نماد سایت بیمه تایم

بیمه مسئولیت وکلا

بیمه وکلا

هر فردی با توجه به شغلی که دارد می‌تواند یکی از انواع بیمه نامه‌های مسئولیت را خریداری نماید. یکی از انواع بیمه‌های مسئولیت، بیمه مسئولیت وکلای دادگستری می‌باشد. بیمه مسئولیت حرفه‌ای وکلا خسارت‌های مالی ناشی از مسئولیت های وکلای دادگستری در قبال اشخاص ثالث که در این بیمه نامه موکلین می‌باشد را تحت پوشش قرار می‌دهد. مخاطب این بیمه نامه کلیه وکلای دادگستری می‌باشد که می‌توانند بر اساس شرایط و پوشش‌های درج شده در بیمه نامه از این بیمه نامه استفاده نمایند.


مزایای بیمه مسئولیت حرفه ای وکلا

با توجه به پوشش هایی که در بیمه نامه درج می‌گردد بیمه گذار می‌تواند از این بیمه نامه استفاده نماید. دو دسته از پوشش‌هایی که در بیمه نامه‌ های مسئولیت وکلا درج می‌شود به ترتیب زیر می‌باشد:

پوشش‌های  گروه الف- بر اساس بیمه نامه مسئولیت حرفه‌ای وکلا  اگر  وکیلی در حین انجام وظایف خود اشتباه و قصور غیر عمد مرتکب شود که خسارت مالی برای موکلین  به همراه داشته باشد و بیمه گذار (وکیل) مسئول جبران آن شناخته شود پس از احراز قانونی مسئولیت وی (بیمه گذار) خسارت وی توسط شرکت بیمه پرداخت می‌شود.

پوشش‌های گروه ب –در بیمه مسئولیت وکلا اگر بیمه گذار حق الزحمه ای از موکل خود  دریافت کرده باشد و در اثر حادثه فوت نماید یا دچار نقص عضو گردد و ادامه اجرای تعهدات وی برای موکل امکان پذیر نباشد با داشتن این بیمه نامه مبلغ حق الزحمه دریافتی از موکل از طرف شرکت بیمه به وی پرداخت می‌شود.


پوشش‌ها و تعهدات بیمه مسئولیت وکلا

بر اساس شرایط بیمه مسئولیت وکلا ، پوشش‌های زیر بر اساس درخواست بیمه گذار در جدول بیمه‌ای وی منظور می‌شود.


شرایط بیمه مسئولیت وکلا

 


استثنائات بیمه مسئولیت وکلا

موارد زیر تحت پوشش این بیمه نامه  نبوده و اگر هر کدام از خسارات زیر  اتفاق بیافتد قابل پرداخت از سمت شرکت بیمه نخواهد بود.


فسخ بیمه مسولیت وکلا


شرایط فسخ بیمه مسئولیت وکلا

بیمه مسئولیت وکلا ممکن است قبل از انقضای مدت با اخطار قبلی و کتبی ۲۰ روزه از طرف شرکت بیمه گر و یا فرد بیمه گذار در موارد زیر فسخ می‌گردد.


راهنمای دریافت خسارت بیمه مسئولیت وکلا

در طول داشتن بیمه مسئولیت وکلا بیمه گذار موظف می‌باشد هر گونه خسارت اتفاق افتاده را  اعم از این که مطالبه و ادعا کتبی باشد یا شفاهی،باید وقوع هرگونه حادثه موضوع این بیمه نامه و همچنین هرنوع ادعا ویا مطالبه علیه خود را که به این بیمه نامه مربوط شود اعم از این که مطالبه و ادعای کتبی یا شفاهی و یا بصورت ارسال اظهارنامه و یا اقامه دعوی در مراجع قضایی باشد، بدون فوت وقت در اولین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت پنج روز (به استثنای تعطیلات رسمی) از تاریخ وقوع آن به اطلاع بیمه گر برساند.

همچنین بیمه گذار باید مطالبه و یا دعوی نام ونشانی مطالبه کننده و یا اقامه کننده دعوی وعنوانی که به موجب آن مطالبه خسارت ویا اقامه دعوی شده است را به همراه مشخصات زیاندیده، نام و نشانی شهود احتمالی، مبلغ مورد ادعا و هرگونه اطلاعات، مشخصات و نکات دیگر مربوط به موضوع را که اطلاع دارد و نیز هر نوع اسناد و مدارکی را که در این باره دراختیار دارد به بیمه گرتسلیم وبیمه گررا در تحقیقات ورسیدگی ودفاع کمک نماید.
همچنین بیمه گذار بایستی جهت بازدید از محل حادثه و انجام امور کارشناسی همکاری لازم را با بیمه گر به عمل آورد.


خرید بیمه مسئولیت وکلا

برای خرید بیمه مسئولیت وکلا می‌توانید درخواست خریدتان را در سامانه بیمه تایم ثبت نمایید، حق بیمه شما بر اساس میزان تعهدات مورد درخواستتان محاسبه  و به بیمه گذار اعلام می‌شود. سامانه بیمه تایم این امکان را برای شما فراهم می‌کند که بتوانید مقایسه قیمت و پوشش انواع شرکت‌های بیمه را انجام داده و بهترین گزینه را انتخاب و خریداری نمایید.

 

 

خروج از نسخه موبایل