بیمه تایم
بازنشستگی تامین اجتماعی

سن بازنشستگی تامین اجتماعی سال ۱۴۰۲

۵
(۵)

بازنشستگی یکی از دغذغه های مهم برای همه افراد می باشد. قانون بازنشستگی تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۲ تغییراتی را در زمینه سن افراد و مدت سابقه کارآنها داشته است. در ادامه به بررسی کامل شرایط سنی بیمه بازنشستگی در سال ۱۴۰۲ می پردازیم:

افزایش سن بازنشستگی شامل چه کسانی می‌شود؟

افزایش سن بازنشستگی برای کسانیکه در شرف بازنشستگی هستند را شامل نمی شود. همچنین  ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان آور مشمول قوانین خاص خود هستند. شرایط بازنشستگی بر اساس جدول زیر می باشد:

بیمه پردازان با سابقه ۲۸ تا ۳۰ سالاضافه سنوات اشتغال برای بازنشستگی ندارند
بیمه پردازان با سابقه ۲۵ تا ۲۸ سالاضافه کردن دو ماه به سنوات اشتغال به ازای هر سال تا بازنشستگی
بیمه پردازان با سابقه ۲۰ تا ۲۵ سالاضافه کردن سه‌ ماه به سنوات اشتغال به ازای هر سال تا بازنشستگی
بیمه پردازان با سابقه ۱۰ تا ۲۰ سالاضافه کردن چهار ماه به سنوات اشتغال به ازای هر سال تا بازنشستگی
بیمه پردازان با سابقه ۱۰ سالاضافه کردن پنج ماه به سنوات اشتغال به ازای هر سال تا بازنشستگی

 

سن بازنشستگی تامین اجتماعی مردان

طبق قانون جدید بیمه تامین اجتماعی، سن بازنشستگی تامین اجتماعی برای مردان بیشتر از زنان است. حداکثر سن بازنشستگی برای مردان ۶۰ ستل تمام یم باشد البته باید فرد ۳۵ سال سابقه بیمه داشته باشد. اما در شرایطی از جمله مشاغل سخت و یا داشتن سابقه بیمه بالاتر از ۳۵ سال آقایان می‌توانند زودتر از شصت سالگی بازنشسته شوند.

سن بازنشستگی برای زنان

سن بازنشستگی برای خانم ها کمتر از آقایون می‌باشد، بالاترین سن بازنشستگی خانم ها ۵۵ سال تمام می‌باشد، اما تبصره‌هایی برای خانم‌هایی که سن آن‌ها بالاتر از ۵۵ سال بوده و ۱۰ تا ۱۹ سال سابقه کار دارند می‌توانند اقدام به بازنشستگی نمایند. اما برای زنان کارگر مشمول قانون کار هم با داشتن ۲۰ سال سابقه پرداخت بیمه، می‌توانند حتی در سن ۴۲ سالگی هم اقدام به بازنشستگی کنند. اگر سابقه کار ۳۰ سال تمام داشته باشند سن بازنشستگی آن ها می تواند به ۴۵ سال کاهش یابد.

 

سن بازنشستگی زنان خانه دار

طرح زنان خانه دار تامین اجتماعی، یکی از طرح‌های جدید سازمان تایمن اجتماعی است که خانم‌های خانه دار هم می‌توانند همانند زنان شاغل بازنشستگی دریافت نمایند. در این طرح بیمه ای همه خانم‌های بالاتر از ۱۸ سال و کمتر از ۵۰ سال می توانند این بیمه نامه را تهیه نمایند. در طرح زنان خانه دار خانم ها می‌توانند با پرداخت ۲۰ سال سابقه بیمه و بیشتر از ۵۵ سال سن بازنشسته شوند.

 

سن بازنشستگی برای مشاغل سخت

بر اساس قانون تامین اجتماعی، افرادی که سابقه کار و سابقه پرداخت متوالی برای ۲۵ سال داشته باشند تا بتوانند مشمول بازنشستگی شوند. اگر مشاغل سخت بخواهند بازنشستگی زودتر از موقع داشته باشند باید سابقه کار ۲۰ سال متوالی و بدون شرایط سنی می توانند بازنشسته شوند.

 

سن بازنشستگی تامین اجتماعی مشاغل آزاد

همه مشاغل آزاد می توانند تامین اجتماعی مشاغل آزاد داشته باشند. حداکثر سن برای خرید بیمه بازنشستگی مشاغل آزاد تامین اجتماعی برای زنان ۴۵ سال و برای مردان ۵۰ سال می‌باشد. اگر سن فردی بالاتر از این موارد باشد باید سابقه بیمه به هر سال از آن باید دو برابر سابقه بیمه داشته باشد. همه موارد ثبت و پرداخت حق بیمه مشاغل آزاد از طریق سایت بیمه تامین اجتماعی به آدرس samt.tamin.i امکان پذیر می‌باشد.

سن بازنشستگی تامین اجتماعی برای رانندگان

با توجه به شرایط قانون تامین اجتماعی ۱۴۰۲ رانندگان هم می‌توانند بازنشستگی  تامین اجتماعی دریافت نمایند، رانندگان خودروهای سنگین بین شهری با قانون بازنشستگی ۲۵ سال سابقه بیمه با ۳۰ روز حقوق و ۵۵ سال سن می‌توانند درخواست بازنشستگی دهند.

حداقل و حداکثر سن بازنشستگی تامین اجتماعی

با توجه به قانون کار بیمه تامین اجتماعی حداقل سن بازنشستگی برای افرادی می‌باشد که در مشاغل سخت شاغل هستند که با پرداخت متوالی حق بیمه به مدت ۲۰ سال متوالی یا ۲۵ سال متناوب می‌توانند بازنشسته شوند. براساس آخرین مصوبه سال ۱۴۰۲، سن بازنشستگی برای زنان ۵۵ سال و برای مردان ۶۰ سال تمام مشخص شده است.

برای بازنشستگی با پرداخت حق بیمه به مدت ۱۰ سال سابقه کار می‌توانند اقدام به بازنشستگی نمایند به شرطی که آقایان ۶۰ سال تمام و خانم‎‌ها هم ۵۵ سال تمام باید داشته باشند.

حال اگر فردی با سابقه ۱۵ سال پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی بخواهد بازنشسته شود، مبلغ حقوق بازنشستگی از فرمول زیر محاسبه می‌شود:

سابقه بیمه به سال*(۱/۳۰)*(۲۴/مجموع حقوق بیمه‌شده ماهانه در ۲۴ ماه آخر) =حقوق ماهانه

 

شرایط بازنشستگی پیش از موعد تامین اجتماعی آقایان

همه افرادی که سابقه پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی دارند می‌توانند زودتر از موعد بازنشسته شوند: شرایط بازنشستگی پیش از موعد برای خانم ها و آقایون به ترتیب زیر می‌باشد.

 • حداقل ۱۰ سال سابقه کار، با داشتن ۶۰ سال سن
 • حداقل ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه کار
 • حداقل ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه کار عادی یا مشاغل سخت و زیان آور
 • ۳۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه در شرایط عادی و در مشاغل سخت و زیان آور بدون لحاظ شرط سنی
 • ۲۰ سال سابقه پرداخت متوالی حق بیمه تامین اجتماعی در مشاغل سخت و زیان‌آور بدون شرط سنی
 • ۲۵ سال سابقه پرداخت غیر‌متوالی (متناوب) حق بیمه در مشاغل سخت و زیان‌آور بدون شرط سنی

 

شرایط بازنشستگی پیش از موعد خانم ها

 • حداقل ۴۲ سال سن و ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه عادی و سخت و زیان آور
 • حداقل ۱۰ سال سابقه کار و ۵۵ سال سن
 • حداقل ۴۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه
 • ۳۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه عادی و سخت و زیان آور بدون رعایت شرط سنی
 • ۲۰ سال سابقه متوالی در مشاغل سخت و زیان آور بدون لحاظ شرایط سنی
 • ۲۵ سال سابقه متناوب در مشاغل سخت و زیان آور بدون شرط سنی
 • حداقل ۴۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه عادی و یا مشاغل سخت و زیان آور

 

سوالات متداول :

آیا سن بازنشستگی در سال ۱۴۰۲ افزایش می یابد؟

بله، با توجه به شرایط اعلام شده سن بازنشستگ و مدت سابقه کار برای بازنشستگی افزایش داشته است.

افزایش سن بازنشستگی از چه زمانی اجرا میشود؟

زمان اجرای سن بازنشستگی ، برای افرادی می باشد که هنوز به سن بازنشستگی نرسیده اند.

آیا افزایش سن بازنشستگی شامل کارگران هم میشود؟

افزایش سن برای مشاغل سخت و کارگران ساختمانی نمی شود.

سن بازنشستگی در بیمه اجتماعی کشاورزی و روستایی چقدر است؟

سن بازنشستگی مشاغل سخت چند سال است؟

لایحه افزایش سن بازنشستگی شامل چه کسانی میشود؟

زمان اجرای سن بازنشستگی ، برای افرادی می باشد که هنوز به سن بازنشستگی نرسیده اند.

 

 

امتیاز شما به این مطلب چند است؟

میانگین امتیاز ۵ / ۵. تعداد رای ۵

خیلی متاسفیم که این مطلب رضایت شما رو جلب نکرد!

لطفا با نظر خودتون مارو در ارتقا این مطلب یاری کنید

چه موردی رو میتونیم در این مطلب بهبود بدیم؟

تیم تولید محتوای بیمه تایم

اضافه کردن نظر