بیمه تایم

بیمه مسئولیت مهد کودک چرا برای مدیران حیاتی است؟

۰
(۰)

موضوع این بیمه نامه برای جبران مسئولیت مدیر و کارکنان مهد کودک در برابر خسارات بدنی که خدای ناکرده ممکن است به کودکان تحت مراقبت و نگهداری در محل مهد کودک وارد شود، می‌باشد. کودکان، نوزادان و شیرخواران تحت نگهداری در مهد کودک ممکن است در اثر اشتباه، خطا، غفلت و یا قصور مدیریت و یا مربیان و سایر کارکنان مهد کودک دچار آسیب بدنی شوند و در صورتی که توسط مراجع قضایی، مهد کودک مقصر شناخته شود با داشتن بیمه مسئولیت مهد کودک یا همان بیمه مسئولیت کارکنان مهد کودک می‌توانند تا سقف تعهدات درج شده در بیمه  نامه جبران خسارات وارد شده را از شرکت بیمه دریافت نمایند.

 


 

شرایط بیمه مسئولیت مدنی مهد کودک

شرایط بیمه مسئولیت مهد کودک

 • با توجه به کم و زیاد شدن تعداد کودکان در طول مدت بیمه نامه در مهد کودک، معیار شرکت بیمه بر اساس اسامی و تعداد ثبت نامی می‌باشد که با توجه به ظرفیت درج شده در مجوز فعالیت مهد کودک ثبت نام شده باشند.
 • این بیمه نامه بی نام می‌باشد( یعنی  آوردن نام بیمه شده‌ها در بیمه نامه اجباری نیست)
 • برخی از شرکت‌های بیمه، در مقابل کودکان استثنایی پوششی را ارائه نمی‌کنند.
 • در این بیمه نامه تعهد شرکت بیمه برای کودکان شیرخوار با توجه به مجوزی که مهد کودک برای نگهداری کودکان شیرخوار دارد را تحت پوشش می‌باشد.
 • بیمه گذار موظف است در صورت داشتن وسایل بازی از قبیل چرخ و فلک و سرسره و … در فرم پیشنهاد این موارد را به اطلاع شرکت بیمه برساند.
 • اگر مهد کودک سرویس حمل و نقل برای کودکان داشته باشد، خسارات ناشی از مسئولیت رانندگان وسائط نقلیه ای که کودکان را جابجا می‌نمایند مشمول این بیمه نامه نمی‌باشد.
 • خسارات مالی در این بیمه نامه تحت پوشش نبوده و فقط خسارات جانی در تعهد این بیمه نامه می‌باشد.
 • اگر اردوهای یک روزه از طرف مهد کودک انجام می‌شود، مسئولیت بیمه گذار (مدیر مهد کودک) در مقابل خسارت جانی وارد به کودکان، در گردش‌های یک روزه مشروط به اعلام اسامی آن‌ها قبل از اعزام، تحت پوشش می‌باشد.
 • در بیشتر شرکت‌های بیمه خسارت ناشی از مسمومیت‌های غذایی کودکان تحت پوشش این بیمه نامه نمی‌باشد.
 • اگر مهد کودکی دارای استخر می‌باشد، می‌بایست یک بیمه نامه مسئولیت ناجیان غریق برای استخر تهیه نماید در غیر این صورت خسارات جانی اتفاق افتاده در استخر تحت پوشش این بیمه نامه نمی‌باشد.

حتما بخوانید: بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان چیست؟


شرایط فسخ قرارداد

این بیمه نامه را می توان قبل از انقضای پایان مدت اعتبار آن با اخطار قبلی کتبی، از طرف شرکت بیمه یا بیمه گذار  این بیمه نامه در موارد زیر فسخ شود.

 • اگر بیمه گذار در سررسیدهای مشخص شده حق بیمه را پرداخت ننماید بیمه نامه از طرف شرکت بیمه فسخ شده و شرکت بیمه تعهدی نسبت به بیمه نامه نخواهد داشت.
 • در صورت تشدید خطر و عدم موافقت بیمه گذار به پرداخت حق بیمه اضافی مربوط، بیمه نامه از طرف شرکت بیمه فسخ خواهد شد.
 • در صورت کتمان یا اظهار خلاف واقع از طرف بیمه گذار به طور غیر عمد درباره وضعیت خطر قبل از وقوع حادثه بیمه نامه از طرف شرکت بیمه فسخ خواهد شد.
 • در صورت فسخ بیمه نامه از سوی شرکت بیمه گر حق بیمه در مدت استفاده شده از بیمه نامـه بـه صـورت روز شـمار و در صورت فسخ از طرف بیمه گذار، بصـورت کوتـاه مـدت محاسـبه و باقیمانـده حـق بیمـه به بیمه گذار بازگردانده می‌شود.

نکته: در صورتی که تشدید خطر کاهش یافته و یا از بین رفته باشد و شرکت بیمه به کاهش حق بیمه راضی نشود بیمه گذار می تواند بیمه نامه را فسخ نماید.

 


پوشش‌های بیمه مسئولیت مهد کودک

پوشش های بیمه مسئولیت مهد کودک

بیمه مسئولیت مهد کودک شامل خسارت‌های جانی از قبیل فوت، نقص عضو و یا هزینه پزشکی می‌باشد که ممکن است برای کودکان آن مهد اتفاق بیافتد. میزان پوشش‌های این بیمه نامه بصورت جدولی در بیمه نامه مشخص می‌شود که شامل تعهدات زیر می‌باشد:

 • جبران خسارت فوت و نقص عضو در طول مدت بیمه‌نامه
 • جبران خسارت فوت و نقص عضو هر نفر در هر حادثه
 • جبران هزینه پزشکی هر نفر در هر حادثه
 • جبران هزینه پزشکی در طول مدت بیمه نامه

 

میزان تعهدات بیمه چقدر است؟

برای هر کدام از پوشش‌های گفته شده با توجه به دیه ماه حرام و  ماه عادی که قوه قضائیه تعیین میکند و بر اساس میزان تعهد مورد درخواست بیمه گذار مشخص می‌شود.

 • میزان خسارت فوت و نقص عضو در طول مدت بیمه نامه بر اساس دیه ماه حرام  هر سال در بیمه نامه درج می‌شود. میزان این پوشش در سال ۱۳۹۸برای ماه حرام تا سقف ۳۶۰ میلیون تومان می‌باشد.
 • جبران خسارت فوت و نقص عضو هر نفر در هر حادثه: در این پوشش تعداد دیه‌های فوتی که مورد درخواست بیمه گذار است در بیمه نامه درج می‌شود.
 • جبران هزینه پزشکی هر نفر در هر حادثه: در این پوشش سقف تعهدات مورد درخواست بیمه گذار به عنوان هزینه پزشکی در بیمه نامه را مشخص می‌کند.
 • میزان هزینه پزشکی در طول مدت بیمه‌نامه
 • ممکن است بیمه گذار در طول مدت داشتن بیمه نامه چند هزینه‌ پزشکی درخواست داشته باشد که در بیمه نامه درج شود، در این قسمت تعداد هزینه‌های پزشکی طول مدت بیمه نامه  مشخص می‌شود.
در بیمه نامه مسئولیت مهد کودک، بیمه گذار شخصی است که مجوز تاسیس و یا مدیریت مهد کودک را طبـق مقررات سازمان بهزیستی کشور دارد و با تکمیل و امضاء پرسش نامه و فرم پیشنهاد بیمـه و پرداخت حق بیمه مشخص شده، جبران خسارت‌های ناشی از مسئولیت خود را به شرکت بیمه محول می‌نماید.

 

حق بیمه چطور محاسبه می‌شود؟

میزان حق بیمه این بیمه  نامه بر اساس چند فاکتور مهم زیر مشخص می‌شود که در زمان استعلام قیمت بیمه گذار موظف است در فرم پیشنهاد به سوالات مربوطه پاسخ دقیق ارائه دهد. عوامل موثر در محاسبه حق بیمه عبارتند از :

 • ظرفیت نگهداری کودک بر اساس مجوز فعالیت مهد کودک
 • مدت بیمه نامه یکساله یا کوتاه مدت
 •  میزان تعهدات هزینه پزشکی و غرامت فوت و نقص عضو
 • نگهداری یا عدم نگهداری از کودکان استثنائی
 • نگهداری یا عدم نگهداری از کودکان شیرخوار
 • برگزاری یا عدم برگزاری تورها و سفرهای گردشی  بیرون از مهد کودک

بیشتر بدانید: راهنمای خرید بیمه مسئولیت پاسارگاد


 

فرآیند دریافت خسارت و مدارک لازم

 • در زمان خسارت بیمه گذرا موظف است ظرف مدت ۵ روز کاری با تکمیل فرم اعلام خسارت، خسارت را به شرکت بیمه اطلاع دهد.
 • شرکت بیمه با دریافت برگه اعلام خسارت مدارک مورد نیاز برای بررسی خسارت را از بیمه گذار دریافت می‌کند.
 • بیمه گذار مدارک لازم را به واحد خسارت مسئولیت شرکت بیمه تحویل داده و کارشناس بخش خسارت  با توجه به مدارک دریافتی پرونده خسارت را بررسی کرده و با توجه به میزان تعهدات درج شده در بیمه نامه و نوع خسارت اتفاق افتاده مبلغ خسارت را محاسبه کرده و بر حواله پرداخت خسارت را صادر می‌کند.
 • اگر بیمه گذار نسبت به مبلغ خسارت صادر شده اعتراض داشته باشد، اعتراض خود را به شرکت بیمه اعلام می‌نماید و مجدد پرونده و اعتراض بیمه گذار در شرکت بیمه بررسی شده و مبلغ نهایی خسارت اعلام می‌شود.

مدارک لازم در خسارت هزینه پزشکی و نقص عضو:

 • صورت‌حساب بیمارستان
 • قبوض پرداختی
 • شرح عمل جراحی
 • خلاصه پرونده بیمارستان
 • شناسنامه و کپی شناسنامه مصدوم
 • کارت ملی و کپی کارت ملی مصدوم
 • فرم گواهی پزشک معالج تکمیل شده

مدارک لازم در خسارت‌های فوت:

 • کپی برابر اصل گواهی فوت
 • کپی برابر اصل شناسنامه باطل‌شده
 • کپی برابر اصل گزارش نیروی انتظامی
 • کپی برابر اصل بازپرس کار و امور اجتماعی
 • کپی برابر اصل گزارش پزشکی قانونی (معاینه جسد)
 • کپی برابر اصل گواهی حصر وراثت

 


مطلب مرتبط: بیمه مسئولیت کارفرما چه تفاوتی با بیمه حوادث دارد؟


تفاوت بیمه حوادث تحصیلی با بیمه مسئولیت مهد کودک چیست؟

توجه: بیمه گذاران باید به این نکته توجه کنند که بیمه حوادث تحصیلی برای کودکان با بیمه مسئولیت تفاوت دارد. در بیمه نامه حوادث تحصیلی اگر کودک به دلیل وقوع یک حادثه آسیب ببیند بدون در نظر گرفتن اینکه مقصر حادثه چه کسی است خسارت پرداخت می‌شود، اما در بیمه مسئولیت مدنی مدیران مهد کودک خسارت صرفا زمانی پرداخت خواهد شد که مدیر مهد کودک مسئول و مقصر شناخته شود و مسئولیت وی از سوی مراجع قانونی محرز شده باشد.  


 

خرید بیمه مسئولیت مهد کودک

تقریبا همه شرکت‌های بیمه بیمه مهد کودک را در زیر مجموعه بیمه‌های مسئولیت با عنوان بیمه مسئولیت مهد کودک ارائه می‌دهند. از جمله بیمه ایران، بیمه پاسارگاد، بیمه آسیا و …. استعلام قیمت بیمه مسئولیت مهد کودک از همه شرکت‌های بیمه از طریق سامانه بیمه تایم امکان پذیر می‌باشد.

برای خرید بیمه مسئولیت ابتدا باید فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت مهد کودک توسط بیمه گذار بیمه نامه تکمیل شده و به شرکت بیمه مورد نظر ارائه نماید. برای خرید آنلاین بیمه مسئولیت مهد کودک می‌توانید فرم پیشنهاد بیمه مهد را در سامانه بیمه تایم تکمیل کرده و به این سامانه ارسال نمایید. کارشناسان بخش مسئولیت بیمه تایم مشاوره و مقایسه قیمت بیمه مسئولیت مهد کودک را از هر شرکت بیمه‌ای که مد نظرتان باشد را به شما ارائه می‌نماید.

امتیاز شما به این مطلب چند است؟

میانگین امتیاز ۰ / ۵. تعداد رای ۰

خیلی متاسفیم که این مطلب رضایت شما رو جلب نکرد!

لطفا با نظر خودتون مارو در ارتقا این مطلب یاری کنید

چه موردی رو میتونیم در این مطلب بهبود بدیم؟

تیم تولید محتوای بیمه تایم

اضافه کردن نظر