بیمه تایم

بیمه مسئولیت وکلا

بیمه وکلا
۰
(۰)

هر فردی با توجه به شغلی که دارد می‌تواند یکی از انواع بیمه نامه‌های مسئولیت را خریداری نماید. یکی از انواع بیمه‌های مسئولیت، بیمه مسئولیت وکلای دادگستری می‌باشد. بیمه مسئولیت حرفه‌ای وکلا خسارت‌های مالی ناشی از مسئولیت های وکلای دادگستری در قبال اشخاص ثالث که در این بیمه نامه موکلین می‌باشد را تحت پوشش قرار می‌دهد. مخاطب این بیمه نامه کلیه وکلای دادگستری می‌باشد که می‌توانند بر اساس شرایط و پوشش‌های درج شده در بیمه نامه از این بیمه نامه استفاده نمایند.


مزایای بیمه مسئولیت حرفه ای وکلا

با توجه به پوشش هایی که در بیمه نامه درج می‌گردد بیمه گذار می‌تواند از این بیمه نامه استفاده نماید. دو دسته از پوشش‌هایی که در بیمه نامه‌ های مسئولیت وکلا درج می‌شود به ترتیب زیر می‌باشد:

پوشش‌های  گروه الف- بر اساس بیمه نامه مسئولیت حرفه‌ای وکلا  اگر  وکیلی در حین انجام وظایف خود اشتباه و قصور غیر عمد مرتکب شود که خسارت مالی برای موکلین  به همراه داشته باشد و بیمه گذار (وکیل) مسئول جبران آن شناخته شود پس از احراز قانونی مسئولیت وی (بیمه گذار) خسارت وی توسط شرکت بیمه پرداخت می‌شود.

پوشش‌های گروه ب –در بیمه مسئولیت وکلا اگر بیمه گذار حق الزحمه ای از موکل خود  دریافت کرده باشد و در اثر حادثه فوت نماید یا دچار نقص عضو گردد و ادامه اجرای تعهدات وی برای موکل امکان پذیر نباشد با داشتن این بیمه نامه مبلغ حق الزحمه دریافتی از موکل از طرف شرکت بیمه به وی پرداخت می‌شود.


پوشش‌ها و تعهدات بیمه مسئولیت وکلا

بر اساس شرایط بیمه مسئولیت وکلا ، پوشش‌های زیر بر اساس درخواست بیمه گذار در جدول بیمه‌ای وی منظور می‌شود.

 • تعهد بیمه گر برای خسارت مالی در هر مورد ادعای حقوقی
 •  حداکثر تعهد بیمه گر برای مبلغ حق الزحمه در هر مورد ادعای حقوقی
 •  حداکثر تعهد بیمه گر برای خسارت مالی در طول مدت بیمه نامه
 • مدت زمان پوشش بیمه‌ای مورد درخواست …………… ماه می‌باشد

شرایط بیمه مسئولیت وکلا

پوشش های بیمه وکلا

 • موضوع این بیمه نامه عبارت است از جبران خسارت‌های ناشی از مسئولیت حرفه‌ای بیمه‌گذار بر اساس موارد درج شده در شرایط خصوصی این بیمه‌نامه
 • همه خسارات مالی که در این بیمه نامه اتفاق بیافتد دارای فرانشیز می‌باشد و بر اساس میزان فرانشیز درج شده در هر بیمه نامه این میزان فرانشیز در زمان خسارت برای بیمه گذار منظور می‌شود.
 • اگر خواسته دعوی و یا حکم دادگاه بیش از حداکثر میزان تعهد درج شده در شرکت بیمه گر باشد، شرکت بیمه نسبت به مازاد مبلغ آن هیچگونه مسئولیت و تعهدی ندارد .

 


استثنائات بیمه مسئولیت وکلا

موارد زیر تحت پوشش این بیمه نامه  نبوده و اگر هر کدام از خسارات زیر  اتفاق بیافتد قابل پرداخت از سمت شرکت بیمه نخواهد بود.

 • خسارات ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار و کارکنان و نمایندگان و شرکای او
 • خسارات ناشی از انفجار اتمی و تشعشعات رادیواکتیو
 • خسارتهای ناشی از جنگ، انقلاب، شورش، اعتصاب و عوامل دیگری از این قبیل
 • خسارتهای مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از قراردادهائی که بیمه گذار با دیگران (غیر از موکلین) منعقد نموده است.

فسخ بیمه مسولیت وکلا

 • فرد بیمه گذار موظف می‌باشد هرگونه اوراق قضائی مربوط به هر دعوی مرتبط را با موضوع این قرارداد را اعم از این که طرف مدعی خسارت یا دستگاه‌های قضائی دریافت نماید باید بلافاصله و حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت به شرکت بیمه ارسال شود و در صورت تاخیر در ارائه مدارک، شرکت بیمه هیچگونه تعهدی را در قبال خسارت ندارد.
 • در صورتیکه هر یک از طرفین تا پانزده روز قبل از انقضای مدت بیمه نامه نظر خود را مبنی بر فسخ آن اعلام ندارد قرارداد خودبخود برای مدت یکسال دیگر تمدید شده تلقی می‌شود. بیمه گذار مکلف است نسبت به پرداخت حق بیمه متعلقه می‌باشد. در هر حال اعتبار بیمه نامه منوط به پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار باشد.
 • تعهدات شرکت بیمه در این بیمه نامه محدود به داخل کشور بوده و در خارج از کشور و یا مناطق محدود شده در شرایط خصوصی بیمه نامه پوششی را برای بیمه گذار ندارد.
 • مرور زمان مربوط به این قرارداد سه سال است که از تاریخ وقوع حادثه منشاء دعوی شروع می‌شود

شرایط فسخ بیمه مسئولیت وکلا

بیمه مسئولیت وکلا ممکن است قبل از انقضای مدت با اخطار قبلی و کتبی ۲۰ روزه از طرف شرکت بیمه گر و یا فرد بیمه گذار در موارد زیر فسخ می‌گردد.

 • عدم انجام تعهدات درج شده در بیمه نامه به غیر از موارد فورس ماژور این حق را به شرکت بیمه می‌دهد که قرارداد را فسخ  و جبران خساراتی که ممکن است اتفاق بیافتد را از بیمه گذار خواهد گرفت.
 • بیمه مسئولیت وکلا ممکن است قبل از انقضای مدت با اخطار قبلی کتبی بیست روزه از سوی هر یک از طرفین  شرکت بیمه‌گر یا بیمه‌گذار فسخ گردد، در صورت فسخ حق بیمه مدت باقی مانده به صورت روز شمار برگشت داده می‌شود.
 • هرگونه کتمان واقعیت از طرف  فرد بیمه‌گذار در صورتی‌که از روی سوء نیت وی باشد از زمان قبل از صدور بیمه نامه و در طول بیمه نامه و خسارتی اتفاق بیافتد شرکت بیمه خسارتی را پرداخت نمی کند  و بیمه نامه باطل می گردد.
 • خودداری فرد بیمه‌گذار از اظهار مطالب یا اظهارات خلاف واقع چنانچه از روی عمد نباشد و بیمه گذار به محض اطلاع موضوع را به شرکت بیمه اطلاع دهد تعهدات بیمه نامه وی قابل پرداخت می‌باشد.
 • اگر تشدید خطر در طول داشتن بیمه نامه اتفاق بیافتد و بیمه گذار موضوع را به شرکت بیمه اطلاع ندهد و نخواهد حق بیمه اضافی نیز پرداخت نکند، بیمه نامه فسخ می‌شود.

راهنمای دریافت خسارت بیمه مسئولیت وکلا

در طول داشتن بیمه مسئولیت وکلا بیمه گذار موظف می‌باشد هر گونه خسارت اتفاق افتاده را  اعم از این که مطالبه و ادعا کتبی باشد یا شفاهی،باید وقوع هرگونه حادثه موضوع این بیمه نامه و همچنین هرنوع ادعا ویا مطالبه علیه خود را که به این بیمه نامه مربوط شود اعم از این که مطالبه و ادعای کتبی یا شفاهی و یا بصورت ارسال اظهارنامه و یا اقامه دعوی در مراجع قضایی باشد، بدون فوت وقت در اولین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت پنج روز (به استثنای تعطیلات رسمی) از تاریخ وقوع آن به اطلاع بیمه گر برساند.

همچنین بیمه گذار باید مطالبه و یا دعوی نام ونشانی مطالبه کننده و یا اقامه کننده دعوی وعنوانی که به موجب آن مطالبه خسارت ویا اقامه دعوی شده است را به همراه مشخصات زیاندیده، نام و نشانی شهود احتمالی، مبلغ مورد ادعا و هرگونه اطلاعات، مشخصات و نکات دیگر مربوط به موضوع را که اطلاع دارد و نیز هر نوع اسناد و مدارکی را که در این باره دراختیار دارد به بیمه گرتسلیم وبیمه گررا در تحقیقات ورسیدگی ودفاع کمک نماید.
همچنین بیمه گذار بایستی جهت بازدید از محل حادثه و انجام امور کارشناسی همکاری لازم را با بیمه گر به عمل آورد.


خرید بیمه مسئولیت وکلا

برای خرید بیمه مسئولیت وکلا می‌توانید درخواست خریدتان را در سامانه بیمه تایم ثبت نمایید، حق بیمه شما بر اساس میزان تعهدات مورد درخواستتان محاسبه  و به بیمه گذار اعلام می‌شود. سامانه بیمه تایم این امکان را برای شما فراهم می‌کند که بتوانید مقایسه قیمت و پوشش انواع شرکت‌های بیمه را انجام داده و بهترین گزینه را انتخاب و خریداری نمایید.

 

 

امتیاز شما به این مطلب چند است؟

میانگین امتیاز ۰ / ۵. تعداد رای ۰

خیلی متاسفیم که این مطلب رضایت شما رو جلب نکرد!

لطفا با نظر خودتون مارو در ارتقا این مطلب یاری کنید

چه موردی رو میتونیم در این مطلب بهبود بدیم؟

تیم تولید محتوای بیمه تایم

اضافه کردن نظر