بیمه تایم
قوانین بیمه بدنه در سال 1402

قوانین بیمه بدنه در سال ۱۴۰۲

۵
(۳)

آگاهی از قوانین بیمه بدنه، بیمه گذار را از انتخاب و خرید بیمه نامه درست مطمئن می‌نماید. با توجه به شرایط بیمه بدنه در شرکت‌های مختلف با هم متفاوت است،( هم در صدور و هم در خسارت) از این رو در ادامه به بررسی کامل قوانین بیمه بدنه خواهیم پرداخت.

قوانین بیمه بدنه در پوشش‌های اصلی این بیمه نامه

اگر بیمه بدنه دارید و فقط پوشش های پایه را برای این بیمه نامه خریداری کرده اید، می توانید در جبران پوشش‌های زیر از این بیمه نامه استفاده نمایید:

اگر خودروی بیمه شده با هر جسم ثابت و یا متحرک برخودرکرده و خسارت ی به خودروی شما وارد شود و حتی خود بیمه گذار مقصر باشد با داشتن این بیمه نامه، خسارت جبران می‌شود.

اگر خودروی بیمه شده دچار واژگونی شود و یا سقوط و آتش سوزی و انفجار برای خودروی بیمه شده اتفاق بیافتد با داشتن بیمه بدنه خسارت جبران می‌شود.

اگر خودروی بیمه شده به سرقت برود با پوشش اصلی بیمه بدنه جبران خسارت کلی تحت پوشش قرار می‌گیرد.

حتی اگر در زمان انتقال خودرو خسارتی به بدنه خودروی شما وارد شود با بیمه بدنه قابل جبران خواهد بود.

قوانین بیمه بدنه برای پوشش های اضافی بیمه بدنه

اگر هر کدام از پوشش‌های اضافی بیمه بدنه را در زمان خرید این بیمه نامه خریداری کرده باشید در زمان خسارت می‌توانید از این پوشش‌ها استفاده نمایید:

اگر شکست شیشه به علت تغییر دما افاق بیافتد با داشتن پوشش شکست شیشه خسارت جبران می‌شود.

اگر پوشش بلایای طبیعی را داشته باشید، اگر به علت باد و سیل و زلزله و آتش فشان و رانش زمین خسارتی به خودروی بیمه شده وارد شود با داشتن پوشش بلایای طبیعی امکان پذیر می‌باشد.

اگر هر کدام از قطعات و تجهیزات خودروی بیمه شده به سرقت برود با داشتن پوشش سرقت قطعات تحت پوشش قرار می‌گیرد.

جبران خسارت‌های ناشی از پاشیده‌شدن مواد اسیدی، شیمیایی و رنگ بر روی بدنه ماشین با پوشش پاشیده شدن رنگ و … قابل جبران می‌باشد.

کشیده شدن میخ و یا هر شی تیزی روی بدنه خودرو خسارتی را که وارد می کند با پوشش میخ کشی بیمه بدنه ایران قابل جبران است.

اگر خودروی شما به خاطر تعمیر حادثه ای که در اثر تصادف افتاده باشد، در تعمیرگاه باشد و شما مجبور به پرداخت ایاب و ذهاب باشد با داشتن بیمه بدنه هزینه روزانه ایاب و ذهاب تا سقف درج شده در بیمه نامه قابل جبران است.

اگر ارزش خودرو در طول مدت داشتن بیمه نامه تغییر کند، با داشتن پوشش ماده ۱۰ در زمان خسارت، خسارت بر اساس ارزش روز قابل جبران خواهد بود.

قوانین بیمه بدنه در خساراتی که تحت پوشش این بیمه نامه نمی‌باشد:

خسارات زیر تحت پوشش بیمه بدنه نمی‌باشند و در صورت پیش آمد قابل جبران نمی‌باشد:

همه خسارات عمدی که توسط خود بیمه گذار و یا مالک و یا راننده خودرو وارد شود قابل جبران نمی‌‌باشد.

خسارت های ناشی از جنگ و شورش و حمله و یا اعتصاب

اگر راننده مقصر بدون گواهینامه باشد یا گواهینامه اش اعتبار نداشته باشد و خسارتی اتفاق یافتد با بیمه بدنه جبران نمی‌شود.

خسارت‌های ناشی از حمل بار بیش از حد مجاز با خودروی بیمه شده وارد شود جبران نمی‌شود.

خسارت‌های ناشی از بکسل کردن خودرو با ماشین‌های غیر مجاز

خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از انفجارهای هسته‌ای

خسارت‌های ناشی از رانندگی فردی که استفاده از مواد مخدر، نوشیدنی‌های الکلی و روان‌گردان‌ها تحت پوشش بیمه بدنه نمی‌باشد.

قوانین بیمه بدنه

قوانین بیمه بدنه در فسخ بیمه بدنه توسط بیمه گذار

بیمه‌گذار هم در شرایط زیر می‌تواند بیمه بدنه خود را باطل کند:

  • فعالیت مالک خودرو متوقف شود.
  • ریسک بیمه کاهش یابد اما بیمه حاظر به بازگرداندن مابه‌التفاوت نباشد.

باید بدانیم که فسخ بیمه بدنه باید کتبی صورت بگیرد، خواه از سمت بیمه‌گذار باشد خواه از سمت بیمه گر.

نکته: پس از اعلام رسمی فسخ، بیمه بدنه تا ۱۰ روز اعتبار دارد.

قوانین بیمه بدنه در فسخ بیمه بدنه از طرف شرکت بیمه

شرکت بیمه در صورت شرایط زیر ، بیمه بدنه را فسخ می‌کند:

  • مالک خودرو اقساط بیمه را به موقع پرداخت نکند.
  • خطرهای پیش بینی شده برای خودرو تشدید شود.
  • مالک خودرو عمدا اطلاعاتی را اشتباه اعلام کند.

قوانین بیمه بدنه برای فسخ بیمه بدنه در صورت فروش خودرو

اگر خودروی بیمه شده را می‌خواهید بفروشید، باید بیمه بدنه را فسخ و ما‌بقی حق بیمه را از بیمه‌گر دریافت نمایید. همچنین بیمه‌گذار این توانایی را دارد که بیمه بدنه خودروی خود را به مالک جدید انتقال داده و تعهدات شرکت بیمه در قبال مالک جدید خودرو ادامه دار باشد.

قوانین بیمه بدنه در انتقال بیمه بدنه

با توجه به شرایط بیمه بدنه، بیمه گذار بیمه بدنه می‌تواند این بیمه نامه را به خودرو و اشخاص دیگر منتقل کند. انتقال بیمه بدنه در شرایط خاص و با رعایت قوانین بیمه بدنه امکان پذیر می‌باشد.

قوانین بیمه بدنه در زمان تشدید خطر

زمانی که قرارداد بیمه بدنه جاری می‌شود، از همان ابتدا بیمه‌گذار بعضی از شرایط خودرو شامل نوع کاربری، ارزش خودرو و… را به شرکت بیمه اعلام می‌کند.

اگر در طول مدت بیمه‌نامه تغییراتی در هر یک از موارد گفته شده رخ دهد، بیمه‌گذار وظیفه دارد که شرکت بیمه را از این تغییر آگاه کند؛ در غیر این صورت، شرکت بیمه تعهدی در برابر جبران خسارت  شرایط نامتعارف نخواهد داشت و خسارت بر اساس شرایط اولیه بیمه نامه پرداخت می‌شود.

قوانین بیمه بدنه در صورت فرار مقصر

اگر مقصر حادثه فرار کند، قوانین بیمه بدنه در پرداخت خسارت متفاوت می باشد، با داشتن بیمه بدنه قابل جبران می‌باشد.

قوانین بیمه بدنه در اعلام خسارت

فرد بیمه گذار موظف است در صورت داشتن خسارت، حداکثر تا ۵ روز کاری می باشد که خسارت را باید به اطلاع شرکت بیمه برساند.

قوانین بیمه بدنه در مقصر بودن بیمه گذار

در صورتی که بیمه گذار  بیمه بدنه در تصادف مقصر باشد، با استفاده از بیمه بدنه می‌تواند خسارات مالی وارد شده به خودروی خود را جبران کند. دقت داشته باشید که امکان جبران صدمات وارد حتی به اموال دیگران از طریق بیمه بدنه وجود ندارد.

قوانین بیمه بدنه در صورت مقصر نبودن بیمه گذار

اگر بیمه گذار با خودرویی تصادف کند و مقصر نباشد، از بیمه شخص ثالث روبرو می‌تواند برای جبران خسارت استفاده کند. حال فرض کنیم که میزان خسارات مالی وارد شده به خودروی بیمه گزار از سقف تعهد مالی بیمه شخص ثالث مقصر بیشتر باشد. در اینجا دو حالت به وجود می آید:

  • اگر بیمه گذار بیمه بدنه داشته باشد، می‌تواند از آن برای جبران باقی خسارت استفاده کند. در این حالت تخفیف بیمه بدنه او صفر نخواهد شد. البته شرکت بیمه بعد با او حساب خواهد کرد.
  • اگر بیمه گذار بیمه بدنه نداشته باشد، در این حالت مراجعه به شورای حل اختلاف است.

قوانین بیمه بدنه در پرداخت خسارت خودروی نا متعارف و متعارف هم با توجه به شرایط این بیمه نامه قابل پرداخت می باشد.

خرید آنلاین بیمه بدنه از بیمه تایم

می‌توانید بیمه بدنه را از همه شرکت های بیمه را با مقایسه پوشش ها و شرایط بیمه نامه به صورت آنلاین خریداری نمایید. خرید آنلاین بیمه بدنه به کمک کارشناسان بیمه تایم امکان پذیر می باشد. خرید بهترین بیمه بدنه به کمک کارشناسان بیمه بدنه، بیمه تایم از جمله مزایای خرید بیمه بدنه از بیمه تایم می‌باشد. همراهی در پرداخت خسارت به صورت آنلاین از مهمترین مزایای خرید بیمه بدنه از بیمه تایم می‌باشد.

امتیاز شما به این مطلب چند است؟

میانگین امتیاز ۵ / ۵. تعداد رای ۳

خیلی متاسفیم که این مطلب رضایت شما رو جلب نکرد!

لطفا با نظر خودتون مارو در ارتقا این مطلب یاری کنید

چه موردی رو میتونیم در این مطلب بهبود بدیم؟

تیم تولید محتوای بیمه تایم

اضافه کردن نظر