدارک استخدامی، کارت اشتغال به کار و یا کپی لیست تامین اجتماعی در ماه وقوع حادثه و یک ماه قبل آن
 • در پروژه های ساختمانی کپی پروانه ساختمان

 

مدارک تکمیلی پرداخت خسارت در صورت فوت

 • گزارش حادثه (ترجیحا تکمیل شده با فرم سازمان تامین اجتماعی)
 • مدارک استخدامی، کارت اشتغال به کار و یا کپی لیست تامین اجتماعی در ماه وقوع حادثه و یک ماه قبل آن فتوکپی برابر اصل شده گزارش بازرس اداره کار (مبنی بر تعیین میزان قصور کارفرما یا عوامل وی)
 • فتوکپی برابر اصل شده شناسنامه باطل شده متوفی
 • فتوکپی برابر اصل شده گواهی فوت و جواز دفن
 • فتوکپی برابر اصل شده گواهی انحصار وراثت
 • فتوکپی برابر اصل شده گزارش پزشکی قانونی
 • فتوکپی برابر اصل شده گزارش مقامات انتظامی
 • فتوکپی برابر اصل شده رای دادگاه (در صورت انجام شکایت و تشکیل پرونده در دادسرا)
 • فتوکپی برابر اصل شده قیم نامه و نامه اداره سرپرستی (در صورت وجود فرزند یا فرزندهای صغیر)
 • تصویر شناسنامه های وراث قانونی متوفی
 • برگه ماموریت متوفی (در صورت فوت به هنگام ماموریت
 • رونوشت بیمه نامه تمامی صفحات پشت و رو
 • در بیمه نامه ساختمانی کپی پروانه ساختمان

خرید بیمه مسیولیت مهندسین ناظر

برای خرید بیمه مهندسین ناظر می توانید درخواست خرید بیمه مهندسی‌تان را در سامانه بیمه تایم ثبت کنید، کارشناسان بخش مهندسی بیمه تایم در اسرع وقت با شما تماس گرفته و مقایسه قیمت شرکت های مختلف را به شما ارائه می‌نمایند.شما به کمک کارشناسان بیمه تایم می‌توانید بهترین  بیمه مهندسین ناظر را انتخاب و خریداری نمایند.

نکته: اگر خرید بیمه مسئولیت شما به صورت اقساطی می‌باشد، ۳۰ تا ۴۰ درصد حق بیمه به صورت نقدی و مابقی به صورت ۲ تا ۳ قسط پرداخت می شود که به ازای هر قسط یک چک در وجه شرکت بیمه صادر می شود.

 

امتیاز شما به این مطلب چند است؟

میانگین امتیاز ۴.۶ / ۵. تعداد رای ۵

خیلی متاسفیم که این مطلب رضایت شما رو جلب نکرد!

لطفا با نظر خودتون مارو در ارتقا این مطلب یاری کنید

چه موردی رو میتونیم در این مطلب بهبود بدیم؟

تیم تولید محتوای بیمه تایم

۳ comments

 • با سلام
  در صورتیکه مهندس ناظر اقدام به خرید بیمه نامه مسئولیت مهندسین ناظر نماید و خودش دچار حادثه و آسیب شود بیمه به وی غرامت می پردازد یا فقط اشخاص ثالث تحت پوشش قرار میگیرند ؟
  با تشکر

  • باسلام و احترام، مالک محترم به همین دلیل ساختمان رو بی نام بیمه می‌کند تا اگر برای ناظر اتفاقی افتاد بتواند جبران خسارات کنند